کتاب عوارض دارویی


هریک از دارو ها معمولا در طی درمان عوارض جانبی ایجاد می کنند و مصرف کنندگان داروها از این عوارض جانبی رنج می برند و گاهی حتی اطلاع ندارند این عوارض ناشی از مصرف داروهای مورد استفاده است در این کتاب تلاش شده است عوارض گوناگون داروها در فصول مختلف عنوان گردد و مصرف کنندگان داروها میتوانند به راحتی عوارض جانبی عمده این داروها را مطالعه کنند. …