دانلود گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره.

دانلود گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره.


گزارش کارورزی 1رشته راهنمایی ومشاوره فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 23 مقدمه: گزارش حاضر در ارتباط با کارورزی1 باهدف مشاهده ی تاملی ودقیق موقعیت های آموزشی وتربیتی وروابط عاطفی ومحیط فیزیکی در سطح مدرسه وکلاس درس جهت کسب توسعه مهارت های حرفه اس صورت گرفته است.برای جمع آوری اطلاعات,همچنین تفسیر منابع علمی مرتبط استفاده گردیده است.در این گزارش اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت های آموزشی تربیتی,روابط عا …