شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس .

شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس .


شرح وظایف کلی شورای دانش آموزی مدارس فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 3 قسمتی ازمتن ) بررسی چگونگی مشارکت دانش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی و ارائه پیشنهاد به شورای مدرسه 2) همکاری با مسئولین مدرسه در فعال سازی تشکل های دانش آموزی از قبیل بسیج دانش آموزی – انجمن اسلامی و تشکل های دانش آموزی 3) همکاری در برنامه ریزی و اجرای مناسبتهای گوناگون 4) همکاری در برنامه ری …