پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         فهرست مندرجات گزارش طرح كليات پزشكي از راه دور کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور پزشكي از راه دور اورژانس كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي اختلالات شبكه هاي رايانه اي نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس بيان مساله طرح اهداف طرح روشها الگوريتم مدل نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل   تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي تفسير نتايج وبحث             قسمتی از پاورپوینت كليات پزشكي از راه دور   پزشكي از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی براي ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته مي شود.             كليات پزشكي از راه دور تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد. کمک به تصمیم گیری  -1    انتقال حس- 2 …

پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         فهرست مندرجات گزارش طرح كليات پزشكي از راه دور کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور پزشكي از راه دور اورژانس كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي اختلالات شبكه هاي رايانه اي نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس بيان مساله طرح اهداف طرح روشها الگوريتم مدل نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل   تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي تفسير نتايج وبحث             قسمتی از پاورپوینت كليات پزشكي از راه دور   پزشكي از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی براي ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته مي شود.             كليات پزشكي از راه دور تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد. کمک به تصمیم گیری  -1    انتقال حس- 2 …

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه اي  امضاي ديجيتالي چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN …

پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10       فهرست مطالب مقدمه اهداف طرح اقدامات برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري چرخه اقدامات نقشهاي موثر در برنامه           قسمتی از پاورپوینت مقدمه § امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. § در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد. § به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد. § یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود. § امروز …

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه اي  امضاي ديجيتالي چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN …

پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         فهرست مندرجات گزارش طرح كليات پزشكي از راه دور کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور پزشكي از راه دور اورژانس كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي اختلالات شبكه هاي رايانه اي نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس بيان مساله طرح اهداف طرح روشها الگوريتم مدل نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل   تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي تفسير نتايج وبحث             قسمتی از پاورپوینت كليات پزشكي از راه دور   پزشكي از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی براي ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته مي شود.             كليات پزشكي از راه دور تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد. کمک به تصمیم گیری  -1    انتقال حس- 2 …

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه اي  امضاي ديجيتالي چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN …

پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10       فهرست مطالب مقدمه اهداف طرح اقدامات برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري چرخه اقدامات نقشهاي موثر در برنامه           قسمتی از پاورپوینت مقدمه § امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. § در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد. § به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد. § یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود. § امروز …

پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن


دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان مالیات های انتقالی (44 اسلاید) …

نمونه تفسیر تست رورشاخ (نمونه اجرا شده رورشاخ)


نمونه تست رورشاخ نمونه آزمون رورشاخ نمونه انجام شده تست رورشاخ نمونه انجام شده آزمون رورشاخ     تعداد صفحات:  16 نوع فایل:    WORD   فایل هدیه:  کارت های رورشاخ  (10 کارت) راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ  (55 صفحه)     قسمتی از متن: شرح حال اجرا و نمره گذاری بر اساس سیستم اکسنر برگه ثبت پاسخ های آزمون رورشاخ برگه های نمره گذاری رورشاخ تفسیر بر اساس سیستم اکسنر: محل ادراک تعیین کننده ها فعالیت سازمانی محتوا پاسخ های رایج نمره های ویژه بخش مرکزی یا اصلی بخش اندیشه پردازی بخش عاطفی بخش میانجی بخش پردازش بخش میان فردی بخش ادراک خویشتن شاخص های ویژه خلاصه تفسیری   شماره کارت: 8  زمان واکنش:  اولیه     10      ثانویه  70 پاسخ ها: 17-دو تا حیوون می خواهند برند بالا ،به زور دارن میرن، پاهاشون رو گرفتند ،می خواهند از یه چیز خراب فرار کنند، همه چیزشون رفته می خواهند اینا رو بکشند. 18- اینا آتیش است. 19- این هم کوه است. وارسی پاس …

پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         فهرست مندرجات گزارش طرح كليات پزشكي از راه دور کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور پزشكي از راه دور اورژانس كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي اختلالات شبكه هاي رايانه اي نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس بيان مساله طرح اهداف طرح روشها الگوريتم مدل نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل   تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي تفسير نتايج وبحث             قسمتی از پاورپوینت كليات پزشكي از راه دور   پزشكي از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی براي ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته مي شود.             كليات پزشكي از راه دور تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد. کمک به تصمیم گیری  -1    انتقال حس- 2 …

پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         فهرست مندرجات گزارش طرح كليات پزشكي از راه دور کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور پزشكي از راه دور اورژانس كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي اختلالات شبكه هاي رايانه اي نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس بيان مساله طرح اهداف طرح روشها الگوريتم مدل نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل   تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي تفسير نتايج وبحث             قسمتی از پاورپوینت كليات پزشكي از راه دور   پزشكي از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی براي ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته مي شود.             كليات پزشكي از راه دور تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد. کمک به تصمیم گیری  -1    انتقال حس- 2 …

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه اي  امضاي ديجيتالي چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN …

پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10       فهرست مطالب مقدمه اهداف طرح اقدامات برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري چرخه اقدامات نقشهاي موثر در برنامه           قسمتی از پاورپوینت مقدمه § امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. § در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد. § به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد. § یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود. § امروز …

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه اي  امضاي ديجيتالي چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN …

پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت ضرورت استفاده از امضای دیجیتالی و تاثیر آن بر امنیت دولت الکترونیک قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 18     فهرست مطالب میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان کاربردهای اینترنت در راستای توسعه ملی فضای تبادل اطلاعات؟ نیاز به سیاست گذاری در جهت امنیت فضای تبادل اطلاعات سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور ( افتا ) راهبردها پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش اول و دوم سند راهبردی) مروری بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه اي  امضاي ديجيتالي چیست؟ ساختار بین المللی CA پروژه زيرساخت کليد عمومي در کشور (نگارش سوم سند راهبردی) تفاهم نامه های شرکت فناوری اطلاعات در زمینه توسعه فضای تبادل اطلاعات و . . .           قسمتی از پاورپوینت میزان نفوذ اینترنت و رشد آن در ایران و جهان R.IRAN Vs World Internet Usage and Population Statistics Region Population ( 2008 Est .) Usage, in Dec/2000 Internet Usage, Latest Data % Population (Penetration) User Growth (2000-2008) R.IRAN …

پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طراحي مدل و شبيه سازي رايانه اي انتقال اطلاعات در شبكه هاي پزشكي از راه دور اورژانس قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 25         فهرست مندرجات گزارش طرح كليات پزشكي از راه دور کاربردهای بالیتی پزشكي از راه دور پزشكي از راه دور اورژانس كليات و مفاهيم اصلي شبكه هاي رايانه اي اختلالات شبكه هاي رايانه اي نمونه يك شبكه پزشكي از راه دور اورژانس بيان مساله طرح اهداف طرح روشها الگوريتم مدل نمودار جعبه اي و  نحوه عملكرد مدل   تشريح نحوه عملكرد مدل با دو مورد فرضي تفسير نتايج وبحث             قسمتی از پاورپوینت كليات پزشكي از راه دور   پزشكي از راه دور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات از قبیل کامپیوتر و مجموعه سیستم مخابراتی براي ارائه مراقبت های پزشکی و بهداشتی از راه دور گفته مي شود.             كليات پزشكي از راه دور تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد. کمک به تصمیم گیری  -1    انتقال حس- 2 …

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن


دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان دارایی های جاری (53 اسلاید) …

پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10       فهرست مطالب مقدمه اهداف طرح اقدامات برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري چرخه اقدامات نقشهاي موثر در برنامه           قسمتی از پاورپوینت مقدمه § امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. § در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد. § به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد. § یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود. § امروز …

درمان خانگی کهیر


برای همیشه از شر کهیر این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری کهیر با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل کهیر رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. در مقاله حاظر علاوه بر توضیح روش های درمانی سنتی توضیحاتی درباره کهیر هم داده شده است با مطالعه فایل زیر شما قادر خواهید بود برای همیشه با مشکل کهیر خداحافظی کنید.فایل حاظر راه حل صد در صد مشکل شماست و با استفاده از دستورات نوشته شده در مقاله می توانید کاملا بهبودی یابید برای مشاوره و یا پس از خرید برای دریافت پشتیبانی می توانید از طریق گزینه پشتیبانی در بالای سایت استفاده کنید تعداد صفحات مقاله: 7 صفحه فرمت فایل مقاله درمانی: pdf …

دانلود طرح لایه باز کاغذ گوشه خمیده


10 طرح لایه باز گوشه کاغذ خمیده بسیار پر کاربرد قابل ویرایش در Corel Draw و Adobe Ai و Photoshop …

تحقیق آماده مسولیت جزایی اطفال

جمعا یازده صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش و نتیجه گیری و منابع. …

درمان خانگی هضم نشدن غذا


برای همیشه از شر هضم نشدن غذا این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری هضم نشدن غذا با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل هضم نشدن غذا رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. در مقاله حاظر علاوه بر توضیح روش های درمانی سنتی توضیحاتی درباره هضم نشدن غذا هم داده شده است با مطالعه فایل زیر شما قادر خواهید بود برای همیشه با مشکل هضم نشدن غذا خداحافظی کنید.فایل حاظر راه حل صد در صد مشکل شماست و با استفاده از دستورات نوشته شده در مقاله می توانید کاملا بهبودی یابید برای مشاوره و یا پس از خرید برای دریافت پشتیبانی می توانید از طریق گزینه پشتیبانی در بالای سایت استفاده کنید تعداد صفحات مقاله: 4 صفحه فرمت فایل مقاله درمانی: pdf …

درمان خانگی گلو درد(عفونت و چرک گلو)


برای همیشه از شر گلو درد(عفونت و چرک گلو) این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری گلو درد(عفونت و چرک گلو) با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل گلو درد(عفونت و چرک گلو) رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. در مقاله حاظر علاوه بر توضیح روش های درمانی سنتی توضیحاتی درباره گلو درد(عفونت و چرک گلو) هم داده شده است با مطالعه فایل زیر شما قادر خواهید بود برای همیشه با مشکل گلو درد(عفونت و چرک گلو) خداحافظی کنید.فایل حاظر راه حل صد در صد مشکل شماست و با استفاده از دستورات نوشته شده در مقاله می توانید کاملا بهبودی یابید برای مشاوره و یا پس از خرید برای دریافت پشتیبانی می توانید از طریق گزینه پشتیبانی در بالای سایت استفاده کنید تعداد صفحات مقاله: 13 صفحه فرمت فایل مقال …

گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی (گروه درمانی افسردگی – پروتکل گروه درمانی افسردگی)


نمونه پروتکل گروه درمانی گروه درمانی شناختی رفتاری افسردگی پروتکل گروه درمانی افسردگی   تعداد جلسات:   13 تعداد صفحات:  6 نوع فایل:     WORD   جلسه اول معرفي درمانگران و افراد گروه به يكديگر. قواعد گروه. رازداري و محرمانه بودن. مقياسهاي درجه بندي و فهرست وارسي. تكليف منزل. تكاليف انجام نشده. معرفي رويكرد شناخت- رفتاردرمانگري به افسردگي. مداخله هاي رفتاري. مداخله هاي شناختي.   تشريح مدل زيستي، رواني، اجتماعي افسردگي و مطرح كردن پنج مؤلفة مهم آن. رفتار. افكار. هيجانها. زيست شناختي. محيط. تكليف منزل: تكميل برگه هاي مربوط به مدل زيستي، رواني، اجتماعي و خريد دستورالعمل همراه با آن. …

پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10       فهرست مطالب مقدمه اهداف طرح اقدامات برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري چرخه اقدامات نقشهاي موثر در برنامه           قسمتی از پاورپوینت مقدمه § امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. § در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد. § به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد. § یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود. § امروز …

دانلود مجموعه 78 تصاویر استوک از بطری و تُنگ شیشه (Bottle and Jar Stock Photos)


مجموعه 78 تصویر با کیفیت استوک از بطری و تُنگ شیشه ای …

پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 10       فهرست مطالب مقدمه اهداف طرح اقدامات برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري چرخه اقدامات نقشهاي موثر در برنامه           قسمتی از پاورپوینت مقدمه § امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. § در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد. § به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد. § یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود. § امروز …

درمان خانگی کلسترول بالا


برای همیشه از شر کلسترول بالا این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری کلسترول بالا با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل کلسترول بالا رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. در مقاله حاظر علاوه بر توضیح روش های درمانی سنتی توضیحاتی درباره کلسترول بالا هم داده شده است با مطالعه فایل زیر شما قادر خواهید بود برای همیشه با مشکل کلسترول بالا خداحافظی کنید.فایل حاظر راه حل صد در صد مشکل شماست و با استفاده از دستورات نوشته شده در مقاله می توانید کاملا بهبودی یابید برای مشاوره و یا پس از خرید برای دریافت پشتیبانی می توانید از طریق گزینه پشتیبانی در بالای سایت استفاده کنید تعداد صفحات مقاله: 5 صفحه فرمت فایل مقاله درمانی: pdf …

حل مشکل ارور 1*10 wifi nvram error

آموزش رفع مشکل وای فای در دستگاه های هوآوی ، لنوو ، ایسر و دستگاه های اندرویدی با پردازنده مدیاتک nvram error 0x10 warning     …

پاورپوینت آموزش روش پرامیتی-تصمیم گیری چند معیاره


              موضوع :  آموزش و معرفی روش پرامیتی-تصمیم گیری چند معیاره تعداد اسلاید : 28   معرفی کامل روش پرامیتی و حل مثال عددی+پیاده سازی در نرم افزار     قسمتی از متن پاورپوینت :     روش ساختار يافته ي رتبه بندي ترجيحي براي غني سازي ارزيابي ها Preference Ranking Organization METHod for Enrichment Evaluation     •معرفي روش •تاريخچه •الگوريتم روش •مثال عددي •نرم افزار         •پرومته IV، براي گزينه هاي نا محدود كاربرد دارد. •پرومته V، يك روش چند معياره براي انتخاب گزينه ها همراه با لحاظ كردن محدوديت ها تعريف مي كند. •پرومته VI، الگويي از مغز انسان است. • كه اين توسعه ها تا دهه 90 ادامه يافت.         •پرومته I : رتبه بندي ها از مقايسه جریان های برتری مثبت و منفی به دست می آیند. که p و I وR  به ترتیب نشان دهنده ارجحیت،بی تفاوتی و غیر قابل مقایسه بودن است.     &nb …

درمان خانگی نقرس


برای همیشه از شر نقرس این بار به لطف معجزه طب سنتی راحت شوید.مقاله حاظر شامل دستورالعمل درمان خانگی بیماری نقرس با استفاده از مواد طبیعی در دسترس می باشد که می تواند شما را برای همیشه از مشکل نقرس رهایی ببخشد. شما برای دانلود این دستور طب سنتی لازم است ابتدا پرداخت را انجام داده سپس لینک دانلود مقاله درمانی را دریافت خواهید کرد. چنانچه پس از آن خواستید مجددا مقاله را دانلود کنید می توانید از قسمت پیگیری سفارش با وارد کردن ایمیل خود نسبت به دانلود مجدد فایل اقدام کنید. در مقاله حاظر علاوه بر توضیح روش های درمانی سنتی توضیحاتی درباره نقرس هم داده شده است با مطالعه فایل زیر شما قادر خواهید بود برای همیشه با مشکل نقرس خداحافظی کنید.فایل حاظر راه حل صد در صد مشکل شماست و با استفاده از دستورات نوشته شده در مقاله می توانید کاملا بهبودی یابید برای مشاوره و یا پس از خرید برای دریافت پشتیبانی می توانید از طریق گزینه پشتیبانی در بالای سایت استفاده کنید تعداد صفحات مقاله: 5 صفحه فرمت فایل مقاله درمانی: pdf …

پاورپوینت آموزش و معرفی روش الکتره-تصمیم گیری چند شاخصه


                Electre موضوع:  آموزش روش الکتره-تصمیم گیری چند شاخصه تعداد اسلاید : 27   معرفی و ارایه درس نامه در پاورپوینت حل  یک مثال عددی   قسمتی از پاورپوینت :       1-تعیین ماتریس تصمیم گیری باتوجه به شاخصهاوگزینه ها 2-بی مقیاس سازی بااستفاده ازروش نورم 3-بدست آوردن ماتریس بی مقیاس شده موزون 4-ارزیابی گزینه ها نسبت به تمام شاخصها وتشکیل ماتریس های هماهنگ وناهماهنگ 5-بدست آوردن ماتریس هماهنگ موثر 6-بدست آوردن ماتریس ناهماهنگ موثر 7-بدست آوردن ماتریس کلی موثرازترکیب ماتریس هماهنگ موثر وناهماهنگ موثر 8-الویت بندی گزینه ها       مثال : فردی قصد دارد که یکی از خودروهای پراید ، پیکان و پژو ر خریداری کند. خودروهای مورد نظر ، با چهار شاخص هزینه ، سرعت ، کیفیت خدمات پس از فروش و ضمانت مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاخص هزینه ، از نوع فنی و سه شاخص دیگر ، مثبت هستند.   . . . برای «تشکیل ماتریس هماهنگ» بر اساس مجموعه های هماهنگ عمل می کنیم. مثلا برای محاسبه میز …

100تست منتخب دکتری استعداد تحصیلی با پاسخ های واقعا تشریحی


100تست منتخب دکتری استعداد تحصیلی با پاسخ های واقعا تشریحی شامل تست های درک مطلب،تست های تحلیلی،تست های منطقی و تست های کمیتی منتخب 90-92 …

دانلود مجموعه 200 عکس استوک در زمینه کاغذ و کتاب


مجموعه بی نظیر از 200 تصویر استوک و بسیار با کیفیت از سایت شاتر استوک در زمینه کاغذ و کتاب …

پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) هندریکسن


دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان ثبت بدهی ها (44 اسلاید) …

نمونه تفسیر scl90 (نمونه تفسیر آزمون scl90)


نمونه تفسیر scl90 – نمونه آزمون scl 90 نمونه انجام شده SCL 90  –  نمونه تفسیر آزمون scl90 نمونه گزارش آزمون SCL-90   تعداد صفحات:   7 نوع فایل:   WORD   قسمتی از متن: پاسخنامه آزمودنی جدول محاسبه نمرات SCL90 پروفایل SCL90 الف) شاخص های کلی شاخص های شدت کلی(GIS): شاخص درماندگی نشانه های مثبت (PSDI) مجموع نشانه های مثبت (PST) ب)  ابعاد نشانه ها  (از بیشترین به کمترین) افسردگی (DEP) حساسیت بین فردی (I-S) اضطراب فوبی (PHOB) اضطراب (ANX) روان پریشی (PSY) وسواس فکری – عملی (O-C) جسمانی کردن (SOM) اندیشه پردازی پارانوییدی (PAR) خصومت (HOS)   افسردگی (DEP): بالاترین نمره فرد در این آزمون مربوط به این بعد است. نمره T آزمودنی در این بعد برابر با 74 است. وضعیت فرد در این بعد از 98 افراد عادی وخیم تر است. نمره بالا بیانگر این است که شخص درحال تجربه نشانه های افسردگی از قبیل: از دست دادن لذت، ملالت، احساس تنهایی، گریه کردن، گوشه- گیری، افت انگیزش و کاهش انرژی است. که با توجه به وضعیت روانی این نشانه ها د …

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور


  فهرست مطالب چكيده   اهداف پژوهش تعریف حسابداری ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني تعاریف رشد و توسعه اقتصادی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی الف ) عوامل اقتصادی ب ) عوامل سیاسی ج ) عوامل اجتماعی و فرهنگی تعریف مالیات پیشینه و سوابق پژوهش تجزیه و تحلیل بحث نتیجه‏ گیری پیشنهادها منابع   این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

گزارش کارآموزی حلال احمر


  فهرست مطالب   فصل اول 1 مقدمه 2 فصل دوم 3 آشنایی کلی بامکان کارآموزی 4 تاریخچه صلیب سرخ و هلال احمر 4 معرفی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر 6 ساختار تشکیلاتی سازمان جوانان 6 حوزه ریاست 6 معاونت دانشجویی وجوانان 7 معاونت دانش آموزی 7 معاونت آموزش و پژوهش 7 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 8 اداره روابط عمومی 8 نوع خدمات 11   وظایف هلال احمر 11 فصل سوم 13 فعالیت انجام شده توسط کارآموز 14 1- موقعیت رشته کارآموز در واحد 14 2- بررسی شرح وظایف رشته کار آموز در واحد 14 انواع سیستم حسابداری 15 3- شرح وظایف حسابداری سازمان جمعیت هلال احمر شهرستان همدان 15 4- آموزشهایی که سرپرست کارآموز به کارآموز می دهد از جمله این آموزش ها   عبارت است از 16 5- برنامه های آینده محل کار آموزی 16 فعالیت انجام شده توسط کارآموز 17 آزمون آموخته ها گردش مالی 17 صورت های مالی 17 صورت جلسات 17 نگهداری اسناد 17   نگهداری اوراق و اسناد جمعیت 17 دفتر اموال 18  ثبت های دفاتر جمعیت 18 ثبت در دفاتر انبار 18 گرفتن مجوز 18 نگهداری اسناد مالی و هزینه 19 …

گزارش کار آموزیPLC


  فهرست مطالب پيشگفتار اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عملی کارآموز فصل سوم: آزمون آموخته ها و نتایج 1ـ سيستم‌هاي Power Line Carrier (PLC) 1ـ1 محدوده فركانسي سيستم‌هاي PLC 2ـ1 كاربرد سيستم‌هاي PLC 1ـ2ـ1 ارتباط تلفني (PLC) 2ـ2ـ1 تلگرا ف و پست تصويري 3ـ2ـ1 كنترل و نشان دادن از راه دور 4ـ2ـ1 حفاظت از راه دور (Teleprotection) 3ـ1 مسير ارتباطي و وسايل كوپلاژ ـ تله موج Line Trap (Wave Trap) ـ خازن كوپلاژ Coupling Capacitor (CC) ـ دستگاه كوپلاژ Coupling Device (CD) 4ـ1 روشهاي مختلف كوپلاژ 2ـ مشخصات سيستم‌هاي PLC 1ـ2 فركانس كار : 2ـ2 تلفات مربوط به دستگاه‌هاي PLC 3ـ2 بررسي ترمينالهاي PLC از نظر مخابراتي 1ـ3ـ2 مدولاسيون در سيستمهاي PLC 2ـ3ـ2 فاصله كانالها و موازي كردن PLC براي حالت SSB سيستمهاي 4ـ2 روشهاي توليد SSB 3ـ شرح بلوك دياگرام يك نمونه PLC 1ـ3 فرستنده (مسير ارسال) 2ـ3 گيرنده (مسير دريافت) 3ـ3 مسير علائم حفاظتي در PLC 4ـ تجهيزات كوپلاژ 1ـ4 خصوصيات خطوط قدرت در محدوه فركان …

گیربکس اتوماتیک


  فهرست مطالب گیربکس اتوماتیک چگونه کار می کند؟ گیربکس   مکانیکی انواع گیربکس   انواع محور یا شفت در گیربکس (جعبه   دنده) معایب عمده گیربکس   کلیه دنده   ها بیرون می زند چکونگی ازمایش   دنده برنجی علت روغن   ریزی گیربکس     این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 12 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

پودمان مدیریت خانواده (در عصر حاضر) اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح


  فهرست مطالب مقدمه انواع مسأله و تصمیم   تصمیمهای برنامه ریزی شده   تصمیمهای برنامه ریزی نشده   موقعیتهای تصمیم گیری   میزان تورم قیمتها در مدت سه سال آینده   ضرورت موقعیت شناسی   چگونگی ا خذ تصمیم برای حل مسأله   روشهای میان بر حل مسأله   فراگرد منطقی حل مسأله   مرحله ا ول: شناسایی وضعیت   تعریف مسأله   تعیین اهداف تصمیم   مرحله دوم: راه حل یابی     این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 23  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

کلیپ بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 6


        کلیپ بسم الله الرحمن الرحیم نسخه 6 کیفیت: FullHD فرمت: mp4 زمان: 12 ثانیه حجم: 15 مگابایت جهت مشاهده پیش نمایش اینجا کلیک نمایید …

گرمازدگی


گرمازدگی حالتی است که در آن سیستم تنظیم گرمایی بدن به علت قرارگیري در دماي بالا از کار می افتـد. گرمـازدگی در مواقعی که دماي محیط بالاست و یا محیط بسیار گرم و مرطوب بوده و یا فرد فعالیت بدنی بسیار بالایی دارد رخ می دهد. این فایل تحقیق آماده دانشجویی که در قالب PDF و در 7 صفحه تهیه و تنظیم گردیده شامل کلیه مطالب در مورد کمک های اولیه در گرمازدگی به همراه تصاویر متعدد و ویژه همکاران و دانشجویان گرامی فوریت های پزشکی می باشد. گرمازدگی – هدف از درمان گرمازدگی – علل گرمازدگی – افراد در معرض خطر – علائم – علائم خستگی گرمایی – تشخیص – درمان – درمان اورژانسی – درمان خستگی گرمایی و کرامپ عضلانی – پیشگیری از گرمازدگی و …. بخشی از مهمترین مطالب این فایل تحقیق دانشجویی می باشد.   علاقمندان به دریافت این فایل پس از انجام کامل مراحل خرید و پرداخت مبلغ اندک(2500  تومان) بلافاصله فایل و لینک دانلود آن را در صفحه آخر خرید و نیز در ایمیل خود دریافت خواهند نمود. در صورت هرگونه نارضایتی از فایل و یا اشکال در دانلود فایل پس از پرداخت هزینه ،حداکثر تا 48 ساعت مشکل را به آدرس زیر ایمیل ف …

ويژگي ها و تفاوتهاي پيامبران


  فهرست چکیده: ویژگی ‌ های عمومی پیامبران: الف) ویژگی ‌ های اعتقادی: 1ـ دعوت به یگانه پرستی: ب) ویژگی ‌ های اجتماعی: ج) ویژگی ‌ های عبادی: ویژگی ‌ های پیامبران اولوالعزم: پيامبر اسلام گوهر يگانه آفرينش مقامات محمد(ص) در قرآن   مقام مظهريت مطلق محمدي «حضرت مسیح در قرآن کریم» “نحوه تولد ایشان”   معجزات حضرت عیسی   چرا عیسی کلمه نامیده شد؟!   چرا تنها وی کلمه خدا نامیده شده است ؟ بررسی اقوال     این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 17 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است     …

تیروئیدکتومی


تیروئید، غده ای است به وزن تقریبی 30گرم و به رنگ قرمز تند كه توسط كپسولی از جنس بافت همبند احاطه شده است. تیروئید، از دو لوب كه توسط قطعهرابطی به هم متصل اند، به وجود آمده است. از غدد نسبتا درشت درون ریز بدن می باشد كه در طرفین نای و حنجره و مجاور غلاف شریان كاروتید قرار گرفته اند.رابط تیروئید، تنگه ایسموس( )isthmusنامیده می شود و مقابل حلقه دوم و سوم نای قرار دارد. تیروئید از شریان های تیروئیدی فوقانی و تحتانی خون می گیرد. این فایل که در قالب PDF و در 11 صفحه تهیه و تنظیم گردیده شرحی کوتاه بر غده تیروئید و انجام عمل تیروئیدکتومی می باشد. آناتومی تیروئید – عمل انجام تیروئیدکتومی – انواع تیروئیدکتومی – مراحل عمل – عوامل خطر تیروئیدکتومی و … بخشی از مهمترین مطالب این فایل می باشد. علاقمندان به دریافت این فایل پس از انجام کامل مراحل خرید و پرداخت مبلغ اندک(2200 تومان) بلافاصله فایل و لینک دانلود آن را در صفحه آخر خرید و نیز در ایمیل خود دریافت خواهند نمود. در صورت هرگونه نارضایتی از فایل و یا اشکال در دانلود فایل پس از پرداخت هزینه ،حداکثر تا 48 ساعت مشکل را به آدرس زیر ایمیل ف …

آشنایی با انواع و نحوه تزریق انسولین ها


انسولین هورمونی است که توسط پانکراس (لوزالمعده) ترشح می شود و سبب ورود قند به داخل سلول ها می شود. همه سلول هاي ما از قند بهعنوان منبع انرژي استفاده می کنند.قند در دو حالت وارد خون میشود:بعد از غذا خوردن از قند موجود در غذا، بین وعده هاي غذایی که توسط کبد تولید می شود.وقتی فردي دیابت دارد،یا انسولین تولید نمی شود (دیابت نوع یک)یا تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع دو) این فایل کنفرانس آماده دانشجویی که در قالب PDF و در 31 صفحه تهیه و تنظیم گردیده شامل مطالب بسیار مهمی در مورد دیابت و انواع انسولین به همراه تصاویر متعدد می باشد. شرح دیابت – روشهای تزریق انسولین – نحوه تزریق انسولین – مکانیسم های مناسب تزریق انسولین – شرایط نگهداری انسولین – نکاتی در مورد نحوه نگهداری انسولین – انواع مختلف انسولین – چگونه از انسولین استفاده کنیم – وسایل تزریق – قلم انسولین – سرنگ انسولین – شرایط محل تزریق انسولین – عوارض موضعی تزریق انسولین – مراحل تزریق و … بخشی از مهمترین مطالب این فایل آموزشی می باشد.   علاقمندان به دریافت این فایل پس از انجام کامل مراحل خرید و پرداخت مبلغ اندک(4700& …

آشنایی با انواع سرم


این فایل تحقیق آماده دانشجویی که در قالب PDF و در 9 صفحه تهیه و تنظیم گردیده شامل مهمترین مطالب در مورد انواع سرم ها و قابل ارائه در کلاس می باشد. محلول ها از نظر غلظت اسمزی – محلول های ایزوتونیک – محلول های هیپرتونیک – محلول های هیپوتونیک – محلول های تزریقی نمکی – موارد استعمال – موارد منع مصرف – عوارض جانبی – محلول تزریقی رینگر – رینگرلاکتات – محلول های تزریقی قندی – دکستروز 5 و 10 و 20% – موارد استفاده – محلول های قندی نمکی – مانیتول – دکستران 40 – تجویز مانیتول – سرم آمینواسیدی – سرم کربوهیدراتی – سرم اینترالیپید – سرم کلروسدیم – هماکسل – نکاتی در مورد آماده کردن داروها و سرم ها و …. بخشی از مهمترین مطالب این فایل تحقیق دانشجویی می باشد.   علاقمندان به دریافت این فایل پس از انجام کامل مراحل خرید و پرداخت مبلغ اندک(4500 تومان) بلافاصله فایل و لینک دانلود آن را در صفحه آخر خرید و نیز در ایمیل خود دریافت خواهند نمود. در صورت هرگونه نارضایتی از فایل و یا اشکال در دانلود فایل پس از پرداخت هزینه ،حداکثر تا 48 ساعت مشکل را به آدرس زیر ایمیل فرموده تا در اسرع وقت مشکل برطرف و …

سوالات دبیری علوم تجربی (مجموعه کاملی از نمونه سوالات برای دبیری علوم تجربی)

سوالات دبیری علوم تجربی (مجموعه کاملی از نمونه سوالات برای دبیری علوم تجربی) پاسخ نامه کامل و جامع برای تمامی سوالات قرمت پی دی اف برای تمامنی فایل ها کلیدی جهت قبول شدن در آزمون   …

مقایسه عقد اجاره


  فهرست مطالب تعاریف اجاره مؤجر و مستأجر انواع اجاره ارکان اجاره عقد     جریان معاطات در اجاره   لزوم عقد اجاره     متعاقدین   عوض   مبطلات اجاره روشن شدن اینکه اجاره از اول باطل بوده ضمان عین در اجاره اجاره اعیان   اجاره اعمال   فروش مال اجاره پیش از اتمام مدت اجاره دادن مال اجاره توسط مستأجر خیار در اجاره اجاره بر واجبات   بر عمل واجب بر دیگری غیر از اجیر   بر عمل واجب بر خود اجیر   عدم جواز اجاره در هر دو نوع   اجاره بر محرّمات   فی نفسه حرام بودن متعلق اجاره     فی نفسه حلال لکن شرط شدن استفاده حرام     داعی بودن امر حرام بر اجاره     اجاره با علم به ترتب حرام     حکم در صور اجاره بر محرمات   مقدمه مفاهیم کلیدی بحث  مفهوم لغتی اجاره تعریف اجاره در فقه امامیه تعریف اجاره در حقوق برخی از کشورهای خارجی اوصاف عقد اجاره     این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 20 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …