آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 26 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

 چكیده :

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد كرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه


كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن  كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.


اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها،  شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای  در هریك از این بازار می‌باشند.

شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1)    جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یكی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی كه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل  تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت كنند كه افزایش  هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید كه در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا  با بهره گیری از ساز و كار بیمه های اتكایی جبران می كنند.

شركت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و كاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی كشور، كمك شایانی توجهی  در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2)    ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در كشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی كار توسط بخش خدمات، سوق می یابد كه در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی كار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می كنیم.[2]

همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به كل شاغلان در كشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از كشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی كه سهم اشتغال صنعت بیمه از كل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود كمتر از 10 درصد می رسد.

به نظر می رسد كه به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی  نیازمند  می باشیم. در این رابطه تسریع در روند كنونی خصوصی سازی، ارتقاء كارایی و بهبود كیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریك طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.


جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای (واحد درصد)

كشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار                                 كشورهای درحال توسعه

فرانسه                                    88/0

بنگلادش                                 50/0

آلمان                                      80/0

برزیل                                     23/0

ایتالیا                                      47/0

شیلی                                      13/0

ژاپن                                      16/2

كلمبیا                                     28/0

هلند                                       94/0

مصر                                      12/0

نروژ                                     71/0

هند                                        04/0

پرتغال                                  35/1

اندونزی                                  06/0

اسپانیا                                     95/0

مكزیك                                  13/0

سوئد                                    83/1

مراكش                                   09/0

سوئیس                                 27/1

فیلیپین                                    16/0

انگلستان                                11/1

تایلند                                     20/0

ایالات متحده آمریكا                   69/1

تونس                                     14/0


 

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                        صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

ساز و كار فعالیتهای بیمه ایران……………………………………………………………. 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی…………………………………………………….. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی……………………………………. 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه…………………………………………………………….. 10

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 19

منابع و مآخذ         21[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مركزی ایران.

[2] – ماخذ پیشین، ص 59

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 110
حجم فایل 198 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز  بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

 

چکیده طرح:

 

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یك مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای  برداری(  (VECM  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

 

فهرست:

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشكلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشكلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل  15

2-2- روند واردات كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تكنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود كنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 – مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 – تئوریهای كلاسیك رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوكلاسیك رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد كالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب – بحث همگرایی. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 – مروری بر كارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR   94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس   95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء 98

5-7- پویایی های كوتاه مدت.. 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)…………………… 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون……………………… 102

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پویایی های كوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عكس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103

5-8-3- توصیه های سیاستی. 104

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 65
حجم فایل 235 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

 

 

با سیستم های كامپیوتری شده، سطح یكنواخت كنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به كاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت كردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این كار مفید است.

9/15 نكات كلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌كند.

نكات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

   ·  موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بكار رفته است كه تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌كند. موجودی ها شامل مواد خام ـ كار در جریان گردش و كالاهای تولید شده می باشند.

   ·  قانون تصمیم گیری مشخص می‌كند كه چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند كه باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینة حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه كمبود كالا (یا كسری كالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند كه با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌كنند.

   ·

(درصد)

 

 فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های كمبود كالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ  و تك محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.

   ·  هر مسئله موجودی كالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینة كل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند كه در وضعیت خاص به كاربرده می شوند.

   · یك سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وقتی كه وضعیت سهام در نقطة سفارش R  افت پیدا می‌كند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار Q برابر با  تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

   · یك سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری كه سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T  منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T  بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

   ·  انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوبارة پر سازی ـ نوع حفظ ركورد و هزینة جنس باشد. یك سیستم دوره ای باید زمانی بكار برده شود كه سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.

   · سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار  دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطة سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه كند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای كافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی كنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی كاهش  باشد.

   ·  مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به كار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را كنترل كند و تلاش و هزینه كمی را صرف آیتم های C.B  كند.

      ·  تمرین های اینترنتی دانشجویان

1ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درك اطلاعات جذاب پیرامون كنترل موجودی می‌باشد.

2ـ شركت به ثبت رسیدة مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یكی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه كوتاهی از آنرا بنویسید.

3ـ شركت به ثبت رسیدة Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامة Inventory را اجرا كنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای كاربر را تایید كنید.

4ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای كنترل موجودی های خرده فروشی بررسی كنید. گزارش كوتاهی دربارة ویژگی های اصلی ـ كه پیدا می كنید ـ بنویسید.

      ·   حل مسائل

مسئله: 1= در یك فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این كه معمولاً به كار برده میشود 500 واحد در هر ماه است. هزینة سفارش 30 دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزینه واحد 50 دلار است.

(a بر اساس فرمول  ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم كیفیت روشی را برای كاهش هزینه های سفارش ـ تا 5 دلار ـ كشف كرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌كند و تكرار خرید برای این محصول چیست؟

اولاً تقاضا را به واحدهای زمانی یكسان ـ مثل هزینه حمل تبدیل می‌كنیم. در این حالت، هزینه محل برحسب سال است و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا سالیانه 6000=12*500 واحد است.

 

 

 

واحد 697/1  06/1697 =

(b تكرار سالیانه خرید برابر با D/Q یا 54/3=1697/6000 بار در سال است. برای تبدیل آن به ماه، تقسیم بر 11 ماه در سال، با تكرار سالیانه خرید می‌كنیم:
ماه 39/3 هر  

هفته 69/14 هر  

روز 11/103 هر  

 

 

 

واحد 693  8/692 =

تكرار خرید برابر با D/Q با 66/8=693/6000 بار در سال است.

مسئله 2 سیستم Q ، عدد بخش 2001- XB، تقاضای مستقل سالیانه را به صورت بخش های مجزا از 4000 واحد ـ هزینه تنظیم 100 دلار ـ هزینه محل 30 درصد در سال ـ و هزینه جنس 67/266 دلار دارد. پس سهولت تولید كه 5 روز در هفته و 50 هفته در سال را نشان می‌دهد موجب مقدار كل 250 روز بهره وری در سال میشود. زمان ناب این تولید 9 روز است انحراف معیار تقاضا 2 واحد در روز است. شركت می خواهد 95 درصد سطح سرویس را بر این بخش مجزا داشته باشد. پس :

Q (a) را با استفاده از فرمول  محاسبه كنید.

R (b) را مقایسه كنید.

(C) اگر شركت یك سیستم Q از كنترل موجودی را استفاده می كرد ( با مرور متوالی) پس نتایج با محاسبات خودتان شرح دهد.

راه حل : (a)

Q =

 

 

 

(b) راه حل این بخش از مسئله، به طور صحیح، نیاز به 2 مرحله دارد: اول، باید تقاضای روزانه برآورد شود. و این از طریق مقدار سالیانة تقاضای بر تعداد روزهای كاری در سال انجام می شود. واحد 16= 250/4000 (در هر روز) میانگین تقاضا بر زمان ناب، 16 واحد در هر روز بر 9 روز یا 144=16*9 واحد است. دوم: انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب باید برآورد شود. و این از طریق مشخص كردن انحراف تقاضای روزانه (2 واحد) ـ و ضرب ریشة توان دوم تعداد روزهای زمان ناب (ریشة توان دوم 9) تعیین میشود.

(انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب) R=m+z

 

9/9+144=

واحد 154 9/153=

(c 100 واحد را سفارش می دهیم وقتی كه موجودی (كنونی بعلاوه سفارش) برای 154 واحد كاهش می یابد. به طور میانگین، 9/9 واحد موجودی ایمنی در حال حاضر وجود دارد وقتی كه به سفارش می رسد در 5 درصد این موارد، كمبود كالا وجود دارد قبل از اینكه به سفارش برسد.

مسئله 3: سیستم P، محصولی را بررسی كنید كه در مسئله حل شدة 2 شرح داده شده وقتی كه به سؤالات زیر پاسخ می دهید:

 (a)سفارشات چند بار باید برای این محصول داده شوند اگر در فواصل منظم ـ با استفاده از سیستم نظارت دوره ای ـ قرار داده می شوند؟

(b) سطح موجودی نهایی را محاسبه كنید.

 (c)قانون تصمیم گیری خاص را برای این محصول ـ با استفاده از اطلاعاتی كه تاكنون ارزیابی كرده اید ـ بیان كنید.

(d) فرض كنید در زمان نظارت دوره ای هستید. چك كردن سطح موجودی برای این محصول نشان می دهید كه 60 واحد كنونی وجود دارد و 110 واحد سفارشی می باشد حال چه باید كرد؟

راه حل :         (Q,D را از مسئله قبل بكار می بریم)  (a)

 

سال 25/0=

(هفته كاری در هر سال 50* سال 025/0) هفته كاری 25/1=

(روز كاری در هر سال 250 * سال 25/0) روز 25/6=

(چرخشی) روز 6=

   (b)

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) = m+z

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) +z (میانگین تقاضا برای P+L)=

 

8/12+ 240 =

253 8/252 =

 (e)هنگام (كنونی و سفارشی) را برای هر 6 روز نظارت می‌كنیم و سطح نهایی 253 واحد به بالا را سفارش می دهیم.

(f) سطح نهایی را بالا سفارش می دهیم. سطح نهایی 253 واحد است. مقدار موجودی كنونی و سفارشی، 110+60 واحد یا 170 واحد كلی می باشد. تفاوت بین سطح نهایی و موجودی كنونی و سفارشی ـ در مقداری است كه باید در زمان تحویل طی 9 روز سفارش داده شود. 83= (110+60) ـ 253 بنابراین 83 واحد را برای تحویل ـ در طی 9 روز سفارش می دهیم.

      ·   سوالات این مبحث :

1) انواع مختلف موجودی ها را (مواد  خام ـ كار در جریان گردش ـ و كالاهای تولید شده) كه در سازمانهای زیر می باشند مشخص كنید: ایستگاه گاز‌ـ ایستگاه همبرگر ـ فروشگاه لباس فروشی و فروشگاه خودرو. این موجودی ها چه عملكردهایی (یا اهدافی) انجام می دهند؟

(تولید)

 

2) انواع اجناس زیر را كه در یك فروشگاه خرده فروشی می باشند بررسی كنید: حباب های لامپ ـ دیسكت های فشرده ـ و داروهای منجمد. هزینه احتمالی ساخت هر كدام از این اجناس را ـ كه شامل هزینه جنس ـ جنس محل ـ هزینه سفارش ـ و هزینه كمبود كالا می باشند‌ ـ بحث كنید.

3) چرا تعیین هزینه كمبود كالا سخت است؟ روشی را پیشنهاد كنید كه ممكن است برای ارزیابی آن به كار برده شود؟

4) چرا هزینه جنس می تواند از یك فرمول  ساده كاهش یابد؟ آیا هزینه های جنس ـ وقتی كه تخفیف های شمارشی (یا تخفیف در خرید كل) داده می شوند ـ مهم می باشند؟ چرا؟

5) تفاوت بین اصل كلی شرایط لازم و اصل كلی دوباره پر سازی مدیریت موجودی چیست؟ چرا این تفاوت مهم است؟

6) مدیریت موجودی كالاهای تولید شده در یك شركت تولیدی را با مدیریت یك شركت خرده فروشی یا عمده فروشی مقایسه كنید و بسنجید؟

7) برای سطح مشخص سرویس چرا سیستم؟ به سرمایه گذاری موجودی بیشتر از سیستم Q نیاز دارد؟ چه فاكتورهایی بر بزرگی تفاوت تأثیر می گذارند؟

8) فرض كنید كه شما یك فروشگاه سخت افزاری Speedy را مدیریت می كنید. نمونه‌هایی از اجناس را نام ببرید كه ممكن است از طریق سیستم P اداره ( یا مدیریت) شوند و بقیه اجناس ممكن است سیستم Q به كار برند؟ این اجناس چطور متفاوت از هم می باشند؟

9) یك مدیر چطور باید در سطح سرویس مناسب، برای اجناس تولید شده تصمیم بگیرد؟ آیا برخی از اجناس 100 درصد سطح سرویس را دارند؟

10) یك مدیر شكایتی را می شنود مبنی بر اینكه: من برخی اجناس دارم كه 2 هفته فاصله بازرسی دارند و چهار هفته برای عرضه مجدد آنها طول كشیده است. هر 2 هفته من سفارش را بر اساس مقدار سهام موجود می دادم. حال به نظر می رسد موجودی بسیار بیشتری دارم. در این شكایت چه چیزی اشتباه است؟

11) دانشجویی دربارة هزینه های سربار می گوید: فرضیه های مدل  بسیار محدود می باشند طوری كه استفادة عملی مدل بسیار سخت می شود. آیا لازم است مدل متفاوتی را برای هر تغییر در فرضیه ها داشته باشیم؟ چرا و چگونه؟

12) نقش مناسب معیار گردش كار ـ در مدیرت موجودی ـ چیست؟ تحت چه شرایطی گردش كار بالا، برای شركت، مشخص میشود؟

13) فرض كنید كه شما یك زنجیره از فروشگاه خرده فروشی اسباب و اثاثیة منزل را مدیریت می كنید. موجودی در هر فروشگاه، كامپیوتری شده است ولی تعداد زیادی از اجناس مختلف وجود دارند. بعنوان مدیر ارشد چطور عملكرد كلی مدیریت موجودی را برای هر  فروشگاه ارزیابی می كنید؟ چطور این اطلاعات را در رابطه با مدیران فروشگاه های خصوصی به كار می برید؟

      ·  مسائل:

1ـ فرشگاه Speedy Grocery دارای قهوه ای با علامت بخاری خاص است كه ویژگی های زیر را دارد :

فروش = 10 مورد در هر هفته

هزینه سفارش = 10 دلار در هر سفارش

هزینه حمل = 30 درصد در سال

هزینه جنس = 80 درصد در هر مورد

(a چه تعداد از موارد باید در یك زمان سفارش داده شوند؟

(b چند بار، قهوه سفارش داده شود؟

(c هزینه سالیانة سفارش و حمل قهوه چیست؟

(d چه فاكتورهایی موجب می شوند كه شركت مقدار كمتر یا بیشتر از  را سفارش دهد؟

2) فروشگاه ماشین آلات Grineu خط (تولیدی) از جدول های فلزی را برای مشتریانش ایجاد كرده است. برخی از این جدول ها، در موجودی كالای تولید شده می باشند یك جدول خاص، ویژگی های زیر را داراست:

فروش = 200 در هر سال

هزینه تنظیم = 200/1 دلار در هر تنظیم (این شامل تنظیم ماشین هایی برای تمام بخش های مختلف در جدول می باشد)

هزینة حمل = 20 درصد در هر سال

هزینة جنس = 25 دلار

(a چه تعداد از این جدول باید در گروه تولید ایجاد شوند؟

(b تولید چند بار زمان بندی میشود؟

(c چه فاكتورهایی موجب میشوند كه شركت، سایز گروه متفاوت را نسبت به آنچه كه شما محاسبه كرده اید، برآورد كند؟

3) فروشنده محلی Toyota باید تصمیم بگیرد كه چه تعداد جذب كننده های موجودی لوازم یدكی از یك نوع خاص را برای اتومبیل های تعمیر Toyota سفارش دهد؟ این جذب كنندة موجودی، تقاضای 4 واحد در هر ماه ـ و هر كدام به قیمت 25 دلار را دارد. هزینة حمل 20 درصد در هر سال و هزینة سفارش 15 درصدر هر سفارش می باشد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

9/15 – نكات كلیدی و مهم…………………………………………………………………….. 2

تمرین های اینترنتی دانشجویان……………………………………………………………… 4

حل مسائل…………………………………………………………………………………………… 5

سؤالات این مبحث………………………………………………………………………………… 10

مسائل………………………………………………………………………………………………… 12

اطلاعات برگه گستره Excel…………………………………………………………………… 16

مدلهای پیشرفته…………………………………………………………………………………… 22

تحویل گروه یكنواخت…………………………………………………………………………… 25

مسئله های ضمیمه………………………………………………………………………………. 26

فصل 16- درخواست مواد……………………………………………………………………. 29

1/16- تعاریف سیستم های MRP………………………………………………………….. 34

2/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش……………………….. 38

3/16- یك نمونه مثال MRP………………………………………………………………….. 45

 

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله اصول بازار یابی تلفنی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 17
حجم فایل 10 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله اصول بازار یابی تلفنی*


اصول بازاریابی تلفنی

 

چكیده
طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن كسب و كارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاریابی مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است كه بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط، علاوه بر اینكه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می كند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد، فرصتی فراهم می شود تا صدای مشتری را نیز بشنود كه نتایج آن برای رقبا و گسترش كسب و كار حائزاهمیت است به طوری كه بنگاه می تواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای كسب رضایت مشتری با نگرش برد دوجانبه حركت كند. یكی از راههای بازاریابی مستقیم، بــازاریابی تلفنی است كه بهره گیری صحیح از تلفن علاوه بر نكات پیش گفته در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی كمك می كند. در این مقاله به بازاریابی تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاكرات تلفنی پرداخته شده است.
مقدمه
یكی از تاكتیك های مهم متقاعد كردن مشتریان آگاه امروزی كه حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (PROMOTION) است كه خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم تشكیل می شود. ازطرفی، باتوجه به بالارفتن ارزش وقت و لزوم مدیریت زمان برای نیل به اهداف بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاریابی مستقیم) در این مقاله، به یكی از كانال های بازاریابی مستقیم یعنی بازاریابی تلفنی پرداخته شده است.بازاریابی تلفنی 

اگر بدون وقت قبلی به محل استقرار مشتری مراجعه كنید، زمان زیادی را در راه صرف می كنید و امكان دارد طرف در محل حاضر نباشد و یا اینكه ممكن است مدتی را در انتظار باشید ولی بازهم شما را نپذیرد. پس بهتر است ملاقاتهای حضوری حتی الامكان با وقت قبلی باشد. تلفن را دست كم نگیرید. از تلفن استفاده كنید. این وسیله سرعت كار شما را افزایش می دهد و اگر هم مشتری نبود زمان اندكی را از دست داده اید. بدانید كه تلفن برای شروع ارتباط بسیار مناسب است (مگر برای مشتریان قدیمی كه با تلفن سفارش می دهند).

برای برقراری ارتباط با افراد مهم یكی از بهترین زمانهای تماس تلفنی، صبح زود است و یكی آخر وقت كه منشی ها رفته اند. منشی ها بسیار خوب هستند اما باید پذیرفت كه بعضی از مواقع مانع برقراری تماس می شوند. باید تكنیك های بازاریابی تلفنی را یاد بگیرید و از آنها استفاده كنید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل