پاورپوینت درباره خونریزی مغزی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 12 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   خونریزی‌ داخل جمجمه خونریزی‌ داخل جمجمه که در اصطلاح ، خونریزی مغزی گفته می‌شود، بر اساس محل آن به انواع داخل مغزی ، ساب‌آراکنوئید یا زیر عنکبوتیه ، ساب دورال و اپیدورال تقسیم می‌شوند. خونریزی ساب دورال و اپیدورال اغلب بدنبال ضربه سر ، خونریزی ساب‌آراکنوئید یا زیر عنکبوتیه بدنبال ‌پارگی خودبخودی‌ یک‌ آنوریسم (قسمت‌ ضعیف‌ شده‌ یک‌ رگ‌) یا بدشکلی‌ شریانی‌ ـ وریدی و بالاخره خونریزی داخل مغزی بیشتر در زمینه فشار خون بالا و درصد اندکی بدنبال ضربه ایجاد می‌شود.     علل خونریزی‌ داخل مغزی   فشار خون بالا شایعترین علت زمینه‌ای آن است.البته خونریزی‌ داخل مغزی همچنین می‌تواند به علت ضربه سر ، بدشکلی رگها ، سوء مصرف آمفتامین یا کوکائین (مواد مخدر) که ناشی از افزایش حاد فشا …

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره …

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره …

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره …

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره …

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره …

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 29       قسمتی از متون اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره …

دانلود پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک , مدیریت آموزشی


تعریف استراتژی: واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند: 1-نهادینه ساختن خشونت 2-فعال سازی ذهن 3-بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن 4-روش شناسی منفک بودن از زمان   توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح: زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود. زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکاتب و اصولی است که تفکر انتقادی مداوم را امکان پذیر می سازد؛ لذا به ایجاد یک دوگانگی می انجامد و در یک زمان گذشته و حال با هم حضور می یابند.   مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی: مدیریت استراتژیک نوعی مدیریت آینده نگر، انطباق پذیر و خلاق و پویاست. مدیریت استراتژیک یک فراگرد است نه یک پدیده. فراگردی که از بینش و نگرشی آینده نگر و آینده ساز آغاز می شود.   ویژگی های یک مدیر استراتژیک: دارای قدرت تخیل وذهن مبتکر و نوآور اهل خطر کردن توانمند در تشخیص واقعیتها از امورغیر واقعی و خیالی شکیبا و پیگیر دارای ارزیابی درست از امکانات و محدودیتهای محیط ب …

پاورپوینت درباره تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 22 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   مرکز کارآفريني دانشگاه تهران مصمم است با جذب و تربیت منابع انساني فرهيخته و اثربخش، بهترين مرکز کارآفريني دانشگاهي کشور و منطقه در زمينة امور پژوهشی، آموزشی، ترويجی و مشاوره ای در زمینه کارآفريني باشد؛ به گونه­اي که منابع انسانی این مرکز کارآفرين بوده، پذيراي مسؤليت­هاي اخلاقي و اجتماعي در جهت توسعه پايدار ملي و جهاني باشند. (منظور از منابع انسانی در اینجا کادر هیئت علمی و کادر اداری در این مرکز می باشند.)   هدف­هاي بلند مدت منابع انسانی مرکز کارآفريني توانمندسازي کارکنان دانشگاه از طريق ارتقاء دانش, مهارت­ها و نگرش­هاي کارآفرينانه در ده سال آينده نهادينه­سازي روح و تفکر کارآفريني در ابعاد مختلف پژوهشي, آموزشي, فرهنگي در منابع انسانی مرکز ده سال آينده ترويج و گسترش فرهنگ، دانش و مهارت کارآفريني در منابع انسانی مرکز عرضه خدمات کارآفريني به اساتيد، مدي …

پاورپوینت معماری مساجد


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع معماری مساجد  در قالب ppt ودر18اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: مسجد و جايگاه ويژه آن در اسلام قبل از پرداختن به تحليل هنر در معماري مساجد ، بد نيست كه راجع به اصل مسجد و قداست آن و جايگاه خاص ش در اسلام و فرهنگ الهي مسلمين، قدري بحث‏ شود . مسجد، محل سجود و خضوع و كرنش بندگان خدا در پيشگاه‏ «الله‏» است ، جائیست براي ايجاد رابطه با پروردگار و اظهار عبوديت و كوچكي در برابر ربوبيت و عظمت‏ خالق هستی . قداست مسجد ، در همين رابطه متقابل‏ « عبوديت عبد و ربوبيت رب ‏» نهفته است . بنابراين ، عظمتش در معنويت آن است، نه در ساختمان و بناي رفيع . مسجد، مقدس‏ترين ، پاك‏ترين ، سرنوشت‏ سازترين و اجتماعي ‏ترين مكان و موقعيت ‏حضور مسلمين است معمار مسلمان در روزگاران گذشته هر زيبائي را كه در اطراف خويش مي‏ديد، آنرا در خور عظمت و جلال خدا مي‏يافت.سعي مي‏كرد تا به هنگام فرصت، براي آن در مسجد، جائي باز كند.در بناي بسياري از مساجد، هنرهاي …

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 18 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   خونريزي هاي زايماني :   مامايي شغلي است آغشته به خون .   عمده ترين علت مرگ مادران خونريزي است . در کشورهای پیشرفته خونریزی مامایی مسئول 50% مرگ و میرهای مادری پست پارتوم می باشد.   در شرايطي كه دسترسي فوري به خون يا محصولات خوني وجود ندارد مامايي با احتمال بيشتري باعث مرگ مادران مي شود .   برقراري تسهيلات مورد نياز براي تجويز فوري خون جزو ضروريات يك بخش مامايي مطلوب و قابل قبول محسوب مي شود .       خونريزي هاي سه ماهه سوم > 20 هفته   Bloody show   تعريف : خونريزي خفيف از واژن در طي مراحل فعال زايمان   علت : پارگي دروريد هاي كوچك در اثر dill . eff   علت خونريزي قبل از زايمان :   دكولمان جفت   جفت سرراهي   رگ سرراهي         منشاء خونریزی همیشه مشخص نمی باشد …

دانلود طرح وکتور جا کلیدی 1001


فرمت CDRجهت برش لیزرکات، سی ان سی یا برش دستی …

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 7         قسمتی از متون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت. انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند. بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي …

پاورپوینت درباره طراحی آزمونهای استاندارد درس تاريخ


            لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 56 اسلاید قسمتی از متن .ppt : طراحی آزمونهای استاندارد درس تاريخ هدف کلی جلسه:آشنایی با نحوه نگارش سوالات امتحانی استاندارد درس تاریخ اهداف جزیی آشنایی با: 1-انواع آزمونها 2-قواعد طراحی انواع آزمونها 3-مثالهای از انواع آزمونها در زمینه درس تاریخ 2 انسانی آزمون‌های  صحیح ـ غلط تعریف: آزمون‌هایی  که هر سؤال از یک جمله تشکیل می شود که آزمون شونده آن را به یکی از صورتهای صحیح ـ غلط، درست ـ نادرست و بله ـ نه پاسخ می دهد. قواعد طراحی آزمونهای صحیح ــ غلط سؤال‌هایی  طرح کنید که: 1. موضوع های مهم و مرتبط با هدف های آموزشی را بسنجد. 2. درک و فهم را بسنجند و نه یادآوری کلمه به کلمه مطالب را روز 15 بهمن 1357، امام به پيشنهاد شوراي انقلاب، شريف امامي را به عنوان نخست‌وزير پذيرفت و معرفي كرد. ( نهايي، دي 87) روز 15 بهمن ماه 1357، امام خميني به پيشنهاد شوراي انقلاب، آقا …

پاورپوینت درباره عضلات اسکلتی و صاف


            لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید تعداد اسلاید انگلیسی : 7 اسلاید قسمتی از متن .ppt : عضلات اسکلتی و صاف عضلات عضله اسكلتي                        عضله صاف                        عضله قلب عضله اسکلتی تشریح فیبر عضلانی:  هر فيبر عضلاني محتوي صدها تا هزارها ميوفيبريل است. و هر ميوفيبريل به نوبه خود از 1500 فيلامان ميوزين و 3000 فيلامان اكتين تشكيل شده است.  سلولهاي دوكي شكل بافت عضله- داراي يك غشاي پلاسمايي تحت عنوان ساركولم مي باشند و يك پوشش خارجي محتوي فيبرهاي نازك كلاژن اين سلولها را در انتها توسط وتر به استخوان متصل مي سازند. تشریح فیبر عضلانی: فيلامانهاي اكتين و ميوزين در بين …

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 7         قسمتی از متون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت. انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند. بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي …

پاورپوینت در مورد عرفان دروغین


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 16 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   خصوصیات عرفان دروغین           دعوت به خود     ابهام در سخن گفتن     مبارزه با ادیان الهی     تبلیغ کثرت گرایی     فرقه گرایی        انکار ارزش های دینی     دامن زدن به مسائل جنسی     رقص ، سماع، مواد تخدیر کننده     ایجاد مکان مقدس اختصاصی       اماکن غیر دینی       خانقاه صوفیان     لنگر وزاویه «مکان مخصوص جوانمردان یافتیان وپیروان آیین فتوت که در قرن چهارم وپنجم از رونق فراوانی برخورداربودتأسیس شد.»     معبد زرّین اک «کمون اوشو»     آشیانۀ صلح برین« سایبابا» …

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 7         قسمتی از متون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت. انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند. بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي …

پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه


فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 21   قسمتی از پاورپوینت :   واقعیت امروزه یکی از مهمترین دغدغه های محققان ، مجریان و کارفرمایان پروژه های فناوری اطلاعات ، ریشه یابی و پیش بینی دلایل شکست یا عدم موفقیت کامل این گونه پروژه هاست. شواهد نشان می دهد که  معمولاً پروژه های فناوری اطلاعات یا در بازه زمانی تعیین شده به سرانجام نمی رسند و یا اگر هم به سر انجام برسند تبدیل به عادت شده و پویایی و انعطاف لازم را به دلیل کمرنگ بودن انگیزه خلاقیت و به روزسازی و توسعه ندارد .   رویکرد به اطلاعات و افکار سازمانی  در سازمانها  هنوز دانشی است و نه سرمایه توماس ادیسون می گفت چاره هر کار 99 درصد تلاش، کوشش و عرق ریختن و تنها یک درصد الهام است و آلبرت انیشتین نیز به 90 درصد تلاش و تنها 10 درصد الهام معتقد بود. اما آلشولر مبتکر روسی تئوری TRIZ بر این باور است که 95 درصد از “مسائل” جدید قبلاً چندین بار حل شده اند و دیگر نیازی نیست برای دستیابی به راه حل مطلوب هزاران سعی و خطا انجام داد وکافی است با بهره گیری از پتانسیل های فکری و …

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 7         قسمتی از متون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت. انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند. بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي …

پاورپوینت درباره خصوصيات گياهشناسي پنبه


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 24 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   خصوصيات گياهشناسي پنبه   بيشتر ارقام مورد كشت و كار پنبه از دو گونه تتراپلوييد G.barbadense و G.hirstitum مي باشد كه از زماني جديد است ارقام دنياي قديم عمدتا بوسيله دنياي جايگزين شداه اند.   پنبه گياهي است ذاتاً چند سالعه كه بطور يكساله كشت مي شود. پنبه بصورت درختچه اي كوچك به ارتفاع 60 تا 120 سانتي متر كه طول و در رشد اين گياه 200 روز مي باشد.   پنبه داراي ريشه مستقيمي است كه به سرعت زيادي به اعماق خاك نفوذ مي كند كه اين عمق در شرايط آبي به 2 متر مي رسد.   پنبه داراي ساقه اصلي و چند شاخه جانبي است. بر روي ساقه برگهاي بزرگ پنجه اي و عمدتاً تار دار بطور متناوب قرار گرفته اند.   گلهاي پنبه بطور منفرد بر روي ساقه گل دهنده مشاهده مي شود. گلها ابتدا سفيد بوده ولي با گذشت زمان برنگ قرمز يا صورتي متمايل شده و پس از 2 روز چروكيده شده و مي ريزد تخمدان عمد …

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 7         قسمتی از متون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت. انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند. بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي …

پاورپوینت درباره بيماريهاي خونريزي دهنده


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 17 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   بيماريهاي خونريزي دهنده :   ارزيابي بيمار با اختلالات خونريزي دهنده :   1-شرح حال دقيق ( سابقه شخصي وخانوادگي )   2-معاينه فيزيكي   3-تستهاي آزمايشگاهي  شامل :   الف – Bleeding time     – بررسي عملكرد پلاكت و واكنش متقابل با ديواره عروقي   – بستن كاف تا 40 mm.Hg   وايجاد برش بر روي بازو وخشك كردن  آن هر s 30   – مقدار طبيعي 8-4 دقيقه    – افزايش آن در كاهش پلاكت كمتر از 000/100 يا اختلال عملكرد   ب- PTT ( Activated partial thromboplasmin time )   – بررسي مسير داخلي   – عدم بررسي فاكتور XIII   و VII   يك فعال كننده تماس در حضور كلسيم و فسفوليپيد به كار مي رود .           ج- PT  (Prothrombin    time &nb …

پاورپوینت معماري ساختمان هاي سبز


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع معماري ساختمان هاي سبز  در قالب ppt ودر73اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: 1-پيشينه معماري ايراني -طراحي خردمندانه و فكر شده -توجه به اسايش بهره بردار -بكارگيري هوشمندانه مصالح طبيعي و بومي -سازگاري با محيط پيرامون و اقليم -همسازي با طبيعت 2-مسايل و مشكلات امروز ايران و جهان -آلودگي شهرها -تبديل شهر به روستا 3-پيامد هاي ناشي از بي توجهي -انهدام محيط زيست -ازبين رفتن اسايش -به خطر افتادن بقاي انسان در روي كره زمين 4-راه حل ها -نگرش هاي عميق تر به دانش هاي مرتبط -الزام براي برنامه ريزي هاي معماري -تغير تفكر و انديشه معماري آلودگي هاي تاثير گذار ساختمان به محيط آلودگي ناشي از كارخانه هاي سازنده مصالح ساختماني آلودگي ناشي از ساخت مصالح غير قابل بازگشتتاثيرات سوء رواني محيط هاي نامطلوبصرف هزينه و اتلاف منابع موجود براي ساخت و نگهداريسازگاري با محيط -يك ساختمان سبز با استفاده از سيستم هاي پيشرفته و هماهنگ شرايط محيطي و طبيعي-تنظيم و كنترل ميگردد.طرح معماري بنا علاوه بر زيبايي و عملكرد خوب فضاها سعي …

پاورپوینت درباره خونريزي هاي زايماني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 18 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   كنده شدن زود رس جفت :   تعريف : جداشدن جفت از محل جايگزيني طبيعي خود قبل از زايمان جنين P.A   A.H   شيوع : يك در 150 زايمان (بسته به شدت شيوع متفاوت )   شيوع در موارد شديد كه منجر به مرگ جنين شود از يك در 420 به يك در 830 كاهش يافته است.موارد منجر به مرگ در سال 2003 به یک مورد در هر 1600 کاهش یافته است ( كاهش حاملگي يا پاريته بالا و افزايش دسترسي به انتقال زود رس )ولی میزان stillbirth هنوز ثابت می باشد.   شايعترين Still birth با علت معلوم (15%)   نوزاد وقتيكه زنده مي ماند ممكن است دچار عوارض بعدي عصبي شوند . …

پاورپوینت مشخصه های فیزیکی در طراحی فرهنگسرا


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع مشخصه های فیزیکی در طراحی فرهنگسرا در قالب ppt ودر26اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: تعریف: فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند. در فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشه‌ها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزه‌گری، دوزندگی و جزاینها فراهم می‌گردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند.  برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیت‌های فرامنطقه‌ای نیز می‌پردازند. بسیاری از فرهنگسراها ویژه‌کار (تخصصی) اند یعنی فعالیت خود را گرد یک گروه یا یک محور کاری کرده متمرکز می‌سازند فرهنگسراها برپایه شیوه فعالیت به یکی از محورهای سه گانه :شخصیت (کیستی)، محتوا (درونمایه) و نهاد می‌پردازند: فرهنگسراهای شخصیت محور، عبارت‌اند از فرهنگسراهای کودک، نوجوان، جوان، دانشجو، دختران، بانو، و سالمند. فرهنگسراهای محتوا محور، عبارت‌اند از: اندیشه، قرآن، …

پاورپوینت درباره بررسی ابعاد خشونت خانگی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 19 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   تعریف خشونت خانگی به معنای رفتار خشونت آمیز و سلطه گرایانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده است     تاریخچه خشونت خانگی   جوامع باستانی      – کودکان : حق انحصاری تربیت و منظبط کردن کودک با پدر(تنبیه بدنی تا سلب حیات)      – زنان و دختران : جزء اموال پدر وسپس شوهر محسوب شده و مجاز به تنبیه بدنی زنان بدون هیچ بازخواستی بودند     ایران باستان      در بین سایر تمدنها استثنا بوده و در آن عرف و قانون از کودکان و زنان حمایت می کرده است …

پاورپوینت ارائه شفاهی


فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 41   قسمتی از پاورپوینت :   4-1: تعريف 4-2: خصوصيات 4-3: انواع             4-3-1: خصوصيات سخنرانی عمومی           4-3-2: خصوصيات کلی تدريس           4-3-3: خصوصيات سخنرانی علمی-فنی 4-4: امکانات ارائه شفاهی 4-5: سخنرانی علمی-فنی           4-5-1: ساختمندی           4-5-2: خصوصيات سخنران علمی-فنی           4-5-3: زمان سخنرانی علمی-فنی           4-5-4: مکان سخنرانی علمی-فنی           4-5-5: آماده سازی سخنرانی علمی-فنی           4-5-6: شيوه سخنرانی علمی-فنی   پيشينه زبان ß به درس …

تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات


مشخصات فایل عنوان: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات قالب بندی: ورد تعداد صفحات: 7         قسمتی از متون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ا عصر رنسانس و انقلاب كبير فرانسه، افراد بنابر ميل پادشاه و حاكم و كشيش و روحاني مجازات مي شدند، چه بسيار افراد بي گناه كه با خباثت طبع حكام به مجازات رسيدند، چه خون هاي پاك كه بر زمين ريخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم كه مورد هتك قرار گرفت. انقلاب كبير فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بيداري مردم و زميني شدن حكومت ها بود تا اين زمان پادشاهان، حكام، كشيش ها و روحانيون خود را سايه و نماينده و نايب خدا مي دانستند. در اين زمان تحول اساسي در افكار مردم به وجود آمد، حكام در هر موقعيتي كه بودند فقط خدمتگزار و نوكر مردم محسوب مي شدند، هيچ كس حق نداشت خود را از ديگران برتر بداند. بازپرسي ها در قرون وسطي در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگير شده تا سرحد مرگ شكنجه مي شد تا اقرار كند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور كشيش صورتمجلس و به امضاي حاضران مي رسيد. بر مبناي اين اقارير، حكم شديدي براي زنداني تعيين مي …

پاورپوینت مطالعات پایه مجتمع های مسکونی


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات پایه مجتمع های مسکونی در قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: مقدمه از ابتداي تاريخ، مسكن بعنوان سرپناه نقش مهمي‌در زندگي جوامع انساني بازي كرده است كه با پيشرفت جوامع و در روند تكميلي كاركرد مسكن، عملكردهاي ديگري نظير زندگي اجتماعي، روابط خانوادگي، محلي جهت آسايش روح و روان و تمديد قوا و … به آن افزوده گرديد. در دوره معاصر، در دنياي غرب، پس از جنگ جهاني دوم كه با تخريب بي‌شمار واحدهاي مسكوني همراه شد، نياز به مسكن براي جمعيت زياد بي خانمان باعث شد كه دولت‌ها به ساخت مجتمع‌هاي مسكوني روي آورند كه بيش از هر چيز، مساله كميت و پاسخگويي به تعداد بيشتر، در آن مطرح بود. اين مساله، در كشور ما به شكلي ديگر، در حال وقوع است كه نشانه‌هاي آن به وضوح ديده مي‌شود. رشد فزاينده جمعيت در سال‌هاي پس از انقلاب، موجب ايجاد قشر جوان جمعيتي گرديده كه از تبعات اين رشد فزاينده جمعيت، نياز به مسكن فراوان است. علاوه بر افزايش تقاضا براي مسكن كه عموما ناشي از افزا …

پاورپوینت درباره مديريت بر مبناي صلاحيت


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 25 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   يك مديربايد با تجزيه وتحليل ودرك اهداف سازماني كه مسئوليت آنرا عهده دار است از منابع محدود كه در اختيار دارد به نحو مطلوب استفاد ه وبا عنايت به توقعات ومحدوديت هاي دروني وبيروني در جهت حصول به اهداف سازمان به كار گيرد.لذا ضروري است كه مديران داراي شايستگي ها وتوانايي هايي باشند كه مهارتها، دانش ورفتارها ونگرشها زيربناي آنها باشد.مبناي صلاحيت فرايندي است كه مديران را قادر مي سازد تا به صورت سيستماتيك با افزايش دانش جهاني اقدامات استراتژيك وبرنامه ريزي هاي لازم را جهت اداره امور سازمان انجام داده واقدام به انجام كار گروهي در راستاي دستيابي به اهداف سازمان نمايد.از اين طريق آنان قادر خواهند بود افراد مناسب رابا مهارتهاي مناسب ودر زمان مناسب به كار گيرند. وجود مديران اثربخش وكارا براي موفقيت سازمان هاي امروز ضروري      است اين مديران بايدداراي صلاحيت وشايستگي وتوانايي ها …

پاورپوینت معرفی انواع سقف و بررسی سقف


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع معرفی انواع سقف و بررسی سقف در قالب ppt ودر28اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: 1-  معرفی انواع سقف 1-1 . طاق ضربی 2-1 . تیرچه بلوک 3-1 . کرمیت 4-1 . پلی استایرن 5-1 . دال 6-1 . کامپوزیت 1-1-1 . سقف طاق ضربی این نوع سقف که از قدیمی ترین سقف ها می باشد علی رغم مورد تایید قرار نگرفتن در بسیاری از مجامع علمی هنوز در برخی از مناطق مورد استفاده قرار می گیرد . در این سقف جهت تحمل بارهای ثقلی از آجر فشاری و تیرآهن فولادی و ملات گچ و خاک به نسبت 1 به 1 و جهت تحمل بارهای جانبی از مهار های ضربدری استفاده می گردد و با دوغاب گچ روی آن پوشانیده می شود. حداکثر فاصله تیرهای حمال 1 متر می باشد و تیرها در محل تکیه گاه به نحو مطلوبی ثابت می شوند. سقف طاق ضربی معمولاٌ دارای ضخامت نیم آجر یعنی در حدود  11-10 سانتی متر می باشد . عمل طاق زدن باید از طرفین تیر آهن شروع و به وسط آن ختم شود و در انتها باید نیمرخ ها به نحو مطلوبی به دیوار مهار شوند. حداکثر خیز این سقف 4 سانتیمتر می باشد. ضعف های عمده سقف های طا …

پاورپوینت ساختار در سبک پرش کیهانی


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار در سبک پرش کیهانی در قالب ppt ودر25اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: مفاهیم 1.توجه به علم خصوصاً علم معاصر 2.تجلیل از دوگانگی 3.تصدیق زمان 4.عمق سازمان دهی و پییچیدگی اصول 1.توجه به نشانه های کیهانی 2.علم پیچیدگی 3-گسترش غیر خطی فراکتال پرش و اثر پروانه5.منطق مدهوش  و عدم قطعیت از اواخردهه 1970 مبحث دیکانستراکشن با موضوعات علمی و فلسفی جدیدتر شروع شد چارلز جنکز شخصی بود که این نظریه ها را وارد حوزه معماری کرد. به عقیده ی او: اگر در جهان سنت فرم تابع سنت است در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است ، در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد معماران این سبک معتقدند: معمارا جهت حفظ حضور خود در ورطه تمدن امروز جهان باید با علم تکنولوؤی و فلسفه روز آشنایی کامل داشته باشد. محیط مصنوع را با استفاده از موارد فوق به صورت خلاق و هنری نشان دهد به طور کلی در کیهان گسترش و پیدایش به صورت مستمر در یک مسیر خطی نمی باشد بلکه به صورت غیر خطی و پرشی است بدین معنی که گسترش در هر مرحله نهایتاً به نقطه ب …

پاورپوینت درباره برنامه نویسی پیشرفته Advanced SQL and PHP


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 25 اسلاید    بخشی از اسلایدها :       SQL یک پایگاه داده رابطه ای است. یعنی می توان با چند جدول کار نمود و همزمان چندین جدول را مورد سوال قرار داد.     استفاده از چند جدول مختلف و مرتبط بصورت همزمان دارای مزایای زیر است:         می توان اطلاعات بیشتری را بدون تکرار کردن و اضافه کاری ذخیره نمود.         به روز رسانی جداول و تغییر آنها راحتتر است.         می توان انواع مختلفی از پرس و جوها را انجام داد و اطلاعات را منطبق بر نیازهای مساله بازیابی نمود.         mysql> describe clients ;         +———–+————-+——+—–+———+—————-+         | F …

پاورپوینت درباره روش Hashing قابل توسعه


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 14 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   v مشکلات روش Hashing با فضای ثابت ( Static ) چيست؟ v v انواع روشهاي ديگر Hashing کدامند؟     v روش Hashing با فضای قابل توسعه ( Extendible ) چيست؟ v v روش Hashing با فضای پويا ( Dynamic ) چيست؟ v v روش Hashing با توسعه خطي ( Linear ) چيست؟                مشکلات روش Hashing با فضای ثابت ( Static ) چيست؟     ü فضاي ايجاد شده در آغاز ممکن است بسيار بيش ازحد نياز باشد.                             (چرا؟) ü ü ممکن است مرتبا نياز به تجديد ساختار داشته باشد.              &n …

پاورپوینت درباره تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 21 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   پروتئین شیر:   Casein           -casein                        – casein                   β-casein                   κ-casein                   γ-casein       Whey pr    α-lactalbumi                       &nbsp …

پاورپوینت آشنایی و معرفی آثار دو معمار دوره دوم


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی و معرفی آثار دو معمار دوره دومدر قالب ppt ودر32اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق:      هوشنگ سیحون   مهندس هوشنگ سیحون، معمار و طراح  متولد سال ۱۲۹۹ تهران  فارغ التحصیل دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران  دانش آموخته دانشکده هنرهاى زیباى پاریس (بوزار) درمعمارى  رئیس دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران یک دوره  تدریس معمارى در دانشکده هنرهاى زیباى دانشگاه تهران  عضو انجمن شوراى ملى باستان شناسى، شوراى عالى شهرسازى، شوراى مرکزى تمام دانشگاههاى ایران و کمیته بین المللى «ایکوموس» (وابسته به یونسکو) پیش ازانقلاب و…….نگاهی به کارنامه هوشنگ سیحون : سال‌هاي 1328 – 1333  منزل و مطب دكتر فرهاد، منزل آقاي بابك، ساختمان پست فشار قوي، ساختمان اداري مركز برق، منزل سرلشكر فيروز، دفتر هوشنگ سيحون و خوابگاه‌ها و گاراژهاي آتش‌نشاني در تهران و ساختمان آرامگاه بوعلي در همدان. سال‌هاي 1332 – 1335  منزل آقاي شيبان (د …

پاورپوینت درباره Hashing


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 16 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   v منظور از Hashing چِيست؟     v روش Hashing   چگونه است؟ v v منظور از تلاقي  يا Collision چيست؟ v v روش هاي کم نمودن تلاقي کدامند؟ v v انتخاب يک Hash Function چگونه است؟ v v بهينه سازي يک Hash Function چگونه است؟ v v روش هاي randomization براي کليدهاي عددي چگونه است؟ v v پيش بيني احتمال تلاقي چگونه است؟ v v منظور از نسبت تراکم ( Packing Density ) چيست؟ v v روش Progressive Overflow چيست؟ v v        منظور از Hashing چِيست؟     ü روشي براي ايجاد ايندکس ميباشد، ü ü که براي يافتن هر کليد به بيش از يک دسترسي به ديسک ( I/O ) احتياج نخواهيم داشت. ü   روش Hashing در مقايسه با روش هاي ديگرچگونه است؟     ü براي يافتن يک کليد در بين N کليد: …

پاورپوینت تحلیل پیادروهای خیابان طالقانی اهواز


.                 دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل پیادروهای خیابان طالقانی اهواز در قالب ppt ودر51اسلاید، قابل ویرایش برشی ازمتن تحقیق: اهواز موقعيت جغرافيايياهواز یکی از شهرهای بزرگ ايران مرکز استان خوزستان است. این شهر که بخش مرکزی کلانشهر اهواز می‌باشد، از نظر جغرافیایی در ۳۱ درجه و ۲۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفته‌است و در جلگه خوزستان به ارتفاع ۱۸ متر از سطح دریا واقع می‌باشد.شهر اهواز با ۲۲۰ کیلومتر مربع مساحت، دومین شهر وسیع ایران پس از تهران می‌باشد. جمعیت آن نیز در سرشماری سال ۱1385 ۹۶۹٬۸۴۳ نفر بوده که اهواز را در جایگاه هفتمین شهر پرجمعیت ایران قرار می‌دهد. كارون پرآب‌ترین رود ایران از کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و با رسیدن به اهواز شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده‌است که این امر جلوه زیبایی به این شهر داده‌است اهواز مرکز استان خوزستان درجنوب غربی ایران واقع شده است این شهرستان از شمال به شوشتر ودزفول از مشرق به رامهرمز وامیدیه واز جنوب به آبادان وخرمشهر واز مغرب …

عوامل و علل (فرهنگی و اقتصادی و سیاسی) انقلاب اسلامی ایران


موضوع تحقیق:عوامل و علل (فرهنگی و اقتصادی و سیاسی)  انقلاب اسلامی ایران   فایل: ورد و پی‌دی اف 13صحفه     فهرست فایل: مقدمه 1-علل فردی (نقش رهبری در انقلاب) 2- علل و عوامل اجتماعی علل و عوامل سیاسی علل و عوامل فرهنگی -عوامل و عناصر فرهنگ ایران عناصر فرهنگی علل و عوامل اقتصادی منابع …

پاورپوینت درباره آشنایی با LCDالکترونیکی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 5 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   آشنایی با LCD الکترونیکی nLCD ھا ابزاری برای نمایش اطلاعاتی ھستند که شامل حروف و اعداد و ھمچنین برخی کاراکترھای گرافیکی میشود. بطور معمول در تجربیات اولیه در نمایش اطلاعات دیجیتال از نمایشگر ھای ھفت قسمتی استفاده می شود که این نمایشگرھا فقط ارقام ( ٠ تا ٩) را و بعضی حروف مثل A b n بصورت نه چندان زیبا نمایش می دھند. اما با بکار گیری LCD طلاعات را بصورت زیبا و کاملتر می توان نمایش داد. البته استفاده از LCD برای مدارات ساده توصیه نمی شود و عموما آنرا ھمرا با میکروکنترلر یا CPU ھا بکار می برند چیزی که از آن بعنوان LCD یاد می شود درواقع یک صفحه نمایشگر LCD مانند صفحه ماشین حساب است که ھمراه با آی سی کنترلر و مدارھای جانبی اش و عموما با لامپ پشت صفحه در یک بسته پیش ساخته عرضه می شود. ھمانطور که گفته شد LCD دارای یک کنترلر است که با فرستادن اطلاعات به آن این اطلاعات را در صفحه ای …

بیل مکانیکی در ماشین آلات مهندسی

شناخت بیل مکانیکی در قالب یک پاورپوینت با تم حرفه ای  …

رام رسمی هواوی Mate 9 Pro با اندروید 8.0


LON-L29 8.0.0.360  C432 رام رسمی هواوی Mate 9 Pro با اندروید 8.0 قابل رایت با SDCard   …

پاورپوینت درباره Lecture 16


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 13 اسلاید    بخشی از اسلایدها :   نگاهداري يک ايندکس Simple Prefix B+tree چگونه است؟       شرايط انتخاب اندازه هر بلوک Index Set چگونه است؟       ساختاريک ايندکس Variable-Order B+tree چگونه است؟       مزايا و معايب Variable Order B+Tree کدامند؟       روش بهينه ايجاد ( loading ) يک B+Tree چگونه است؟       خواص مشترک انواع B-Tree و B+Tree کدامند؟ …

پاورپوینت درباره برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي


            لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 17 اسلاید قسمتی از متن .ppt : برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي مقدمه از آنجائيكه انسان وجوامع انساني دربستر زمان قرار دارند ومكلف به حركت عيني ونيل به كار هستند مي توان مقاصد نسبي براي اين حركت درنظر گرفت كه فرد درهر زمان دريكي ازاين مسيرها قرار مي گيرند طراحي دقيق انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب “مسير حركت “  يا “خط مشي “را مشخص مي نمايد تلاش جهت دستيابي به راههايي كه  بتوان با توسل به آنها كاركنان سازمان رادروضعيتي قرار داد كه وظايف خود رابه نحو احسن انجام دهند بهترين ابزاررا جهت رسيدن به اهداف سازمان دراختيار مي گذارد لذا بايد تلاش شود كه ابتدا سه عامل فرد كار ومديريت درهر سيستمي روشن گردد . چه كسي چه كاري راتحت چه شرايطي يا چه مديريتي انجام دهد پرستاري پرستاري يك حرفه پوياست كه عملكرد آن بطور مداوم درحال تغيير مي باشد اهم فعاليت هاي پرستاري درحيطه …

پاورپوینت پایه ریزی بنیان های دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 28 اسلاید    بخشی از اسلایدها :     هدف مقاله را شناسایی، استخراج و ارائه بنیان های عمومی دانشگرایی برای تدوین برنامه های توسعه ملی شکل می دهد. این بنیان ها ماموریت جوهری برنامه های دانش محوری اقتصاد شناخته می شوند.این بنیان ها برای پایه ریزی دانشگرایی در برنامه ریزی توسعه ملی در سطح سیاستگذاری و تدوین راهبردهای کلان کشور است که مبتنی بر حوزه های نرم افزاری(خلق ایده ها و اندیشه سازی) و سخت افزاری(روش ها و نقشه راه ها) است.     مسئله تحقیق در چارچوب این سوالات مطرح می شود: توسعه اقتصادی دانش محور چیست؟ چه عرصه ها و خصیصه هایی را در بر می گیرد؟ قطب های توسعه اقتصادی دانش محور کدامند؟ بنیان های دانشگرایی چیست؟ و از چه عواملی تشکیل می شوند؟ چه خصیصه ای باید انسان ها و سازمان های توسعه یافته دانشی داشته باشند؟ مقدمه   توسعه اقتصادی دانش محور، اقتصادی است که در آن برنامه ریزی توسعه اقتصادی برپایه تو …

پاورپوینت در مورد شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 22 اسلاید    بخشی از اسلایدها :       کار آفريني جهت گيري خاصي است که شرکتها از طريق آن مي توانند منابع منعطف را توسعه و قابليت بلند مدت خود را افزايش دهند و با انتقال مؤثر انتخابهاي موجود به عمليات توليد، سعي درايجاد ارزش بطور پيوسته دارند.     چالش اصلي اين شركتها ظرفيت سازي به منظور كشف فرصتهاي رقابتي جديد بوده و ازتمركز بر روشهاي تحليلي مرسوم تئوري هاي سازمان اجتناب مي کنند.     اين شرکتهاسعي دارند از طريق تمركززدايي و انتقال قدرت واختيار،ازحصارنقشهاي مرسوم مديريت يعني برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل خارج شده و بر اقدامات نوآورانه وتطابقي براي مواجهه با تغييرات سريع اصرار ورزند.   نگرش كارآفريني براي بسترسازي اقدامات كارآفرينانه 4 شرط اساسي دارد:       نگرش كارآفريني اهميت توسعه ، ارتباط و به مشاركت گذاري ارزشها بين اعضاي سازمان را ياد آور …

پاورپوینت درباره ساختارهاي ايندکس ثانوي،پردازش همزمان داده ها


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   فرمت فایل: powerpoint   نوع فایل : ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )     تعداد اسلاید: 20 اسلاید    بخشی از اسلایدها :     v چگونه ايندکس هاي ثانوي جهت ايجاد مسيري ترکيبي استفاده ميگردند؟ v v ترکيب چند ايندکس ثانوي چگونه انجام ميشود؟ v v روشهاي بهينه سازي ساختار ايندکس ثانوي کدامند؟ v v چگونه از ليست هاي معکوس در ساختار ايندکس استفاده ميگردد؟ v v چگونه ميتوان از ايندکس ها جهت دسته بندي اطلاعات استفاده نمود؟     v انواع روشهاي اتصال ايندکس ها به داده ها کدامند؟     v منظوراز پردازش همزمان داده ها چيست؟ v v الگوريتم مقايسه يا ادغام داده ها چگونه است؟     چگونه ايندکس هاي ثانوي جهت ايجاد مسيري ترکيبي استفاده ميگردند؟ v      ترکيب چند ايندکس ثانوي چگونه انجام ميشود؟ ( combination ) v   مثال : ü فايل اطلاعات مربوط به آهنگ ها در نظر ميگيريم. ü مي خواهيم تمام آهنگ هاي BEETHOVEN با تيتر symphony No. 9 را پيدا ک …

پاورپوینت با موضوع طرح تفصيلي بانكداري مشاركت در سود و زيان (PLS)


            لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 17 اسلاید قسمتی از متن .ppt : طرح تفصيلي بانكداري مشاركت در سود و زيان (PLS) تعريف بانك ‍PLS بانك واحدي است كه به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار منابع سپرده‌ايي سپرده‌گذار را به مجري طرحهاي سرمايه‌گذاري تخصيص مي‌دهد و طبق قراردادهاي مشخص سود يا زيان حاصله، بين سپرده‌گذار، بانك و سرمايه‌گذار تقسيم مي‌شود. قراردادهاي تنظيمي بانك با هركدام از طرفين مي‌تواند بر مبناي كارمزد و يا بر مبناي مشاركت در سود يا زيان باشد. ساختار سازماني اداره PLS قراردادها: قرارداد با مجري، قرارداد با سپرده‌گذار، قرارداد ارزيابي، قرارداد با امين ابزارهاي مالي بانكداري PLS گواهي مشاركت: برگه‌هاي بي‌نامي است كه به قيمت اسمي مشخص و براي مدت زمان اجراي طرح سرمايه‌گذاري توسط شعبة بانكداري مشاركت در سود و زيان منتشر مي‌شود. دارندگان اين برگه‌ها به نسبت قيمت اسمي و …

پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی هفتم


  بايكاها و ابزار اندازه گيري طول ، جرم ، وزن ، زمان و چگالي آشنا مي شود و مي تواند طول و جرم يك جسم يا زمان انجام يك فرايند را اندازه گيري و گزارش كند . مي تواند طول ، حجم ، جرم ، وزن و چگالي يك جسم را اندازه گيري كند و برخي از تبديل هاي متعارف را انجام دهد .   این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 29 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. …