دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E330L ورژن E330LKLUDOH2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E330L ورژن E330LKLUDOH2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

آموزش تجزيه و تحليل ريشه اي حوادث(روش تریپود بتا)


تجزيه و تحليل ريشه اي حوادث(روش تریپود بتا)  تعداد صفحات:25  زبان :فارسی   فرمت فایل: PowerPoint   …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E310S ورژن E310SKSUBNH3 اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E310S ورژن E310SKSUBNH3 اندروید 4.4.2 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

استانداردهای اماکن ورزشی


ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻮان و ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻘﻴﻪ اﻗﺸﺎر ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺎز آﻧﺎن ﺑﻪ  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و رواﻧﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ، ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز را رﻓﻊ ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ .ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ورزﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن و داوران و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ،ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ورزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  اﺳﺘﺎﻧﺪارد را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻲﺳﺎزد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ  ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ،زﻳﺮا وﺟﻮد اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﻳﻤﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  ﺳﻼﻣﺘﻲ ورزﺷﻜﺎران،ارﺗﻘﺎءﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮب آﻧﻬﺎ در ﺣﻴﻦ آﻣﻮزش ،ﺗﻤﺮﻳﻦ و  ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎرﺿﺮوري اﺳﺖ.ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص وﺟﻮد دارد. تعداد صفحات :580 فرمت فایل : pdf …

پاورپوینت درباره بیوسورفکتانت ها و سورفکتانت ها


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 17 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بیوسورفکتانت ها و سورفکتانت ها مولکولهای قطبی هستند که دارای دو بخش هیدروفیل (ابدوست) و هیدروفوب  (اب گریز)        می باشند. منجر به کاهش کشش سطحی و بین سطحی می  شوند و ایجاد میکروامولسیون می کنند.     امولسیون ها از پراکندگی ذرات یک مایع درمایع دیگر حاصل می شود که از روش هایی مانند تقطیر  و      پراکندگی و مخلوط کردن حاصل می شود. ویژگی ها   1- کاهش کشش سطحی و بین سطحی   2- مرطوب کنندگی   3- چربی دوستی    4-ژل کنندگی    5- تولید کف   6-آبدوستی   7- جدا سازی فلزات       و …. فهرست مطالب و اسلایدها: بیوسورفکتانت ها و سورفکتانت ها ویژ گی ها  تولید بیوسورفکتانت ها طبقه بندی بیوسورفکتانت ها کاربردهای صنعتی بیوسورفاکتانت ها  …

طرح توجیهی ساخت شناور های فلزی دریایی


رشد صنعت، خصوصاً صنایع تبدیلی، به عنوان اولین عامل انگیزشی، اساس و پایه توسعه و راه اندازی واحدهای طراحی و ساخت می باشد. در این بین صنایع فلزی، خصوصاً صنایع ماشین سازی و ساخت سازه های فلزی جزء نسبتاً مهمی از فضای صنعتی یک منطقه بشمار می روند. همگی این عوامل باعث شده تا در صدر برنامه های انگیزشی بخشی توسعه صنعتی ، راه اندازی و توسعه واحدهای پشتیبان صنایع تبدیلی، جزو ۱۰ طرح برتر باشد. حمایت های همه جانبه عنوان شده از این بخشی، شامل تسهیلات و امکانات مطرح شده برای این گونه از صنایع، گواه این ادعاست. توسعه و پیاده سازی صنایع تبدیلی عظیم در استان بوشهر، قابلیت ها و نقاط قوت صنایع معدنی، ساخت و سازهای عظیم انجام شده و در دست انجام در استان، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و موارد بیشمار دیگری که نقش فلز، خصوصاً آهن و فولاد، در آنها مشهود و معلوم است، از سمت و سوی دیگر انگیزه لازم را برای راه اندازی واحدهای فعالی فلزکاری روشنتر می سازد. در این بین سادگی و عدم پیچیدگی روش تولید محصول و سرمایه گذاری نسبتاً پائین در این صنعت باعث میگردد تا سرمایه گذاران علاقمند به تولید طیف گستره محصول …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E330K ورژن E330KKKUDOH2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E330K ورژن E330KKKUDOH2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E300L ورژن E300LKLUGOJ2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SHV-E300L ورژن E300LKLUGOJ2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

پاورپوینت درباره بررسی خصوصیات دستگاه XRF


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 47 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بررسی خصوصیات دستگاه XRF مقدمه  برای اندازه گیری مقدار عناصر دو روش وجود دارد یکی روشهاي شيمي تجزيه كه عمدتاً از تيتراسيون استفاده مي شود و دیگری روشها تجزيه غير مخرب بوسيله اشعه X  كه اصطلاحاً به  آن XRF   گفته مي شود كه مخفف كلمه X Ray Fluorescence    مي باشد مزيت استفاده از XRF  بر روشهاي  شيميايي  سرعت بالا و هزينه پايين و دقت قابل قبول است .   XRF دستگاهي است براي اندازه گيري طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتمهاي مختلف در نمونه كه نتيجه آن شناسايي نوع و ميزان عناصر ماده مي باشد. دستگاه XRF كاربرد وسيعي در بسياري از علوم دارد و امروزه بعلت پيشرفتهاي شگرف در اين زمينه بصورت يكي از وسايل ضروري در آزمايشگاههاي تحقيقاتي در آمده است. XRF با سرعت عمل بسيار زياد قادر است عناصر بسياري را بصورت كيفي و كمّي مورد آنا …

آموزش کامل نصب و راه اندازی تلفن سانترال


امروزه برقراری ارتباط تلفنی درون سازمانی از طریق خرید خط تلفن مجزا برای هریک از کارمندان یک مجموعه و یا موسسه امری پرهزینه و غیر منطقی می باشد. سیستم های تلفنی ارتباطی محلی که اصطلاحا با عنوان سانترال نام برده می شود این توانایی را دارا می باشد که به تعداد مورد نیاز شما شماره داخلی فراهم نماید به صورتی که کارمندان و کارکنان بتوانند به صورت رایگان با دیگر همکاران خود ارتباط برقرار و استفاده از خطوط تلفن اصلی را بین انها امکان پذیر می کند. از مهم ترین قابلیت های این سیستم می توان به سیستم تلفن گویا اشاره کرد به گونه ای که چنانچه شخصی خارج از مجموعه با شماره های شما تماس بگیرد بعد از پیام خوش آمد گویی امکان قابلیت انتخاب جهت اتصال به بخش مورد نظر را به شخص می دهد.       نام محصول: آموزش کامل نصب و راه اندازی تلفن سانترالنوع فایل: pdfتعداد صفحات:38سایز فایل: 29 مگابایتمبلغ:11500 …

پاورپوینت درباره دماسنج دو فلزی و پیرومتر


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 16 اسلاید قسمتی از متن .ppt : دماسنج دو فلزی و پیرومتر  (Thermometry)اندازه گیری دما :  شاید دما اولین کمیتی باشد که انسان به کنترل آن فکر کرده است . دراکثر محیط های صنعتی دما یکی از کمیت هایی است که مایل به کنترل یا اندازه گیری آن می باشیم . اندازه گیری دما را می توان به سه دسته کلی ‚ اندازه گیری مکانیکی دما ‚ اندازه گیری الکتریکی دما و اندازه گیری تشعشعی دما تقسیم کرد . البته در بعضی دسته بندی ها اندازه گیری تشعشعی زیر مجموعه اندازه گیری الکتریکی جا داده شده است .   اندازه گیری مکانیکی دما : (Mechanical Thermometry) قدیمی ترین نوع اندازه گیری دما اندازه گیری از نوع مکانیکی می باشد . در این اندازه گیری ها دما به یک کمیت مکانیکی ( معمولا جا به جایی ) تبدیل می گردد. در بسیاری از موارد برای استفاده از مزایای کمیت های الکتریکی اندازه گیرهای مکانیکی را به اندازه گیرهای الکترومکانیکی تب …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E300S ورژن E300SKSUGOL5 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SHV-E300S ورژن E300SKSUGOL5 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

پاورپوینت درباره آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 20 اسلاید قسمتی از متن .ppt : آزمايش هاي كيفي اسيدهاي آمينه و پروتئين ها اسيدهاي آمينه تعريف : واحدساختماني پروتئين ها بيش از 300 نوع درطبيعت يافت شده فقط 20 نوع درپروتئين هاي انساني يافت شده تعداد و نوع وتوالي وارتباط فضائي آنها ساختمان سه بعدي وخواص بيولوژيك پروتئين را مشخص مي كند طبقه بندي اسيدهاي آمينه الف)براساس خواص فيزيكوشيميائي وقطبيت اسيدهاي آمينه خنثي (بدون بار)                   اسيدهاي آمينه باردار ب ) براساس ريشه اسيدآمينه (ريشه R)               اسيدهاي آمينه خطي ( گليسين……)               اسيدهاي آمينه حلقوي (تيروزين،تريپتوفان،…….) فهرست مطالب و اسلایدها: اسيدهاي آمينه طبقه بندي اس …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E300K ورژن E300KKTUGOJ3 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung  SHV-E300K ورژن E300KKTUGOJ3 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

طرح توجیهی تولید شمش روی


فلز روی و آلیاژهای آن در دسته فلزات غیرآهنی و از نقطه نظر متالورژیکی و علی الخصوص از دید ریخته گري، در دسته فلزات و آلیاژهای سفید قرار دارد. روی یکی از فلزات دانه درشت می باشد که در درجه حرارت محیط از شکنندگی زیاد برخوردار است. معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت شمش روی طرح توجیهی تولید شمش روی: ۲۷۲۰۱۳۳۵ موارد مصرف و کاربرد شمش روی هر چند که روی در مقایسه با مس و آلومینیوم به صورت مستقیم در مقیاس بسیار کمتری در ساخت قطعات و ابزارهای مختلف صنعتی بکار میرود ولی استفاده گسترده از آن در بخش های دیگر صنعت مانند گالوانیزاسیون و تهیه آلیاژها بر اهمیت صنعتی آن به عنوان یک فلز مهم در صنعت امروزه دنیا افزوده، بطوریکه در دسته فلزات غیرآهنی امروزه پس از آلومینیوم و مس، روی در رده سوم تولید جهانی قرار دارد . اهمیت تولید شمش روی در کشور در دنیای امروز صنعت روی به عنوان یکی از صنایع مادر و تعیین کننده، مطرح می باشد و از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه با توجه به رشد روز افزون صنعت و افزایش جمعیت جهان و به تبع آن افزایش نیاز بشر به روی و محصولات روی بر اهمیت آن ها روز به روز افزوده می شود. هنگامی …

مقاله انواع ادبی


                مقاله انواع ادبی   تعداد صفحات : 28 صفحه   فرمت : word ( قابل ویرایش )   برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید. قسمتی از متن : فهرست مطالب: انواع ادبي چيست؟         سابقه انواع ادبي           نظريات مختلف درباره طبقه بندي كردن انواع ادبي            نقد نوعي يا نقد بر مبناي انواع ادبي        تمييز انواع ادبي            نوع، سبك، ساخت، شكل انواع ادبي در ايران        انواع حماسه      ادبيات يوناني : ايلياد و اوديسه  اديسه   منشا ادب غنايي ادبيات غنايي داستاني    سبك ادب غنايي ادب غنايي و وصف         تراژدي يا غمن …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E370K ورژن E370KKTU2BNK5 اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E370K ورژن E370KKTU2BNK5 اندروید 4.4.4 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه زنانه


کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه زنانه با رزولیشن 300 و کاملا لایه باز …

طرح توجیهی تولید انواع شناور های صیادی


گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع شناور های صیادی و تفریحی میباشد. که در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد. -1 معرفی محصول -1-1 نام و کد محصولات (آیسیک) شناورهای صیادی نوعی خودرو دریائی یا قایق های موتوردار محسوب می گردند . این وسایل روی آب شناور مانده و بوسیله موتورهای بنزینی که روی بدنه شناور نصب شده است ، حرکت می نمایند . در فرهنگ لغت حمل و نقل دریایی ، وسایل نقلیه مختلفی وجود دارد که در اینجا …

دانلود پاورپوینت مـهـنـدسـی مجـدد


عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت مـهـنـدسـی مجـدد فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 30 پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن مهندسی مجدد همان مهندسی معکوس نیست ! • •مهندسی معکوس:   سعی در بدست آوردنِ نقشه ی طراحی یک محصول الگو دارد تا در صورت لزوم به ساخت و تولید آن مبادرت کند. •مهندسی مجدد:     برداشتی نوین در مدیریت است که به تغییر فرآیندهای فعالیت یک سازمان می پردازد.             تــــاریــخــچـــه دهه ی 70 قرن بیستم         دوره ی  تدوین استراتژی، دهه ی 80 قرن بیستم         دوره ی  مباحث کیفیتی، دهه 90 قرن بیستم و اوایل قرن 21ام    بحث مهندسی مجدد مطرح بوده است. مهندسی مجدد نیاز دوران فراصنعتی است، همانطور که اصل تقسیم کار آدام اسمیت نیاز دوران انقلاب صنعتی بوده است و اکنون باید کنار گذاشته شود. مهندسی مجدد برای اولین بار در سال  1991 توسط مایکل همر به جهان دانش معر …

طرح توجیهی تولید شافت های فولادی


شافت ها در صنعت برای انتقال حرکت چرخشی مورد استفاده قرار می گیرند و تقریبا به جرأت می توان گفت که هیچ ماشین یا تجهیزی در جهان وجود ندارد که در آن عامل چرخنده وجود داشته باشد ولی شافت در آن بکار نرفته باشد . از نگاه شکلی می توان گفت که شافت یک میله فولادی است که روی آن چرخ دنده ، پولی ، غلتک ، چرخ زنجیر و دیگر ادوات محرک نصب شده و بواسطه آن شافت شروع به چرخش نموده و این چرخش بوسیله سایر ادوات متحرک به اجزاء یا ماشین دیگر منتقل می گردد . جنس شافت ها از فولاد بسیار محکم ساخته شده و بواسطه آن قدرت تحمل بار پیچشی بسیار بالا به آن داده می شود . شافت ها یک محصول واسطه ای محسوب می گردند که خود در تولید سایر محصولات صنعتی مورد استفاده دارند . معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت ساخت شافت فولادیطرح توجیهی تولید شافت فولادی: ۳۴۳۰۱۲۱۶ موارد مصرف و کاربرد شافت فولادیشافت ها بعنوان قطعات انتقال قدرت دورانی ، در بسیاری از صنایع و محصولات مختلف دارای کاربرد هستند . نقش این قطعات انتقال حرکت چرخشی به قطعات یا مجموعه های دیگر می باشد .همچنین پیشتر نیز ذکر گردید که شافت های تولیدی طرح حاضر برای مصارف الکترومو …

دانلود پاورپوینت رفتار سازماني


عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت رفتار سازماني فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 101 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: بخش اول : مباني رفتار سازماني بخش دوم :  رفتار فردي بخش سوم :  رفتار گروهي  قسمتی از متن مقدمه رفتار سازماني امروزه ديگر مطمئن هستيم كه موفقيت سازمان مستقيماً به استفاده موثر نيروي انساني بستگي دارد و مدير موفق مديري است كه بتواند به خوبي از افراد خود بهره برده و توان آنها را بكار گيرد. براي اين منظور مدير بايد يكسري مهارت و توانايي را داشته باشد كه در مبحث رفتار سازماني به آنها پرداخته ميشود.       مديران به چيزي نياز دارند كه بتوانند هم از رفتار مشهود و هم از رفتار نامشهود و پنهان كارگر و كارمند و آنچه كه در درون آنها مي گذرد پي ببرند. مديران به آن نياز دارند كه بدانند ،اگر در صورت و ظاهر افراد عدم رضايتي نمي بينند دليل آن نيست كه در درون آنها بغض و كينه نسبت به آنها وجود ندارد.   بنابراين كارايي يك مدير به اين بستگي دارد كه هم از جنبه هاي فني شغلش آگاهي داشته باشد و هم از مهارتهاي انساني مط …

دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E330S ورژن E330SKSUDOH2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم

موضوع : دانلود فایل روت گوشی samsung SHV-E330S ورژن E330SKSUDOH2 اندروید 5.0.1 با لینک مستقیم میتوانید فایل مورد نظراین مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید. تست شده و کاملا سالم …

پاورپوینت با موضوع متابوليسم و بيوانرژتيك


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 41 اسلاید قسمتی از متن .ppt : متابوليسم و بيوانرژتيك طبقه‏ بندي مسيرهاي متابوليسمي مسيرهاي كاتابوليسمي مسيرهاي آنابوليسمي   مسيرهاي آمفي‏پاتيك تقسيم بندي موجودات از نظر كسب انرژي و منبع كربن موجودات اتوتروف موجودات هتروتروف بيوانرژتيك بيوانرژتيك مطالعه تغييرات انرژي در واكنشهاي بيوشيميايي است در بيوانرژتيك تنها به انرژي حالت ابتدايي و انتهايي اجزاي واكنش توجه ميشود بيوانرژتيك به چگونگي انجام واكنش (مكانيسم واكنش) و زمان لازم براي انجام واكنش اشاره نميكند فهرست مطالب و اسلایدها: طبقه‏بندي مسيرهاي متابوليسمي ارتباط بين مسيرهايكاتابوليسمي و آنابوليسمي تقسيم بندي موجودات از نظر كسب انرژي و منبع كربن خلاصه اي از مراحل هضم و جذب مواد غذايي بيوانرژتيك ترموديناميك كاربرد قوانين ترموديناميك مفاهيم ترموديناميك قانون اول ترموديناميك قانون دوم ترموديناميك عوامل مهم در پيشرفت واكنش شيميايي تغيير انرژي آزاد پي …

پاورپوینت با موضوع بيوانرژتيک


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی :  پاورپوینت نوع فایل :  .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید :  56 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بيوانرژتيک بيوانرژتيک  مطالعه تغييرات انرژي در واكنشهاي بيوشيميايي قوانین ترمودینامیک اصل بقای انرژی اصل افزایش آنتروپی انرژی آزاد استاندارد غلظت سوبستراها و محصولات M1  غلظت یون هیدروژن 1 M (pH=0)  فشار 1 atm (kPa 101/3) دما °K298 (°C25)  انرژی آزاد استاندارد بیوشیمیایی غلظت آب M 55/5   غلظت یون هیدروژن M 7-10 (7pH=)  غلظت Mg برابر با mM 1 فهرست مطالب و اسلایدها: انتقال گرما انرژي شيميايي اصل بقای انرژی اصل افزایش آنتروپی متابوليسم فسفريلاسيون اكسيداتيو فسفريلاسيون در سطح سوبسترا اكسيژنازها انواع اكسيدازها دهيدروژنازها اكسيژنازها منو اكسيژنازها میتوکندری اعمال میتوکندری ساختار میتوکندری ژنتیک میتوکندریایی (غیر مندلی) نقص های مرتبط با mtDNA …

کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه زنانه


کارت ویزیت لایه باز آرایشگاه زنانه با رزولیشن 300 و کاملا لایه باز …

طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق


مقدمه سیم­ از یک یا چند رشته فلز تشکیل می­شود که معمولا جنس رشته فلزها از مس است. سیم­ ها بیشتر در منازل و روشنایی­ ها برای انتقال انرژی استفاده می شوند. در سیم­ ها از یک هادی برای انتقال برق و از یک محافظ برای جلوگیری از نشت برق استفاده می کنند. کابل یا شاه­ سیم به چند سیم که در کنار هم پیچیده شده یا بافته شده گفته می­ شود. معمولا از کابل­ها در مکان­های صنعتی و کارخانه ها استفاده می­شود. کابل ها کاربرد­های مختلفی دارند مثلا در در مکانیک از کابل­ها برای بالاکشیدن استفاده می­شود، کابل مکانیکی، سیم بکسل یا طناب فولادی نیز نامیده می­شود. در برق از کابل­ها برای هدایت جریان برق استفاده می­شود. کابل نوری در یک پوشش محافظ چند فیبر نوری دارد که برای حفاظت از فیبر ها می باشد. کد هشت رقمی آیسیک مربوط به سیم و کابل برق مطابق با جوازهاي تأسیس صادره از سوي وزارت صتعت معدن و تجارت براي سیم مسی روکش دار 31301111 و براي کابل مسی روکش دار 31301115 می باشد. فرایند تولید سیم و کابل برق و روش تولید کابل جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فرای …

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزشی ادبیات کنکور


آمادگی برای کنکور سراسری، ارشد و آزمون های استخدامی در درس ادبیات نیازمند دانش ادبی بسیار بالایی است که همگان امکان بهره گیری آن را ندارند. بنابراین تنها بخش کوچکی از داوطلبان که به این دانش تسلط دارند موفق می شوند. این دانش نیازمند خواندن کتب دانشگاهی پیچیده و قطور نیست.بلکه تنها با دانستن نکته های ریز و کاربردی و کلی ادبیات شما قادر خواهید بود تا به این سوالات پاسخ دهید. ما برای شما این نکته ها را در مجموعه آموزشی ادبیات کنکور یاد خواهیم داد. مطمئن باشید با خواندن این مجموعه شما نیز می توانید یکی از آن بخش کوچک موفق باشید. پس همین الان نسبت به خرید این بسته اقدام کنید. محتوای این بسته شامل 16 فایل pdf است که موارد ذیل در آن به شما آموزش داده می شود: املا و لغت، آرایه های ادبی،زبان فارسی، قرابت معنایی، تاریخ ادبیات  و… …

پاورپوینت با موضوع Carboxylic Acids and Their Derivatieves


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 24 اسلاید تعداد اسلاید انگلیسی : 4 اسلاید قسمتی از متن .ppt : Carboxylic Acids and  Their Derivatieves خواص اسیدها 1- نقاط ذوب و جوش بالاتری از ترکیبات هم کربن خود دارند 2- اسیدهای تا 7 کربن در آب محلولند ولی بزرگتر از آن نامحلول 3- با بازها واکنش داده و ایجاد نمک میکنند 5- قابل تبدیل به مشتقاتی مانند اسیدهالیدها-استرها-انیدریدها وآمیدها هستند روشهای سنتز اسیدها 1- اکسایش الکل های نوع اول در حضور عوامل اکسنده مانند  2- اکسایش الدئیدها در حضور عوامل اکسنده بالا 3- اکسایش آلکن های دارای هیدروژن با استفاده از پرمنگنات در محیط اسیدی یا خنثی 4- اکسایش شاخه جانبی آلکیل در ترکیبات اروماتیک با استفاده از پرمنگنات 5- هیدرولیز گروه نیتریل در محیط اسیدی یا قلیایی با استفاده از حرارت.ن …

آرایه های ادبی


                آرایه های ادبی   تعداد صفحات : 14 صفحه   فرمت : word ( قابل ویرایش )   برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید. قسمتی از متن : فهرست مطالب: آرایه‌های لفظی واج آرایی (نغمه حروف) سجع ترصیع جناس تام جناس غیر تام(ناقص) آرایه‌های معنوی مراعات نظیر تضاد متناقض‌نما (پارادوکس) عکس لف و نشر تلمیح (اشاره) تضمین اغراق حسن تعلیل مثل تمثیل سوال و جواب اسلوب معادله تشبیه مجاز استعاره کنایه تشخیص حس آمیزی آرایه های ادبی آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی در ادبیات فارسی بکار بردن فنونی است که رعایت آنها بر جلوه‌ها و جنبه‌های زیبایی و هنری سخن می‌افزاید. صنایع ادبی دو دسته تناسب‌هایی آوایی و معنایی است. آرایه‌های لفظی: به آن دسته از آرایه‌های ادبی که از تناسب‌های آوایی و لفظی میان واژه‌ها پدید می‌آید می‌گویند. واج آرایی (نغمه حروف) به تکرار یک واج صامت یا مصوت در یک بیت یا عبارت گفته می‌شود به گونه‌ای که طنین …

نمونه سوال الکترونیک 1

شامل 10 نمونه سوال از سال87-94 قالب pdf …

پاورپوینت درباره كادميوم (CADMIUM)


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35 اسلاید تعداد اسلاید انگلیسی : 20 اسلاید قسمتی از متن .ppt : كادميوم CADMIUM کادمیوم  یک عنصر شیمیایی است با علامت اختصاری Cd و دارای عدد اتمي ۴۸ که جزو فلزات نادر است. کادمیوم بیشتر در سنگ‌های معدنی روی یافت می‌شود   استفاده عمده آن در صنایع باطری سازی است  عنصر ضروري بدن نمي باشد خواص فلزي است نرم به رنگ سفيد نقره اي فشار بخار بالائي دارد به همين دليل دمه هائي را آزاد ميکند که بسرعت به آئروسل هاي بسيار ريز اکسيد کادميوم تبديل ميگردد ( خطر استنشاق ) عنصر کادمیوم به عنوان خطرناک‌ترین عنصر موجود در خاک موجب تخریب سیستم حافظه می‌شود. کشاورزان به همراه کود فسفاته که برای تقویت خاک استفاده می‌کنند مقدار زیادی کادمیوم را وارد خاک کرده، یعنی در واقع آلوده شدن خاک به عنصر کادمیوم به دلیل مصرف بیش از حد کود فسفاته توسط کشاورزان است. سوخت خودروها و موادی که از لنت ترمز …

دانلود پاورپوینت ريكاوري


عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت ريكاوري فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 151 پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن واحد مراقبت بعد از بيهوشي( PACU )  به منظور مراقبت از بيماران كه در حال ريكاوري از اثرات فيزيولوژيك فوري بيهوشي و جراحي هستند طراحي شده است. PACU مراقبت بيهوشي از مرحله ي دليوري بيهوشي در اتاق عمل تا بخش که مانيتورينگ كمتر و حتي در برخي موارد به كاركرد مستقل بيمار در خانه برميگردد.همچنين PACU امكان مراقبت ويژه از بيماراني را كه تخت خالي در بخش ويژه برايشان در مراكز درماني شلوغ وجود ندارد،فراهم ميسازد.براي نيل به اين اهداف PACU بايد به حد كافي مجهز بوده تا بيماران ناپايدار را بتوان مانيتور كرده و احيا نمود و  همزمان يك محيط آرام براي ريكاوري و راحتي بيماران پايدار نيز فراهم نمود. PACU بايد نزديك اتاق عمل باشد.     پذيرش در واحد مراقبت هاي بعد از بيهوشي   به محض رسيدن بيمار در PACU متخصص بيهوشي بايد پرستار PACU را از جزئيات تاريخچه ي طبي بيمار،وضعييت طبي،بيهوشي و جراحي آگاه سازند.توجه ويژه بايد به مانيتورينگ اك …

دانلود تحقیق آشنایی با زندگی امام جعفرصادق(ع) – با توضیحات کامل


تحقیق آشنایی با زندگی امام جعفرصادق(ع) با توضیحات کامل در 8 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. در تحقیق آشنایی با زندگی امام جعفرصادق(ع) به شکل جامع و کامل به دوران حیات این امام معصوم(ع) پرداخته می شود. در تحقیق حاضر به موارد زیر پرداخته می شود: – ولادت امام جعفرصادق(ع) – نام،نسب و القاب امام جعفرصادق(ع) – فرزندان امام جعفرصادق(ع) – دختران امام جعفرصادق(ع) – سیمای امام جعفرصادق(ع) – حاکمان دوران امامت امام جعفرصادق(ع) – فعالیت های علمی امام جعفرصادق(ع) – مناظرات علمی امام جعفرصادق(ع) – تشکیل حکومت امام جعفرصادق(ع) – خصوصیات اخلاقی امام جعفرصادق(ع) – شهادت امام جعفرصادق(ع) – منابع دسته بندی: پروژه تعداد صفحات: 8 فرمت: قابل ویرایش – word قیمت: 5300 مناسب برای دانش آموزان پایه راهنمایی و دبیرستان و همچنین دانشجویان …

دانلود پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی


پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی در قالب پاورپوینت و شامل 26 اسلاید برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. پروژه حاضر برای سمینار کلاسی درس برنامه ریزی منطقه ای در شهرسازی آماده شده است. در پروژه حاضر به موارد زیر پرداخته می شود: – شروع برنامه ریزی در ایران – پیدایش برنامه ریزی در ایران – سال 1316 تا 1317 – برنامه هفت سال اول عمرانی 1327 تا 1334 – برنامه هفت سال اول عمرانی 1320- 1334 – برنامه اول عمرانی 1320- 1334 هدف های قانون برنامه اول توسعه – هدف های قانون برنامه توسعه اول – برنامه هفت ساله دوم عمرانی 1334 تا 1341 – هدف های برنامه دوم عمرانی 1334 تا 1341 – هدف های محقق شده برنامه دوم – برنامه 5 سال سوم عمرانی 1341 تا 1346 – سال چهارم عمرانی برنامه 5 سال 1347 تا 1351 – هدف های برنامه چهارم – برنامه 5 سال ششم عمرانی از 1357 تا 1361 – هدف های برنامه ششم – الگو برنامه های اول تا ششم قبل از انقلاب – مروری بر برنامه های عمرانی پیش از انقلاب – منابع – پایان دسته بندی: پروژه تعداد اسلاید: 26 قیمت: 5300 مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته های معماری و عمران پروژه بررس …

تحقیق در مورد بتن آسفالتي گرم


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 32     بتن آسفالتي گرم اين نوع مصالح كه مرغوبترين نوع آسفالت محسوب مي شود از يك استخوان بندي مصالح سنگي خوب دانه بندي شده با حداقل فضاي خالي كه قير سطح دانه ها را اندود كرده و آنها را بيديگر چسبانده است تشكيل مي شود. بتن آسفالتي در كارخانه آسفالت پزي كه ممكن است ثابت يا سيار باشد ساخته شده و سپس به حل مصرف حمل مي شود. براي ساختن بتن آسفالتي مصالح سنگي دانه بندي شده و همچنين قير بين 130 تا 170 درجه سانتي گراد حرارت داده شده و با يكديگر بخوبي مخلوط مي شوند تا لعاب نازكي از قير سطح تمام دانه ها را اندود نمايد. آسفالت تهيه شده در حالي كه هنوز گرم است با كاميونهاي مخصوص به محل مصرف حمل شده و بصورت گرم و با استفاده از ماشينهاي پخش آسفالت در سطح آماده شده راه پخش و با غلتك زدن متراكم مي شود (حدود 120 درجه سانتي گراد). مصالح سنگي مصالح سنگي بتن آسفالتي گرم شامل مصالح سنگي درشت، مصالح سنگي ريز و گرد سنگ (قير) است. اين مصالح را از جهت سهولت تهيه و انبار كردن و براي آنكه دانه بندي مصال …

پاورپوینت درباره جمع متناظر با يك بردار


لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید:5 بخشی از اسلایدها: این اسلاید درباره جمع متناظر با یک بردار به طور خلاصه و با ارائه مثالی  بحث می کند. …

پاورپوینت درباره اعداد مقدس


لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید:37 بخشی از اسلایدها: مقدمه در فرهنگ دهخدا مقدس ؛ پاک پاکيزه و منزه معنا شده است . پس همين ابتداي سخن بهتر است از واژه ي «اعداد ويژه» استفاده کنم که گويا تر است . برخي از اين اعداد ويژه معناي خاصي را همراه و در ذات خود دارند مثلا عدد «1»  يکتا و واحد است و نمايانگر يکتايي حضرت حق است . بعضي از اعداد مثل 100 يا 1000ديگر يک عدد مشخص نيستند ؛ از هر عدد ديگر بزرگترند: «من مست و تو ديوانه ما را که برد خانه 100بار تو راگفتم کم خور 2- 3 پيمانه » « نه سبوي او بديدم نه ز ساغرش چشيدم که 1000موج باده به دماغ من بر آمد » برخي اعداد هميشه شيرينند مثل عدد 20 که در واقع نمره ي 20 است و هيچ عدد ديگري جايش را نمي گيرد 100 و يا حروفي مثل A .تنها  20 است که هميشه شيرين است  و افتخار آفرين. بعضي اعداد تنها نزد گروهي خاص ويژگي دارند ؛ مثلا عدد 10 براي فوتباليست ها مخصوص است ومحبوب. هميشه بهترين بازيکن ها با پيراهن شماره 10  بازي کرده ومي کنند مثل پله و رونالدينهو ي ب …

پاورپوینت درباره آناتومی چشم


لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید:166 بخشی از اسلایدها: orbit کره چشم در یک ساختمان استخوانی به نام اوربیت قرار گرفته حفره کاسه چشم (اوربیت) بصورت یک هرم چهار ضلعی است دیواره های داخلی اربیت در طرف راست و چپ موازی هستند و توسط بینی از هم جدا می شوند دیواره داخلی و خارجی با هم زاویه 45 درجه تشکیل می دهند حجم اربیت حدود 30 میلیمتر ( در بالغین) و کره چشم تنها یک پنجم آن را اشغال می کند اربیت مانند گلابی که عصب اپتیک ساقه آن را تشکیل می دهد مشخصات دیواره های اربیت .1سقف عمدتا از استخوان فرونتال غدد اشکی (lacrimal gland) در حفره اشکی در بخش قدامی خارجی سقف اربیت واقع است   دیواره خارجی قسمت قدامی دیواره خارجی از استخوان زایگوماتیک این بخش قویترین قسمت اربیت استخوانی است …

دانلود پروژه سرقت تعزیری(پروژه درس کار تحقیقی2 رشته حقوق)


پروژه سرقت تعزیری(پروژه درس کار تحقیقی2 رشته حقوق) در 18 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است. در پروژه حاضر به موارد زیر پرداخته می شود: چکیده مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت مجازات سرقت تعزیری سرقت های تعزیری در فقه اسلامی شرایط سرقت های تعزیری شرایط تحقق جرم سرقت مقرون به 5 شرط مشدده راهزنی اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت مجازات شروع به جرم سرقت تعزیری سرقت مسلحانه از بانک ها و نظایر آنها نتیجه گیری منابع دسته بندی: پروژه تعداد صفحات: 18 قیمت: 7300 فرمت: pdf + word مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته حقوق …

پاورپوینت درباره اعتبار نهج البلاغه


لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید:31 بخشی از اسلایدها:     روشهای اعتبار سنجی       الف) سبک شناسی         ب) مصدر شناسی         ج) مؤلف شناسی     الف) سبک شناسی سعدی: خدا کشتی آنجا که خواهد برد   وگر ناخدا جامه بر تن درد فردوسی: برد کشتی آنجا که خواهد خدای   وگر جامه بر تن درد ناخدای     1ـ ابن خشاب (567 ق) «… قال [مصدق بن شبیب] فقلت له إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام الرضي فقال: أنّى للرضي و لغير الرضي هذا النفس و هذا الأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي و عرفنا طريقته و فنه في الكلام المنثور و ما يقع مع هذا الكلام في خل و لا خمر. (شرح نهج البلاغه، ج1، ص205)     2ـ ابن ابی الحدید (656 ق): لا يخلو إما أن يكون كل نهج البلاغة مصنوعا منحولا أو بعضه و الأول باطل بالضرورة لأنا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين و قد نقل المحدثون كلهم أو جلّهم و المؤرخون، كثيرا منه و ليسوا من الشي …

تحقیق در مورد زندگي نامه کلبرگ


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 41       زندگي نامه کلبرگ که در سال 1927 زاده شد ، در برونکسویل نیویروک رشد یافت و وارد آکادمی آندوور  [1] درماساچوستز گردید که یک مدرسه متوسط خصوصی برای دانش  آموزان باهوش و معمولاً ثروتمند بود .                                                                                                    وی بیدرنگ به کالج نرفت بلکه در عوض به کمک یهودیان مهاجر شتافت . در آنجا وی دریک کشتی باری …

مقاله درمورد مكانيسم سلول


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 76   مكانيسم سلول با اينكه سلولهاي يك گياه يا يك جانور از نظر ساختماني و عمل با يكديگر متفاوتند، عموماً واحد ماده زنده بوده و خواص مهم مشتركي دارند. مثلاً، سلولهاي گياهي و جانوري حاوي ژنها و كروموزومها هستند و كروموزومها در چرخه تقسيم سلول داراي اهميت‌اند. تقسيم ميتوزي سلول فرآيندي است كه سلولها تكثير شده و رشد امكان‌پذير مي‌گردد. زماني كه تقسيم ميتوزي انجام مي‌گيرد، هركدام از سلولهاي ايجاد شده با اينكه كوچكتر از سلول مادر هستند ولي يك سلول كاملند. بعداً در اثر رشد، سلول اندازه طبيعي خود را به دست مي‌آورد. تقسيم ميتوزي در موجودات تك‌سلولي در واقع همان توليد مثل است، زيرا دو موجود جديد به وجود مي‌آيد كه هركدام اطلاعات ژنتيكي موجود در سلول مادري را به ارث مي‌برند. در موجودات عالي، رشد درثر تقسيم سلولي و سپس حجيم شدن و متمايز گرديدن سلولها صورت مي‌گيرد. اين تقسيمات و رشد تا بالغ شدن موجود ادامه خواهد داشت. مثلاً انسان كه زندگي را با يك سلول …

پاورپوینت درباره چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي و يادگيري تعادل‌هاي شيميايي


        لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt  ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 24 اسلاید قسمتی از متن .ppt : چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرايند ياددهي و يادگيري تعادل‌هاي شيميايي نكاتي در رابطه با تعادلهاي شيميايي  تعادل شیمیایی برای آشنایی دانش آموزان با سایر مفاهیم شیمی از جمله هیدرولیز، عملکرد اسیدها و بازها، واکنشهای اکسایش- کاهش و محلولها خیلی ضروری است و تسلط بر مفهوم تعادل شیمیایی، تسلط بر سایر مفاهیم شیمی را تسهیل می کند. پیدایش نظریه‌های حاکم بر تعادل شیمیایی به سالهای 1860 و فعالیتهای وانت هوف، گیبس، لوشاتلیه و دیگران در زمینه واکنشهای ناکامل و برگشت پذیر بر می‌گردد.  طرح بحث تعادل های شیمیایی در کتابهای درسی مدارس به سالهای 1960 بر می گردد. چالش‌هاي موجود در ياددهي- يادگيري تعادل‌هاي شيميايي بررسي‌ها نشان داده است كه بخش اعظم دبيران شيمي، تدريس تعادل شیمیایی را مشكل دانسته‌اند. بحث تعادل شیمایی که آمیخته ای از مباحث سینتیکی، ترم …

تحقیق درمورد پردازش تصویرو تشخیص اثرانگشت


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 24     پردازش تصویر مقدمه علم پردازش تصویر در چند دهه اخیر از هر دو جنبه نظری و عملی پیشرفت های چشمگیری داشته است. سرعت این پیشرفت به اندازه ای بوده است که هم اکنون، به راحتی می توان رد پای پردازش تصویر را در بسیاری از علوم و صنایع مشاهده نمود. بعضی از این کاربردها آنچنان به پردازش تصویر وابسته هستند که بدون آن،اساساً قابل استفاده نمی باشند. اگر چه ذکر تمام جزئیات کاربردهای پردازش تصویر در یک مقاله امکان پذیر نمی باشد ولی سعی شده است که به طور کلی اکثر زمینه های کاربرد آن بیان شود. در این مقاله چهارده زمینه ی مختلف کاربرد پردازش تصویر بیان شده است که عبارتند از: صنعت، پزشکی، علوم نظامی و امنیتی، زمین شناسی، فضانوردی و نجوم، شهرسازی، هنر و سینما، فناوری های علمی، سیاست و روانشناسی، کشاورزی، هواشناسی، باستان شناسی، اقتصاد و تبلیغات. امروزه با گسترش روز افزون روش های مختلف اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگرها و دوربین های دیجیتالی، پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است. تصاویر حاصله ا …

مقاله در مورد حقوق همسايگان در سيره و سخن نبوى(ص)


                مقاله در مورد حقوق همسايگان در سيره و سخن نبوى(ص) فرمت فایل : ورد- word قابل ویرایش تعداد   صفحات :   12   صفحه بخشی از متن : پس از خانواده كه كوچك ترين و اساسى ترين تشكل اجتماعى انسان ها به شمار می آيد، افرادى كه در يك محل گرد هم می‌آیند و با يكديگر همسايه مى شوند با وحدت، وفاق و معاشرت ها و روابط عاطفى مى توانند پاسدار بعد انسانى و ارزشى و ضامن استحكام و استوارى واحد اجتماعى خويش باشند . اسلام براى همسايگان همچون خويشاوندان، حقوقى قائل شده كه اگر كسى بخواهد آن ها را ناديده انگارد يا ضايع نمايد، گناهكار، خاطى و متجاوز است. در آيه 36 از سوره نساء ، خداوند از انسان مسلمان و بنده راستين و با اخلاص خود مى خواهد كه پس از اطاعت و عبادت او، حق بندگان ديگر و آداب معاشرت را مراعات كند و در واقع طبق اين آيه، خداوند نسبت به حق خويش و حقوق انسان ها ده فرمان بسيار مهم صادر نموده است كه بند ششم و هفتم آن، در خصوص همسايگان دور و نزديك است كه اولاً رعايت حقوق آنان طبق مفاد اين آيه، عمل نمودن فرمان واجب اله …

پاورپوینت درباره برهان صدیقین


لینک دانلود پایین صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت تعداد اسلاید:52 بخشی از اسلایدها: برهان صدیقین •معیارهای تمایز برهان صدیقین از سایر براهینِ خداشناسی •در یک تقسیم‏بندی، براهین خداشناسی از حیث سالکان طریق معرفت به پنج دسته تقسیم شده‏اند: •1- راه متکلمان که معمولاً به حدوث زمانی عالم استدلال می‏کنند •2- راه طبیعیون که از حرکت عالم بر محرک اولی استدلال می‏کنند •3- راه حکمای الهی که از امکان ماهوی به وجودحق می‏رسند •4- راه عرفا که همان بداهت وجود حق نزد ایشان است •5- طریقِ حکمای متأله که با نظر به حقیقت وجود پی به حق تعالی می‏برند. تقسیم آخوند: براهین خداشناسی سه دسته است •1- راه‏هایی که در آن سالک و مسلک ومقصد از یکدیگر جدا هستند، مانند برهان نظم •2- راه‏هایی که در آن سالک و مسلک یکی ولی مقصد جدا است، مانند راه طبیعیون از طریق معرفت نفس •3- راه‏هایی که در آن مسلک و مقصد واحد و سالک جدا است، که همان برهان صدیقین می‏باشد (ر.ک: محقق طوسی، شرحی الاشارات، ص 214؛ ملاصدرا، اسفار:6/14و44) پی …

پاورپوینت در مورد حالتهای ماده


فرمت فایل  : powerpoint   ( لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 20 اسلاید     مقدمه از وارسی مخلوطها و مواد خالص سه حالت از چهار حالت ماده ، به آسانی مشخص می‌شود که این سه حالت عبارتند از: جامدات ، مایعات و گازها پلاسما حالت چهارم ماده است. پلاسما ، حالت معمول مواد موجود در زندگی روزمره ما نیست، ولی متداولترین حالت ماده در جهان است.   و…………   جامد مقدار در حالت جامد ، نیروهای بین مولکولی ، بقدری قویتر از انرژی جنبشی هستند که باعث سخت شدن جسم در نتیجه عدم جاری شدن آن می‌گردند. جامدات شکل و حجم معینی دارند. در جامدات فاصله مولکولها مانند فاصله آنها در مایع است. جامدات نمی‌توانند مانند وضعیتی که حالات مایع و گاز دارند، آزادانه به اطراف حرکت کنند. بلکه ، در جامد ، مولکولها در مکانهای خاصی قرار می‌گیرند و فقط می‌توانند در اطراف این مکانها حرکت نوسانی رفت و برگشتی بسیار کوچک انجام دهند.   …

جزوه آموزش کتیا پیشرفته انجمن کتیا ایران


جزوه تایپی آموزش کتیا پیشرفته انجمن کتیا ایران در 64 صفحه pdf در فایل زیپ تنها در سایت  iau-jozve     سفارش پروژه کتیا و سالیدورکز …

دانلود پاورپوینت بسته بندی ادویه


عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت بسته بندی ادویه فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 43 پاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: قسمتی از متن تاریخچه ادویه : تجارت ادویه از 3500 سال قبل از میلاد مسیح و از زمان مصریان باستان آغاز شد حتی به قولی بخشی از ثروت بی حساب حضرت سلیمان از تجارت ادویه و هدایای ارزشمند بازرگانان ادویه به دست می آمد ، تجارت ادویه حدود 5000 سال در دست اعراب بود و سپس به خاور میانه و مدیترانه  شرقی و اروپا نیز کشیده شد .  در قرون وسطی که ادویه وارد بازار اروپا شد ارزشی بسیار بیشتر از آنچه که امروزه برای آن قائل می شویم داشته است . طوری که ارزش یک شیشه ادویه مرغوب برای یک اروپایی قرون وسطایی کمتر از یک شیشه از جواهرات قیمتی همچون زمرد و طلا نبود . امروزه بیش از 130 نوع ادویه دارای خصوصیات فراوان شناخته شده اند که معروفترین ادویه ها از هندوستان به دنیا شناسانده شده اند .   تعریف : ادویه بخشی از یک گیاه معطر است که می تواند میوه(فلفل سیاه ، زیره ) یا پوست تنه درخت (دارچین) ،دانه (جوز هندی وهل) ویا ریشه (زنجبیل) باشد وبه صورت …