سنگ های آذرین

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 11
حجم فایل 128 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سنگ های آذرین

تاریخچه و سیر تحولی

  • اغلب مولفین یونانی و رومی ، آتشفشانها ،فعالیتهای آتشفشانی و زمین لرزه هارا توصیف می‌کردند. استاربو جغرافیدان و مورخ یونانی (63 قبل از میلادـ 20 بعد از میلاد ) فعالیتهای آتشفشانی اتنا ، سوما ـ وزوو و جزایر لیپاری راتوصیف کرد. او آتشفشانها را به منزله دریچه‌های اطمینان تلقی می‌نمود که از آنهامواد سیال خارج می‌شود.
  • در قرن هیجدهم اولین مناظرات و مباحثات تند و شدید درباره ماهیت و منشا سنگهادر گرفت. در مباحثات منشا سنگها مناظراتی بین دسته و گروههای زیر وجود داشت: در یکطرف نپتونیستها و در طرف دیگر ولکانیستها و پلوتونیستها قرار داشتند. نپتونیستهامعتقد بودند که سنگهای پوسته متوالیا در یک اقیانوس اولیه تهنشین شده‌اند و به نظرآنها بازالت وگرانیتهر دو سنگهایی هستند که در ایناقیانوس بزرگ را سبب شده‌اند. پلوتونیستها اعتقاد داشتند که زمین از انجماد موادمذاب و داغ بوجود آمده است و گرانیت را یک سنگ نفوذی داغ به شمارمی‌آوردند.
  • در سال 1825 واژه ماگما و مفهوم منحصر به فرد ماگمای اولیه توسط اسکراپ عنوانشد.
  • سرجـیـمزهال ( 1761 ـ 1832 ) به همراه ریمور ( 1726 ) و اسپالانزانی ( 1794 ) وجورج وات ( 1804 ) پیترولوژی تجربی را پایه‌گذاری کرد.
  • در سال 1844 چاربز داروین ( 1882ـ 1809 ) اظهار داشت که انواع مختلف سنگهایماگمایی ممکن است از یک ماگمای اولیه اشتقاق یافته باشند به شرط آنکه ترکیب ماگمابا تبلور و جدایش یک یا چند کانی مشکل سنگها تغییر یابد.
  • در سال 1850 هنری کلیفتون سوربی ( 1826ـ 1908 ) جهت مطالعه میکروسکوپی ، اولینمقطع نازک سنگها را تهیه کرد.
  • اوایل سال 1861 روش طبقه بندی شیمیایی سنگها را ابداع کرد و در اواخر قرننوزدهم و اوایل قرن بیستم برخی از روشهای نمایش شیمیایی و نهایتا طبقه‌بندی شیمیاییسنگها پا به عرصه ظهور نهاد ( موینسون ـ لسینگ 1899 ، کراس ، ایدینگز ، پیرسون وواشنگتن 1903 ، اوسان 1919 ، نیگلی 1920 ، فون ولف 1922 ).
  • آلفرد لوتاروگز ( 1915 ) از کتابش تحت عنوان « منشا قاره‌ها و اقیانوسها » ، اصل و ریشهسوالات پزولوژیستها را به مفهوم تغییر ناپذیری قاره مربوط دانست.
  • در سال 1969 موریس و ریچادر ویلژوئن اولین توصیف دقیق شیمیایی و سنگشناسی یک سری جدید و مهم سنگهای آتشفشانی را که واجد انواع اولترامافیکها بود ، منتشر ساختند.
  • از آن زمان تا به امروز سنگ شناسی آذرین همانند دیگر رشته‌های علوم فراز ونشیبهای بسیاری را پشتسر گذاشته و با کوشش پیشگامانعلم پترولوژی تجربی، بررسی شرایط تشکیلکانیهاوسنگها، بویژه سنگهای آذرین و دگرگونی رو بهرونق نهاد.

ریشه لغوی

سنگهای آذرین ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتین به معنای “آتش” است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل