مهندسی عمران، نقشه کشی برق ساختمان

مهندسی عمران، نقشه کشی برق ساختمان

دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 834 کیلو بایت
تعداد صفحات 47
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در این فایل، به نقشه کشی برق ساختمان از شاخه مهندسی عمران پرداخته شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سمینار کارشناسی ارشد (عمران) درباره مناطق زلزله خیز و انواع سازه ها

سمینار کارشناسی ارشد (عمران) درباره مناطق زلزله خیز و انواع سازه ها

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 14.638 مگا بایت
تعداد صفحات 197
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*سمینار کارشناسی ارشد (عمران)*

سمینار کارشناسی ارشد مربوط به عمران

1-1-پیشگفتار:

زمین لرزه پدیده ای طبیعی است كه با شدت های گوناگون ودر نقاط مختلف كره زمین اتفاق می افتد و به دلیل عدم شناخت لایه های زیرین نمی توان زمان وشدت آن را پیش بینی نمود.

گستره زلزله های واقع شده در نقاط مختلف كره زمین، ارتباطی را بین این نقاط نمایان می نماید. امروزه مشخص شده است كه اكثر زلزله های دنیا بر روی نوارهایی به نام كمربند زلزله خیزی واقع شده اند.با توجه به تكتونیك صفحه ای موجود، ایران در حال فشرده شدن بین صفحه اروپا،آسیا وصفحه عربستان است. بهترین نشانه این عمل نیز رشته كوه های زاگرس والبرز می باشدكه در فصل مشترك این صفحات واقع شده اند. اكثر زلزله های مهم ایران نیز در حوالی این فصل مشترك ها رخ داده است.

نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران نشان دهنده این است كه هیچ نقطه ای از كشورمان را نمی توان در مقابل اثر زلزله مصون پنداشت.در شكل( 1-1)نقشه پهنه بندی لرزه خیزی ایران طبق آیین نامه 2800 را مشاهده می نمایید.]8[

بنابراین طراحی وساخت سازه هایی كه بطور مناسب بتوانند در مقابل زلزله ها پایدار باشد الزامی است،این موضوع درك وشناخت رفتار سیستم های سازه‌ای را آشكار می سازد.

برای طراحی یك سازه مقاوم در برابر زلزله ركورد شتاب و مشخصات زمین لرزه نیز نیاز می‌باشد، تا اثرات زمین لرزه بر سازه شناسایی گردد اثرات زمین لرزه بر سازه های طراحی شده از موضوعات جالب توجه می‌باشد، زیرا نتیجه آزمایش واقعی روی سازه های طراحی شده براساس آخرین آیین نامه های تدوین شده هستند.

معمولا هر چاپ جدید از آیین نامه ساختمانی بازتابی از نتایج حاصل از آخرین زمین لرزه های ثبت شده و تجزیه وتحلیل آنها می‌باشد.

به طور كلی دو روش برای ساخت سازه ای مقاوم در برابر زلزله موجود است:]18[

1-سازه صلب

2-سازه نرم

سازه صلب: در اینگونه سازه ها، پارامتر طراحی تغییر شكلهای جانبی سازه تحت اثرات زلزله است بطوریكه سازه به قدری صلب ساخته می شود كه كلیه انرژی را جذب می نماید و بایستی با انتخاب اجزا بسیار مقاوم، توانایی جذب انرژی را به سازه داد.

سازه نرم: در اینگونه سازها، پارامتر انعطاف پذیری سازه در برابر حركات رفت وبرگشتی كه ناشی از خاصیت خمیری آن است مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت كه سازه، انرژی را با حركات نوسانی و درصد میرایی آزاد می‌كند.

با توجه به مطالب گفته شده تعیین سیستم مقاوم(این سیستم مقاوم شامل تركیبی از عناصر سازه ای افقی وعناصر مهاربندی عمودی می‌باشد) در برابر نیروهای جانبی یك موضوع اساسی در طراحی سازه ها می باشد، كه در اینجا روی سیستم های مهاربندی عمودی بحث خواهد شد.

شكل (1-1)- نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران

نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران

فصل دوم

رفتار سازه ها تحت بار زلزله

2-1-فلسفه طراحی سازه های مقاوم تحت بار زلزله ]13[و]9[

برای دست یافتن به سازه ای ایمن واقتصادی ،سازه های طراحی شده در نواحی زلزله خیز با خطر نسبی بالا باید دو معیار عمده طراحی را تامین كنند:

الف)باید در برابر زلزله های خفیف كه در طول عمر سازه اتفاق می افتد سختی كافی به منظور كنترل تغییر مكان نسبی بین طبقات و جلوگیری از هر گونه خسا رت سازه ای و غیرسازه ای را داشته و در ضمن باید سختی كافی برای انتقال نیروهای زلزله به فونداسیون را دارا باشند

ب) در برابر زلزله های شدید باید شكل پذیری و مقاومت كافی برای جلوگیری از خرابی كامل و فروریزی سازه را داشته باشند.

بنابراین طراحی در برابر زلزله به هیچ وجه به این معنی نمی باشد كه در برابر هر زلزله ای سازه اصلا خسارت ندیده ووارد مرحله پلاستیك نشود،بلكه به منظور اقتصادی كردن طرح باید در برابر زلزله های شدید به سازه اجازه داده شود كه وارد مرحله غیرخطی شده وبا تغییر شكل های پلاستیك به جذب واستهلاك انرژی پردازد و به همین منظور هم در آیین نامه های تحلیل نیروی زلزله، نیروی بدست آمده از تحلیل طیف الاستیك را به یك ضریب كاهش تقسیم كرده و سازه را برای برش پایه كمتری طرح می كنند.

این فلسفه ایجاب می‌كند كه در طراحی سازه های مقاوم در مقابل زلزله به دو مطلب اساسی زیر توجه شود:

الف) ایجاد سختی و مقاومت كافی در سازه جهت كنترل تغییر مكان جانبی، تا از تخریب اعضا سازه ای تحت زلزله های خفیف، جلوگیری به عمل آید.

ب)ایجاد قابلیت شكل پذیری واتلاف انرژی مناسب در سازه تا در یك زلزله شدید از فرو ریزش سازه جلوگیری گردد.

تامین سختی مناسب و بخصوص سختی جانبی سازه از عوامل اساسی طراحی ساختمانها می‌باشد. در حد نهایی مقاومت، تغییر شكل های جانبی باید طریقی محدود گردند كه اثرات ثانویه ناشی از بارگذاری قائم باعث شكست وانهدام سازه نگردند.

در حد بهره برداری ،اولا تغییر شكل ها باید به مقادیری محدود شوند كه اعضای غیرسازه ای نظیر درها و آسانسورها، بخوبی عمل نمایند.ثانیا باید برای جلوگیری از ترك خوردگی وافت سختی، از ازدیاد و تشدید تنش در سازه جلوگیری نمود و از توزیع بار بر روی اعضای غیرسازه ای نظیر میانقابها ونماها خودداری كرد. ثالثا سختی سازه باید در اندازه ای باشدكه حركتهای دینامیكی آن محدود شده و باعث اختلال ایمنی وآرامش استفاده كنندگان وایجاد مشكل در تاسیسات حساس ساختمان نگردد.

كنترل تغییر مكانهای جانبی ازاهمیت بسیاری برخوردار است. لازم به تاكید است كه گرچه برای شاخص جابجایی مقادیری نظیر پیشنهاد شده واستفاده از آن هم متداول است، ولی این مقدار الزاما شرایط ایمنی وآسایش دینامیكی را تامین نمی كند چنانچه جابجایی سازه بیش از حد باشد میتوان با اعمال تغییراتی در شكل هندسی سازه، افزایش سختی خمشی اعضاء افقی یا سخت تركردن گره ها و یا حتی با شیب دادن ستونهای خارجی، جابجایی را كاهش داد.

گاهی در شرایط بحرانی از میراگرهای مختلف نیز استفاده میشود. در هر صورت باید جابجایی كاملا كنترل گردد، در غیر اینصورت ساختمانی كه از نظر سازه ای بدون نقض است غیرقابل بهره برداری میگردد.

#درصورت هر مشکل ما پشتیبان شما هستیم

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود 75 پروژه مقاومت مصالح

دانلود 75 پروژه مقاومت مصالح

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 7.601 مگا بایت
تعداد صفحات 500
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*دانلود 75 پروژه مقاومت مصالح*

این پکیج شامل تعداد بیشماری پروژه مقاومت مصالح است که برای شما دوستان جمع آوری شده…

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پلان مجتمع تفریحی مجهز

دسته بندی عمران
فرمت فایل rar
حجم فایل 890 کیلو بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول پلان مجتمع تفریحی فوق العاده بزرگی است که در قالب فایل اتوکد ارائه شده است

این پروژه که در یک پلان ارائه شده است شامل قسمت های زیر می باشد
هتل
موزه
چایخانه
پارکینگ
زمین های فوتبال و بسکتبال و …
دریاچه مصنوعی
مسیرهای پیاده و سواره و …
پمپ بنزین
شهربازی
میدان اسب دوانی
شنا
مسجد
مرکز تجاری
و ….
قسمت های مختلف ارئه شده در پلان حدود 40 قسمت می باشد که مواردی از آن در بالا گزارش شد
این پروژه مناسب برای دانشجویان مهندسین عمران جهت پروژه های پلان و اتوکد می باشد
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنما تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی (فاز2)

دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2.77 مگا بایت
تعداد صفحات 31
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول در بصورت خلاصهراهنما تهیه و ارائه نقشه های معماری اجرایی (فاز2) را در اختیار شما قرار می دهد و تمامی نکات مربوط به نقشه های اجرایی در آن قرار داده شده است

وظایف هر یک از مهندسین، علائم و نشانه های نقشه های معماری فاز2، نکات مهم، چک لیست های مربوطه، قرار دادها، جداول انتقال حرارت، نمونه نقشه ها و بسیاری از موارد دیگر دراین محصول ارائه شده است
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طراحی سه بعدی با اتوکد

دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 10.666 مگا بایت
تعداد صفحات 1
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این محصول طرح سه بعدی ساختمانی است که در تصویر مشاهده می شود

این پروزه در فضای سه بعدی اتوکد ترسیم شده است
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طراحی نما هتل

دسته بندی معماری
فرمت فایل rar
حجم فایل 2.663 مگا بایت
تعداد صفحات 1
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این محصول طراحی نمای هتلی است که در تصویر آن را مشاهده می نمایید

این محصول با نرم افزار تری دی مکس انجام شده و برای عزیزان که در زمینه طراحی نما فعالیت دارند و یا پروژه های تری دی مکس انجام می دهند پیشنهاد میشود

به امید لبخند رضایت بر لبان شما:)در صورت سفارش محصولات مشابه و سوالات احتمالی میتوانید با ایمیل diamond.kknn@yahoo.com ارتباط برقرار کنید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پلان متل سه طبقه

دسته بندی عمران
فرمت فایل rar
حجم فایل 2.578 مگا بایت
تعداد صفحات 1
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این محصول پلان یک متل سه طبقه است که مدل سه بعدی آن را مشاهده می کنید

این پلان ها در طبقات اول تا سوم تکراری هستند و در طبقه همکف متفاوت است و این ساختمان می تواند هر چند طبقه باشد
این پلان ها بسیار ساده بوده و در هر طبقه 5 اتاق واقع شده است
این محصول برای دوستان که نقشه کشی ساختمان کار میکنند می تواند مفید باشد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاور پوینت تعمیر و نگهداری ستون ساختمان

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1.655 مگا بایت
تعداد صفحات 27
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل به صورت فایل قابل ویرایش پاورپوینت در 25 اسلاید با متن فشرده با موضوع تعمیر و نگهداری ستون ساختمان تهیه شده است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سمینار اندركنش خاك و سازه

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.158 مگا بایت
تعداد صفحات 58
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سمینار کارشناسی ارشد عمران-سازه در فرمت Word قابل ارائه در درس سمینار کارشناسی ارشد.

فهرست:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

فصل دوم: مطالعه عددی دینامیكی در خصوص اهمیت لحاظ نمودن اثراندر كنش خاك و سازه درساختمانهای بلند مجاور هم

فصل سوم: اثر اندرکنش سازه- خاك – سازه بر پاسخ غیرخطی سازه‌های بلند

فصل چهارم: اثر اندرکنش دینامیكی در ساختمانهای بلند واقع بر شمعهای بلند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اصطلاحات و تعاریف عمرانی

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

” اصطلاحات و تعاریف عمرانی”

تعداد 248 اصطلاح در این فایل موجود بوده که نمونه ای از آنها را در زیر می بینید:

نمونه:

  1. آجر جوش : آجری که درجه حرارت و ذوب شدن آن زیاد است .
  2. آجر لعابی : برای زیبایی و جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی به داخل آجرها .
  3. گچ گپتون : گچی که مخصوص سطوح بتنی و درزگیری استفاده می شود .
  4. گچ کشته : گچی نرم برای پرداخت سطح کار است .
  5. مواد مضاف بتنی : موادی هستند که خاصیت بتن تازه را تغییر می دهند .
  6. ناودانی (U) : نوعی پروفیل که عمده مصرف آن در ساخت بادبند ، پل ها و … می باشد .
  7. میلگرد : نوعی پروفیل با مقطع گرد و به صورت ساده و آجدار در کارهای بتنی مسلح و مهارها بکار میرود .
  8. تسمه : با مقاطع مربع ، مستطیل و برای ساخت درها ، حفاظ ها و وصله ها در ساختمان بکار می رود .
  9. چوب : که در قدیم برای نعل درگاه و ساخت درب و پنجره و حالا برای ساخت درها و ساخت قالب استفاده می شود .
  10. تخته فلزی : در کارهای آرایشی بنا ، ساخت در ، مبل و صندوق بتن بکار می رود .
  11. پارکت : فرآیندی از چوب که برای فرش کف ساختمان استفاده می شود .
  12. شیشه : برای عبور نور و جلوگیری از هدر رفتن انرژی از ماده ای سیلیسی استفاده می شود .
  13. شیشه ایمنی : نوعی شیشه با حداقل ضخامت 13 میلیمتر که هنگام شکستن خرد نمی شود .
  14. بتانه : نوعی خمیر که عمده استفاده آن در شیشه است .
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   پروژه کارآموزی مقطع کاردانی عمران

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 6.3 مگا بایت
   تعداد صفحات 22
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   فایل پروژه کارآموزی مقطع کاردانی عمران (کارهای عمومی ساختمان) مربوط به یک ساختمان با اسکلت بتنی می باشد.

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   پروژه کارآموزی مقطع کارشناسی عمران

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 7.061 مگا بایت
   تعداد صفحات 41
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   فایل پروژه کارآموزی مقطع کارشناسی عمران-عمران شامل 2 بخش است:

   بخش اول : بررسی تجربی که مربوط به یک ساختمان 5 طبقه با اسکلت بتنی می شود.

   بخش دوم : بررسی آیین نامه ای که مربوط به نکات و الزامات آیین نامه ای ساخت و ساز می باشد.

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   مقاله بتن اسفنجی

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل doc
   حجم فایل 27 کیلو بایت
   تعداد صفحات 12
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   مقاله ای که تهیه شده به صورت مختصر مطالب زیر را بررسی میکند:

   1) مقدمه

   2) بتن اسفنجی چیست

   3) نسبت مواد مختلف در بتن اسفنجی

   4) رفتار بتن اسفنجی

   5) نصب بتن اسفنجی

   6) نقش مواد افزئدنی در بتن اسفنجی

   7) مزایای بتن اسفنجی چیست و موارد استفاده از ان کدام است

   8) کاربرد بتن اسفنجی در عایقکاری حرارتی در ساختمانهای مدرن

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   بررسی مصالح و فناوریهای جدید در صنعت ساختمان

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 7.666 مگا بایت
   تعداد صفحات 65
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   v فن اوری سیستم نمای تخته سیمان روی عایق حرارتی

   v روش اجرای یک پارچه سازه بتن آرمه متشکل از دیوار و سقف

   v ساخت پوشش نامرئی برای حفاظت ساختمان ها در برابر زلزله

   v بتن انتقال دهنده نور

   v بتن جلایافته

   v ضد آب کردن بتن با فناوری کریستالی

   v سنگهای ساختمانی نوین “سمنت پلاست”

   v ساختمان بتن مسلح با قالب عایق ماندگار پانلی

   v روشی جدید برای سرمایش ساختمان ها تعریق

   آشنایی با اجرهای شیشه ای “poesia”

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   پروژه فولاد

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل pdf
   حجم فایل 4.388 مگا بایت
   تعداد صفحات 40
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   1. پروژه مورد بررسی یک ساختمان6 طبقه فولادی می باشد.
   2. کاربری ساختمان در تمامی طبقات اداری است.
   3. محل پروژه شهرستان اصفهان است که از نظر پهنه بندی زلزله جز مناطق با لرزه خیزی متوسط محسوب می شود
   4. سیستم باربر جانبی ساختمان قاب ساده با مهاربند هم محور معمولی(با شکل پذیری کم)درجهت X وقاب خمشی متوسط در جهت Y می باشد.
   5. سیستم باربرثقلی، سقف تیرچه بلوک می باشد
   6. نوع خاک زمین از نوع II می باشد.
   7. تنش مجاز خاک زیر پی 2 kg/cm2می باشد.
   8. ارتفاع تمامی طبقات 3 متر می باشد.

   9. درضمن آنالیزوطراحی سازه وپی با برنامه های ETABS وSAFE انجام گرفته است.

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   پروژه ساختمان بتن ارمه

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 1.323 مگا بایت
   تعداد صفحات 58
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی پنج طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود. ارتفاع طبقات 3 متر و ارتفاع خرپشته 2.4 متر است. ساختمان در تهران واقع شده و نوع زمین محل ، نوع III میباشد .

   سیستم باربر:

   سیستم باربر ثقلی این ساختمان دال بتنی و سیستم باربر جانبی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط در دو جهت

   می باشد.

   مصالح مصرفی:

   با توجه به اینکه سازه بتنی است ، تنها به یک نوع مصالح بتنی با مشخصات زیر نیاز می باشد:

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   پروژه دانشجویی راهسازی

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 5.766 مگا بایت
   تعداد صفحات 51
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   صورت پروژه

   پروژه مربوط است به طراحی مسیر و محاسبات مربوط به راهی با مشخصات زیر :

   • راه فرعی دارای یک خط عبور در هر جهت .
   • محل پروژه در مسیر راه اهن میانه-تبریز مطابق نقشه‌های موجود در سازمان نقشه‌برداری با تقسیم بندی SHEET NO: B65 میباشد .
   • طراحی مسیر باید بگونه‌ای باشد كه شامل نقاط ابتدا و انتها و همچنین نقطه اجباری مشخص شده باشد.

   موارد درخواستی:

   1. تهیه نقشه توپوگرافی (نقشه با مقیاس 1:2000) .
   2. مسیر یابی حداقل 3 مسیر و یافتن مسیر بهینه .
   3. رسم پروفیل طولی با كلیه جزئیات.
   4. طراحی قوسهای افقی.
   5. طراحی قوسهای قائم.
   6. پروفیلهای عرضی.
   7. محاسبه حجم عملیات خاكی.
    1. رسم منحنی بروكنر.
    2. رسم پلان راه و ابنیه فنی.
    3. طرح روسازی راه.

   2- معرفی كلی راه

   محل احداث راه : راه میانه- تبریز

   نوع راه (از لحاظ اهمیت) : راه اصلی درجه یك

   نوع راه (از لحاظ وضعیت توپوگرافی) : كوهستانی

   نقشه دارای یک راه شوسه تک خطه میباشد که با توجه به نقاط مشخص شده از طرف استاد گرامی این راه در پروژه قرار میگیرد. اما به دلیل اهمیت کم این راه و کاهش هزینه ها از احداث پل بر روی این راه شوسه خودداری به عمل میاید.

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   فایل برنامه ریزی و کنترل پروژه استخر و سونا

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل docx
   حجم فایل 908 کیلو بایت
   تعداد صفحات 15
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   موضوع پروژه: عملیات اجرایی استخر و سونا

   این پروژه بازیر بنای 2192 مترمربع شامل، ساختمان اداری، سالن استخر و موتورخانه به شرح ذیل می باشد.

   1- ساختمان اداری در دوطبقه

   ساختمان اداری در دو طبقه که در طبقه همکف شامل، ورودی اصلی، کفشداری، رختکن، اطاق برق، اطاق احیای (غریق نجات)، سرویس های بهداشتی، سونای خشک، سونای تر، حوضچه آب سرد، جکوزی و دوش ها می باشد و طبقه دوم شامل اطاق مدیریت، سرویس های بهداشتی، دوش ها، بوفه، رختکن، سالن بدنسازی و در طبقه دوم، اطاق هواساز و خرپشته می باشد.

   2- ساختمان سوله استخر

   ساختمان سوله شامل کاسه استخر اصلی و استخر کودکان

   تعریف پروژه

   مشخصات کلی پروژه

   فایل MSP

   فایل EXCEL

   عکس های پروژه

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   بررسی ریسک های مسکونی مروارید غرب

   دسته بندی عمران
   فرمت فایل pptx
   حجم فایل 9.636 مگا بایت
   تعداد صفحات 50
   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

   عنواین موجود در این پروژه :

   فرآیند مدیریت ریسک

   ERMچهارچوب و اجزاء

   منابع عدم قطعیت در فرآیند تعریف پروژه

   فرآیند شناسایی ریسک

   ارتباط بین ریسک و اهداف

   سیستم هوشمند ارزیابی و نگاشت ریسک مبتنی،کاییس و همکاران،2008

   چهارچوبی مفهومی برای مدیریت ریسک مبتنی بر دانش ،کارادشه و همکاران ،2008

   فرآیند آموزش ریسک مبتنی بردانش

   فرآیند ضبط ریسک مبتنی بردانش

   فرآیند ریسک مبتنی بردانش

   فرآیند شناسایی ریسک مبتنی بردانش

   فرآیند اشتراک ریسک مبتنی بردانش

   مشخصات پروژه مروارید غرب:

   1_ ریسک زمانی ( تخمین ناصحیح زمان اجراء)

   2_ ریسک هزینه

   گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه مروارید غرب

   لیست انتظار مشتركین متقاضی تسویه نقدی

   لیست مشتركین بلاتكلیف متهمین فروغی و ریاضی

   لیست مشترکینی که با آنها تسویه نقدی شده است

   گزارش اقدامات انجام شده

   پروژه بزرگ مروارید غرب به کجا رسید؟

   3_ تغییرات و در نظر نداشتن قوانین

   4_ تغییر نرخ ارز و تورم

   5_ انشعابات

   6_ خدمات محلی

   7_ حمل و نقل، ترافیک و پارکینگ

   لیست پارکینگ های منطقه 5

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود