پاورپوینت انسان- طبیعت- معماری (نقد ویلا ساوا)

دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 7.802 مگا بایت
تعداد صفحات 93
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

شامل نقد فضاهای از نظر: باز و نیمه باز و بسته، دیداری، خصوصی و عمومی، روشن و تاریک، پر و خالی، حرکتی و مکث، حرکتی و ارتباطی، خیس و خشک، تمیز و کثیف، پرسرو صدا و کم سروصدا و …

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كار آفرینی و مدیریت نشاط

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كار آفرینی و مدیریت نشاط

اداره انسانی از دیدگاه ادیان

مقایسه كار آفرین و مدیر

كارآفرین :

مدیریت كردن ریسك

فرصت گرایی

عملیات

مدیر :

حداقل كردن ریسك

منایع گرایی

تجزیه و تحلیل

چگونه می توان انتظار داشت نوآوری ها ظاهر شوند ؟

-نیازهای افراد تشخیص داده شود.

-به بازار محصول توجه لازم بشود.

-از ابزارهای علمی و فنون بالاتر استفاده شود.

-داشتن مدیری معتقد به كیفیت ونوآوری.

-ایجاد فضای تعاون و همكاری بین كاركنان.

-ایجاد فضای تغییرپذیری در سازمان.

-تقویت كردن ایده های جدید.

-ایجاد سیستم پاداش برای ایده دهندگان.

-ایجاد محیط شاد و مسرت بخش برای كاركنان.

-پرورش تفكر خلاق در سازمان.

رهكارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری

-یورش فكری

-سنتز كردن گروه های كاری ( سینكتیكس SYNECTICS )

-سوالات ایده برانگیز

-راه كار دلفی

-گروه اسمی نامنظم

-ایینه مورینو

-ارتباط اجباری

-تجزیه و تحلیل مورفولوژیك

-گروه تخیلی

-الگو برداری از طبیعت

-تفكر موازی

تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان

1-ذهنیت و نگرش بشر در خصوص پدیده مدیریت و رهبریت در سازمانها تغییر یافته.

2-مفهوم و ایده كار كردن افراد در سازمانها بعنوان تصدی یك شغل دچار تغییرات وسیعی شده.

3-سازمانها بطور فزاینده ای نسبت به بهینه سازی فرهنگ سازمانی خود سرمایه گذاری كرده اند.

مجموعه این تغییرات نمایانگر تحولی عمیق در نگرش بشر نسبت به چگونگی عملكرد دنیای جدید سازمانها است. این تغییرات الگویی مدیریت را در قالب گذر از وضعیت گذشته به حال می توان تصور كرد:

1-گذر از مدیریت به رهبری.

انجام كار فقط از طریق دیگران كارایی چندانی ندارد.مدیران بجای كنترل زیردستان خود باید در خدمت انان قرار گیرند.

2-گذر از موانع و مشكلات و رسیدن به فرصتها.

مدیران از طریق معاشرت با زیر دستان و سرو سامان دهی به كارها به رفع موانع موجود می پردازند.

3-گذر از كنترل كاركنان و رسیدن به بازده كار.

پای فشاری بر كیفیت جامع و فراگیر.

4-گذر از رقابت و رسیدن به همكاری.

5-گذر از اطاعت و رسیدن به تعهد.

بجای كنترل كردن دیگران سعی می كنند خویش را با دیگران وفق دهند.

6-گذر از كنترل كردن و رسیدن به مربی گری.

7-گذر از تحكم و رسیدن به مشاركت.

مدیریت مشاركتی انتقال اختیارات و دخالت كاركنان در مسایل مدیریتی الگوهای موفق تجربه شده جاری است.

8-گذر از این یا ان و تفكر خطی رسیدن به تفكر خلاقه و اندیشه فراگیر.

باید یاد گرفت چند بعدی و مبتكرانه اندیشید.

9-گذر از دافعه و رسیدن به جاذبه.

ارزش قایل شدن برای عقاید متفاوت می تواند به معنی تغییری اساسی در ذهنیت مدیر امروزه تلقی شود.

10-گذر از پاداشهای مالی و رسیدن به برانگیختگی درونی.

مدیران باید به جای سیستم های تشویق و تنبیه بر رفتارهای خودگردان كاركنان تاكید ورزیده و به جای أنان در این خصوص كه چگونه می توانند از طریق شغل انها به أنچه كه می خواهند دست یابند الهام دهند.

ایفای نقش موثرتر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز

فضای مدیریت نیروی انسانی كه بخواهد از افراد در راستای بهره گیری از توانایی های بالقوه انان در به فعالیت رساندن بهره بگیرد. در تكاپو است تا به مواردی نظیر نكات اشاره شده در زیر دست یابد :

پیش بردن مجموعه به سمت اهداف تعریف شده

بهبود بهره وری در ابعاد گوناگون

-افزایش كمیت یا كیفیت تولید یا تغییر در میزان عرضه خدمات

رسیدن به حدی معقول و امكان پذیر از سود اوری و ایجاد فضای جلب رضایت مشتری داخل و خارج از سازمان

تضمین با بیمه كردن بقای سازمان و مواردی مشابه

غالبا ابزارها اهرم ها یا شیوه های مختلفی كه مدیران را برای رسیدن به اهداف سازمانی هدایت می كنند در دو قالب مادی یا انسانی جای داده می شوند :

فهرست مطالب

مقایسه كارآفرینی و مدیر

راهكارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری

تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان

ایفای نقش موثر تر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز

تاثیرات مستقیق نشاط روی كاركنان

چه چیزهایی افراد را واقعا بر می انگیزد

ویژگیهای نظام مدیریت ارزشی

ثمرات اعمال مدیریت ارزشی

مدیر ارزشی می توانداین پرسش ها را در ذهن بپروراند

روحیه سازی در كاركنان

ابعاد مهم در ارتباط با كاركنان

عوامل اثر گذار بر شور و شوق كاركنان

چرا ایجاد شور و شوق ضروری است

راه ایجاد شور و شوق در كاركنان

رهبری تسهیل كننده چیست

سوژه های كلیدی در ایجاد اتمسفر یا فضای بهینه كاری

تشكر باید حالت خاص داشته باشد

روال موثر در نشان دادن افتخار نسبت به كاركنان

بهبود جو خانوادگی در محیط كار

زمینه های داوری مردم راجع به شركتها

با در گیر شدن افراد در این برنامه .روحیه بالا می رود

رفتار نشاط انگیز برای ایجاد انگیزه در كاركنان

راهكارهای ایجاد كننده نشاط برای پدید آوردن انگیزه در كاركنان

مشخصه های شخصیتی افراد

گونه های مختلف هوش شناخته شده و قابل رشد در انسانها

خود شناسی با پرسش از خود

ارزیابی اثر بخشی بر اساس استاندارهای آموزشی با كیفیت فراگیر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق جامع در مورد تورم

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.243 مگا بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق جامع در مورد تورم

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه كلینو و كرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی كشور آمریكا نشان دادند كه در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت كالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند كه در آمریكا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و كلینو نشان داده اند كه در آمریكا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی كالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در كشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند كه قیمت اقلام خوراكی در مقایسه با اقلام غیرخوراكی شاخص مصرف كننده به تناوب تغییر می یابند كه ممكن است تكرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت كالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند كه شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای كه در شرایط تورمی قیمت كالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی كه تولیدكنندگان اطلاعات كمتری در مورد شوكهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری كمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش كارخانه ای آمریكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند كه پایداری تورم در كالاهای بادوام صنعتی بالاتر از كالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند كه در اكثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های كه از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبك گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به كار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبك شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف كننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود كه تكرار تغییرات قیمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تكرار تغییرات قیمتی ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده تعیین می شود.

تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده به دو عامل ایجاد كننده آن تفكیك می‌شود: یعنی سهم اقلامی از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری كه میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یك از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

فصل1

تورم

از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی كم كالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای كالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و كاهش قدرت خرید پول تعریف كرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی كار در اقتصاد تعبیر كرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاكید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.

این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست كه همه كالاها و خدمات به یك نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمركی، كنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا كندتری از بقیه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قیمت نسبی كالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یكسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.

ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یك چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در كشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن كوپن قند، برنج و یا كاهش موقتی تولید در اثر كاهش روزهای كار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی كه قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است كه بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای كنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست كنترل ان نیزكه كاهش حجم پول از طریق یك سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی كار تعریف می شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های كارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، كافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.

علل تورم

اینك پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد كه در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

1-تورم به عنوان یك پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یك رابطه نزدیكی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره كشف شده در پایان قرن 14 در امریكا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسكناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.

2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای كالا دیده شود. فرض كنید منابع عظیمی از نفت در یك كشور كشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر كالاها كاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یك بشكه 220 لیتری نفت یا یك ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممكن است دو بشكه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به كاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.

زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از كالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.

با استدلال مشابه می توان دید كه وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است كه در این حالت نیز قیمت نسبی پول كاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از كالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است كه تورم نامیده می شود.

یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یك مقدار معین از كالا ها و خدمات .

آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی كالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض كنید كه عرضه پول آن چنان تغییر كرده است كه قیمتهای نسبی كالاها و خدمات تغییر نمی كند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه كالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از كالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یك كیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممكن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو كالا افزایش یافته است، لیكن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو كالا تغییر نكرده و برای خرید یك كیلو قند، 5 كیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی كه علی رغم افزایش قیمتهای مطلق كالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود.

از طرف دیگر ممكن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق كالاها و خدمات افزایش یابد، بلكه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر كند. برای مثال، ممكن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 كیلوگندم برای خرید یك كیلوقند، 6 كیلوگندم لازم باشد. در این صورت، قیمت نسبی گندم كاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.

حال كدام یك از این دو تعبیر درست است؟ آیا پول خنثی است و یا اینكه بیطرف نمی باشد؟ در این خصوص، یك توافق كلی بین اقتصاددانان وجود ندارد. به طور كلی می توان در دوره ای كه تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.

در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، كاری بسیار مشكل است. زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می كنند.

برای مثال، ممكن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی كه بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر كاهش یابند. در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف كنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به كالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف كالای B موجب افزایش قیمت كالای A شده، در حالی كه قیمتهای مطلق و نسبی كالای B كاهش می یابد.

ملاحظه می شود پیش از آنكه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر كیفیت كالاها و تغییرات بر انتظارات حذف شود .

نمودار (14-7 ) كه تورم را به عنوان یك پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای كل نشان می دهد، در نظر بگیرید. در این نمودار كه منحنی عرضه كل عمودی رسم شده است (دیدگاه كلاسیك)، پول بیطرف( خنثی) است. زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای كل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.

نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت

در یك اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می كند و اغلب كشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه كرده اند. در این كشورها، تولید كالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی كار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است. ارایه كنندگان این عقیده كه تورم یك پدیده پولی است، ادعا می كنند كه اگر عرضه پول بیش از كالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد. این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.

اگر افزایش M سریعتر از كاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.

نمودار( 14-8 ) نشان می دهد كه چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود. منحنی كه با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد. افزایش این نسبت، حاكی از آن است كه افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است. منحنی كه به صورت خط چین رسم شده است، یكی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف كننده) را نشان می دهد. همان طوری كه ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یكسانی تبعیت می كنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیكی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.

تورم ناشی از كشش تقاضا: وقتی كه مقدار تقاضای كل برای كالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این كالاها و خدمات (عرضه كل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد كشید. در مورد نظریه تورم ناشی از كشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه كلاسیك و دیدگاه كینزی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات 210
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)

مقدمه

قال رسول الله (ص) لا مظاهره اوثق من المشاوره – هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست.

با یکی دو کس مشاوره کن
کز یک آیینه پیش رونگری

در اموری که پر خطر بینی
وز دو آیینه پشت سربینی

«سعدی»

در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلات هر چند ساده و ابتدایی پیش می آمده و آنان دست دست استمداد به سمت کسانی چون ریش سفید طایفه و بزرگ خانواده دراز می کردند.

امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند.

فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت است که تلاش علمی و حرفه ای برای بررسی و رفع مشکلات انسانی در جریان است. درمانگران و مشاوران با صرف وقت و استفاده از تجارب علمی و مهارت های شخصی خود به بررسی مشکلات می پردازند و راههایی برای مقابله با آنها ارائه می دهند و سعی می کنند به رابطه ای توأم با اطمینان و اعتماد با مراجع نایل آیند.

در دنیای امروز افسردگی بسیار شایع است. تقریباً از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می انجامد، از هر 5 بزرگسال، یک نفر به روان درمانی نیاز دارد یا برای حفظ آرامش خود باید از استفاده کند. بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز اندوهی مزمن در تمام طبقات جامعه ایجاد نموده و این موضوعی است که با صرف هزینه هنگفت هم نمی توان آن را حل کرد مگر آنکه توجهی آگاهانه و مسئولانه به مشکلات تحصیلی، رفتاری و خلقی دانش آموزان و کودکان و نوجوانان داشته باشیم و از تبدیل این مشکلات دانش آموزی به معضلات پیچیده خانوادگی و اجتماعی و شغلی آینده جلوگیری کنیم.

سالهاست که تصوری غلط در بین گروههایی از جامعه ما وجود دارد که: کودکی و نوجوانی دوران راحتی و فراغت از هر دغدغه و نگرانی است. در واقع وقت آن رسیده که این تصور را از ذهن بزرگترها بزداییم و آنان را هر چه بیشتر متوجه مسائل و مشکلات دانش آموزان کنیم.

مشکلاتی از قبیل: عنان گسیختگی و فرار از خانه، سوء مصرف الکل و دارو، افزایش مشکلات یادگیری و رفتاری و عاطفی، بی تعهدی و بی مسئولیتی، خودکشی و مشکلات بی شمار دیگری که دانش آموزان با آنها روبرو هستند و نیازمند کمک.

بیان مسأله:

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز بر پیچیدگی روابط انسانی می افزاید و همین پیچیدگی ها افراد را در روابط اجتماعی خود با مشکلاتی روبرو می سازد. انسان ناگزیر است برای غلبه بر این پیچیدگی ها با دیگران ارتباط برقرار کند و با افراد متخصص و کارآمد مشورت کند.

وجود ناسازگاریهای عاطفی و اجتماعی در خانواده و مدرسه و محیط کار، روبرو شدن با مشکلات متعدد اقتصادی، تحصیلی، شغلی، جنسی، اخلاقی، نگرانی ها و ناراحتی های فکری همانند تضاد و تعارض با والدین و معلمین، تصمیم گیریهای مهم و اساسی نظر انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل و … دلایل و شواهدی روشن بر ضرورت استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره است.

از این رو نقش و جایگاه مراکز مشاوره در تصمیم گیریهای عقلانی و کسب رضایت مندی از زندگی در دنیای فعلی اهمیت بسیاری دارد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان) می پردازیم.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

مسأله ارزشیابی بخش جدانشدنی از کار مشاوره می باشد. متأسفانه در کشور ایران به دلیل نوپا بودن مشاوره، فعالیت های انجام شده در این زمینه بسیار محدود است.

با توجه به اهمیت مشاوره، مراکز و خدمات مشاوره ای باید از پشتوانه تحقیقاتی قوی برخود باشند، زیرا پژوهش هایی در زمینه فوق موجبات رشد این علم و کارآیی بیشتر آن را فراهم می آورد.

با نگاهی به تأثیراتی که مشاوران در خلال مشاوره بر مراجعان می گذارند و ارائه دادن برنامه های متفاوت تخصصی برای مراجعان همانند برنامه های آگاهی دهنده در زمینه های مختلف، صرف هزینه های مادی و صرف وقت از طرف هر دو گروه (مشاوران و مراجعان) باید میزان تأثیرگذاری مشاوران و مراکز مشاوره راهنمایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

اگر چه مشخص کردن موثر بودن مشاوره، بسیار دشوار است و بخشی از این دشواری به این نکته بر می گردد که بعضی مشاوران ارزیابی را فرایندی تهدیدآمیز می دانند، نه سازنده. ولی نمی توان از ارزیابی چشم پوشی کرد زیرا ارائه پیشنهادهای جدید و شناساندن کاستی ها و کمک به مشاوران تا در سطح بالاتر و حرفه ای تری عمل نمایند از پیامدهای ارزیابی می باشد.

در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر مراکز مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان در کاهش مشکلات دانش آموزان می پردازیم تا با شناسایی زمینه های موفقیت و عدم موفقیت این مراکز بتوان اثربخشی خدمات مشاوره ای را افزایش داد و از این طریق در جهت تربیت نسلی پویا و سالم و با نشاط گامهای موثری برداشت.

اهداف پژوهش:

در پژوهش حاضر موارد زیر مورد نظر محقق می باشد:

1- استخراج مشکلات شایع دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان شهرستان کرج.

2- بررسی میزان کارآیی مراکز در کاهش مشکلات شایع دانش آموزان.

3- بررسی میزان رضایت مندی مراجعان از عوامل دخیل در امر مشاوره در مراکز مشاوره و راهنمایی.

4- ارائه پیشنهادهایی در جهت افزایش رضایت مندی مراجعان.

تدوین فرضیه ها

نظر به اینکه پژوهش به صورت توصیفی و زمینه یابی است. به جای فرضیه محقق از پرسشهای پژوهشی استفاده کرده است.

پرسشهای پژوهشی:

1- مشکلات شایع دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان چه مشکلاتی است؟

2- مراکز مشاوره تا چه حد در کاهش مشکلات تحصیلی دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

3- مراکز مشاوره تا چه اندازه در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

4- مراکز مشاوره تا چه اندازه در کاهش مشکلات خانوادگی دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

5- برای بهبود امر مشاوره چه تغییراتی در مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان می توان انجام داد؟

تعاریف عملیاتی مفاهیم واژه ها:

مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده

امروزه موسسات متعددی در زمینه های متفاوت روان شناسی و مشاوره فعالیت می کنند. کلینیک های مشاوره نیز از جمله موسساتی هستند که خدمات مشاوره ای و روان درمانی را به مراجعان خود ارائه می دهند.

کلینیک راهنمایی و مشاوره بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان متشکل از حداقل یک مشاور مرد، یک مشاور زن، یک مددکار اجتماعی، یک روان شناس بالینی یا یک روان سنج و یک روانپزشک است.

این گروه با یکدیگر به صورت تیمی همکاری می کنند. کلینیک ها و مراکز مشاوره اصولا به گونه ای طراحی می شوند که مراجعین در آن احساس آرامش نمایند و سعی بر آن دارند تا با ایجاد فضای آرام و دوستانه و بدون هیچ گونه از شدت ناراحتی مراجعین کاسته شود. در بعضی کلینیک ها و یا مراکز مشاوره که مراجعین کودک را می پذیرند ممکن است کودکان بر اساس یک برنامه روزانه یا هفتگی به کلینیک مراجعه کنند.

برای کودکان جوان تر غالباً از بازی برای ایجاد ارتباط سود جسته، لذا در این مراکز اتاق بازی درمانی پیش بینی شده است.

به طور کلی کودکان بسیار خردسال قادر نیستند، مسائل و مشکلات خود را بیان سازند. ولی می توانند آنها را به کمک بازی نشان دهند و برای این منظور می توان از اتاقهای بازی و اسباب بازیهای خاصی که انتخاب شده اند استفاده کرد.

وقتی کودکان بزرگتر مشکلات آموزشی خاص خود را ظاهر ساختند باید جهت برطرف کردن آنها از معلمین استفاده شود. در این میان نقش روان شناس این است که درباره نگرش ها و ساختمان کلی شخصیت فرد مطالعاتی انجام دهد و اگر شواهدی بدست آمد که کودک به خاطر وجود ناراحتی های عاطفی از یادگیری طفره می رود و در برابر آن از خود مقاومت نشان می دهد، تغییر دادن نگرشها و طرز تلقی او ضروری می نماید. (شاهپوریان، رضا، 1355، صفحه 24)

در کلینیک نیز همچون سایر موسسات درمانی به ایجاد رابطه حسنه ضرورتاً اهمیت داده می شود. قطع نظر از سوگیری ها و گرایشات مکتبی، نظریه های مکاتب در یک ویژگی اساسی با یکدیگر مشترکند. یعنی همه آنها مبتنی بر ایجاد یک رابطه ویژه انسانی بین بیمار و درمانگر می باشند.

(راهنمایی و مشاوره 1373 صفحه 173).

مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده به محلی اطلاق می شود که به فعالیتهای راهنمایی و مشاوره خانواده بر مبنای اساسنامه سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

(شیوه نامه اجرایی مراکز مشاوره خانواده – سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان – 1378 ماده یک فصل اول)

اهداف مراکز مشاوره

1- کمک به دانش آموزان در شناخت بهتر خود (استعدادها، تواناییها، رغبتها، ارزشها، نگرشها و …) به منظور ارتقای سطح فکر و اعتلای هر چه بیشتر توانمندی های خویش.

2- کمک به دانش آموزان در کسب اطلاعات لازم درباره موقعیتهای گوناگون زندگی (تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانوادگی و جز آن) به منظور میل به سازگاری های لازم.

3- کمک به دانش آموزان در انتخاب و تصمیم گیریهای مهم زندگی مثل انتخاب رشته تحصیلی – شغل – همسرگزینی و … به منظور برخورداری از سلامت روان

ادامه اهداف مراکز مشاوره

با افراد دیگر در خانه، مدرسه و جامعه.

9- کمک به دانش آموزانی که دارای مشکلات بحرانی و یا نیازهای مربوط به رشد هستند و به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند.

10- کمک به جوانان در یادگیری مهارت های لازم و کسب اعتماد به نفس بیشتر جهت روبرو شدن با مسائل و مشکلات زندگی.

با عنایت به اهداف فوق وظایف ذیل را برای مراکز مشاوره در نظر گرفته اند.

1- مشاوره های فردی با جوانانی که دارای مشکل و یا نیاز خاصی هستند.

2- مشاوره های گروهی با گروه هایی از جوانان که دارای مشکلات مشابه هستند.

3- انجام مشاوره های گوناگون تحصیلی، شغلی، ازدواج و خانوادگی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت بر حسب نیاز جوانان.

4- معرفی خدمات مشاوره ای موجود در جامعه به جوانان.

5- کمک به جوانان به منظور شناسایی فرصتهای مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیت موجود.

6- تدارک انواع کمک های حرفه ای برای جوانان در جهت شناخت ویژگیها و توانمندیهای خویش به منظور نیل به مفهوم مناسبی از خویشتن.

7- مشورت با والدین، معلمان، صاحب کار و مسئولان و دیگر افرادی که به گونه ای در بهبود وضعیت جوانان موثرند.

8- کمک به جوانان در موارد بحرانی مانند مرگ عزیزان، شک در زندگی، تمایل و یا اقدام به خودکشی و …

9- شناسایی منابع کمکی دیگر در جامعه و ارجاع جوانان به آنها بر حسب ضرورت.

10- تهیه و عرضه کمک های غیر مستقیم از طریق نشر پوستر، مجلات، بولتن های جزی، ایجاد خطوط ارتباط تلفنی به منظور رفع نیازمندیهای عمومی و افزایش سطح آگاهیهای جوانان.

11- ارزشیابی و پیگیری اقدامات مشاوره ای با جوانان به منظور اطمینان یابی از نتایج فعالیت های مشاوره ای در تغییر و بهبود وضعیت جوانان.

12- تحقیقات ضروری در ارتباط با مسائل و نیازهای جوانان به منظور دستیابی به بهترین شیوه های برخورد با آنها.

مشاوره در سال 1980 کمیسیون صادر کننده پروانه، انجمن آمریکایی کارکنان و راهنمایی (APGA) که ترغیب شد تا جهت مشاوران پروانه قانونی کار خصوصی صادر کند، مشاوره را به عنوان «… بکارگیری شیوه های مشاوره و سایر زمینه های علوم رفتاری در یاری رساندن به یادگیری چگونگی حل مشکلات یا تصمیم گیری پیرامون پیشه و حرفه، رشد فردی، ازدواج، خانواده یا سایر موارد بین فردی» تعریف کرد:

مشاوره به رابطه حرفه ای بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع دلالت می کند. این رابطه معمولاً میان دو نفر است. اگرچه بعضی مواقع مشاوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به مراجعان جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی خود و یا دادن راه رسیدن به اهداف انتخاب شده فردی از طریق انتخاب راههای سنجیده و با معنای فردی و حل مشکلات هیجانی و میان فردی برگزار می شود.

مشاوره یک جریان یادگیری است که معمولاً از طریق ارتباطی متقابل بین دو نفر – مشاور مراجع – انجام می گیرد.

در این رابطه، مشاور با داشتن مهارت های علمی در زمینه روانشناسی کاربردی و تجربه حرفه ای به مراجع کمک می کند تا هر چه بیشتر به خودآگاهی برسد و با کسب بینش واقعی، در برخورد با مشکلات حال و آینده اش بتواند تصمیم بگیرد.

مشاوره، تجربه ای است که در آن مراجع برانگیخته می شود تا درباره وضع خود، گرایشها و همچنین طرحهایی که به او در حل مشکلاتش یاری دهد بیندیشد.

مشاوره کوشش صمیمانه دو جانبه است که در آن واکنشها و احساسات مراجع بیش از هر چیز حائز اهمیت است.

به عقیده پاترسون مولف کتاب مشاوره و راهنمایی مدارس مشاوره رابطه ای تخصصی است که با طیب خاطر بوسیله فردی که به کمک روانی احساس نیاز می کند (مراجع) با فردی که برای تدارک آن کمک، کار آزموده است (مشاور) ایجاد می شود.

مشاوره، متضمن فکر کردن با مراجع درباره سوابق، رغبتها، فشارهای وارده بر او، بررسی امکانات عملی گوناگون و بالاخره اتخاذ تصمیم و عمل به آن است.

بدیهی است توجه عمده پویش مشاوره، معطوف کوششهایی است که مراجع به نفع خود بعمل می آورد یعنی در واقع تکیه روی از بین بردن مشکل نیست بلکه در کمک به فرد است که خود به حل مشکلش نائل شود.

5 هدف عمده مشاوره:

1- آسان کردن تغییرات رفتاری 2- افزایش توانایی مراجع در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران 3- کمک به بالا بردن اثربخشی و توانایی سازگاری (سازش یافتگی) مراجعان 4- بهبود فرایند تصمیم گیری در مراجعان 5- تسهیل شکوفایی استعدادهای بالقوه مراجعان.

مشاور مهمترین رکن برنامه های راهنمایی است و چون معمولا از صلاحیت علمی و تخصصی لازم برخوردار است، در حل مشکلات دانش آموزان نقش تعیین کننده دارد. مشاور وقتی می تواند در کار خود دقیق باشد که از ویژگی های زیر برخوردار باشد.

از نگرشها، آرمانها، احساسات، ارزشها، تواناییها و محدودیت های خود آگاهی کافی داشته باشد.

از اعتماد به نفس، سلامت روان و پایداری عاطفی برخوردار باشد.

شخصیتی گرم و پذیرا و نسبت به دیگران علاقمند باشد.

احساسات و افکار شخصی خود را به مراجع تحمیل نکند، درباره امر به پیش داوری نپردازد و او را وسیله ای برای ارضای نیازهای روانی خود قرار ندهد.

نسبت به حالات درونی و نیازهای مراجعان خود، حساس باشند. به دنیای مراجع وارد شود یعنی مسائل را از دریچه چشم او ببیند بدون آنکه تحت تأثیر مراجع قرار گیرد.

دید علمی داشته باشد و مسائل را به شیوه منطقی حل کند.

از کار کردن با دیگران لذت ببرد و در رابطه اش با سایرین، انعطاف پذیر باشد.

در حرفه خود از مهارت، تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد.

از امکانات تحصیلی و شغلی، منابع موجود در جامعه و سایر موقعیتهای اجتماعی آگاهی کلی داشته باشد تا بتواند در فرصتهای مناسب اطلاعات لازم را در اختیار مراجعان خود قرار دهد.

انجمن ملی راهنمایی شغلی 1949 چنین مطرح کرد که خصوصیات عمومی مشاوران باید علاقه عمیق به مردم و شکیبایی نسبت به آنان، حساس بودن به طرز نگرش و اعمال دیگران، ثبات هیجانی و عینیت، مورد اعتماد بودن و آشنا بودن با حقایق را شامل می گردد. بعدها انجمن آموزش و نظارت مشاوران (1964) شش خصوصیت اصلی را برای مشاوران قائل شد:

ایمان داشتن هر فرد، تعهد نسبت به ارزشهای فردی و انسانی، هوشیار بودن در مورد محیط و اطراف خویش، گشادگی اندیشه، درک خود و تعهد شغلی.

کمز و همکاران (1969) از مجموعه مطالعاتشان چنین نتیجه گرفتند که تفاوت عمده بین مشاوران موثر و غیر موثر، در عقاید و خصایص شخصی خود آنان است.

کمز دریافت که مشاوران موثر، سایر افراد را در جهت حل مشکلات و هدایت زندگی شان توانا و نه ناتوان می دانند. همچنین آنها مردم را قابل اطمینان، صمیمی، و با ارزش می دانند. آنها تمایل بیشتری به نزدیک شدن با افراد دارند تا با اشیا و معتقدند انسانها توانایی کافی برای روبرو شدن با مشکلات را دارند. و نیز بیش از اینکه مسائل خود را پنهان کنند خود را آشکار می کنند.

کمز و سوپر (1963) پی بردند که مشاوران موثر مراجعان خود را افرادی لایق، قابل اعتماد، دوست داشتنی و با ارزش می دانند و خودشان را نوعدوست و غیر سلطه گر می شمارند.

آلن پی برد که: «مشاور فردی است که با حالتهای عاطفی خود آشنا است و مشاور غیر موثر به لحاظ زندگی درونی خود کم وبیش ناراحت است. مشاوران موثر می توانند احساساتی مانند ناراحتی، خشم، تنفر و سایر احساسات به ظاهر منفی را در خود بپذیرند و بدون انکار یا تحریف آنها، کنترل بیشتری بر رفتارشان خواهند داشت. آنها به این دلیل که به واکنشهای هیجانی خود آگاه هستند، می توانند به جای آنکه به احساسات خود اجازه دهند تا بدون آگاهی هوشیارانه نسبت به آنها، بر رفتارشان تأثیر بگذارند، همانگونه که می خواهند عمل کنند.»

در مجموع خصوصیات شخصی مشاوران موثر را می توان اینگونه بیان نمود:

1- مشاوران موثر تجارب خود را می پذیرند و نسبت به آنها گشاده هستند.

2- آنان از ارزشها و باورهای خود آگاهی دارند.

3- آنان قادرند با دیگران رابطه ای گرم و عمیق ایجاد کنند.

4- آنان خود را به آن صورتی که واقعاً هستند به دیگران نشان می دهند.

5- آنان مسئولیت شخصی رفتار خود را می پذیرند.

6- آنان سطح آرزویی واقع گرایانه دارند.

خانواده ß دامنه تعریف خانواده از خانواده هسته ای که در آن پدر نان آور محسوب می شود، مادر زحمت های خانه را به عهده دارد و دو فرزند نیز در مجموعه خانواده حضور دارند تا خانواده های چند نفری که با یکدیگر زندگی می کنند، گسترده است. بین این دو خانواده حداقل از هشت نوع خانواده دیگر نیز می توان نام برد. خانواده گسترده، خانواده مختلط، خانواده غیر رسمی، خانواده تک والدی، خانواده گروهی، خانواده زنجیره ای (serial family) خانواده چند همسره (polyamous family) و خانواده ای که در آن زن و شوهر بدون ازدواج زندگی می کنند (cohabitational family) (کلدنبرگ و گلدنبرگ؛ 1991، سوارتس 1993؛ توماس، 1992)

خانواده ها را همچنین می توان بر اساس ساختار سازمانی آنها تعریف کرد که با توجه به معیارهایی نظیر پیوستگی، عشق و محبت، وفاداری و هدفمندی میان اعضا مشخص می شود. وجود ارزش های مشترک فراوان، علایق، فعالیت ها و توجه به نیازهای اعضا وجه تمایز میان خانواده، به عنوان یک گروه با کارکردی خاص ودسته ها یا گروه های سازمانی دیگر محسوب می شود.

خانواده ß خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است و مهمترین رکن جامعه را تشکیل می دهد. خانم دکتر نوابی نژاد خانواده کوچکی متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی یا خونی با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند و در کنار یکدیگر در واحد خاصی زندگی می کنند و دارای تجارب فرهنگی مشترکی می باشند. مشاوره ازدواج و خانواده درمانی 1376 صفحه 36

خانواده یک پدیده تاریخی و یک واحد اجتماعی است که واجد خصایص یک گروه یا یک نهاد است. خانواده به مجموعه ای از افراد اطلاق می شود که با هدف و منافع مشترکی زیر سقفی گرد هم می آیند. قائمی – علی – نظام حیات خانواده در اسلام 1375 – صفحه 20

خانواده عبارتست از یک شراکت کم وبیش پایدار با یا بدون فرزند.

ساموئل کنیک جامعه شناسی – ترجمه مشفق همدانی صفحه 226

از خانواده تعاریف دیگری نیز عنوان شده است و از همه آنها چنین برداشت می شود که خانواده نهاد اجتماعی است که از زن و مرد بر اساس قراردادی شرعی یا عرضی در یک مجموعه قرار می گیرند و با تولد فرزندان پیوند آنان پیچیده تر و غنی تر می گردد و اعضای این اجتماع دارای اهداف مشترک و هم چنین روابط عاطفی با یکدیگر می باشند و بروز هر نوع اختلال در هر یک از اعضای خانواده موجب بروز اختلال در سیستم خانواده می گردد.

کتاب های جامع آموزش خانواده انتشارات مدرسه

خانواده یک واحد اجتماعی است که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید آمده وجود فرزندان آن را تکمیل می کند.

مشخصه های خانواده: 1- از قدیم الایام وظیفه تولید مثل، پرورش کودک، تولید اقتصادی و… را بر عهده داشته است.

2- افراد متفاوتی با وظایف مشترک و گوناگون در آن حضور دارند.

3- در این سازمان منافع مشترکی دنبال می شود.

4- حقوق متقابلی بین افراد یا اعضاء موجود است.

5- تماس مستمر و رویارویی بین اعضا وجود دارد.

6- روابط منظم و مشخصی بین اعضاء برقرار می گردد و این روابط غالباً صمیمی و همه جانبه است.

خانواده به طور کلی به دو قسم متعادل و نامتعادل تقسیم می شود. در خانواده نامتعادل اعضا از عهده انجام وظایف به خوبی بر نمی آیند و احساس آرامش و امنیت در آن وجود ندارد. خانواده نامتعادل به گروههای متعددی قابل تقسیم است که عبارتند از:

– خانواده گسیخته یا خانواده ای که اعضای آن مشخصا از هم پاشیده اند و در یک مجموعه زندگی نمی کنند. همچون خانواده طلاق و خانواده با پیوسته.

– خانواده گسسته که در آن گرچه اعضاء در کنار یکدیگرند، ولی با یکدیگر روابط مناسب ندارند. خانواده گسسته انواعی دارد که عبارتند از: خانواده آشفته: در خانواده آشفته یا بی سامان مهمترین عناصری که به شکل بارز آسیب خورده است، مدیریت و قانونمندی و تعامل مثبت اعضای خانواده با یکدیگر است.

در چنین خانواده ای هر کس ممکن است امیال و خواسته های خود را اجرا کند و هر کس به تناسب قدرتی که در اختیار دارد، می تواند دیگران را تحت سلطه خویش بگیرد. مانند دخترانی که از بیرون رفتن و ارتباط با افارد مختلف در جامعه به عنوان ابزاری برای تسلط بر افراد خانواده استفاده می کنند. خانواده بی سامان در حقیقت یک واحد اجتماعی سازمان یافته به شمار نمی آید، بلکه واحدی است متشکل از تعدادی افراد که بیشتر یک جمع را می سازند تا یک جامعه را.

خانواده قطبی ß منظور از خانواده قطبی خانواده ای است که در آن قدرت و سلطه روی فرد معینی چون پسر، مادر یا یکی از فرزندان متمرکز است. به چنین خانواده هایی اصطلاحاً پدر سالار، مادر سالار و یا فرزندسالار می گویند.

در خانواده های قطبی، مدیریت و اقتدار وجود دارد. ولی تعامل مثبت بین اعضای آن برقرار نیست. در چنین خانواده ایی سایر اعضاء خانواده استقلال و عزت نفس مناسب را ندارند. اعضای غیر مسلط، هر چند ممکن است نسبت به سلطه فرد مسلط معترض باشند لکن در خود توان کافی برای بیان اعتراض را نمی یابند. همین تعارض درونی موجب می شود، فرد نسبت به تواناییهای خود ناامید شود و خود را فردی ناتوان و در مجموع کم ارزش تلقی کند.

از میان انواع خانواده های قطبی، خانواده پدر سالار می تواند کم آسیب تر از انواع دیگر باشد در حالی که خانواده فرزند سالار خانواده ای است با زمینه آسیب پذیری زیاد.

هر چند خانواده پدر سالار از مزیت بیشتری نسبت به سایر انواع خانواده های قطبی برخوردار است، لکن چنین خانواده ای نیز در جهان امروز و در شرایط فعلی، خانواده ای متعادل به شمار نمی آید.

در جهانی که بیش از گذشته انسانها احتیاج به رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی دارند، باید به همه آنان فرصت مناسب برای مواجه شدن با مسائل گوناگون زندگی را داد. فرزندان و زن خانواده احتیاج دارد در زمینه های مناسب با سن و جنس خود با مسائل مواجه شوند و در حد توان خود آنها را حل کنند. در خانواده پدر سالار چنین فرصتهایی در اکثر و اغلب موارد به افراد داده نمی شود. همه باید برای انجام هر کاری از قدرت مسلط پیروی کنند و هر کس نباید بدون اذن و اجازه او عملی انجام دهد و این قاعده کلی، ضرورت زندگی اجتماعی در جهان امروز را نادیده می گیرد.

در خانواده مادرسالار، علاوه بر اشکالی که در مورد خانواده های پدرسالار متذکر شدیم، موارد مشکل عبارتند از:

آسیب خوردن عزت نفس پدر که ناشی از ضعیف شدن نقش او در خانواده است.

از بین رفتن یک الگوی مناسب پدری برای فرزندان.

تصمیم گیری های گاه شدید و عاطفی مادر.

خانواده های فرزندسالار، ضمن آنکه ممکن است معایب دودسته خانواده های پدرسالار و مادرسالار را داشته باشد، اشکالات متعدد دیگری نیز دارند. در این خانواده ها، ضمن اینکه پدر و مادر هر دو خود را فاقد کفایت می بینند، تصمیم گیریهای هیجانی و گاه همراه با ناپختگی توسط آنان بسیار زیاد دیده می شود. مضافاً اینکه فرزندان دیگر ینز خود را در این بین ذیحق دانسته و یا موجب بالا رفتن تنشها در خانواده شده و یا نگرشی کینه توزانه نسبت به خواهر یا برادر خود پیدا می کنند. در هر حال خانواده های فرزندسالار معمولاً آسب پذیرترند و اغلب قانونمندی خاصی بر آنان حکمفرما نیست.

روی هم رفته به جای سلطه یک فرد در خانواده بهتر است قانون و تعامل مناسب عقلی، عاطفی، رفتاری در بین آنان حاکم باشد. پدر باید مدیر خانواده باشد و بر اساس مقررات و الگوهای تعامل سالم و سازنده مدیریت کند.

خانواده بی عاطفه ß خانواده بی عاطفه، خانواده ای است که اصلی ترین ابزار ارتباط یعنی عاطفه و همدلی بین اعضای خانواده را ندارد.

عواطف در خانواده اولین عامل تعادل به شمار نمی آید ولی عامل اصلی محسوب می شود. در یک خانواده متعادل، مقدم بر عاطفه، باید عقل حاکم باشد، ولی عقل وظایف خانواده را تکمیل نمی کند. این عاطفه است که باید در تمامی روابط خانوادگی جریان داشته باشد و حضور خود را نشان دهد. علاقه زن و شوهر نسبت به یکدیگر و محبت بی دریغ آنان نسبت به فرزندان، تضمین کننده یک خانواده خوب و متعادل است.

محبت در خانواده باید هم وجود داشته باشد، هم بیان شود و هم غیر مشروط باشد.

از جمله عوامل موجد محبت، توجه به شأن، شخصیت و نیازمندیهای همسر و سایر اعضا خانواده است. باید از خود محوری و خود میان بینی اجتناب کنیم تا بتوانیم در قلوب دیگران جایی پیدا کنیم. ضمناً باید از عواملی که موجب می شود محبت ما نسبت به دیگران خدشه دار شود و یا جایگاه محبت آمیز خود را در دل یکدیگر از دست دهیم، اجتناب کنیم. از آن جمله فراموش کردن خطاها اشتباه ها و اعمال و رفتاری است که از فرد مقابل سرزده و در شخصیت و ذهن ما اثر منفی می گذارد. چنین خاطراتی را بهتر است آگاهانه به فراموشی بسپاریم.

هرگز نباید عملاً یا تلویحاً ابراز کنیم که اگر فلان کار را انجام دهی تو را دوست دارم و یا چون کار معینی را انجام نداده ای دوستت ندارم. دوست داشتن و نداشتن نمی تواند ابزار مناسبی برای تشویق و تنبیه اعضای خانواده باشد.

به این ترتیب محبت غیر مشروط، بستری مطمئن برای رشد روانی اعضای خانواده، به خصوص فرزندان خواهد بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات 110
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یك مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر) الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشكلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشكلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15

2-2- روند واردات كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تكنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود كنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 – مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 – تئوریهای كلاسیك رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوكلاسیك رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد كالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب – بحث همگرایی. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 – مروری بر كارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس 95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء 98

5-7- پویایی های كوتاه مدت.. 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)…………………… 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون……………………… 102

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پویایی های كوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عكس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103

5-8-3- توصیه های سیاستی. 104

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات 80
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

سازمانهای کامیاب امروز

سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند.

سازمانهای یادگیرنده[1] سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونگی آموختن[2] را به اتفاق هم می آموزند.

سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگر می توان سازمانهای دانش آفرین نامید، سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی و روشی است که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. در این سازمان تفکر، بحثهای جمعی، و کشف نظریات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند[3].

سازمانهایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند، اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنین سازمانهایی را طراحی و ایجاد نمود؟ چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟

آنچه در مورد این سازمانها ارائه شده بیشتر جنبه فلسفی و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. در مورد تعریف این گونه سازمانها بطور عملی و کاربردی تعریفی وجود ندارد، از نظر مدیریت رهنمود های روشن و صریحی بیان نشده و از نظر ابزار سنجش و ارزیابی این گونه سازمانها نیز وسیله ای در دست نیست. با توجه به ابهامات ونارساییهایی که موضوع سازمانهای یادگیرنده را احاطه کرده است، در این مقاله کوشش شده تا ضمن تشریح مفاهیم و موازین عملی و کاربردی آنها نیز حتی المقدور تبیین و ارائه گردد.

سازمانهای یادگیرنده

یادگیری را به گونه مختلف تعریف کرده اند، اما در تمامی این تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن قلمداد گردیده است. یادگیری فرایندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه های دیگر عمل می کنند. بدین ترتیب فرایند یادگیری هنگامی تحقق می یابد که تغییری در رفتارها و عملکرد افراد مشاهده شود.

گاهی مستقیما قابل مشاهده اند و گاهی به طور غیر مستقیم احساس می شوند از این رو تغییر در ادراکات، نحوه تفکر و به خاطر سپردن و تشخیص افراد هم در دایره آثار یادگیری قرار می گیرد[4].

سازمان یادگیرنده نیز در فراگیری از همین تعریف تبعیت می کند، بدین معنی که چنین سازمانی در طول زمان تغییر می کند و عملکرد هایش متحول می شوند. سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش پس از طریق آگاه کردن بهتر، بهبود می یابد و اصلاح می شود[5] و از طریق فرایند ارتباط دامنه رفتارهای بالقوه اش را تغییر می دهد و تأثیر می بخشد[6]. سازمان ها زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می شوند که بتوانند استنباطاتی را از تاریخ و تجربیات خود را بخاطر بیاورند و آنها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند[7]

یادگیری سازمانی فرایند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آنهاست[8] . یادگیری سازمانی از طریق مشترک[9] و همذهنی، الگوهای ذهنی و دانش، ایجاد می شود و بر تجربه و آگاهیهای گذشته و رویدادهای پیشین استوار است. همان گونه که از این تعاریف استنباط می شود یادگیری سازمانی فرایندی است که با کسب دانش و بهبود عملکرد در طرق مختلف رخ می دهد. به طور کلی می توان سازمان یادگیرنده را سازمانی دانست که در ایجاد، کسب، انتقال دانش مهارت داشته و تغییر و اصلاح رفتارهایش به کمک آگاهیهای جدید مکتسبه عمل کند. در این تعریف از سازمان یادگیرنده، ایجاد و خلق و نوآوری و خلاق بودن رکن اساسی را تشکیل می دهد. اما آفرینندگی و کسب دانش به تنهایی برای آنکه سازمانی یادگیرنده شود، کافی نیستَ، بلکه سازمان باید بتواند آن دانش را در رفتارها و عملکردهایش بکار گیرد و بهبود و اصلاح فعالیتهیای که به کمک آنها میسر سازد. به عنوان مثال امروزه در اغلب دانشکده های مدیریت مغرب زمین مدیریت کیفیت جامع[10] تدریس و روشهای مختلف آن به عنوان دانش و آگاهی در سازمان آنها موجود است، اما دانشکده هایی که از آن رد فعالیتهایشان نام می برند، معدود و انگشت شمارند. سازمانهای مشاوره ای روشهای مختلف مدیریت نوین و سازماندهی جدید را به خود عرضه می کنند و این بدان معناست که آنها از این شیوه ها آگاهند، ولی سازمانهای خود آنها عموما از تشکیلاتی قدیمی استفاده می کنند.

سازمانهای موفق و کامیاب امروز، سازمانهایی هستند که دانش جدید را خلق یا کسب کرده و آن را به طرق و شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیتهایشان تبدیل نموده اند. آنها از شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته و از این رو می توانند برای ما سرمشق و الگو باشند.

ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده

شاید با توصیف ویژگیها و خصوصیات سازمانهای یادگیرنده بتوان شمای کاملتری از این نوع سازمانها بدست داد و آنها را بهتر شناخت. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به عنوان یک کل و مجموعه هماهنگ یاد می گیرد و پیش می رود. او خود راه را می یابد و جلو می رود، از تجربه ها همچون انسانی خردمند پند می آموزد و مسیر خود را تصحیح می کند. کسی او را کنترل نمی کند و مهارش را به این سو و آن سو نمی کشاند، سازمان یادگیرنده خود کنترل و خود فراگیرنده است و مسیر خویش را می یابد و به سوی هدف پیش می رود.

سازمان یادگیرنده درد و عشق آموختن دارد – سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس می کند و در پی یادگیری است. سازمان یادگیرنده همچون انسانی است که به علت نیاز شوق آموختن دارد. سازمان اگر احساس کند که برای بقا، برای ادامه حیات و برای رشد در یک محیط مشحون از رقابت و تلاش باید بیاموزد، مسلما به دنبال یادگیری روانه خواهد شد و اگر چنین نیازی را احساس نکند انگیزه ای برای آموختن نخواهد داشت. سازمانی که حیاتش وابسته به بودجه ای است که به طور ثابت دریافت می کند، سازمانی که رقابتی را احساس نمی کند، سازماین در قبال مسئولیتی که بر عهده دارد از نظر عملکردها مورد سوال قرار نمی گیرد، سازمانی که ارزیابی نمی شود و از حمایتی غیر منطقی برخوردار است نیازی به یاد گرفتن نخواهد داشت و در پی آموختن نخواهد رفت. بنابراین برای آنکه سازمانهایی یادگیرنده داشته باشیم باید آنها را در محیطی رقابت آمیز رشد دهیم و با دادن استقلال عمل به آنها محیطی فراهم آوریم تا موسسات خود را بیابند و خود اتکا شوند. سازمانها باید دائما تحت ارزیابی باشند و عملکردهایشان وارسی شود، در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند مستمرا مورد پرسش قرار گیرند و هیچ سازمانی بیهوده حمایت نشود. در چنین فضایی سازمان درصدد یادگیری برخواهد آمد و برای حفظ خود می آموزد و آموخته هایش را بکار می گیرد، این سازمان در آموختن خودانگیز خواهد بود و عشق آموختن در آن درونی خواهد شد.

سازمان یادگیرنده با مشکلات مأنوس و خوگیر نمی شود – سازمان یادگیرنده حساس و هشیار است. به محض آنکه مشکلی را حس کرد در پی رفع آن بر می آید و برای هر مسئله ای راه چاره ای جستجو می کند. به دنبال راه حلهای نو تکاپو می کند و مشکلات را به عنوان تقدیر محتوم تلقی نمی کند و نمی پذیرد. برخی از سازمانها چنان با مشکل مأنوس و مألوف می شوند که بتدریج آن را طبیعی می پندارند و از احساس مشکلات قاصر و ناتوان می گردند. سازمانی با این خصوصیت هیچگاه یادگیرنده نخواهد شد و آرام آرام بدون آنکه احساس کند به سراشیبی سقوط و نزول خواهد افتاد. سازمان یادگیرنده باید ساز و کارهای هشداردهنده را در خود تقویت کند به طوری که قادر باشد مشکلایت را که به طور بطی و تدریجی به درون سازمان رخنه می کنند شناسایی کند و با آنها به مقابله برخیزد. سازمان یادگیرنده باید مشکلات را دریابد و بتواند آنها را ریشه یابی و تحلیل کند. نشانه های مشکل که مکانیسمهای هشداردهنده آنها را حس می کنند در حکم عوارض و رویه های مشکل می باشند در حالی که سازمان برای حل آنها نیاز به شناخت ریشه ها و اصل مشکلات دارد. از این رو سازمان یادگیرنده باید بتوانند احساس و سپس ادراک نماید، بدین معنی که عوارض را دریابد و ریشه ها و علت العلل آنها را شناسایی کند. گاهی وقتها احساس مشکلات لازم است مدیران خود را به جای مشتریانشان قرار دهند یا از دریچه چشم کارکنانشان به سازمان نگاه کنند باید سازمان را از نزدیک تجربه کنند و ضعفها و قوتهای آن را واقع بینانه دریابند.


[1] . learning Organizations

[2] . Learning How to Learn

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

تعاریف آموزش و پرورش

دید کلی

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .

عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش

آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود.

عقیده درباره آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی (modernization) جامعه می گشاید.

عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش

آموزش و پرورش را به منزله تهذیب و تزکیب آدمی دانسته و برآن بود که ترقی انسانیت بیش از همه مرهون و مدیون تعلیم و تربیت است چه به مدد آن ذهن آدمی از مراحل مذهبی و فلسفی به مرحله علمی یا اثباتی انتقال می‌پذیرد و از این برکت این تحول فکری ، تکامل اخلاقی و اجتماعی روی می‌دهد.

عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش

او غایت آموزش و پرورش را تدارک و تامین زندگی بهتر برای فرد در جامعه دانسته ، اسپنسر معتقد بود که طبیعت ، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا راهنمای اعمال او واقع شود. لذا هر کودک ، با توجه به پیامدهای رفتار و کردار خود به یادگیری پرداخته ، از این راه طبیعی آموزش و پرورش و یادگیری ، به تفاوتهای میان خوب و بد یا صواب و خطا پی خواهد برد.

عقیده لستروارد (Lester ward) درباره آموزش و پرورش

وارد آموزش و پرورش را وسیله تغییر و پیشرفت جامعه ، و حاصل آن را بهزیستی و سعادت فردی می‌دانست. به زعم او ، تغییر و تحول اجتماعی ، براثر مساعی آگاهانه فردی به ظهور می‌رسد. از این رو ، آموزش و پرورش می‌تواند در امر هدف جویی و تغییرات اجتماعی مطلوب ، کوشش آگاهانه و وسیله سودمندی به شمار آید.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

تعریف دورکیم از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ ، درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگانی در آن ، آماده می‌شود.

بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان را که هنوز اجتماعی نشده‌اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.

اطلاعات اولیه

دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که به آموزش و پرورش توجه زیادی کرده و درباره آن به فراوانی سخن گفته است، لذا تحلیلهای جامعه شناختی معتبری در این زمینه ، باید در آثار و آرای وی جستجو کرد. امیل دورکیم (1917- 1858) معتقد بود که پدیده‌هایی که جامعه شناسی باید مطالعه کند، وقایع یا حقایق اجتماعی‌اند و حقایق اجتماعی را باید به عنوان چیز (Thing) تلقی کرد.

به تعریف او ، واقعه اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی ، در سراسر جامعه معینی عام باشد. از لحاظ دورکیم ، امور یا حقایق اجتماعی ، وسیله توضیح رفتار اجتماعی بوده به حقایق فردی یا روان شناختی ، تقلیل پذیر نیستند، حقایق اجتماعی در بیرون از افراد هستند و قیودی بر آنها اعمال می‌کنند، و جامعه ، وجودی مستقل از افراد دارد. هر فرد در جامعه‌ای متولد می‌شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می‌دهد.

بنابراین ، از دید دورکیم ، انسان محصول جامعه است و حالتهای جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می‌کند. به نظر او آموزش و پرورش و جامعه با یکدیگر پیوند نزدیک دارند. به عبارت دیگر ، هر جامعه ، نظام آموزش و پرورشی مناسب با ساختار و زمان خود پدید می‌آورد. حتی ، هر طبقه اجتماعی ، اجتماع محلی ، اجتماع شغلی ، ویژگیهای آموزشی و پرورشی مناسب خود را بوجود می‌آورند. امروزه ، این واقعیت را ، هر کارگزار آموزش و پرورش با تجربه‌هایی که دارد، تصدیق می‌کند.

برداشت دورکیم از آموزش و پرورش

برداشت او از آموزش و پرورش ، از مفهومی که برای انسان قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او ، آدمی ، در اصل ، یک موجود زیستی به دنیا می‌آید و بنابراین ضرورت که مألا موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، لذا ، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از لحاظ او ، آموزش و پرورش ، وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی ، به صورت یک موجود با انظباط است که می‌توان آن را به تشکل شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

عقیده دورکیم درباره همبستگی

به بیان او ، هر جامعه انسانی مستلزم همبستگی است، یعنی پیدایی این احساس در مردم که همه آنان «اعضای یک پیکرند» و با یکدیگر پیوند دارند. ولی از لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع متفاوتی داشته باشد. دورکیم ، از دو نوع همبستگی نام برده و آنها را همبستگی مکانیکی (ماشینی) و همبستگی ارگانیکی (زنده یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود زنده) نامیده است.

همبستگی مکانیکی (Mechanical Solidarity)

همبستگی از راه همانندی است و هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزشهای واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن روز منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند.

همبستگی ارگانیکی (Organic Solidarity)

همبستگی ارگانیکی است که اجماع(توافق) اجتماعی ، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن ، نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است و یا از راه این تمایز بیان می‌شود. افراد ، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوت و (لزوم) استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. همبستگی ارگانیکی ، به عنوان ویژگی جوامع جدید ، همبستگی بسیار پیچیده‌ای است که در آن شکل اساسی رابطه بین مردم ، احساس ساده تعلق به یکدیگر نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ای از روابط قرار دادی است که براساس تعقل و قانون ، تشکل و تداوم پیدا می‌کند.

همبستگی از دیدگاه دورکیم در جوامع مختلف در ارتباط با آموزش و پرورش

جوامع ابتدایی

جامعه ابتدایی ، جامعه‌ای متجانس است که در آن افراد ، کورکورانه از اعتقادات ، ارزشها و رسوم رایج و مستقر پیروی می‌کنند، همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده می‌شود، و اجبارها و الزامهای خانوادگی ، گروهی و قومی ، دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف می‌کنند. در این جامعه ، فعالیتهای گروهی و اجتماعی ، تنوع چندانی ندارند. از این رو ، افراد تقریبا در همه امور و فعالیتها ، مشارکت و همکاری می‌کنند.

در مجموع ، می‌توان گفت که در جامعه ابتدایی ، هر فرد ، به خودی خود ، رفتار دیگران را سر مشق قرار می‌دهد، در هر کاری به طرزی ماشینی ، از دیگران تبعیت کرده ، به اعتقادات و آداب و رسوم و سنن ، گردن می‌نهد. در نتیجه یک سلسله روابط ساده ، بر رفتار اجتماعی حاکمیت یافته و جامعه را از همبستگی برخوردار می‌سازد. در چنین جامعه‌ای ، آموزش و پرورش ، بدون قصد قبلی و هدف مشخص و بدون نقشه آگاهانه ، از طریق خانواده و روابط رایج میان نسل بالغ و سالمند و نسل جوان و نارس ، عملی می‌شود.

جوامع پیشرفته

جامعه‌ای نامتجانس است. همانندی و همفکری ، در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی میان آنان به وجود آمده است. لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند، موجب کمال جامعه می‌شوند. در این جامعه که از ساختار روابط پیچیده‌ای برخوردار است، کار و فعالیت ، مستلزم همکاری و تعاون است. در نتیجه ، پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا می‌کند که بر اثر آن ، افراد در گروهها و دسته‌های مختلف گرد آمده و هر یک ، کار معینی را به سود همگان برعهده می‌گیرند.

درجامعه‌های جدید ، پیچیدگی روابط و تخصصی شدن کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ، نهادهایی نظیر دین و خانواده ، قادر به ایفای نقش‌های پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند. به عبارت دیگر ، در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ، آموزش و پرورش افراد جامعه ، از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ، آن گونه که در جامعه ساده اتفاق می‌افتاد، غیر ممکن است.

آثار تربیتی دورکیم

آثار تربیتی دورکیم به دلیل رویکرد و جامعه شناختی ، از جهات نظری و کاربردی ، قابل توجه‌اند. از این رو ، در ادبیات جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غالبا از او به عنوان بنیانگذار این رشته نام برده می‌شود. دورکیم ، در نوشته‌های تربیتی خود ، ضمن تعریف آموزش و پرورش و تحلیل جوانب اجتماعی آن ، ابعاد جامعه شناختی آموزش و پرورش را به عنوان کار ویژه جامعه شناسان آینده مشخص کرده است:

شناخت و تشخیص واقعیت‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختی آنها

شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی

تحقیق و مطالعه تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گوناگون نظامهای آموزش و پرورش::

پژوهش درباره کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرفت

عقیده بیدول درباره آموزش و پرورش

او معتقد بر آن است که از آموزش و پرورش همگانی می‌توان به عنوان یک ابزار عمده وحدت ملی یاد کرد و آموزش تخصصی به دلیل اهمیت زیادی که از لحاظ اقتصادی دارد، سیاست و خط مشی آموزش و پرورشی دولت را به یک مساله مهم سیاسی مبدل می‌سازد.
عقیده ماکس وبر درباره آموزش و پرورش

او آموزش و پرورش را در واقع یک تحول اجتماعی می‌داند و تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده تر تلقی می‌کند.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر

آشنایی

ماکس وبر (1920-1864) ، جامعه شناس آلمانی ، برخلاف دورکیم ، مستقیما درباره آموزش و پرورش مطلبی ننوشت. کمک او به جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غیر مستقیم و از طریق آثار تاریخی و جامعه شناسی اوست که ضمن آنها ، می‌توان به مفاهیمی در ارتباط با آموزش و پرورش و تحول آن دست یافت. وبر به فراورده‌های تاریخی مهمی که موجب تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی شده بود، توجه خاص داشت. از این رو آموزش و پرورش را در ارتباط با تحول اجتماعی ملاحظه می‌کرد.

همچنین ، مثل دورکیم ، تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده‌تر ، تلقی می‌کرد، ولی نسبت به دقایق این حرکت حساس بود. او گر چه سوق به عقلانیت را اجتناب ناپذیر می‌دید، ولی آن را به جای یک حرکت آرام و تکاملی ، فراگردی توام با ستیز و کشمکش و سرشار از پس افتادگی و عدم تعادل می‌دانست. از لحاظ او ، رابطه آموزش و پرورش با تغییر اجتماعی نیز در حالی که امری اساسا سازش‌پذیر است، به سهم خود ، رابطه‌ای توام با کشش و فشار ، نشیب و فراز ، و پیشرفت نامنظم به سوی اشکال جدید است. وبر تغییر اجتماعی را در پرتو تغییرات سلطه (Domination) و اقتدار (Authority) در جامعه ، ملاحظه می‌کرد.

انواع سلطه و اقتدار ازنظر وبر

اقتدار فرمند (Charismatic)

مبتنی است بر اعتقاد و سرسپردگی به یک شخص خارق العاده که به خاطر واجد بودن صفات نمونه و مورد اعتماد و اطمینان بودن ، به رهبری رسیده است. فرمندی یا جاذبه شخصیت ، عطیه‌ای طبیعی است که شخص را از یک مرجعیت اجتماعی ، سیاسی ، یا دینی برخوردار می‌سازد. چهره‌هایی مثل بودا ، مسیح و گاندی ، یا در یک گروه بندی دیگر ، چهره‌های تاریخی مثل اسکندر ، ناپلئون و هیتلر ، همه ، دارای اقتدار فرمند بوده‌اند.

اقتدارسنتی (Traditional)

اقتدار سنتی بر این باور و اعتقاد استوار است که مقام و پایگاه کسانی که در گذشته اعمال سلطه و اقتدار کرده‌اند و رسوم و سنن و ارزشهای مربوط به آن ، مستلزم احترام است. بنابراین ، منصب اختیار مورد احترام بوده، شخصی که آن را اشغال کند، اقتدار مربوط را به ارث می‌برد. اقتدار سنتی ، بویژه ، براعتقاد به امتیازات سیاسی گروه نخبگان مبتنی است که به انحصاری شدن موروثی قدرت در دست این قشر منجر می‌شود.

اقتدار عقلانی- قانونی (Rational – Legal)

بر قوانین و مقررات عقلانی که برای نظم اجتماعی وضع می‌شوند، استوار است. در سلطه قانونی ، اطاعت از شخص یا مقام و منصب موروثی در میان نیست، بلکه اصل ، متابعت از قانون است. قوانین مشخص می‌کنند که از چه کسانی و تا چه اندازه باید اطاعت کرد. در جامعه‌های جدید ، روابط سلطه و اقتدار برقانون و عقلانیت مبتنی است. امور اجتماعی از طریق سلسله مراتب مناصب و مقامات که کنشهای متقابل میان آنها بوسیله مقررات خاصی نظم و ترتیب پیدا می‌کند، هماهنگ می‌شود و در انجام دادن امور ، قابلیت پیش بینی و کارآیی ضرورت دارند.

انواع سازمان اجتماعی از دیدگاه وبر

سازمانی که در رأس آن یک رهبر فرمند یا پرجاذبه قرار گرفته و همه زیردستان به او وفادارند

سازمانی که در آن مقام رهبری به شیوه موروثی ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

سازمانی که بر پایه قوانین تأسیس شده ، مقررات و ضوابط قانونی برآن حاکم است (بوروکراسی)

بدین ترتیب ، سیر تحول جامعه از سازمان فرمند ناپایدار به سوی سازمان سنتی پایدار و سرانجام ، درجهت سازمان بوروکراتیک پیش می‌رود. به زعم وبر ، در دوران جدید ، بوروکراتی شدن جامعه را می‌توان به وضوح ، در قالب مظاهری چون علم و تکنولوژی ، پیدایی و توسعه احزاب سیاسی متشکل و سازمان یافته ، حکومتهای حزبی و نظایر آن مشاهده کرد. درچنین جامعه‌ای سلطه و اقتدار از قشرهای حاکم سنتی ، مثل نجبا و اشراف ، به مدیران و متخصصان منتقل می‌شود و حکومت بطور فزاینده ، از طریق مداخله سیاست پیشگانی که در امور سیاسی ، مهارت و ورزیدگی دارند، به سوی مشارکت و حمایت توده مردم سوق داده می‌شود. و هر یک به نظام آموزش و پرورش ویژه‌ای پی افکنده ، به پرورش نخبگان خاص خود می‌پردازند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد سیاسی رسانه ها

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد سیاسی رسانه ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد كه نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مكتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مكاتب انتقادی است كه تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مكتب بر این باور است كه رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شكل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی كه نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌ای كه به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاكم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مكتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأكید می‌كنند و برای درك شكل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و كسانی كه آنها را كنترل می‌كنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است كه در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مكاتب انتقادی، مكتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد كرده است. مطالعه این مكتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اكنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های كشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است كه به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌كشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشكافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حكومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همكاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالكان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درك ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و كنش و واكنش متقابل این نهادها با یكدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های كلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مكتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌كند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است كه نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است كه بر عملكرد سازوكار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مركب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واكنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌كند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشكیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند كه مرزهای ملی كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌های سیاسی و تركیب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل كشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مكان‌هایی است كه این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو ماركسیسم. هریك از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریك از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مركانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك دو قرن گذشته، ماركسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیكال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌كنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یك اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند كه مزایای تقسیم كار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین كشورها شده است. همچنین بسط شبكه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همكاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأكید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد كه این خود باعث تضاد بین كشورها و به‌كارگیری سازوكارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

ماركسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یك اقتصاد بازاری جهانی تأكید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌كنند كه می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «كائوتسكی» پیروی می‌كند كه عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترك كشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یكدیگر همكاری می‌كنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی كشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و ماركسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند كه ادغام جوامع در یك اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اكثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

ماركسیست‌های سنتی بر این باورند كه این عوامل خارجی با شكستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌كار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در كشورهای توسعه یافته معتقدند كه اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌كند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب ركود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یكی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی كارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یكی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یك نظام بازاری تمایل به تقسیم كار بین تولیدكنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مركزی جدید و مراكز رشدی است كه شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

چكیده :

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه

كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها، شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای در هریك از این بازار می‌باشند.

شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یكی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی كه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت كنند كه افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید كه در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و كار بیمه های اتكایی جبران می كنند.

شركت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و كاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی كشور، كمك شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در كشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی كار توسط بخش خدمات، سوق می یابد كه در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی كار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می كنیم.[2]

همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به كل شاغلان در كشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از كشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی كه سهم اشتغال صنعت بیمه از كل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود كمتر از 10 درصد می رسد.

به نظر می رسد كه به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند كنونی خصوصی سازی، ارتقاء كارایی و بهبود كیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریك طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای (واحد درصد)

كشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار كشورهای درحال توسعه

فرانسه 88/0

بنگلادش 50/0

آلمان 80/0

برزیل 23/0

ایتالیا 47/0

شیلی 13/0

ژاپن 16/2

كلمبیا 28/0

هلند 94/0

مصر 12/0

نروژ 71/0

هند 04/0

پرتغال 35/1

اندونزی 06/0

اسپانیا 95/0

مكزیك 13/0

سوئد 83/1

مراكش 09/0

سوئیس 27/1

فیلیپین 16/0

انگلستان 11/1

تایلند 20/0

ایالات متحده آمریكا 69/1

تونس 14/0

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

ساز و كار فعالیتهای بیمه ایران……………………………………………………………. 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی…………………………………………………….. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی……………………………………. 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه…………………………………………………………….. 10

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 19

منابع و مآخذ 21


[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مركزی ایران.

[2] – ماخذ پیشین، ص 59

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ناشنوایی و كم شنوایی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 86
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ناشنوایی و كم شنوایی

كودكان ناشنوا وكم شنوا گرومتجانسی را تشكیل نمی دهند.

اولین دلیل آن است كه آنها كودكانی هستند كه تمام ویژگیهای انفرادی كودكان دیگر رادارا می باشند. ثانیا نقصی كه دارند نیز جنبه فردی دارد.انها همگی از نوع اختلال شنوایی رنج می برند. اما درجه شدت این اختلال وسنی كه اختلال در آن رخ داده است، نوع اختلال وعلت آن همگی هر كودك را منحصر به فرد می سازند.این تفاوتها همراه باعواملی دیگر معلمان ویژه را با مشكلات تازه ای روبه رو می سازند.

نكته ای كه در این جا یادآوری آن از اهمیت برخوردار است این است كه نقص شنوایی بر توانایی هوشی تاثیری ندارد. اما بدون درمانهای اولیه، این نقص می تواند بر رشد هوشی ونحوه ارتباط كودك با خانواده ودیگران تاثیر بگذارد.

تعاریف

عوامل متعددی درتعریفی كه ما از نقص شنوایی به عمل می آوریم دخالت دارند. این عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوایی، سنی كه نقص در آن رخ می دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوایی

شنوایی را معمولا با دسی بل (DB) كه نوعی سنجش نسبی شدت صوت است اندازه گیری وگزارش می كنند. دی سی بل صفر نمایانگر شنوایی بهینه است. وجود نقص تا 26 دسی بل طبیعی است.از 26تا70 دی سی بل كم شنوا واز 71دی سی بل به بالا ناشنوا تلقی می شود.

فری سینا (1974 Frisina) در تعریفی از نقص شنوایی، ابعاد فیزیكی وآموزشی آن را چنین توصیف كرده است:

شخص ناشنوا كسی است كه قدرت شنوائیش در حدی ناقص است كه فهم گفتار او از طریق گوش به تنهایی و یا به وسیله وسایل كمك شنوایی و یابدون آن را بامشكل مواجه می سازد. شخص كم شنوا كسی است كه قدرت شنوائیش در حدی ناقص است كه فهم گفتار را ازطریق گوش به تنهایی و یا از طریق وسایل كمك شنوایی ویا بدون آن ها با مشكل مواجه ساخته اما از آن جلوگیری به عمل نمی آورد.

در جدول 7-1 شایعترین سطحهای موجود در نقص شنوایی نشان داده شده است. سه طبقه اول در حد كم شنوایی و دو طبقه آخر در حد ناشنوایی قراردارند. هر چه درجه نقص شنوایی بیشتر باشد نیاز به دریافت خدمات ویژه افزونتر می گردد.

برای اندازه گیری قدرت شنوایی باید دو بعد را در صدا مورد سنجش قرار دهیم:یكی فركانس ودیگری شدت صوت. فركانس عبارت است از تعداد ارتعاشاتی (ویا سیكلها) كه در هر ثانیه در برابر یك موج صوتی می گیرد. هر چه فركانس قویتر باشد میزان زیروبمی صوت بالاتر است. فرد ممكن است در شنیدن صداهایی كه دارای فركانسهای ویژه ای می باشند دچار اشكال شود.اما در صداهای دیگر چنین مشكلاتی نداشته باشد.شدت عبارت است از بلندی نسبی

جدول 7-1

شدت نقص شنوایی وتاثیرات اموزشی آنها

میزان نقص

شدت صوت برای درك

تاثیرات آموزشی

كم شنوایی خفیف

27-40 دسی بل

ممكن است در شنیدن صداها دور با اشكال مواجه باشند ممكن است به جای مناسبی در كلاس ویا گفتار درمانی نیازمند باشند

كم شنوایی متوسط

55-41 دی سی بل

گفتار مكالمه ای را درك می كنند.ممكن است نتواند از بحثهای كلاسی استفاده كنند ممكن است به وسایل كمك شنوایی ویا گفتار درمانی نیازمند باشند

كم شنوایی متوسط و شدید

70-56 دی سی بل

ممكن است به وسایل كمك شنوایی، آموزشی شنیداری،وآموزشهای شدید گفتاری و زبانی نیاز داشته باشند

ناشنوایی شدید

98-71دی سی بل

فقط میتوانند صداهای بلند را از نزدیك بشنوند. گاهی آنها را ناشنوا تلقی می كنند. به اموزشهای ویژه وزیاد، وسایل كمك شنوایی، وآموزشهای شدید گفتار وزبان احتیاج دارند.

ناشنوایی عمیق

91 دی سی بل به بالا

ممكن است بتوانند صداها وارتعاشات بلند را درك كنند، برای پردازش اطلاعات به جای حس شنوایی برحس بینایی متكی می باشند.این افراد ناشنوا تلقی می شوند.

یك صدا ما می توانیم سطح شنوایی یك فرد را از طریق تعیین میزان شدتی كه در آن فرد صدایی را می شنود تخمین بزنیم. برای انجام این كار از دستگاهی به نام ادودیومتر استفاده می كنیم.اودیومتر وسیله ای است كه میتواند صداهایی را با فركانس وشدت از پیش تعیین شده به وجودآورد.

هنگامی كه فرد صدایی را ازطریق ماشین می شنود باید پاسخ دهد.(مثلا دستش را بلند كند وسرش را تكان دهد)نقص موجود در هر گوش را جداگانه محاسبه می كنند.

سطح شنوایی فرد در جدولی به نام اودیوگرام كه میزان نقص را به د سی بل در فركانسهای نسبی نشان می دهد ثبت می شود.

ارتباط نقص شنوایی وسن

عامل دوم سنی است كه نقص شنوایی در آن رخ می دهد.ناشنوایی پیش از تكلم به ان نقص شنیداری اتلاق می شودكه پیش از رشد گفتار وزبان اتفاق می افتد.

ناشنوایی پس از تكلم نقصی است كه پیش از رشد گفتار و زبان رخ می دهد.ناشنوایی پیش از تكلم اغلب به مشكلات اموزشی جدی تری منجر می شود. ناشنوایی كه بعد از دوره شروع رشد زبان وگفتار به وقوع می پیوندد به اندازه ناشنوایی كه پیش از این دوره اتفاق می افتد جلو افتهای درسی را در مدرسه سد نمی كند.

انواع نقایص شنوایی

عامل سوم نوع نقص شنوایی می باشد. گوش مكانیسم پیچیده ای دارد ( به شكل 7-1 نگاه كنید) به صورت پیچیده ای عمل می كند. هر چند كه نقایص احتمالی زیادی در كار مكانیسم و عملكرد گوش میتواند وجود داشته باشد اما ما می توانیم انها را به دو طبقه اساسی تقسیم بندی كنیم:نقایص انتقالی ونقایص حسی-عصبی.

نقص شنوایی انتقالی از شدت صدایی كه به گوش میانی می رسد ویا محلی كه عصب شنوایی از آن جا شروع می شود می كاهد. امواج صوتی باید از طریقكانال شنوایی به طرف پره گوش یعنی جایی كه در ان جا ارتعاشات به وسیله سه استخوان درگوش میانی( یعنی استخوانهای ركابی،چكشی و سندانی، جمع آوری وسپس به گوش داخلی منتقل می شود عبور كند.جریان ارتعاشات می تواند در هر نقطه در طول این مسیر متوقف شود.مثلا جرم گوش ویا باید مشكلی می تواند كانال خارجی گوش را سدكند. پرده گوش می تواند پاره ویا سوراخ شود و حركت استخوانها در گوش میانی امكان دارد با مانع مواجه گردد. هر نقصی كه بتواند جریان ارتعاشات را مانع شود و یا از رسیدن آنها به عصب شنوایی جلوگیری كند نقایصی در انتقال صوت به وجود خواهد آورد. نقایص انتقالی بندرت قادرند نقایصی بیش از 60 تا 70 دی سی بل را در شنوایی باعث شوند. چنین نقایصی را میتوان از طریق دستگاههای تقویت كننده صدا به صورتی موثر كاهش داد.

نقایص شنوایی حس –عصبی به علت نقایص موجود در گوش داخلی ویا عصب شنوایی رخ می دهند. كار عصب شنوایی این است كه محركات را به مغز برساند. نقایص شنوایی حسی – عصبی می توانند كامل یا جزئی باشند علاوه بر این تاثیر آنها بر برخی فركانسها ( بخصوص فركانسهای بالا)بیش از دیگران است.

از طریق تستهای اودیومتری می توان تشخیص دادكه آیا نقص شنوایی جنبه انتقالی ویا جنبه حسی عصبی دارد. یك دریافت كننده انتقالی استخوانی توانایی جمع آوری صوت را از طریق انتقال استخوانی در مقابل انتقال هوایی بوسیله سد ساختن كانالهای حسی،عصبی اندازه گیری می كند. در حالی كه دریافت كننده انتقال هوایی ، كارایی عملكرد راههای حسی – عصبی را مورد سنجش قرار می دهد.

شكل 7-2 اودیوگرام كودكی كه مبتلا به نقص شنوایی انتقالی است نشان داده شده است. از طریق اودیومتر كودك توانست صداها را از طریق هوا در سطح 40 دی سی بل در همه فركانسها با گوش دارای شنوایی بهتر(یعنی گوش چپ) بشنود.با استفاده از دریافت كننده انتقال استخوانی كودك در حدی طبیعی پاسخ داده است.توجه داشته باشید كه نقص شنوایی در همه فركانسها یكنواخت می باشد.

در شكل 7-3 ما الگوی بسیار متفاوتی را كه مربوط است به اودیوگرام یك كودك مبلا به نقص شنوایی حس – عصبی مشاهده می كنیم. این كودك در فركانسهای بالا (بیش از 1000 سیكل) نقص عمیق و درفركانسهای پایین نقصی شدید رااز خود نشان می دهد. دریافت كننده انتقال استخوانی در این مورد به علت این كه نقص در عصب شنوایی است از خود نشان می دهد. دریافت كننده انتقال استخوانی در این مورد به علت این كه نقص در عصب شنوایی است ونه در ساختار گوش میانی كه كار رساندن ارتعاشات صوتی را به عهده دارد دریافت بهتری را ارائه نداده است.

علل نقایص شنوایی

ترای باس(1985 Try bus) پنج علت اصلی برای نقص شنوایی كودكان امریكایی در حال حاضر ارائه داده است:

v ابتدای مادر به بیماری روبلا

v وراثت

v ناراحتیهای زمان بارداری وتولد

v مننژیت

v بیماریها،عفونتها وآسیبهای دوران كودكی

این عوامل 6/50 درصد علل همه موارد را توجیه می كند (شكل 7-4) شرایط دیگر مسئول 9/6 درصد نقایص می باشند. علی رغم در اختیار داشتن ابزار تشخیص پیشرفته ما هنوز نمی توانیم علت 5/42 درصد بقیه موارد را تعیین كنیم.

ابتلای مادر به بیماری روبلا

تاثیرات سوء بیماری روبلا(یا سرخجه آلمانی) بر روی جنین بخصوص در سه ماهه اول حاملگی می تواند چشمگیر باشد. هاردی(1968) گزارشی در مورد 199 كودك كه مادرانشان درهنگام بارداری در جریان شیوع این بیماری در سال 1964 حامل ویروس روبلا بوده اند ارائه داده است. از این كودكان 50درصد به نقص شنوایی 20 درصد به نقایص بینایی و 35 درصد به نقایص قلبی مبتلا بوده اندك.(برخی از كودكان د رگروه اخیر با مسائل بینایی ویا شنوایی ویا هر دو نیز مواجه بوده اند).

مركز ملی بیماریهای مسری گزارش داده است كه بیماری همه گیر روبلا باعث ناشنوایی 8000 كودك شده است. نوردرن(1978 Northern) و دیگران تخمین زده اند كه بیماری همه گیر روبلا در فاصله سالهای 1958تا 1964 بر 10000 تا 20000 كودك تاثیرات سوئی داشته است.

از سال 1964 بیماری روبلا به صورتی اپیدمیك رخ نداده است. كودكانی كه در اپیدمی سال 1964 متولد شده اند، اینك دوره دبیرستانی خود را كامل كرده اند. بنابراین درصد دانش آموزان مبتلا به نقایص شنوایی كه بر اثر روبلا به این نقص مبتلا شده اند امروزه كاهش یافته است.

وراثت

شرایط ژنتیكی زیاد ومتفاوتی میتوانند به ناشنوایی منجر شوند. انتقال این حالت را به عواملی نظیر ژنهای بارز، ژنهای مستتر وژنهای وابسته به جنسیت نسبت داده اند علی رغم این كه در مورد نقش مهم وراثت توافق كلی وجود دارد، اما تعیین دقیق درصد كودكانی كه ناشنوائیشان به علت وراثت است مشكل می باشد. در نمونه 55000 نفری دانش آموزانی كه در شكل 7-4 نشان داده شده است فقط 5/11 درصد موارد از نقص شنوایی به وراثت نشان داده شده است. دربرآوردهای دیگر بین 30 تا 60درصد مبتلایان را به ارث نسبت داده اند.

ناراحتیهای دوران بارداری وتولد

روبلا تنها ویروسی نیست كه علت تاثیر گذاشتن بر جنین به ناشنوایی منجر ی شود. تب خال ساده، اگر به دستگاه تناسلی سرایت كند، یك بیماری آمیزشی است. تبخال ساده گاه می توانند به ناشنوایی جنین منجر شده واگر ویروس در حالتی فعال باشد هنگام عبور كودك از كانال زایمانی به او منتقل میشود. این ویروس در بین جمعیت جوان به حداپیدمیك رسیده است. تخمین زده شده است كه بین 20تا25 درصد جمعیت به تبخال تناسلی آلوده می باشد.

ما همچنین كشف كرده ایم كه میزان وقوع ناشنوایی در نوزادان زودرس، از حد متوسط بالاتر است. وزن این نوزادان د رهنگام تولد از 5 پاوند كمتر است. زودرسی معمولا علت بروز مشكل نیست بلكه علامت آن است. علت واقعی- مانند روبلای مادر-ممكن است عاملی برای تولد زودرس باشد.علت واقعی دیگر، كمبود اكسیژن وآسیب وارده بر مغز است كه ممكن است در جریان تولد زودرس نقش داشته باشد.

ناسازگاری RH علت دیگری برای ناشنوایی نوازادان تلقی میشود. موقعی كه مادری RH منفی دارای كودكی با RH مثبت باشد در بدن او (مادر) نوعی پادزهر به وجودمی آید كه می تواند وارد بدن جنین شده وسلولهای RH مثبت او را ازمیان ببرد. چنین وضعیتی می تواند كشنده باشد.كودكانی هم كه زنده می مانند ممكن است به اختلالهای متعدد و از جمله ناشنوایی مبتلا گردند. اگر ناسازگاری RH در خلال تولد تشخیص داده شود می توان آن را در مان نمود.

بیماریهای كودكی

بیمارهای متعددی در دوران كودكی وجود دارند كه می توان آنها را به نقص شنوایی مرتبط دانست. شایعترین این بیماریها، التهاب (Otitis Media) ویا عفونت د رگوش میانی است. اگر این بیماری جنبه مزمن پیدا كند و بدرستی درمان نشود نقصی در شنوایی ممكن است رخ دهد.بیماری التهاب گوش میانی (Otitis Media) بندرت به ناشنوایی شدید ویا عمیق منجر می شود اما می توان آن را تهدیدی برای شنوایی كودكانی دانست كه به درمان پزشكی مناسب دسترسی ندارند.

با وجود شیوع كمتر از عفونت گوش میانی ،بیماری مننژیت نیز در بروز تعداد زیادی از ناشنوائیهای شدید وعمیق نقش دارد. مننژیت عبارت است از تورم غشاهای (Menings) مغز .وقوع ناشنوائیهایی كه بعلت بیماری ممنژیت رخ می دهند اگر چه در طی قرن گذشته به میزان زیاد كمتر شده است اما همچنان عامل 5تا10 درصد همه موارد ناشنوایی شناخته شده است. به عقیده رایز (1973 Ries) بیماری ممنژیت علت 9/4 درصد ناشنوانئیهای دوران كودكی می باشد. ترای باس (1985 Trybus) 3/7 درصد و ورنون (1968 Vemon) 1/8 درصد موارد را به بیماری ممنژیت مربوط دانسته اند. علی رغم این كه میزان شیوع بیماری ممنژیت درمقایسه با گذشته كمتر شده است. اما آنهایی كه به این بیماری مبتلا می شوند علاوه بر ناشنوایی به سایر نقایص نورولوژیك شدید نیز دچار می گردند.

میزان شیوع

تعداد كودكان مبتلا به نقایص شنوایی زیادنیست. تنها در هر 1000 نفر یك كودك ناشنوا و 3تا4 كودك كم شنوا وجود دارد

حدود 25 درصد دانش آموزان ناشنوا در مدارس پناهگاهی به سر می برند. و تقریبا 50درصد به صورت تمام وقت دربرنامه های آموزشهای ویژه در مدارس عمومی آموزش می بینند. 25درصد بقیه دركلاسهای عادی جایگزین می شوندكه گاه از طرف یك متخصص زبان علامتی نیز به آنها كمك می شود.

این كودكان به مناطق جغرافیایی و گروههای اجتماعی –اقتصادی متفاوت تعلق دارند. در حدود 4 درصد موارد یكی از والدین فرد و در 4 درصد دیگر والدین هر دو ناشنوا می باشند اما وقوع ناشنوایی در بین آنها در مقایسه با جمعیت معمولی به میزان زیاد بالاتر است.

نیمرخهای رشد

در شكل 7-5 نیمرخهای رشد سه كودك به نامهای سالی،جان وبیل نشان داده شده است. تمام این كودكان10 ساله هستند. اگر چه نیمرخ انها از نظر با یكدیگر تشابه دارد اما تفاوتهای انفرادی در بین آنها به تناسب شدت نقص شنوایی وسن شروع ناشنوایی زیادترمی شود. سالی كم شنوا است جان دچار ناشنوایی بعد از یادگیری زیان است و بیل مبتلا به ناشنوایی بیش از یادگیری زبان می باشد.

نیمرخ بالایی در شكل متعلق به سالی است كه نقص شنوایی متوسط و در حدود 45 دی سی بل است.همانند جان وبیل، قد،وزن وهماهنگی حركتی سالی در حدمتوسط است.او همچنین با سن خود از نظر توانایی عقلی وپختگی اجتماعی طبیعی است. رشد گفتار سالی اندكی عقب مانده است. او در تلفظ وتولید كلمات با اشكال مو اجه است وبه گفتار درمانی نیازدارد. این مشكل زبانی بر مهارتهای خواندن سالی تاثیر بدی گذارده است اما رشد او در حساب وهجی كردن درسطح كلاس می باشد.

موقعی كه سالی قرار بود برای نخستین بار از سمعك استفاده كند برنامه اموزش ویژه بیشتر بر نحوه چگونگی استفاده از ان مبتنی بود.در حال حاضریك نفر اسیب شناس گفتار وزبان سیار هفته ای یك بار به اوگفتار درمانی آموزش شنوایی ونیزدرسهایی در مكالمه وخواندن ارائه می دهد.

علی رغم این كه رشد وپیشرفتهای تحصیلی سالی در حد همسالانش می باشد اما او به توجهات مخصوصی از جانب معلم كلاس نیز نیاز دارد.

سمعكهایی كه از ان استفاده می كند باعث شده است كه او خود را با دوستانش متفاوت احساس می كند و این می تواند در دوره نوجوانی به مشكلات منجر شود. علاوه بر این وضع شنوائیش در موقع تغییر هوا وسرماخوردگی بدتر می شود. معلمانی كه از این وضع آگاهی ندارند ممكن است فكر كنند كه اوعمدا به درس توجهی نمی كند د رحالی كه اوواقعا نمی تواند صدای معلمان را بشنود.

نیمرخ میانی در شكل 7-5 الگوی رشد جان را كه دچار نقص شنوایی شدید است نشان می دهد.اوبا شنوایی طبیعی متولد شد اما در سن 4 سالگی از هر دو گوش كم شنوایی جدی پیدا كرد. او را درطبقه ناشنوایان بعد از یادگیری زبان قرار داده اند. با وجود آن كه جان از نظر توانایی جسمانی، هوش، وبلوغ اجتماعی تقریبادر حد طبیعی است اما گفتار وزبان او در صورتی طبیعی رشد نكرده است.درتست اودیومتری حتی با استفاده از سمعك او نقص شنویی معادل 75 دی سی بل را از خود نشان داد.

خوشبختانه جان توانست قبل از بروزنقص شنوایی زبان را به صورتی یاد بگیرد و از نظر پیشرفت زبان توانایی زیادی را كسب كند.این به معنای آن است كه او قادر است از طریق كانال شنوایی و با استفاده از سمعك طلبی را یاد بگیرد. با وجود این نمرات خواندن وسایردروس او در سطح كلاس دوم است. نقص شنوایی جان در پیشرفت تحصیلی او به میزان زیاد تاثیر بدی داشته است اما به كمك وسایل شنوایی و گفتار درمانی و سایر خدمات آموزشهای ویژه همچنان به پیش می رود.

جان به میزان زیاد بر مهارتهای گفتار وخواندن متكی است به این علت وبه منظور استفاده هر چه بهتراز وسایل كمك شنوایی در جلو كلاس وروبه روی معلم می نشیند. جان برای پرورش مهارتهای اجتماعی ودوست یابی خود به كمك های بیشتری نیاز دارد.

نیمرخ پایین در شكل مربوط به كودكی است كه دچار نقص شنوایی عمیق است

بیل ناشنوا به دنیا آمده است هرگزنتوانسته است كلامی را بشنود. وسایل كمك شنوایی اگر چه می تواند او را از صداهای محیط اگاه سازند اما نمی توانند در یادگیری گفتار وزبان انگلیسی به او كمك نمایند به علت شدت نقص شنوایی بیل- كه بیش از 90 دی سی بل است در یك كلاس جامع آموزش می بیند اگر قرار باشد كه او را در یك كلاس عادی جایگزین سازند به خدمات وكمكهای زیادی از طرف معلم نیاز خواهد داشت.

فهم گفتار بیل مشكل است رشد او در یادگیری زبان انگلیسی از الگوهای كودكان شنوا پیروی نكرده است.در دروسی مانند خواندن وسایر موضوعات درسی بیل در حدود چهارسال از هم سنهای خودعقبتر است.

ارتباط بیل با خانواده وهم سنهایش ونیز منابع اطلاعاتی وتجارب اجتماعیش محدود است.

در موقعیتهای اجتماعی به صورتی از خود واكنش نشان می دهد كه در حدكودكان خردسالتر است.اگر قرار باشد اودر كلاس عادی جایگزین سازند برای دوست یابی به كمك نیاز خواهد داشت.

ویژگیها

رشد شناختی

مهمترین چیزی كه باید درباره كودكان مبتلا به نقایص شنوایی به خاطر داشته باشیم طبیعی بودن آنهاست آنها عیبی و یا انحرافی ندارند تنها نمی توانند بشنوند. بهتر است به جای این كه ناشنوایی را یك بیماری تلقی كنیم ان را امری جامعه شناسانه تلقی كنیم و جای این كه بر ناتواناییهای ناشنوایان تكیه كنیم بهتر است بر تواناییهایشان تاكید ورزیم.

در سالهای اخیر اغلب معلمان در طرح ریزی برنامه های آموزشی برای این دانش اموزان به عوض تكیه داشتن بر نقص آنها بر شایستگیهایشان تمركز داشته اند.

درباره روابط موجود بین زبان وفكر دونظریه متفاوت وجود دارد در نظریه اول این اعتقاد وجود دارد كه تواناییهای ما در كاربرد زبان سطح رشد شناختی ما را مشخص می سازد.

در نظریه دوم معتقدند كه شناخت یا توانایی تشكل افكاروكسب اطلاعات توانایی اساسی تری است وشناخت بنیادی را برای زبان فراهم میسازد.(پیاژه ،1970) در طولسالهای زیاد چنین تصور می شد كه كودكان ناشنوا مسائل ومشكلاتی بنیادی درزمینه فراگیری مهارتهای زبانی دارا می باشند به این جهت پژوهشگران ناشنوایان را مورد مطالعه قرار دادند چنین نظریه هایی را ثابت كنند. به هر حال آنچه این پژوهشگران كشف كرده اند این است كه كودكان ناشنوا لزوما نقصی در زبان ویا شناخت ندارند. علی رغم این كه این دانش اموزان در زمینه فراگیری استعمال وخواندن زبان انگلیسی بامشكلاتی مواجه می باشند اما آنها اغلب در تولید وفهم زبان علامتی امریكایی خیلی مهارت دارند.زبان است واقعی كه استانداردهای زبان شناسی عمومی زبانهای گفتاری را دارا می باشد.

مطالعات تجربی وجود ارتباط بین شناخت كودكان ناشنوا وتاثیراتی كه زبان براین شناخت داشته است را روشن ساخته اند.ریتن هاوس (1981 Ritten house) كشف كرده است كه كودكان ناشنوا در مواقعی كه زبان حالتی مشخص وروشن دارد قادرند كارهای شناختی را خیلی بهتر انجام دهند.در تحقیقی دیگردانشمندی به نام (ایران نژاد، 1981) ودیگران كشف كرده اند كه نوجوانان ناشنوایی كه قادر به درك زبان مجازی نبودند پس از آن كه آموزشهای ویژه وبازخوردهایی دریافت كردند توانستنداین زبان را درك كنند. در پژوهش سوم ایران نژاد ودیگران دریافتند كه توانایی فهم زبان مجازی ورمزی به میزان زیاد به توانایی حل مسائل شناختی وابسته است. این یافته ها پیشنهاد می كنند كه كودكان ناشنوا توانایی طبیعی دارند وافت تحصیلی انهادر واقع از اشكالاتی است كه در خواندن ونوشتن زبان انگلیسی دارند نه از هوش آنها.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق درباره امنیت اطلاعات در شبكه

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 333 کیلو بایت
تعداد صفحات 48
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درباره امنیت اطلاعات در شبكه*

– سرویس های امنیتی در شبكه …… 3

– دیوار آتش ………………… 6

– اصول رمزنگاری …………….. 17

– رمزگذاری جانشینی و جایگشتی….. 19

– رمزگذاری DES………………. 23

– رمزگذاری RSA………………. 30

– اصول احراز هویت در شبكه ……. 38

– امضاهای دیجیتالی ………….. 43

1)مقدمه

تا یكی دو دهه قبل شبكه های كامپیوتری معمولاً در دو محیط وجود خارجی داشت:

· محیطهای نظامی كه طبق آئین نامه های حفاظتی ویژه بصورت فیزیكی حراست می شد و چو.ن سایت های ارتباطی خودشان هم در محیط حفاظت شدة نظامی مستقر بود و هیچ ارتباط مستقیم با دنیای خارج نداشتند، لذا دغدغة كمتری برای حفظ اسرار و اطلاعات وجود داشت. (نمونه بارز این شبكه ARPANET در وزارت دفاع آمریكا بود)

· محیط های علمی و دانشگاهی كه برای مبادله دستاوردهای تحقیقی و دسترسی به اطلاعات علمی ازشبكه استفاده می كردند و معمولاً بر روی چنین شبكه هایی اطلاعاتی مبادله می شد كه آشكار شدن آن ها لطمة چندانی به كسی وارد نمی كرد.( اداراتی هم كه اطلاعات محرمانه و سری داشتند معمولاً از كامپیوترهای Mainframe استفاده می كردند كه هم مدیریت و حراست ساده تری نیاز دارد و هم كنترل كاربران آن بصورت فیزیكی ساده است)

با گسترش روز افزون شبكه های به هم پیوسته و ازدیاد حجم اطلاعات مورد مبادله و متكی شدن قسمت زیادی از امور روزمره به شبكه های كامپیوتری و ایجاد شبكه‌های جهانی چالش بزرگی برای صاحبان اطلاعات پدید آمده است. امروز سرقت دانشی كه برای آن هزینه و وقت، صرف شده یكی از خطرات بالقوه شبكه های كامپیوتری به شمار می آید.

در جهان امروز با محول شدن امور اداری و مالی به شبكه های كامپیوتری زنگ خطر برای تمام مردم به صدا درآمده است و بر خلاف گذشته كه خطراتی نظیر دزدی و راهزنی معمولاً توسط افراد كم سواد و ولگرد متوجه مردم بود امروزه این خطر توسط افرادی تحمیل می شود كه با هوش و باسوادند(حتی با هوش تر از افراد معمولی) و قدرت نفوذ و ضربه به شبكه را دارند. معمولاً هدف افرادی كه به شبكه های كامپیوتری نفوذ یا حمله می كنند یكی از موارد زیر است:

· تفریح یا اندازه گیری ضریب توانایی فردی یا كنجكاوی (معمولاً دانشجویان!)

· دزدیدن دانشی كه برای تهیه آن بایستی صرف هزینه كرد (راهزنان دانش)

· انتقام جویی و ضربه زدن به رقیب

· آزار رسانی و كسب شهرت از طریق مردم آزاری (بیماران روانی)

· جاسوسی و كسب اطلاعات از وضعیت نظامی و سیاسی یك كشور یا منطقه

· رقابت ناسالم در عرصة تجارت و اقتصاد

· جا به جا كردن مستقیم پول و اعتبار از حسابهای بانكی و دزدیدن شماره كارتهای اعتبار

· كسب اخبار جهت اعمال خرابكاری و موذیانه (توسط تروریستها)

بهر حال امروزه امنیت ملی و اقتدار سیاسی و اقتصادی به طرز پیچیده ای به امنیت اطلاعات گره خورده و نه تنها دولتها بلكه تك تك افراد را تهدید می كند. برای ختم مقدمه از شما سئوال می كنیم كه چه حالی به شما دست می دهد وقتی متوجه شوید كه شماره حساب بانكی یا كارت اعتباریتان توسط فرد ناشناس فاش شده و انبوهی هزینه روی دست شما گذاشته است؟ پس به عنوان یك فرد مطلع از خطراتی كه یك شبكه كامپیوتری را دنبال می كند این فصل را دنبال كنید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره امنیت در شبکه ها

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.176 مگا بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره امنیت در شبکه ها*

معماری

همانند بسیاری از حوزه هایی كه تاكنون مورد مطالعه قرار داده ایم. طرح ریزی می تواند قدرتمندترین كنترل باشد. خصوصاً هنگامیكه سیستم های مبتنی بر كامپیوتر را ایجاد كرده و یا تغییر می دهیم، می توانیم معماری كلی آنها را مورد بررسی قرارداده و امنیت” توكار“ را بعنوان یكی از سازه های كلیدی، طرح ریزی نماییم. به همین ترتیب، معماری یا طراحی یك شبكه نیز میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی امنیت آن داشته باشد.

تقسیم بندی

تقسیم بندی (Segmentation) همانطور كه در سیستم های عامل یك كنترل امنیتی قدرتمند بود، می تواند از دو طریق احتمال آسیب در یك شبكه را محدود نماید : تقسیم بندی باعث كاهش تعداد تهدیدها شده و میزان خسارتی كه از طریق یك آسیب پذیری واحد امكانپذیر است را محدود می سازد.

فرض كنید كه شبكه شما، تجارت الكترونیك را برای كاربران اینترنت اجرا می نماید. بخشهای بنیادی شبكه شما می توانند عبارت باشند از:

– یك سرور وب، برای اداره نشست های (Sessions) HTTP كاربران.

– كد نرم افزار كاربردی، برای قرار دادن كالاها و سرویس های شما در معرض خرید.

– یك بانك اطلاعاتی از كالاها و احتمالاً یك فهرست ضمیمه موجودی كالا برای شمارش اقلامی كه در دسترس هستند و آنهایی كه بایستی از تامین كنندگان درخواست شوند.

– یك بانك اطلاعاتی از سفارش های دریافت شده.

اگر قرار است تمام این فعالیت ها بر روی یك ماشین انجام شوند، شبكه شما دچار مشكل میشود : هر گونه نقصان و یا خطایی در این ماشین می تواند تمام قابلیت های تجاری شما را به نابودی بكشاند.

همانطور كه در شكل (1) نمایش داده شده است، یك طراحی امن تر از بخش های متعددی استفاده می كند. فرض كنید یكی از بخش های سخت افزاری، یك سیستم سرور وب است كه برای دسترسی عمومی در معرض دید قرار گرفته است ( كاربران می توانند بصورت الكترونیكی به آن دسترسی داشته باشند). برای كاهش خطر حمله ازخارج سیستم، این سیستم نبایستی وظایف حساستر دیگری نظیر تعیین اعتبار كاربران و یا دسترسی به مخزن داده های حساس را برعهده داشته باشد.تفكیك سرورها وبخش های جداگانه(مطابق با اصول حداقل اولویت وEncapsulation) احتمال آسیبی كه هر سیستم فرعی در معرض آن قرار می گیرد را كاهش می دهد.

تفكیك دسترسی نیز یكی دیگر از راه های تقسیم بندی شبكه است. برای مثال، فرض كنید كه یك شبكه برای استفاده جهت سه منظور درنظر گرفته شده است : استفاده از سیستم تولید “live” ، آزمایش نسخه بعدی تولید و توسعه سیستم های ثانویه. اگر شبكه به خوبی تقسیم بندی شده باشد، كاربران خارجی تنها می توانند به سیستم “live” دسترسی داشته باشند. آزمایش كنندگان تنها باید به سیستم آزمایش دسترسی پیدا كنند و برنامه نویسان نیز تنها به سیستم توسعه دسترسی خواهند داشت. تقسیم بندی به این سه گروه اجازه می دهد كه بدون ریسك با یكدیگر همزیستی داشته باشند. برای نمونه یك برنامه نویس سهواً باعث تغییر در سیستم تولید نخواهد شد .

افزونگی (Redundancy )

” افزونگی“ یكی دیگر از كنترل های كلیدی در معماری است : ایجاد امكان برای یك تابع بصورتی كه بر روی بیش از یك گره اجرا شود تا از گذشتن تمام تخم مرغ ها در یك سبد اجتناب شود. برای مثال، طراحی شكل (1) تنها دارای یك سرور وب است. كافی است این سرور وب را از دست بدهید تا تمام ارتباط از دست برود . یك طراحی بهتر دارای دو سرور وب خواهد بود كه از چیزی به نام “Mode Failover” استفاده می كنند. در حالت Failover ، سرورها بطور متناوب با یكدیگر ارتباط برقرار كرده و هر یك از آنها تشخیص می دهد كه دیگری هنوز در حال فعالیت است. اگر یكی از آنها تشخیص می دهد كه دیگری هنوز در حال فعالیت است. اگر یكی از آنها از كار بیفتد، دیگری مسئولیت پردازشی هر دو را بر عهده می گیرد. با وجود آنكه در هنگام بروز یك خسارت، عملكرد تا حدود نصف كاهش می یابد، اما برخی از كارها همچنان انجام می شوند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق درباره امنیت شبکه

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات 120
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درباره امنیت شبکه*

فصل اول

مقدمه

بدون شك زندگی امروز بشر از مقوله‌ی ارتباط تفكیك ناپذیر است. ارتباطات به حدی فاصله‌های دور را به هم نزدیك كرده است كه از دنیای بزرگ ما به نام دهكده‌ی جهانی یاد می‌شود. ارتباطات آنقدر با زندگی روزمره‌ی ما عجیبن شده است كه نمی‌توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور كنیم در حالی‌كه تا قرنی پیش مبادله‌ی خبر به روزها زمكان نیاز داشت. این كار اكنون تقریباً آنی انجام می‌شود. مخابرات، اینترنت،‌وسایل ارتباط جمعی نمونه‌هایی از ارتباطات امروز ما هستند كه تبادل اطلاعات و انجام امور روزمره‌ی ما را با سهولت بیشتر و هزینه‌ی كمتر ممكن ساخته است.

از طرف دیگر گسترش ارباطات شبكه‌ای و نفوذ آن به دور دست‌ترین نقاط جهان باعث شده است زمینه‌ی سوء استفاده افراد سودجو و شرور هم فراهم شود. در حالی كه هم اكنون انجام معاملات شبكه‌های كامپیوتری و اینترنت قابل انجام است. اما انجام این امور بدون درنظر گرفتن تمام جوانب امنیتی ممكن است باعث ضررهای جبران‌ناپذیری گردد بنابراین آشنایی با راهكارهای امنیتی در استفاده از شبكه‌ها كامپیوتری نیازی بس حیاتی است.

در این پایان نامه سعی شده به موضوع و امنیت اطلاعات در شبكه از جنبه های مختلف پرداخته شود . ساختار مطالب گردآوری شده به شكل زیر است:

در فصل دوم به تعریف مفاهیم شبكه ، تقسیم بندی شبكه ، شباهتها و تفاوتها و مزایای آن خواهیم پرداخت .

فصل سوم بررسی سرویس های امنیتی در شبكه و در فصل چهارم اصول رمزنگاری مطرح می شود و در انتها در فصل پنجم امضاهای دیجیتالی ارائه شده است .

چكیده:

امروزه در عصر اینترنت و شبكه‌های كامپیوتری استفاده از سیستم عامل مناسب و نحوه‌ی بكارگیری سیستم عامل در شبكه و ترفندهای سیستم عاملی برای جلوگیری از ضررهای ناشی از استفاده از شبكه مانند هكرها و ویروس‌های مخرب و… بسیار شایان توجه است. به همین خاطر این پروژه به بررسی امنیت سیستم عامل‌هایی كه مورد استفاده‌ی بسیاری از كاربران در سراسر جهان قرار می‌گیرد می‌پردازیم.

این سیستم عامل‌ها عبارتند از:

1ـ سیستم عامل یونیكس unix

2ـ سیستم عامل ویندوز NT

3ـ سیستم عامل ویندوز 2000

خلاصه:

ـ بررسی امنیت یونیكس و تنظیم سیستم به همراه راه‌كارهای مكمل

ـ امنیت ویندوز NT به علاوه‌ی تنظیمات رجیستری و پیكربندی سیستم

ـ امنیت ویندوز 2000 و تنظیم و پیكره‌بندی سیستم

ـ مقایسه‌ی امنیت یونیكس و ویندوز

ـ بررسی لوگ فایل‌ها و جستجوی علائم مشكوك در سیستم عامل‌های فوق

ـ مدیریت كاربر و مدیریت سیستم

در تاریخ اینترنت ، سیستمهای یونیكس سابقه بیشتری دارند بطوریكه بیشتر سرویسهای موجود روی شبكه توسط آن ارائه می‌شد. وقتی هكر و هك كردن بصورت مشكلی روی اینترنت ظاهر شد، سیستم یونیكس بیتشرین توجه را به سوی خود جلب كرد. تا امروز استفاده از سیستم یونیكس روی اینترنت متداول ور ایج است و لازم است برای جلوگیری از هك شدن بدرستی پیكره‌بندی شود.

تنظیم سیستم

بطور معمول وقتی سیستم یونیكس ساخته میشود، دارای آسیب‌پذیریهایی است. اما با استفاده از برنامه‌های مكمل[1] و تغییر در فایلهای پیركه‌بندی می‌توان آسیب‌پذیریهای اولیه را تصحیح كرد. در بخشهای بعدی به بعضی از محتمل‌ترین معضلات موجود و چگونگی تصحیح آنها تشریح شده است.

فایلهای Startup

سیستم یونیكسس با استفاده از فایلهای startup، خود را به هنگام راه‌اندازی پیكره‌بندی می‌كند. بسته به اینكه نسخة یونیكس چه باشد فایلهای startup در مكانهای مختلف قرار می‌گیرد. در سیتم عامل solaris فایلهای startup در /etc/rc2.d پیدا می‌شود و در سیتم‌عامل Linux آنها را در /etc/rc.d/rc2.d خواهید یافت.


[1] . patch

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق درباره امنیت در شبكه های بی سیم

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات 36
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درباره امنیت در شبكه های بی سیم*

محدوده عملكرد:

محدوده عملكرد (از لحاظ مسافت) در شبكه‌های بی‌سیم تحت استاندارد (802.11) بستگی به عوامل مختلفی از جمله نرخ انتقال داده مورد نیاز، محیط فیزیكی، اتصالات و آنتن مورد استفاده بستگی دارد.

مقدار تئوری ساخت قابل پشتیباین برای محیطهای بسته 29m و برای محیطهای باز 485m است (با نرخ انتقال 11Mbps). در صورت استفاده از آنتنهای قوی این مسافت یعنی به چند مایل هم می‌رسد. می‌توان در LANها از خاصیت bridging استفاده كرد كه به معنی اتصال دو یا چند WLAN به یكدیگر به منظور تبادل اطلاعات بین آنها است. در صورت استفاده از این خاصیت می‌توان مسافت تحت پوشش WLAN را افزایش داد.

مزایای WLANها:

1- امكان جابجایی كاربر: كاربری می‌تواند به فایلها و امكانات شبكه دسترسی داشته باشد بدون اینكه نیاز باشد به جایی به صورت فیزیكی متصل شود. كاربر می‌تواند در محدوده WLAN حركت كند بدون اینكه وقفه‌ای در ارتباطش پدید آمد.

2- نصب سریع: نصب WLANها به كابل‌كشی و كارهایی از این قبیل نیاز ندارد. بنابراین در جاهاییكه نمی‌توان از كابل كشی استفاده كرد (مثل اماكن تاریخی) می‌توان از

WLAN استفاده كرد.

3- انعطاف پذیری: از آنجا كه نصب WLAN به موقعیت ساختمان بستگی ندارد می‌توان WLAN را از مكانی به مكان دیگر انتقال داد بدون نیاز به كابل كشی و یا تغییر نوپولوژی

4- قابلیت تغییر اندازه و مقیاس: می‌توان نوپولوژی یك WLAN را از «دو به دو» به مقیاس وسیعی تغییر اندازه داد تا ناحیة بزرگتری را شامل شود.

بررسی امنیت در 802.11 WLAN

امنیت در WLAN‌ها از چند جنبة مختلف قابل بررسی است. تحت استاندارد 802.11 در اینجا به عنوان مقدمة این مبحث نیازها و مسائل امنیتی یك WLAN و همچنین تهدیداتی كه برای یك WLAN متصور است مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس جنبه‌های یاد شده بررسی می‌شود.

امنیت در WLAN:

در این بخش به امنیت در شبكه‌های WLAN تحت استاندارد 802.11 اشاره می‌شود.

در اینجا امنیت ذاتی و بالفطره 802.11 مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نقاط ضعف آن آشكار شود. در بخشهای بعدی به راهكارهای مناسبی اشاره خواهد شد كه این نقاط

ضعف را می‌پوشانند و امنیت را در WLANهای تحت 802.11 ارتقاء‌ می‌دهد.

802.11 سرویسهای مختلفی را برای ایجاد یك محیط امن ارائه كرده است. این بررسیها اغلب تحت پروتكلی بنام (Wireless eyiuralent privaly) WEP ارائه شده‌اند و از داده‌ها در لایة دینالینك در حین انتقال حفاظت می‌كنند.

WEP امنیت را به صورت انتها به انتهای (EndioEnd) پیاده سازی می‌كند بلكه سایتها امنیتی خود را تنها در بخش بی‌سیم شبكه اعمال می‌كند. در بخشهای دیگر یك شبكه بی‌سیم تحت 802.11 یا سایت امنیتی اعمال نمی‌شود یا پروتكل دیگری عهده‌دار این وظیفه است.

جنبه‌هایی از امنیت كه در استاندارد 802.11 برای WLAN‌ها لحاظ شده است:

اعتبارسنجی: هدف اولیه WEP ارائه سرویس بود كه هویت clientها را شناسایی و تأیید كند. به این ترتیب با رد كردن client‌هایی كه بی اعتبار هستند می‌توان دسترسی به شبكه را كنترل كرد.

محرمانگی: حفظ محرمانگی هدف دوم WEP بود. در واقع WEP طراحی شده بود تا به حدی از محرمانگی دست یابد كه با یك شبكه باسیم برابری كند. هدف جلوگیری از شنود اطلاعات بود.

جامعیت: هدف دیگر WEP جلوگیری از تغییر (دستكاری حذف ایجاد) پیام در حین انتقال از client به AP و یا بر عكس بود.

اعتبارسنجی:

TE3802.11 دو روش را برای اعتبارسنجی كاربر تعریف كرده است.

1- opewsys Authentication یا اعتبارسنجی سیستم باز

2- share key Authentication یا اعتبارسنجی كلید مشترك

روش اعتبارسنجی كلید مشترك بر خلاف روش «اعتبارسنجی سیستم باز» بر اساس اصول نهانسازی طراحی شده است و برای نهانسازی و رمزگذاری از الگوریتم Rlk استفاده می‌كند.

روش «اعتبارسنجی سیستم باز» در واقع اعتبارسنجی نمی‌باشد AP یك ایستگاه كاری متحرك را بدون شناسایی هویتش (و صرفاً با دریافت آدرس MAC درست از سوی آن می‌پذیرد. از طرف دیگر این اعتبارسنجی یكسویه می‌باشد. بدین معنی كه AP به هیچ وجه اعتبارسنجی نمی‌شود. ایستگاه كاری بی‌سیم باید بپذیرد كه به یك AP واقعی متصل شده است. با توجه به مشخصات ذكر شده روش «opensys Auth» دارای نقاط ضعف امنیتی بسیاری می‌باشد و در عمل از دسترسی‌های غیر مجاز استفاده می‌كند.

«در روش كلید مشترك» روشی بر اساس رمزنگاری می‌باشد و بر اساس اینكه client پاسخ سوال مطرح شده از سوی AP (كلید مشترك) را می‌داند باند عمل می‌كند. client پاسخ سوال را رمزگذاری نموده به AP ارسال می‌كند. هم AP و هم client از الگوریتم RC4 برای رمزگذاری استفاده می‌كنند. در اینجا هم AP client را اعتبارسنجی نمی‌كند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق درباره امنیت کامپیوتر و راه های حفاظت از آن

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*تحقیق درباره امنیت کامپیوتر و راه های حفاظت از آن*

.حفاظت فیزیكی:

حتی با داشتن سخت ترین رمز عبور، بهترین شیوه رمزگذاری و شدیدترین تدابیر امنیتی روی كامپیوتر خود، اگر آن را به لحاظ فیزیكی تحت حفاظت نگرفته باشید، یك همكار، دوست، فامیل، یا كلا هر كسی كه شما وی را «دوست» فرض می كنید، می تواند دور از چشم شما به سرقت اطلاعات تان پرداخته و مرزهای امنیتی كامپیوترتان را در هم بشكند. طبق یك نظرسنجی از مدیران ارشد IT شركت ها كه توسط موسسه امنیت كامپیوتر انجام شد، 45 درصد شركت ها اعلام داشتند كه در سال 2003 دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شان از طرف پرسنل و كاركنان داخلی شركت صورت گرفته است. پس می بینیم كه این خطر بسیار جدی است و بدتر این كه شناسایی و مقابلهبا دوستان بسیار دشوارتر از مقابله با نفوذگری است كه از بیرون راهی را برای نفوذ به سیستم شما جستجو می كند.

جلوگیری از بوت شدن

رمز عبور شما در ویندوز ممكن است رمزی پیچیده با رعایت تمام توصیه های امنیتی باشد (مثلا طولانی باشد و در آن از حروف، اعداد و علائم خاص استفاده شده باشد)، ولی چه فایده اگر كسی بتواند بدون بالا آوردن ویندوز به اطلاعات هارد دیسك شما دست پیدا كند؟ یك جاسوس با معلومات، می تواند با استفاده از سی دی یا فلاپی دیسك قابل بوت، به محتوای هارد شما دست پیدا كند و نیازی هم به ویندوز ندارد. برای جلوگیری از انجام چنین نفوذ هایی،از طریق برنامه Blos كامپیوتر خود، تمام اجزای قابل بوت كردن سیستم را به غیر از هارددیسك غیر فعال كنید. یا اگر این كار امكان پذیر نیست، حداقل هارددیسك را به عنوان اولویت اول بوت تعریف كنید. برای محافظت از كامپیوترهای مستقر در مراكز پر رفت وآمد و دفاتری كه با ارباب رجوع سروكار دارند، توصیه می شود تمام فلاپی درایوها و سی دی درایوها را از سیستم باز كنید و پورت های USB یا FireWire آن ها را ببندید تا كسی نتواند با سی دی لینوكس یا كول دیسكهای USB، كامپیوتر را بوت كند.

رمز عبور Blos

Blos بسیاری از مادربوردهای امروزی به كاربر اجازه می دهند برای سیستم خود رمزعبور تنظیم كنند. در صورت فعال كردن این رمزعبور، كامپیوتر به محض روشن شدن (یعنی حتی قبل از رفتن به سراغ درایو سی دی یا فلاپی) از كاربر رمزعبور را می پرسد. اگر نمی دانید Blos سیستم شما چنین قابلیتی دارد یا نه، هم می توانید به دفترچه راهنمای مادربورد مراجعه كنید، هم عملا آن را در برنامه Blos جستجو كنید. برای مشاهده برنامه Blos، به محض روشن كردن كامپیوتر خود، كلید DEL (در بعضی كامپیوترها كلید F2 یا ESC) را بزنید و صبر كنید تا برنامه ظاهر شود (بعضی كامپیوترها نرم افزاری دارند كه دسترسی به تنظیمات Blos را از داخل ویندوز میسر می سازند). به هر ترتیب، وقتی برنامه بالاآمد، به دنبال قسمتی به نام security یا password بگردید. سپس رمز عبور خود را وارد، تنظیمات را ذخیره و سیستم را ری استارت كنید.
البته، فكر نكنید ب گذاشتن رمز Blos دیگر كسی نمی تواند به سیستم شما دست پیدا كند. بعضی سیستم ها دارای رمز عبور كارخانه ای ( اصطلاحا شاه كلید) هستند كه لیست آن ها را می توان از وب پیدا كرد. و بعضی سیستم های دیگر با گرفتن كلیدی خاص یا دكمه ماوس‏، كلا فرآیند پرسیدن رمز عبور را لغو می كنند.
نكته دیگر این كه اگر كسی فرصت باز كردن كامپیوتر را داشته باشد، می تواند با برداشتن باتری بك آپ یا تغییر تنظیمات جامپر روی مادربورد‏، رمز عبور را پاك كند. اگر از این لحاظ هم نگرانی هایی دارید، می توانید پشت كامپیوتر را پلمپ كنید.

برداشتن اطلاعات مهم

اگر اطلاعات شما به قدری ارزشمند است كه از دست دادن یا آسیب دیدن آن ها فاجعه محسوب می شود‏، پس چه اصراری دارید كه آن ها را دركامپیوتر باقی بگذارید یا در لپ تاپ با خود به این طرف و آن طرف ببرید؟ اگر ضرورتی به نگه داشتن اطلاعات در كامپیوتر وجود ندارد، در اولین فرصت فایل های مهم خود را به سی دی یا دستگاه دیگری منتقل كنیید و از روی كامپیوتر بردارید.

قفل و زنجیر

اگر هر روز مدتی را در اماكن عمومی یا نیمه خصوصی (مثل كتابخانه، هتل یا آموزشگاه) می گذارنید، نباید یك حظه لپ تاپ خود را ترك كنید. بعضی كامپیوترهای كیفی یا حتی كامپیوترهای رومیزی جایی برای وصل كردن قفل زنجیری دارند. دقت كنید كه سر دیگر زنجیر را به جای محكمی قفل كنید تا راحت باز نشود (پایه میز یا صندلی فایده ندارد، چون با بلند كردن پایه، زنجیر بیرون می آید(.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

امتحان GMAT یا هوش تحصیلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*امتحان GMAT یا هوش تحصیلی*

راه جالب دیگری كه این شركت به آن اخیرا روی آورده است، تقریبا به همین شكل قبلی است. آنها پرسش‌هایی را در اینترنت مطرح می‌كنند كه علاقه‌مندان می‌بایست برای طی كردن روند استخدامی خود، پاسخ‌هایی را برای آنها پیدا كنند. سپس، گروه‌های پاسخ دهنده صحیح، دعوت می‌شوند تا در یك امتحانی مثل امتحان GMAT یا هوش تحصیلی، شركت كنند.

افراد موفق در این آزمون‌ها كه معمولا الكترونیكی نیز برگزار می‌شود، به دفاتر نمایندگی گوگل در كشورهای مختلف دعوت می‌شوند و توسط مدیران منابع انسانی گوگل، مصاحبه می‌شوند.

پذیرفته شدگان در این مصاحبه، كارمندان آینده گوگل به شمار می‌روند.

معمولا نخبه‌ترین افراد جوامع در این مصاحبه‌های پذیرفته و در در این فرآیند پیچیده، قبول می‌شوند.

اگر شما متقاضی شغل مدیریت امور نرم‌افزاری در فلان دفتر گوگل باشید، باید یك فرد محقق، خلاق و نوآور باشید تا بتوانید به پرسش‌های ریاضی و روان شناسی و كامپیوتری مطرح شده گوگل، پاسخ دهید.

البته برای بزرگان صنعت دیجیتال، ارزش یك مهندس متوسطی كه بتواند خوب فكر كند و اهتمام به خلاقیت داشته باشد، بسیار بیشتر از یك استاد برنامه‌نویسی تك بعدی است!

بیل گیتس، یك بار نفر اول دوره فوق لیسانس كامیپوتر دانشگاه‌هاروارد آمریكا را كه یك نابغه در حل مسائل رایانه‌ای و ریاضی بود، فقط به خاطر آن كه او نتوانست به پرسش: «تعداد پمپ بنزین‌های ایالات متحده آمریكا چقدر است؟» پاسخ دهد را در گزینش استخدامی رد كرد!! چرا كه این نابغه در هنگام پاسخ دهی به این سوال، قبل از این كه به جواب نمی‌دانم بسنده كند، باید كمی تحلیل ذهنی داشته باشد و برای مسائل فوری و غیرقابل پیش‌بینی، در فكر راه حل و یافتن عواملی موثر در یافت پاسخ باشد.

چنین افرادی را سازمان‌های دیجیتالی بزرگ نیازمند هستند. چرا كه همیشه كارمندان مستعد، باید منتظر مسائل غیرقابل پیش‌بینی در فرآیندهای كاری باشند كه پاسخ دهی سریع و با حداقل هزینه، برای سازمان‌ها مهم است.

رویكرد سازمان‌های جدید به استخدام چنین منابع انسانی باهوش و علاقه‌مند و خلاق، روز به روز در حال افزایش است. شاید عدم رویكرد استخدام رسمی 30 ساله، یكی از دلایل رویكرد جدید شركت‌ها به در اختیار داشتن نیروهای خبره است و نه نیروهایی كه به روش ثابتی عادت كرده‌اند و ارزش افزوده سازمان را كاهش می‌دهند.

البته بنیادهای حمایت از كارگر، این برداشت را كه منجر به استخدام‌های موقت و فرصت سازی كامل به نفع كارفرما و به ضرر كارگران می‌شود را محكوم می‌كنند. اما به هر حال، باید برای ارتقای خلاقیت در سازم آنها ، چند منظوره فكر و عمل كرد.

رهبری گوگل، فرآیند كارمندیابی را مقوله‌ای حساس می‌داند و در استخدام افراد در سطوح مختلف سازمانی، متغیرهای زیادی را در خرده سیستم‌های استخدامی خود لحاظ می‌كند. چرا كه كارمندهای شركت می بایست براساس ماموریت شركت، در گروه‌ها و تیم‌های غیرمتمركز فعالیت كرده و از این رو، در قالب مدیریت ماتریسی پروژه‌های شركت بیشترین كارایی را از خود بروز دهند.

روند پاداش دهی به كارمندان موفق هم، بر خلاف سازمان‌ه ی سنتی كه بیشتر بر اساس مرخصی ساعتی-روزانه یا پاداش‌های نقدی اندك است، با پاداش‌های سهامی یا ارتقای جایگاه شغلی و استفاده از بن‌های كارگزی چند منظوره و متنوع، مبتنی شده است.

شمار زیادی از كارمندان گوگل پس از ورود گوگل به بازار بورس آمریكا، به ثروت‌های زیادی دست یافتند. اگر قرار بود پاداش آنها، عوامل سنتی در سازمان‌های امروزی بیشتر باشد، چنین درآمدی برای آنها فقط در خیالات می‌توانست سیر كند. جنبه عملی به خود نمی گرفت. توجه به سیستم‌های كارمندیابی گوگل در رهبری سازمان دیجیتالی گوگل، مقوله مهمی است كه فعالان صنعت دیجیتال در كشور و حتی سازمان‌های سنتی كه هنوز تجربه ورود به این عرصه را درك نكرده‌اند، بهتر است بخشی از فرآیند استخدامی خود را از این راه، دریافت كنند.

به هر حال، همیشه بهترین انتخاب، از طریق آزمون‌های علمی و تخصصی چند ساعتی حاصل نمی‌شود. بقای سازمان‌ها در دنیای كسب و كار پرشتاب و متغیر امروزی، كاركنانی با خصیصه‌های تعریف شده جدید را طلب می‌كند كه باید به آن اهمیت داد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل پایگاه داده

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*گزارش بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل پایگاه داده*

چكیده : در این گزارش ما به بررسی ویژگی های الگوریتمهای كنترل همروندی توزیعی كه بر پایه مكانیزم قفل دو مرحله ای(2 Phase Locking) ایجاد شده اند خواهیم پرداخت. محور اصلی این بررسی بر مبنای تجزیه مساله كنترل همروندی به دو حالت read-wirte و write-write می‌باشد. در این مقال، تعدادی از تكنیكهای همزمان سازی برای حل هر یك از قسمتهای مساله بیان شده و سپس این تكنیكها برای حل كلی مساله با یكدیگر تركیب می‌شوند.

در این گزارش بر روی درستی و ساختار الگوریتمها متمركز خواهیم شد. در این راستا برای ساختار پایگاه داده توزیعی یك سطحی از انتزاع را در نظر می‌گیریم تا مساله تا حد ممكن ساده سازی شود.

1. مقدمه : كنترل همروندی فرآیندی است كه طی آن بین دسترسی های همزمان به یك پایگاه داده در یك سیستم مدیریت پایگاه داده چند كاربره هماهنگی بوجود می‌آید. كنترل همروندی به كاربران اجازه می‌دهد تا در یك حالت چند برنامگی با سیستم تعامل داشته باشند در حالیكه رفتار سیستم از دیدگاه كاربر به نحو خواهد بود كه كاربر تصور می‌كند در یك محیط تك برنامه در حال فعالیت است. سخت ترین حالت در این سیستم مقابله با بروز آوری های آزار دهنده ای است كه یك كاربر هنگام استخراج داده توسط كاربر دیگر انجام می‌دهد. به دو دلیل ذیل كنترل همروندی در پایگاه داده های توزیعی از اهمیت بالایی برخوردار است:

  1. كاربراان ممكن است به داده هایی كه در كامپیوترهای مختلف در سیستم قرار دارند دسترسی پیدا كنند.
  2. یك مكانیزم كنترل همروندی در یك كامپیوتر از وضعیت دسترسی در سایر كامپیوترها اطلاعی ندارد.

مساله كنترل همروندی در چندین سال قبل كاملا مورد بررسی قرار گفته است و در خصوص پایگاه‌داده‌های متمركز كاملا شناخته شده است. در خصوص این مسال در پایگاه داده توزیعی با توجه به اینكه مساله در حوزه مساله توزیعی قرار می‌گیرد بصورت مداوم راهكارهای بهبود مختلف عرضه می‌شود. یك تئوری ریاضی وسیع برای تحلیل این مساله ارائه شده و یك راهكار قفل دو مرحله ای به عنوان راه حل استاندارد در این خصوص ارائه شده است. بیش از 20 الگوریتم كنترل همروندی توزیعی ارائه شده است كه بسیاری از آنها پیاده سازی شده و در حال استفاده می‌باشند.این الگوریتمها معمولا پیچیده هستند و اثبات درستی آنها بسیار سخت می‌باشد. یكی از دلایل اینكه این پیچیدگی وجود دارد این است كه آنها در اصطلاحات مختلف بیان می‌شوند و بیان های مختلفی برای آنها وجود دارد. یكی از دلایل اینكه این پیچدگی وجود دارد این است كه مساله از زیر قسمتهای مختلف تشكیل شده است و برای هر یك از این زیر قسمتها یك زیر الگوریتم ارائه می‌شود. بهترین راه برای فائق آمدن بر این پیچدگی این است كه زیر مساله ها و الگوریتمهای ارائه شده برای هر یك را در ی.ك سطح از انتزاع نگاه داریم.

با بررسی الگوریتمهای مختلف می‌توان به این حقیقت رسید كه این الگوریتمها همگی تركیبی از زیر الگوریتمهای محدودی هستند. در حقیقت این زیر الگوریتمها نسخه‌های متفاوتی از دو تكنیك اصلی در كنترل همروندی توزیعی به نامهای قفل دو مرحله ای و ترتیب برچسب زمانی می‌باشند.

همانطور كه گفته شد، هدف كنترل همروندی مقابله با تزاحمهایی است كه در اثر استفاده چند كاربر از یك سری داده واحد برای كاربران بوجود می‌آید است. حال ما با ارائه دو مثال در خصوص این مسائل بحث خواهیم نمود. این دو مثال از محك معروف TPC_A مقتبس شده اند. در این مثالها، یك سیستم اطلاعات را از پایگاه داده ها استخراج كرده و محاسبات لازم را انجام داده و در نهایت اطلاعات را در پایگاه داده ذخیره می‌نماید.

حالت اول را می‌توان بروزآوری از دست رفته نامید. حالتی را تصور كنید كه دو مشتری از دو سیستم مجزا بخواهند از یك حساب مالی برداشت نمایند. در این حالت فرض كنید در غیاب سیستم كنترل همروندی، هر دو با هم اقدام به خواندن اطلاعات و درج اطلاعات جدید در سیستم میكنند. در این حالت در غیاب سیستم كنترل همروندی تنها آخرین درج در سیستم ثبت می‌شود. این حالت در شكل 1 نشان داده شده‌ است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اكسس 2000 چیست

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*اكسس 2000 چیست*

اكسس 2000 ابزار تولید بانك های اطلاعاتی رابطه ای است .

نخست اكسس ابزاری برای تولید بانكهای اطلاعاتی رابطه ای است . بانك های اطلاعاتی امكان گرد آوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی جستجو و بازیابی فراهم می كنند . اكسس در گردآوری اطلاعات از طریق كاربرد ویوی Datasheet یا یك فرم شخصی یك ابزار فوق العاده است .

دوم اكسس امكان ذخیره سازی داده ها را فراهم می كند . اكسس 2000 حق انتخاب ذخیره سازی فیزیكی بانك اطلاعاتی (یعنی محلی كه داده ها واقعا در آنجا ذخیره می شوند ) را فراهم می كند .

در پایان اكسس یك ابزار بانك اطلاعاتی رابطه ای است . بانك های اطلاعاتی رابطه ای از متنوع ترین بانك های اطلاعاتی هستند كه تا به حال تولید شده اند .

اجزا بانك های اطلاعاتی اكسس

چون می دانیم كه اكسس یك بانك اطلاعاتی است این را هم می دانیم كه برقراری ارتباط با مخزن كه داده ها در آنجا ذخیره می شوند را نیز فراهم می كند . اكسس محیط كاملی برای تولید برنامه های كاربردی بانك اطلاعاتی است .

جداول

بارزترین جز هر بانك اطلاعاتی جداول است.این همان محلی است كه داده ها نگهداری می شوند . هر جدول مجموعه ای از ركودهایی است كه می توان به فیلدهایی تقسیم نمود . هر فیلد محل نگهداری جزئی از اطلاعات مربوط به ركوردی است كه در آن قرار دارد .

جداول اكسس را می توان در یكی از دو ویوی Datasheet یا Design مشاهده نمود . در ویوی Datasheet داده های هر ركورد در جداول وارد می شوند . در ویوی Design شیوه عملكرد جدول تتعریف می شود .

پرس و جوهاو ویو ها

یك پرس و جو ( یا ویو بسته به محیط ذخیره سازی داده ها ) در یك بانك اطلاعاتی برای جستجو مشاهده و اصلاح داده های موجد در جداول به كار می رود . از پرس جوها می توانید برای اصلاح ساختار جداول یا دستیابی به داده هایی كه نسبت به بانك اطلاعاتی اكسس خارجی به شمار می آیند .

فرم ها

یكی از قدرتمندترین ویژگیهای اكسس 2000 قابلیت ایجاد فرم هایی است كه می توان برای وارد كردن ویرایش و جستجوی داده ها به كار برد . پس از ایجاد فرم ظاهر و عملكرد آن همچون یك برنامه كاربردی مبتنی بر ویندوز است .

گزارش ها

گزارش ها همچون فرم ها از یك منبع مثلا یك جدول یا یك پرس و جو برای فراهم كردن داده ای واقعی استفاده می كنند . طراحی گزارش شیوه ارائه داده ها را به هنگام چاپ نمایش پیش از چاپ یا صدور گزارش می كند .

صفحه های دستیابی به داده ها

صفحه های دستیابی به داده ها صفحه های وبی هستند كه می توانید ایجاد و با یك بانك اطلاعاتی اكسس مرتبط كنید . این صفحه ها می توانند داده های موجد در بانك اطلاعاتی را بازیابی یا به روز رسانند و شباهت بسیار زیادی به فرم های اكسس دارند . این صفحه ها برای انجام كارهای خود به اینترنت اكسپلورر نگارش 5 نیاز دارد .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره اطلاعاتی راجع به كامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی

دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*اطلاعاتی راجع به كامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی*

نسخه اصلی Basic (كه شامل symbolic instruction code begginers all purpose به معنی «كد حاوی دستورات نمادین همه منظوره مخصوص نوآموزان» در كالج دارتموت در سال 1964 به عنوان زبانی آموزشی ابداع گشت.یادگیری و طریقه استفاده از سایر زبانهایی كه تا آن زمان وجود داشتند- از جمله اسمبلی، فرترن و كوبول- بسیار مشكل تر بود و برای دانشجویان مبتدی علوم كامپیوتر مناسب نبود.

زبان كامپیوتری چیست؟گاهی اوقات ممكن است مفهومی كه ما از «زبان برنامه نویسی» در ذهن داریم با آنچه دیگران می دانند، فرق كند. لذا برای اطمینان از اینكه همه یك جور فكر می كنند برخی مفاهیم كامپیوتری از جمله زبانها را قبل از شروع بیسیك مرور خواهیم كرد.

كامپیوتر ابزاری است كه محاسبات عددی را انجام می دهد و یا علایم مربوط به مجموعه مشخصی از قوانین دستكاری می كند. قوانین به صورت برنامه وارد كامپیوتر می شوند. برنامه لیستی از دستورات و داده هایی است كه كامپیوتر می تواند انها را تفسیر و اجرا نماید. هر خط درون برنامه معمولا یك حكم (statement) نامیده می شود؛ هر حكم دستورالعملی را به كامپیوتر منتقل می سازد (مثلا:دو مقدار مشخص را با هم جمع كن و حاصل را ذخیره نما).

ممكن است دستورالعملی را به كامپیوترهای مدرن، هم رقمی[1] و هم دودویی[2] هستند.بدین معنی كه اطلاعات ذخیره شده درون آنها خواه دستورالعمل باشد و خواه داده، به صورت مقادیر گسسته كمیت دار(ارقام) هستند كه در مبنای 2 یا نمادگذاری دودویی ذخیره می شوند.(مثلا: در دودویی عدد 5 به صورت 101 در می آید). در واقع كامپیوتر قادر به درك رشته های بزرگی از یك و صفر می باشد. یك كد ثابت فرمان می دهد كه چطور این رشته ارقام دودویی باید تفسیر گردند.

مفسر[3] بیسیك

در چند پاراگراف قبلی ذكر كردیم كه بیسیك فاقد یك یا دو مرحله لازم در سایر زبانها برای اجرای برنامه ها می باشد. حال زمان آن رسیده تا منظور خود را از این حرف بیان داریم.

به یاد آورید كه متذكر شدیم برای اینكه كامپیوتر بتواند مستقیما برنامه ای را اجرا كند، دستورات برنامه باید به صورت صفر و یك های زبان ماشین باشد كه زبانی مشكل برای نوشتن برنامه است. اگر برنامه ای را به دیگر زبانها بنویسیم، دستورات برنامه خود ابتدا باید توسط برنامه ای دیگر به زبان ماشین ترجمه گردند(این مرحله ویژه ای است كه در بالا ذكر كردیم). در اكثر حالات، قبل از اینكه برنامه اجرا شود، كل آن ترجمه می گردد. اما در بیسیك این طور نیست. برنامه بیسیك تفسیر[1] می گردد و برای تفسیر هر چیز به یك مفسر احتیاج است.


[1] -interpret


[1] -digital

-[2] binary

[3] -interpreter

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درباره اطلاعات خام Data

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درباره اطلاعات خام Data*

یكپارچه سازی فن آوریهای سرویس دهندة كاربرد شبكه و سرویس دهندة پایگاه دادة چندگانه افزایش محبوبیت تجارت الكترونیكی بسیاری از شركت ها را به رجعت به سرویس دهنده های كاربردی برای بكارگیری و مدیریت برنامه های كاربردی شبكه شان بطور مؤثر، متوجه نموده است. این سرویس دهنده های كاربردی برای ارتباط با یك سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) برای ذخیره و بازیابی اطلاعات تركیب بندی می كنند. این امر اغلب به این معنی است كه برنامه های كاربردی شبكه باید با محیط های «قانونی» كار نماید. در نتیجه، توسعه دهندگان برنامه های كاربردی شبكه متوجه شده اند كه كنترلی بر محصول DBMS مورد استفاده برای پشتیبانی برنامه های كاربردی شان ندارند یا نمی توانند پایگاه مورد طراحی را كنترل نمایند. در بعضی موارد، توسعه دهندگان ممكن است متوجه شوند كه اطلاعات بحرانی برای برنامه كاربردی آنها در DBMS های چندگانة توسعه یافته توسط فروشندگان نرم افزار متفاوت منتشر می شود. مشكلاتی كه توسعه دهندگان برنامه كاربردی تجارت الكترونیكی با آن مواجه هستند:

چنین وضعیتی می تواند كشمكش های متعددی تولید كند، یك معماری نرم افزار را در نظر بگیرید كه استفاده از (EJBS) جاوا را احضار می كند، كه یك مؤلفه فن آوری است كه علاقة بسیاری را از طرف جامعة تجارت الكترونیكی بدست آورده است. یعنی وقتی اطلاعات همراه با موضوعات جاوا باید در ماورای مرزهای یك جلسه كاربردی موجود باشند. EJB های موجودیت در اكثر مواقع از یك DBMS منطقی برای چنین مقاصد ذخیره سازی استفاده می كنند. توسعه دهندگان EJB می توانند یكی از دو نوع EJB موجودیت را تولید نمایند: آنهایی كه دارای توجه مدیریت شده هستند یا آنهایی كه دارای تاكید بر مدیریت می باشند.

مدیریت اغلب توسعه دهنده را از نوشته كد (رمز) دسترسی اطلاعات خام (داده) رها می نماید، در عوض سیستم ای كه ظرف EJB را راه اندازی می كند بطور خودكار SQL مناسب رادر صورت نیاز تولید واجرا
می نماید. برعكس، مواد و دانه های موجودیت مستلزم بر آن است كه توسعه دهنده كه روال های دسترسی اطلاعات خام خودش را كدبندی و حفظ نماید.

این امر اجازة انعطاف پذیری بیشتری را می دهد، اما مستلزم مهارت های برنامه ریزی اضافی است (مثل دانش دربارة فن آوری DBMS) و نیازهای كار برای توسعة دانه و آزمایش راافزایش می دهد و از قابلیت حمل خود bear دانه جلوگیری می نماید. متاسفانه، شركت هایی كه قصد دارند از EJB های با موجودیت مدیریت شدة ظرف (از این پس موسوم به دانه های موجودیت CMP) برای برنامه های كاربردی تجارت الكترونیكی خودشان استفاده كنند ممكن است با بعضی از موانع مواجه شوند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل