پاورپوینت فصل 15 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 15 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 15 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 16 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 16 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 129 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 16 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 17 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 17 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات 9
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 17 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدل سازی توازن خط تولید با رویکرد الگوریتم ژنتیک

مدل سازی توازن خط تولید با رویکرد الگوریتم ژنتیک

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروپوزال مدل سازی توازن خط تولید با رویکرد الگوریتم ژنتیک

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترجمه کتاب مدیریت استراتژِیک برایان تریسی

ترجمه کتاب مدیریت استراتژِیک برایان تریسی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 93 کیلو بایت
تعداد صفحات 62
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترجمه کتاب مدیریت استراتژِیک برایان تریسی
ترجمه تمامی فصول کتاب برایان تریسی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 6 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 6 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 6 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 7 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 7 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات 11
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 7 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 8 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 8 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 342 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 8 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 9 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 9 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 9 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 10 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 10 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات 44
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 10 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 11 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 11 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 52 کیلو بایت
تعداد صفحات 10
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 11 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 12 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 12 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 12 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 13 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 13 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 13 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 14 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 14 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات 14
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 14 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل 5 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل 5 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 74 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل ۵ مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات 16
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

22 مقاله مدیریت دانش

22 مقاله مدیریت دانش

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 12.951 مگا بایت
تعداد صفحات 400
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

22 مقاله مدیریت دانش

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی

همراه با

  · مولفه های پرسشنامه
  · نمره گذاری پرسشنامه
  · تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
  · روایی و پایایی
  · منبع معتبر

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پرسشنامه فساد اداری

  پرسشنامه فساد اداری

  دسته بندی پرسشنامه
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 34 کیلو بایت
  تعداد صفحات 4
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پرسشنامه فساد اداری

  همراه با

  • نمره گذاری
  • معیار و شاخص
  • روایی و پایایی
  • منبع

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت نوآورانه بحران در شرکتهای ساخت و ساز


  در این مقاله به بررسی مدیریت بحران و روش های مقابله با آن میپردازیم. این مقاله در 9 صفحه و نوع فایل pdf است. …

  مدیریت رفتار سازمانی


  در این مقاله به بررسی روابط انسانی و موفقیت و شخصیت در سازمان و فرایند انگیزش کارکنان و عزت نفش در سازمان و … میپردازیم. این مقاله در 66 صفحه و نوع فایل pdf است. …

  مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

  مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 106 کیلو بایت
  تعداد صفحات 40
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوهAPA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

  قسمتی از مبانی نظری متغیر:

  مدیریت کیفیت فراگیر

  مفهوم کیفیت:

  دیدگاههای مختلف درموردکیفیت وجوددارد.سخت ترین نکته،تعریف چیزی است که می توانیم آن راکیفیت برتریاذاتی بنامیم دراین تعبیرمحصولی کیفیت برترداردکه ازاجزای بکاررفته مطلوب به تعدادبیشتربهره مند است واماسومین نظرعمده درموردکیفیت که امروزه هسته مدیریت کیفیت جامع(TQM) رامی سازدمفهوم مبتنی برمشتری است(طاهری،1387)به عبارت دیگرکیفیت مجموعه ای ازخصوصیات ومشخصات یک کالاوخدمات است که احتیاجات مصرف کنندگان راباتوجه به رضایتمندی آنان تامین می کندازعواملی که دراین راستامی توانددرنظرقرارگیردعبارت است ازکارایی مناسب قیمت منطقی ومناسب،خدمات پس ازفروش،سهولت درتغییرونگهداری،وضع وشکل ظاهری تحویل به موقع مشتری،ایمنی لازم،رعایت استانداردهای عالی(محزون،1385)به عبارت دیگرکیفیت به درجه تطابق محصول تولیدشده بانیازهای مشتریان وطرح محصول گفته می شود.تصمیماتی که مدیران راستفاده ازنهادهاودرارتباط بافرایندهاتولیدمی گیرد.برمیزان بهره وری، درجه کیفیت ودرنعایت مقدارسودسازمان تاثیرمی گذارد.

  محصول عملیات نهاده ها

  درآمدها هزینه ها

  سودآوری هزینه ها

  نمودار2-2:مدیریت عملیات وسودآوری(طاهری،1387)

  جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن

  امروزه مدیران بزرگ کاملادرک کرده اندکه به منظورکسب توفیق درکاروبقای موسسات خودمی بایست درسطح بالاوجلوترازدیگرشرکت هاوموسسات خدماتی قرارگیرنداین بدین معناست که ضروری است که کالاوخدماتشان ازکیفیت برخورداربوده وکیفیت محصولات وخدمات وعملکردروزمره،دستورکارهاومستندوباثبات باشد(1376)لذادرراستای اهمیت کیفیت بایستی متمرکزشدکه رضایت ومطلوبیت درتکامل ورشدموثراست ومحدودبه زمان وشرایط خاصی نیست وروزبه رزبردامن ودرجه شدت ان افزوده می گردد.بنابراین رضایت مشتری یامراجه کننده درگروکیفیت محصول وخدمات است.اگرکیفیت براساس رضایت مشتری فراهم آیدسودخودبه خودی حاصل می گردد.پس کیفیت درتمامی ابعادوزمینه هابه انسان رضایت خاطرداده ووابستگی به نیازهاوانتظارات وادراکات دریافت کنندگان کالاوخدمات دارد.بنابراین کیفیت عبارت است ازبرآورده کردن نیازهاوانتظارات منطقی دریافت کنندگان کالاوخدمات می باشد(حسین پور،1376).

  عوامل موثردرکیفیت

  دستیای به کیفیت ،وظیفه ومسئولیت یک فردیایک واحدخاص نیست بلکه همه کارکنان درتمامی واحدهادرکلیه سطوح کاری بایدبرای اجرای ان تلاش نموده وخودراهمراه بامدیران شریک وسهیم دراموربدانندامامهمترین مساله ای که دراین جامطرح می گرددعبارت انداز:

  1- نقش مدیران عالی ورده بالا:که اعتقادآنهابه این مدیریت مهم تلقی می گردداگراین نواعتقادوجودنداشته باشدهرگونه تلاش درجهت پیشرفت کیفیت بیهوده است زیراازمیان همه عناصرلازم برای دستیابی موفقیت آمیزبه برتری کیفیت، فعالیت های راهبردی رادرراس همه امورقراردادکه این فعالیت هابه شرح زیراست:

  الف:ایجادومشارکت درهیئت کیفیت.

  ب:تعیین خط مشی کیفیت.

  پ:تعیین وتقسیم اهداف کیفی وتامین منابع .

  ت:تدارک آموزش متمرکزبرروی مشکلات.

  ج:مشارکت درتیم های بهبودکیفیت دررده مدیران ارشدکه برروی مشکلات تمرکزدارند.

  د: دادن پاداش وتشویق کارکنان.

  نقش مدیران میانی : کارشناسانی که سرپرستی نیروی کاررابرعهده دارندوافرادی که راهبردهای کیفیت راتوسط مدیران رده بالاتعریف می کندمدیران میانی نامیده می شوند

  وظایف مدیران میانی وکارشناسان شامل :

  الف:معرفی مشکلات کیفی برای رفع

  ب:رهبری وهدایت انواع مختلف تیم های کیفیت

  عضویت ومشارکت درتیم های کیفی

  پ:هدایت فعالیت های کیفی مربوط به حیطه کاری خودازطریقارائه تعهدفردی وتشویق وترغیب کارکنان

  ج: شناسایی مشتریان ومراجعه کنندگان وعرضه کنندگان خدمات وبرقراری ارتباط باآنان جهت کشف تحلیل رفع نیازهای آنان

  نقش نیروی کار:که شامل کلیه افرادسازمان به جزمدیران ومتخصصان می باشد.نقشی که افرادمذکوردربهبودکیفیت دارند.عبارتنداز:

  الف: انتخاب برای بررسی ورفع آنها

  ب : مشارکت درانواع مختلف تیم های کیفیت

  پ: شناسایی جنبه هایی ازکارهاوفعالیت ها

  ت: آگاهی ازنیازمشتریان که می بایستی سعی شودبابهره جویی ازتجربیات ،دانش نیروی کاروازتوان بالقوه آنان حداکثراستفاده شود(اسکندری،1337کاشانی،1371).

  تاریخچه مدیریت ومدیریت کیفیت فراگیر

  مطالعه تطبیقی مدیریت درسازمانهای کشورهابه وضوح نشان می دهدکه سازمان هاودستگاه های اداری روندهای مختلفی راطی نموده است که به طور کامل به شرح زیر می باشد.

  مدیریت به مفهوم جدیدوامروزی آن دارای سابقه ای بیش ازیک قرن نیست که ان هم به دلیل انقلاب صنعتی وکسترش کارخانه جات وادارات،حاصل شده است.می توان گفت که تاقبل ازقرن بیستم،مدیریت معمئل درسازمان هاغالباتحت تاثیرتجارب ومشاهدات فردی وغیرعلمی بود تااینکه درسال 1911تیلور[1] باانتشارکتاب(اصول مدیریت علمی)[2]موجب نهضت مدیریت علمی درمدیریت گردید.مهمترین مساله موردتوجه درمدیریت علمی ،تاکیدبرمدیریت درسطح عملیاتی،مطالعه علمی عملیات به منظورتشخیص عوامل موثربرآن وکشف موثرترین روش انجام کاراست.تیلورمعتقدبودکه به مدداصول علمی می توان فعالیت های تولیدراتحت نظم درآورد وکارایی راافزایش داد.وی انگیزه کاررادردرجه اول ناشی ازسوق به درامد اقتصادی می دانست ودرواقع انسان رایک حیوان اقتصادی تصورمی کرد.همزمان باتیلور،کسان دیگری که ازتجربه مدیریت درسازمان های بزرگ برخورداربودند،دریافتندکه اداره کردن سازمانهابامدیریت سطح عملیاتی کالامتفاوت انهامدیریت رافراگردهماهنگ سازی تلاش گروهی درجهت هدفهای گروهی تعریف کردنوبران شدندکه مدیریت رابرحسب کارکردهای مدیران:برنامه ریزی،سازماندهی،فرماندهی،هماهنگی وکنترل دررده های مختلف سازمان توضیح دهند.این رویکردبیش ازهمه مرحون مطالعات (هنری فایول)[3]می باشدکه بعدهااووطرفدارانش را(مدیران اداری)[4]خواندند


  [1] -Fredric TayIor

  2- Scientific management

  [3] – HenrY Fayol

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  دانلود برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

  دانلود برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار

  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 1.385 مگا بایت
  تعداد صفحات 47
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  این فایل کامل ترین مجموعه قابل دسترس درباره تدوین برنامه سالانه مدیر در قالب طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار سالتحصیلی 96-1395به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد. کلیه محور ها و نمودار ها در این فایل استفاده و تکمیل شده اند و حد اقل شش ماه کار مدیر و معاون آموزشی را راحت تر می کند این فایل حاوی ده پوشه است که در هر یک از آنها فایل های خاص همان پوشه یا محور موجود می باشد. مسلما شما مدیر و معاون گرامی از دانلود این مجموعه راضی خواهید بود و رضایت کامل را خواهید داشت .

  مژده :

  به دلیل اینکه در سالتحصیلی 96-1395 یک سری تغییرات در روند جداول و محور ها ایجاد شد مجموعه کل تغییرات به صورت بسیار کامل و جدول بندی شده هم به همراه فایل های اصلی ارسال می گردد که آنها هم به صورت ورد و قابل ویرایش و در 47 صفحه می باشند. این مجموعه انقدر کامل است که شما را از جستجوهای دیگر بی نیاز می کند.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت استراتژیک

  مدیریت استراتژیک

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل rar
  حجم فایل 331 کیلو بایت
  تعداد صفحات 16
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت استراتژیک و شناخت چند جانبه از سازمان های رابط

  شامل چندین درس است که می توان این دروس را با خواندن فرآیند مدیریت استراتژیکی آموخت. در بخش آخر، هدف این است که فرآیند مدیریت استراتژیکی در مورد مفهوم سازنده ی چند بافتی متقابل توصیف شود.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر حسین صفر زاده

  خلاصه کتاب تئوری های مدیریت دکتر حسین صفر زاده

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل 683 کیلو بایت
  تعداد صفحات 61
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  در این فایل، کتاب تئوری های مدیریت نوشته دکتر حسین صفرزاده را خلاصه کردیم که میتوانید آن را دانلود کرده و از آن استفاده کنید.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پول و ارز و بانکداری

  پول و ارز و بانکداری

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 88 کیلو بایت
  تعداد صفحات 22
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  جزوه پول و ارز و بانکداری از مجموعه مدیریت مالی.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

  موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل 326 کیلو بایت
  تعداد صفحات 16
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت قرار داده شده است.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  دانلود مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری

  دانلود مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری

  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 52 کیلو بایت
  تعداد صفحات 25
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه

  یکی از مهم ترین سفارش های اسلام به انسان ها، حسن خلق و خوش اخلاقی است. به طور کلی، اسلام همه انسان ها را ملزم به رعایت حسن خلق می کند، از بد اخلاقی باز می دارد.

  خوش اخلاقی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه كمالات و خصلت های پسندیده ای است كه انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می آراید و معنای خاص آن خوشرویی، خوشرفتاری و برخورد شاد و پرنشاط با دیگران است. مقصود ما از این گفتار معنای خاص خوش اخلاقی است.

  به طور كلی رابطه با مردم و اخلاق اجتماعی یكی از مهمترین و گسترده ترین عرصه های خودسازی و پرورش توانایی های انسان است. در این عرصه است كه انسان می تواند در اثر ارتباط با انسان های دیگر ارزش های وجودی سایر مهارت های حرفه ای، علمی، عقلی و مدیریتی خود را بنمایاند و فضایل اخلاقی و كمالات انسانی را در خویش نهادینه كند و همچنین به شكوفایی توانایی هایی دیگران نیز كمك نماید. صحنه اجتماع عرصه یك تعامل بسیار گسترده است كه در آن عوامل خدمت رسان، آموزش دهنده، آموزش گیرنده، كارآفرین، كارفرما، كارآموز و كاركنان در تمامی حوزه ها در یك شبكه فعال به شكوفایی توانایی های یكدیگر كمك می كنند و هدف تمامی این سیستم برای تمامی اعضای آن، چیزی جز توانمند سازی فرد و جامعه انسانی در ابعاد گوناگون، نیست.

  در عرصه تعامل اجتماعی، حسن خلق و خوش اخلاق بودن، به معنای خاص آن، جایگاه ویژه ای دارد. خوش اخلاقی اولین نمود توانایی شخصیت انسانی و پرورش یافتگی او در حوزه ارزش های انسانی و اخلاقی است.

  در اصطلاح اخلاقی و آموزه های دینی اسلام به كسی خوش اخلاق گفته می شود كه با گشاده رویى، زبانی ملایم و برخوردی شاد با مردم روبرو می شود، و در هر شرایطی این توانایی را دارد كه با خوش روئى برخورد كند، لب هایى پر از تبسم، و كلماتى پر از محبت و لطف داشته باشد. البته همه ما كاملا واقف هستیم كه این توانایی در روابط اجتماعى انسان چه تاثیر اعجاز گونه ای دارد و چه مقدار كارگشا است.

  به عكس، كج خلقى و ترش روئى و سخنان خشن و خشك و فاقد لطف و محبت، حالت آزار دهنده ای است كه ریشه در شخصیت نابهنجار فرد بد اخلاق دارد و علامت ضعف وجودی و نقصان پرورش یافتگی او می باشد. انسان های ضعیف، شكست خورده، نا امید، عصبانی و ناتوان معمولا بداخلاق می شوند. این افراد اغلب در هر شرایطی حالت طلب كاری دارند و عزت نفس و توانایی های خود را نادیده می گیرند. كج خلقی معمولا باعث ناراحتی عصبی خود فرد، آزار خانواده او، نفرت عمومی و گسستن پیوندهاى اجتماعى واجد آن خواهد شد.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

  پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

  دسته بندی برنامه نویسی
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل 3.407 مگا بایت
  تعداد صفحات 269
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  طرح درس

  1- آزمون مقدماتی ( سنجش آغازین )

  2- پیش آزمون از ( پیشدانسته های درس )

  3- ارائه اهداف کلی و رفتاری درس

  4- توضیحات روی اسلایدها

  5- پرسش و پاسخ

  6- توضیحات تکمیلی

  7- آزمون تکوینی از مطالب بحث شده

  8- مقایسه پیش آزمون و آزمون تکوینی

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقاله طرح تعالی مدیریت مدرسه

  مقاله طرح تعالی مدیریت مدرسه

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 55 کیلو بایت
  تعداد صفحات 44
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقدمه

  دیدگاه های مختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات و راه حل های مدارس را در منابع مالی ، فیزیکی و بودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم مدرسه معطوف داشته و عده ای دیگر اعلام می دارند که، اگرچه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطوف داشت آن ها در فرایند سیستم به محتوی ، روش ها ، چگونگی تدریس ، نحوه ی مدیریت و ارزشیابی تأکید می نمایند . مدیریت کیفیت مدار که خود محصول مدیریت فرایند محور است تلاش می کند برنامهریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند در این روش که به مشارکت همه کارکنان تأکید می شود استفاده از روش ها، ابزار و مدلهای مناسبی برای تعالی بخشیدن به کیفیت وکار مدرسه به مدیران و کارکنان پیشنهاد می گردد و لازم است مدیران و کارکنان با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود به وجود آورده و برنامه ریزی مناسبی را برای مدرسه معمول واجرا نمایند .

  در مجموعه ی حاضر ضمن تآکید به مدیریت فرایند محور و ارائه تعریفی از مدیریت کیفیت جامع ، راه کارهایی برای دستیابی به مدیریت کیفیت مدار و ملاك های ارزیابی آن ارائه شده است . از آنجا که یکی از مراحل اجرای طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار، انجام فرایند خود ارزیابی میباشد، لذا به منظور سهولت، هماهنگی و دستیابی به نتایج مطلوبتر ضمن ارائهی تعریفی از محورهای اصلی مورد توجه در فرایند مدیریت کیفیت، معیارها، ملاك هاو مصداق های پیشنهادی جهت استفاده در فرایند ارزیابی و بهبود مستمر ارائه می گردد . از آن جا که هر نهاد یا سازمانی برای رشد و بهبود مستمر ، به یک الگو نیازمند است ، آموزش و پرورش نیز به عنوان یک نهاد عظیم و اثر گذار در جامعه از این مهم مستثنی نیست و ضرورت اجرای برنامه ای که بتواند مسیر تعالی مدیریت را تعریف ، تسهیل ، تسریع و دست یافتنی کند چند برابر می شود . بدین منظور برنامه ی (( تعالی مدیریت مدرسه )) با الهام از الگوی تعالی سازمانی به منظور اجرا در سراسر کشور طراحی و تولید گردید .

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مجموعه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده

  مجموعه سوالات پودمان رشته مدیریت خانواده

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل pdf
  حجم فایل 32.74 مگا بایت
  تعداد صفحات 100
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده دروس عمومی
  مشاوره خانواده
  مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی در خانه
  كاربری كامپیوتر
  كاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی
  روانشناسی و تعلیم و تربیت كودكان
  حقوق خانواده
  جمعیت، بهداشت و فوریت‌های پزشكی
  پرورش گلهای زینتی در خانه
  دكوراسیون و تزئینات داخل خانه
  آشپزی و سفره‌آرایی
  آداب معاشرت و همسر داری نمونه سوالات پودمان مدیریت خانواده دروس عمومی
  مشاوره خانواده
  مدیریت اقتصاد و برنامه ریزی در خانه
  كاربری كامپیوتر
  كاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی
  روانشناسی و تعلیم و تربیت كودكان
  حقوق خانواده
  جمعیت، بهداشت و فوریت‌های پزشكی
  پرورش گلهای زینتی در خانه
  دكوراسیون و تزئینات داخل خانه
  آشپزی و سفره‌آرایی
  آداب معاشرت و همسر داری

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت


  مقاله 43 صفحه با فرمت پاورپویینت   مدیریت   از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نيازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نياز به هماهنگی و رهبری و در بسياری موارد برنامه ريزی و سازماندهی پيدا کرد.     در هر زمينه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نياز به همکاری پيدا می شد. ولی واقعيتی که وجود دارد اين است که بدون وجود انديشه مديريتی از بدو زندگی اجتماعی انسانها, يا از بدو تاريخ, عمل مديريت وجود داشته است.     بررسی تاريخ ملل باستانی مانند مصر, چين, ايران و روم نشانگر آنست که بدون وجود سيستمهای منطقی از اعمال سازمان يافته و نظامدار و بدون مديريتی دقيقي امکان اجراي سيستمهای آبياری و کشاورزی منظم  برای آبادانی سرزمينهای آنها, ساختن آثار معماری بسيار عظيم و دقيق و زيبا و بسياری از موارد ديگر امکان پذير نبود.   …

  پاورپوینت استراتژی های انتقال تکنولوژی در کشورهای جنوب شرق آسیا

  پاورپوینت استراتژی های انتقال تکنولوژی در کشورهای جنوب شرق آسیا

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل pptx
  حجم فایل 1.514 مگا بایت
  تعداد صفحات 35
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  این پاورپوینت شامل 35 اسلاید از مبحث استراتژی های انتقال تکنولوژی و تجربه 5 کشور تایلند، تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور در انتقال تکنولوژی می باشد. این محصول هم اکنونبا پرداخت 5000 تومان قابل دانلود خواهد بود.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانكاری

  بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانكاری

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 875 کیلو بایت
  تعداد صفحات 132
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی كشور حكایت از آن دارد كه در اجرای عملیات عظیم پیمانكاری مهمترین عاملی كه می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شركتهای پیمانكار[1] یا پیمانكار عمومی در كشور است . شركتهایی كه بتوانند اجرای یك طرح بزرگ را به طور كامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفكیك تقسیم كرده و با انتخاب پیمانكاران فرعی(پیمانکاران جزء[2]) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانكاران فرعی ایجاد كنند وبا نظارت مهندسی و كنترل پروژه ، مسئولیت كیفیت كار و عملكرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .

  ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیك مدیریت عالی تصمیم گیری كشور ، علاوه بر تاسیس شركتهای پیمانكاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته كه از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره كرد كه این امر از جهات مختلف منشا كسب منافع ملی گردیده است . خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شركتهای پیمانكار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است .

  با رشد روز افزون تكنولوژی همواره خطرات و ریسك های ناشی از كار نیز افزایش پیدا می كند . كنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است كه منجر به كاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه كاركنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .

  فهرست مطالب

  مقدمه ۰
  فصل اول ۳
  ۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران ۳
  ۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟ ۴
  ۳-۱)دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد: ۶
  ۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE ۶
  شکل(۱-۱)هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم ۷
  شکل(۳-۱)هزینه در قبال تلاش ۸
  ۴-۱) عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟ ۹
  ۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟ ۱۰
  شکل(۴-۱)گروه هاى ذینفع در HSE: ۱۰
  ۶-۱) این شبکه بکمک دو پارامتر تعریف مى شود: ۱۱
  ۱-۶-۱) رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟ ۱۲
  ۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟ ۱۲
  جدول(۱-۱)روند تکامل و تحول مدیریت HSE ۱۲
  شکل(۵-۱)رویکرد به مدیریت HSE ۱۳
  فصل دوم ۱۵
  شکل(۱-۲)سیستم مدیریت HSE: ۱۵
  بخش۱-۲) ۱۶
  خط مشی ۱۶
  ۱-۱-۲)ایجاد یک خط مشی: ۱۶
  چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE نیاز دارد ؟ ۱۷
  ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند. ۱۷
  شکل(۳-۲)مراحل ساخت خط مشی ۱۹
  شکل(۴-۲)بهترین عملکرد ۲۰
  شکل(۵-۲)پیش نویس خط مشی ۲۰
  ۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی ۲۰
  شکل(۶-۲) سطوح خط مشی واجرایی ۲۱
  شکل(۷-۲)شیوه اجرای سیستم مدیریت HSE ۲۲
  جدول(۲-۱)ماتریس مسئولیت، روش مفیدی برای تعیین مسئولیت ها ست ۲۳
  منابع شامل موارد زیر است: ۲۴
  شکل(۸-۲) ارتباطات داخلی و خارجی ۲۵
  ارتباطا ت موثر داخلی: ۲۶
  ارتباطات موثر خارجی ۲۶
  کنترل مستندا ت ۲۷
  عناصر کنترل مستندات ۲۸
  شکل (۹-۲)سیستم مدیریت HSE ۲۸
  روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند ؟ ۲۹
  ۶-۲-۲)برنامه ریزی اضطراری ۳۰
  تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است : ۳۰
  هدف کلا ن برنامه اضطراری چیست؟ ۳۱
  تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است : ۳۱
  عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست ؟ ۳۱
  بخش۳-۲) ۳۲
  برنامه ریزی ۳۲
  ۱-۳-۲)ارزیابی ریسک ۳۲
  شکل(۱۱-۲)اجزاء ارزیابی ریسک ۳۲
  شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی ۳۲
  شکل (۱۲-۲) فرآیند تعیین اهمیت براساس معیارهاو الزامات ۳۳
  نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها: ۳۴
  ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی ۳۴
  کنترل یا کاستن از هزینه های مربوط به بیمه ۳۴
  بهبود اثر بخش تلاش ها مدیریتی HSE ۳۵
  ۲-۳-۲) الزامات قانونی ۳۵
  ۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود ۳۵
  شکل(۱۴-۲) ایجاد اهداف کلان و اهداف خرد ۳۵
  بخش(۴-۲) ۳۸
  اندازه گیری عملکرد ۳۸
  ۱-۴-۲) شاخص های عملکرد: ۳۸
  شکل(۱۵-۲)فرآیند انتخاب شاخص ۳۸
  شکل(۱۶-۲)انواع مختلفی از شاخص ها ۳۹
  ۲-۴-۲)تعیین عدم انطباق ها ۳۹
  بخش(۵-۲) ۴۱
  پایش ۴۱
  ۱-۵-۲) ممیزی HSE چیست ۴۱
  بخش(۶-۲) ۴۲
  بازنگری مدیریت ۴۲
  برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد: ۴۳
  فصل سوم ۴۴
  ۱-۳)چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد ، به مرحله اجرا در آورد؟ ۴۴
  تهیه گزینه هاى اجرائى ۴۴
  ۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟ ۴۴
  آنالیزهزینه در مقابل منافع ۴۵
  ۳-۳)چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟ ۴۵
  مرحلۀ ۱: تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد ۴۶
  مرحلة ٢: تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند ۴۶
  مرحلة ٣: تشکیل گروه ویژه عملیاتى ۴۶
  مرحلة ۴: آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى ۴۶
  مرحلة ۵: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى ۴۷
  مرحلة ۶: تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه ۴۷
  مرحلة ٨: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى ۴۷
  مرحلة ٩: تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها ۴۸
  مرحلة ١٠ : تدوین برنامه اجرایى به شکل یک پروژه شامل فهرست فعالیتها، برنامه زمان بندى، توزیع مسئولیتها، منابع موردنیاز و … ۴۸
  مرحلة ١١ : گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى ۴۸
  مرحلة ١٢ : اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات ۴۸
  مرحلة ١٣ : گرامیداشت حصول موفقیت ۴۸
  فصل چهارم ۴۹
  چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟ ۴۹
  ۱-۴) فرهنگHSE چیست؟ ۴۹
  خلاصه گزارش حادثه هسته اى چرنوبیل ۴۹
  ۱-۱-۴)تعریف فرهنگ ایمنی ۴۹
  -رفتار ها و نگرش های مشترک، باورهای ارزشی و اقدامات مربوط به اهمیت بهداشت و ایمنی و لزوم کنترل مؤثر ۴۹
  ۲-۴)چرا فرهنگHSE مهم است؟ ۵۰
  شکل ۲-۴) مثلث کنترل خسارت هنریش ۵۱
  شکل ۳-۴) دلایل توجه به فرهنگ HSEبه عنوان یک راهکار ۵۲
  ۳-۴) چگونه فرهنگ HSEرا باید ایجاد و حفظ نمود؟ ۵۲
  چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟ ۵۳
  شکل ۴-۴) نحوه تحکیم برداشتها از فرهنگ تحکیم ۵۳
  عرف فرهنگى ۵۳
  عرف فرهنگى ۵۳
  ۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟ ۵۴
  شکل۵-۴) مدل فرهنگ جاافتادهHSE ۵۴
  ۵-۴) مدل جا افتاده فرهنگ HSE ۵۵
  مرحله ١: شروع ۵۵
  مرحله ٢: مدیریت ۵۵
  مرحله ٣: مشارکت ۵۶
  مرحله ۴ : همکارى ۵۶
  مرحله ۵: بهبود مستمر ۵۷
  ۶-۴) مدل پوست پیاز ۵۷
  ۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى ۵۸
  بهترین شیوه عملى در سطوح محل کار، سازمان و خارج از آن ۵۹
  لایه محل کار ۵۹
  لایه سازمان ۶۰
  لایه خارجى/جامعه ۶۰
  ۸-۴)چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟ ۶۱
  ۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت ۶۲
  اقدامات غیر عمد- اشتباهات انسانى ۶۳
  سه نوع خطاى انسانى رایج و پذیرفته شده وجود دارد که عبارتند از لغزش، سهل انگارى و اشتباه. ۱۰-۴)محرک ها ۶۳
  ۱-۱۰-۴)روال عرفى (روتین) ۶۳
  ۲-۱۰-۴)موقعیتى ۶۴
  ۳-۱۰-۴) استثنائى ۶۵
  ۴-۱۰-۴) منفعت شخصى ۶۵
  ۵-۱۰-۴) خرابکارى ۶۶
  ۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگHSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟ ۶۸
  شکل۹-۴)رویکرد چهارP ۶۹
  ۱۲-۴)رویکرد چهارP ۶۹
  فلسفه ۶۹
  خط مشى ۶۹
  دستورالعمل ها ۷۰
  روش های کاربردی ۷۰
  موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود: ۷۰
  فصل پنجم ۷۲
  ۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟ ۷۲
  ۲-۵)چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟ ۷۲
  ۳-۵)چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟ ۷۳
  ۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSEرا بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟ ۷۴
  ١ – تعیین مسئولیت هاى مشخص ۷۴
  ٢- مدیران سازمان به هرمحدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند. ۷۴
  ۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE: ۷۵
  شرح مسئولیت HSE ۷۵
  ۶-۵) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد HSE را ارائه خواهد کرد؟ ۷۷
  هدف از ایجاد سازمان HSE چیست؟ ۷۷
  کدام نوع سازمان HSE با ساختار سازمان هماهنگ خواهد بود؟ ۷۷
  دستاوردهاى کوتاه و بلند مدت یک سازمان HSE چه خواهد بود؟ ۷۷
  چند نفر باید مشارکت داشته باشند؟ ۷۸
  سازمان کدام کار را انجام خواهد داد؟ ۷۸
  از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که: ۷۹
  ۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSEمجاب نمود؟ ۷۹
  آگاه ساختن دیگران از اهداف خود ۷۹
  ۲٫ ابلاغ مسئولیت ها و ترتیبات گزارش دهى ۸۰
  ۳٫ بیان خط مشى مشخصHSE ۸۱
  ۴٫ تعیین اهداف و مقاصد HSE ۸۱
  شکل۱-۵) دلایل تهیه بیانیه اهداف HSE ۸۱
  ۵٫آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان ۸۲
  ۶٫ اجرای مسئولیتها ۸۲
  فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد، براى مثال: ۸۳
  ۷٫ پاسخگو دانستن کارکنان ۸۳
  اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند: ۸۴
  فصل ششم ۸۵
  ۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژىHSE را مانیتور کرد؟ ۸۵
  چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟ ۸۵
  شکل۱-۶) بازخورد سیستم مدیریتى ۸۵
  مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده(وجود نداشتن مانیتورینگ) ۸۶
  ۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟ ۸۶
  ۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى ۸۶
  ۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده ۸۶
  مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده:بررسى اینکه آیا مدیران واحدها قبل از اینکه اقدام به پیاده کردن برنامه بازرسى مخاطرات نمایند آشنایى عملى با نحوه بازرسى مخاطرات دارند یا خیر؟ ۸۷
  ۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران ۸۸
  ۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟ ۸۸
  ۴-۶) چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟ ۹۰
  شکل ۳-۶) کنترل فرآیند آمارى ۹۱
  ۶-۶) انواع سیستم کنترلی ۹۲
  سیستم کنترل تعاملى ۹۳
  سیستم مرزبندی شده ۹۳
  سیستم هاى باور مدار ۹۴
  سیستم کنترل بر مبناى تشخیص ۹۴
  فصل هفتم ۹۵
  ۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟ ۹۵
  ۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟ ۹۵
  ۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟ ۹۵
  شکل ۱-۷) نقش ممیزىHSE ۹۶
  ۳-۷) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟ ۹۶
  ۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى ۹۶
  ۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟ ۹۷
  بارش افکار( brainstorming) ۹۷
  تفکر جانبى(lateral) ۹۷
  ۵-۷) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟ ۹۸
  آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟ ۹۸
  عوامل سازگارى ۹۸
  چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟ ۹۸
  پیامدهاى قانونى ۹۹
  ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟ ۹۹
  پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت ۹۹
  آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟ ۹۹
  فصل هشتم ۹۹
  ۱-۸) ارزیابی ریسک ۹۹
  ۲-۸)چگونه سیستم هاى مدیریتى ریسک را کاهش مى دهند؟ ۱۰۰
  جدول(۲-۸)مثالى از سطوح ریسک قابل قبول )از صنعت راه آهن بریتانیا) ۱۰۱
  شکل (۲-۸)آنالیز هزینه در مقابل منافع در محدودهALARP ۱۰۲
  ۳-۸) سنجش چیست؟ ۱۰۳
  ۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟ ۱۰۳
  ۱٫ تعیین اهداف و معیارهاى سنجش ۱۰۳
  ٢- شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى ۱۰۴
  ٣- جمع آورى داده هاى مربوطه. ۱۰۴
  ۴ – مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى ۱۰۵
  ۵ – تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن ۱۰۵
  ۶ – تهیه و اجراى برنامه کارى ۱۰۵
  تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع ۱۰۶
  ۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟ ۱۰۶
  مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروههاى ذینفع ۱۰۶
  مزایاى قابل لمس: ۱۰۶
  مزایاى غیر قابل لمس: ۱۰۶
  فصل نهم ۱۰۷
  ۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه : ۱۰۷
  ۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد : ۱۰۷
  ۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است. ۱۰۸
  فصل دهم ۱۱۰
  نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۱۰
  ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک ۱۲۵
  ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک ۱۲۶
  منابع و ماخذ: ۱۲۸
  منابع فارسی: ۱۲۸
  منابع لاتین: ۱۳۲

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه

  دسته بندی کامپیوتر و IT
  فرمت فایل ppt
  حجم فایل 64 کیلو بایت
  تعداد صفحات 25
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پاورپوینت مدیریت و پیکربندی تجهیزات شبکه

  در ابتدا به بررسی كلی بخش های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری مسیریاب ها و سوئیچ ها می پردازیم و سپس پیكربندی های اولیه برای راه اندازی و كار كردن با این تجهیزات را بررسی می كند.
  شركت سیسكو كه بزرگترین و قدرتمندترین شركت تولید كننده تجهیزات شبكه در جهان می باشد، معمولا به عنوان مرجعی برای یادگیری پیكربندی دستگاه های شبكه در نظر گرفته می شود
  مهمترین اجزای مسیریاب ها و سوئیچ های سیسكو به شرح زیر می باشد:

  حافظه ROM
  حافظه RAM
  حافظه Flash
  حافظه NVRAM
  سیستم عامل (IOS)
  اینترفیس های فیزیكی ( Physical Interface )
  حافظه ROM:
  این حافظه دارای قسمت هایی است كه در بوت شدن دستگاه شبكه نقش اساسی بازی می كند. محتویات ROM همیشگی بوده و با قطع برق از بین نخواهد رفت.
  حافظه RAM:
  این نوع حافظه شبیه همان حافظه های موجود در كامپیوتر بوده و معمولا حاوی سیستم عامل فعال (در حال اجرا)، فایل پیكربندی فعال و انواع جدول ها مانند جدول سوئیچینگ و یا جدول مسیریابی می باشد. تمام اطلاعات موجود در روی RAM از بین خواهد رفت.
  حافظه Flash:
  این حافظه نیز مانند ROM، اطلاعات را در نبود برق نیز حفظ خواهد كرد. دستگاه های شبكه به صورت پیش فرض فایل سیستم عامل خود را در این حافظه نگهداری می كنند.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 7 کیلو بایت
  تعداد صفحات 6
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  *مقاله تحلیل نهادی از اقتصاد خرد*

  2- تحلیل نهادی از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومی والراس[13])

  در نظریه اقتصاد خرد نئوكلاسیك نهادها به عنوان پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شوند و براحتی از آن می‌گذرند. برای نشان دادن این اغفال تاریخی تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس را كه یكی از مباحث پایه‌ای در اقتصاد خرد می‌باشد ارائه می‌دهیم. لازم به ذكر است كه این مدل از اهمیت زیادی در مبانی اقتصاد بگذارد بشود[14] برخوردار است. در حقیقت نظریه بنیادی رفاه چیزی جز توصیف رسمی دست پنهان آدام اسیمت نیست.

  یك جعبه اجورث[15] با دو مصرف كننده، دو كالا، منحنی‌های بی‌تفاوتی پیوسته و محدب، مجموعه محدب بودجه و موجودی اولیه از دوكالا در نمودار 2 نشان داده شده است. وقتی كه هر دو طرف مالك موجودی اولیه خویش باشند و معامله صورت بگیرد ممكن است كه به نقطه تعادل والراسی در نقطه E برسیم كه دارای ویژگی بهینه پارتو خواهد بود (نظریه اول بنیادی رفاه) همچنین می‌توان نشان داد كه از هر تعادل رقابتی می‌توان به تخصیص بهینه پارتو بوسیله توزیع ثروت دست یافت (نظریه دوم بنیادی رفاه) (Ola olsson 1999 p. 8).

  حتی با وجود تجارت آزاد و تخصیص بهینه باز به نهادها احتیاج داریم. مدل تعادل عمومی تنها در شرایطی كار می‌كند كه نهادهایی كه اغلب نادیده گرفته می‌شوند در جای خود قرار داشته باشند. در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌كنیم:

  الف) كنش‌گران نفع طلب با ترجیحات پایدار كه به دنبال حداكثر كردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایه‌ای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوكلاسیك بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته می‌شود، با این عقیده كه در اغلب جوامع قابل اجراست. این دیدگاه مورد نقد واقع شده است. سن[16] بیان می‌دارد كه دیدگاه نئوكلاسیكی را بسختی می‌توان با مشاهدات تطبیق داد. افراد مایل هستند بر مبنای آنچه كه ارزش‌ها و اخلاق نامیده می‌شود، عمل ‌كنند. در واقعیت افراد مراقب حال دیگران هستند «انسان اقتصادی من را به یاد كودن اجتماعی[17] یا احمق حسابگر[18] می‌اندازد» (Amartra Sen 1997).

  ب) حقوق مالكیت خصوصی و قوانین تجارت آزاد: دو فروشنده در جعبه اجورث باید صاحب دارایی خویش باشند تا كالاها قابل تفكیك باشند. در سراسر تاریخ اقتصادی نه حقوق مالكیت خصوصی و نه تجارت آزاد وضعیت غالب نبوده است. حتی امروز كه تجارت آزاد ایدئولوژی بیشتر دولت‌ها می‌باشد در جهان غرب موانع نهادی در برابر تجارت آزاد كماكان وجود دارد. به عنوان مثال بازار اتحادیه اروپا در مورد موانع تعرفه‌ای آن در قسمت كشاورزی را می‌توان نام برد.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت و اقتصاد گاوداری

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 7 کیلو بایت
  تعداد صفحات 8
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت و اقتصاد گاوداری

  پرورش و نگهداری گاو از دیر باز مورد توجه انسان بوده و بهره برداری از آن به هر شکل برای انسان سودمند واقع شده است. کمتر موجودی مانند گاو مفید به حال انسان بوده و هیچ وقت اهمیت شایان خود را در زندگی انسان از دست نداده است تا جایی که به گاو، نامادری انسان اطلاق می شود. در اکثر نقاط جهان گوشت گاو گوساله از جمله گرانترین و مرغوبترین گوشت ها میباشد. برای راه انداختن یک واحد دامپروری رعایت و دقت در چند نکته ضروریست:
  1- یک دامپرورابتدا باید کاری را که آغاز کرده علاقمند باشد و با دلبستگی و ایمان کامل به این کار ادامه دهد.
  2- محل دامپروری میبایست از هر جهت مناسب بوده و ساختمان و تجهیزات متناسب با تعداد گاو ، و گوساله داشته باشد- بهتر است دامپرور زمین لازم جهت کشف علوفه را داشته باشد تا حداقل بتواند بخشی از نیاز را تامین کند و دامپروری در کارش موفق می شود که توام با کشاورزی پیش برود.
  3- گاوداری را باید با گاوهای اصیل و سالم شروع کرد در غیر اینصورت کار شکست میخورد.
  4- داشتن اطلاعات و تجربه لازمه ی پیشرفت در هر کاری است بطوریکه دامپرور باید با اصول علمی و عملی کار آشنا بوده و در تغذیه و اصلاح گاوهای خود نهایت دقت را بکند.
  رعایت اصول اقتصاد در اداره ی گاوداری اساس موفقیت در این کار است. مهمترین هدف در احداث گاوداری، سوددهی است اما این حرفه در گذشته جنبه ی تفننی داشته ولی امروزه چنین نیست در واقع کلید اصلی پیشرفت و صنعتی شدن دامپروری کشور در دهه ی 1340 با ورود کاوهای اصیل هولشتاین از امریکا آغاز شد . در کل کشاورزی و دامپروری کاری است که باید شور و شوق وافر در آن وجود داشته و سعی کنیم حتی المقدور از هزینه ها و خسارات بکاهیم و به موقع و هوشیارانه عمل کنیم .هزینه های مختلف در یک گاوداری شامل موارد زیر است:
  1- هزینه تغذیه 45 درصد
  2- هزینه ی دستمزدها 15 درصد
  3- هزینه ی متفرقه و پیش بینی نشده 15 درصد
  4- هزینه سرمایه گذاری 20درصد
  5- مدیریت 5 درصد

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت و حسابداری در شهرداریها

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 23 کیلو بایت
  تعداد صفحات 54
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

  مقدمه:
  مدیر امور مالی كه طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر كلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .
  در شهرداریهای كوچك و متوسط ممكن است به ذیحساب مذكور كه كلیة كارهای مالی را رؤسا و یا به كمك تعدادی كارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .
  وظائف مسئول امور مالی كه در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :
  الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذكور .
  ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .
  ج ـ بررسی و كنترل كیفیت اجرای بودجه .
  د ـ راهنمائی كاركنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
  شركت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـكالیفی كه طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی
  محول است .
  بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .
  امضای چكها و اسناد پرداخت بعنوان یكی از امضاء كنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .
  امضای مكاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .
  اعمال اختیاراتی كه از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .
  تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانكاران و مذاكره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .
  در شهرداریهای بزرگ ممكن است به تناسب حجم كارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و كارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همكاری و كمك به او گمارده شود .

  بخش اول :
  سازمان مالی شهرداری ها

  1ـ بودجه و اعتبارات
  وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط كه عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است كه در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .
  مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای كوچك و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند كه مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

  2ـ درآمد
  وظایفی كه در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :
  الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .
  ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .
  ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا كارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .
  د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانكی عوارض .
  ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانكی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارك مربوط به تشخیص فوق الذكر .
  و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .
  ن ـ رسیدگی به شكایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در كمسیون های مقرر در قانون .
  ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .
  ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

  3 ـ حسابداری
  وظایفی كه در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :
  الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق كاركنان و لیست های دستمزد كارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .
  ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .
  ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .
  د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .
  ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .
  و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .
  ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .
  پ ـ ثبت كلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و كل .
  ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.
  بایگانی اسناد و مدارك مالی .
  س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری كه در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمركز انعكاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

  4 ـ خزانه
  وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :
  الف ـ وصول و تمركز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و
  مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانكی .
  ب ـ انجام كلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .
  ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .
  د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مكسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .
  ه ـ نگهداری كلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.
  و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .
  ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط كه در دستورالعمل مقرر است .

  5 ـ تداركات یا كارپردازی
  وظایفی كه در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :
  الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .
  ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .
  ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .
  د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .
  ه ـ تحویل گرفتن كالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .
  و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .
  ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل كالا به واحدها .
  ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .
  پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

  6 ـ حسابرسی داخلی
  وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است كه در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .
  در شهرداریهای كوچك و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهدة یك نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .

  7 ـ اموال
  وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری كه عهده دار اداره امور
  اموال می باشد به ترتیبی است كه در آئین نامة اموال شهرداریها مقرر است .
  در شهرداریهای كوچك و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.

  8 ـ شعب و تعداد كاركنان امور مالی
  در شهرداریهائی كه جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نكند كلیة كارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی كه در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی كارمند و كمك گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممكن است یك یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یك نفر رئیس شعبه برای دو یا سه كار مختلف كه یك شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید.

  بخش دوم :
  سرفصل حسابهای دفتر كل و دفتر معین

  بانك ـ پس از تهیه صورت مغایرات بانكی در پایان هر ماه این حساب به مبلغ جمع دریافتی ها و به میزان چكهای صادره و هزینه های بانكی بستانكار می شود و در صورتیكه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانك افتتاح شده باشد برای هر یك از آنها یك حساب جداگانه در دفتر كل به منظور و به ترتیب فوق عمل خواهد شد .

  تنخواه گردان ـ چون ریز اقلام هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان در دفتر تنخواه گردان ثبت می شود فقط در ابتدای سال حساب تنخواه گردان دفتر كل نسبت به مبلغ كل تنخواه گردان بدهكار می شود و در موقع تجدید تنخواه گردان در پایان هر ماه وجه چك دریافتی به حساب هزینه ها در دفتر كل بدهكار و به حساب بانك بستانكار می شود .

  بدهكاران ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخاص و موسسات اعم از موسسات دولتی و غیر دولتی در بدهكار این حساب منظور می شود ( طرف این حساب از لحاظ عوارض در حسابهای بامانده بستانكار ذخیره مطالبات قابل وصول است ).
  مطالبات از حساب مخصوص ـ در صورتیكه برای فعالیتهای اختصاصی یك گروه حساب جداگانه ایجاد گردد بدهی آن گروه حسابها به گروه حسابهای عمومی ، در این حساب ثبت می گردد .

  درآمدهای پیش بینی شده ـ این حساب در ابتدای سال نسبت به جمع كلّ درآمدهای مصوب در بودجة بدهكار و حساب مازاد بودجه به همان میزان بستانكار میشود . در پایان هر ماه معادل جمع درآمدهای وصولی كه در دفتر معّین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانكار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه ) بدهكار می شود .

  پیش پرداختها ـ برای ثبت پیش پرداخت به فروشندگان یا پیمانكاران بر اساس قرار دادهای منعقده یا سفارشهایی كه داده می شود به مبلغ پرداختی حساب پیش پرداخت بدهكار و به بستانكار حساب بانك منظور می گردد .

  اسناد دریافتی
  حسابهای عمومی ( با ماندة بستانكار )
  مازاد بودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .
  ذخیرة مطالبات قابل وصول ـ طرف این حساب در گروه حسابهای با ماندة بدهكار حساب بدهكاران می باشد .

  درآمدها ـ با وصول درآمدها كه قاعدتاً از طرف بانك صورت می گیرد این حساب بستانكار می شود .

  پیش دریافتها ـ این حساب در مقابل دریافتهای زودتر از موعد بستانكار می شود .

  بستانكاران
  اسناد پرداختی
  ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول ـ آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را كه مشكوك قلمداد می گردد می توان از حساب ذخیره مطالبات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود . (در صورتیكه به طرق بازرگانی اداره گردد ).

  حسابهای انتظامی دارایی های ثابت
  زمین و ساختمان .
  ماشین آلات و وسایل نقلیه .
  اثاثه .
  كار در جریان ساخت .
  سرمایه گذاری برای دارایی ثابت .

  حسابهای انتظامی دارایی های جاری
  موجودی انبار .
  سرمایه گذاری برای دارایی جاری .

  دفتر معین درآمد
  برای هر یك از منابع درآمد كه در بودجه مصّوب شهرداری منظور گردیده است باید یك حساب در دفتر معین درآمد منظور گردد .
  رعایت تفكیك عناوین منابع درآمد بر اساس فهرست طبقه بندی درآمدها كه ضمیمة دستورالعمل بودجة شهرداری میباشد الزامی است .
  بنا به پیشنهاد متخصصّان حسابداری و تایید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار در صورتیكه در بعضی از شهرداریها ایجاب كند برای یك منبع درآمد ممكن است چند منبع فرعی در نظر گرفته شده و حسابهای جداگانه برای منابع فرعی مذكور در دفتر معین درآمد منظور شود .
  حداقل سر فصل حساب درآمد در دفتر معین طبقات اصلی درآمد طبق فهرست طبقه بندی درآمد ها بشرح زیر است مگر اینكه بعضی از منابع مذكور مطلقاً در یك شهرداری وجود نداشته باشد .
  سهمیة شهرداری از پرداختهای وزارت كشور .
  عوارض توأم با مالیات وصولی در محل .
  عوارض بر ساختمانها و اراضی .
  عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل .
  عوارض بر پروانه های كسب و فروش و تفریحات .
  درآمدهای حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات .
  درآمد تأسیسات شهرداری و جرائم تخلفات .
  درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری .
  كمكهای بلاعوض و هدایا و وامها و استفاده از موجودیهای نقدی دوره قبل .

  دفتر معین هزینه
  برای هر یك از قالبهای بودجه یك حساب انتظامی و برای هر یك از
  فصول چهارگانه آنها( هزینه های پرسنلی ـ اداری ـ سرمایه ای ـ انتقالی ) یك حساب جداگانه در دفتر معین هزینه منظور می گردد و جمع اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه در پایان هرماه در دفتر معین هزینه ثبت می شود .
  جمع اقلام هزینه های ثبت شده در دفتر معین ماهی یك بار رسیدگی و كنترل شده به دفتر كل منتقل و ثبت می گردد .
  بنا به تشخیص متخصصان حسابداری و تأیید مدیر امور مالی شهرداری و شهردار ممكن است علاوه بر سر فصل حسابهای فوق الذكر سر فصلهای دیگری نیز برای ثبت حساب هزینه ها بر اساس مواد هزینه داخل در هر یك از فصول چهارگانه هزینه برای مجموع هزینه های شهرداری یا مجموع هزینه های هر یك از وظائف یا برنامه ها با فعالیتها و یا قالبهای بودجه ای در دفتر معین هزینه منظور شود .
  در شهرداریهای بزرگ و متوسط در صورتیكه از كامپیوتر در نگهداری حسابهای شهرداری استفاده شود این حسابها باید با تفكیك مواد هزینه و حتی اجزاء آن و بر اساس فصول چهارگانه هزینه ها در قالبهای بودجه ای هر یك از قالبهای وظایف ـ برنامه ها و فعالیتها تنظیم گردد .
  تفكیك وظایف و برنامه ها و فعالیتها كه مبنای نگهداری حساب هزینه بر اساس آنها خواهد بود تابع فهرست طبقه بندی ضمیمه دستورالعمل طرح و تنظیم برنامه 5 ساله عملیات نوسازی و عمران اصلاحات شهری در شهرداریها می باشد .
  حداقل سرفصل حسابهای هزینه دردفتر معین فصول چهارگانة هزینه ها برای هر یك از قالبها بودجه ای كه بر اساس تفكیك وظایف و برنامه ها و فعالیتها و طرحها تنظیم می گردد به شرح زیر خواهد بود :
  فصل اول ـ هزینه های پرسنلی .
  فصل دوم ـ هزینه های اداری .
  فصل سوم ـ هزینه های سرمایه ای.
  فصل چهارم ـ هزینه های انتقالی .
  در اسناد و اوراق فرمها و دفاتر مالی مربوط به هزینه ها ذكر شمارة قراردادی وظیفه و برنامه و فعالیت قبل از شماره قراردادی هزینه الزامی است و با این ترتیب كه هزینه ها 7 رقمی خواهد بود كه با سه رقم اول سمت چپ نماینده فعالیت و برنامه و وظیفه و چهار رقم سمت راست كه با علامت ( ـ ) از سه رقم سمت چپ جدا می شود نشان دهندة فصول چهارگانه مواد هزینه و عنداللزوم مواد هزینه می باشد .

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 44 کیلو بایت
  تعداد صفحات 93
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  مدیریت كیفیت در شركت مارلیك سان

  معرفی شركت:

  شركت مارلیك سان در سال 1365 به منظور تولید انواع میل بادامك خودرو تأسیس و با تجهیز كارگاههای ریخته گری و ماشینكاری در سال 1368 به تولید اولین نوع میل بادامك خود یعنی میل بادامك پیكان 1600 سی سی و ریخته گری انواع قطعات مهندسی اقدام نموده است.

  این شركت با پشتوانه نیروی انسانی متخصص و با تجربه و دانش فنی كافی و نیز با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات مدرن تولید و آزمایشگاههای كنترل كیفی مناسب، این توانایی را دارد كه نیاز خودرو سازی كشور را با ظرفیت بیش از 1000000 قطعه میل بادامك در سال تأمین نماید. و در حال حاضر اقدام به راه اندازی خطوط جدیدی نموده تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید خود طی برنامه زمانبندی تا پایان 1385 حدود 10% محصولات تولیدی را صادر نماید.

  وضعیت شركت در حال حاضر:

  در حال حاضر میل بادامك ماسینكاری شده پیكان cc1500 كه از سال 1369 تولید آن شروع شده بود در مرحله جایگزینی با میل یادامك پیكان انژكتوری می باشد.

  توجه: تولید میل بادامك رنو به علت اجراء سیاست كاهش آلودگی متوقف شده است.

  تولید میل بادامك خام نیسان و پراید به مرحله تولید انبوه ریخته گری رسیده همچنین تولید میل بادامك ماشینكاری بصورت آزمایشی انجام و به مشتری تحویل گردیده است.

  خط مشی (منشور ) كیفیت سازمان:

  شركت ما پس از یك دوره موفقیت نسبی در ارتقاء سازمانی و فرهنگی ضرورت رشد و گسترش به سمت دیدگاههای نوین و بهنگام مدیریت كیفیت را احساس می نماید و در این راستا دستیابی به استاندارد مدیریت كیفیت Iso/TS16949-2002 (خاص صنعت خودرو سازی) را یه عنوان راهی در پاسخگویی به این نیاز مورد توجه قرار داده است.

  لذا شركت ما جهت دستیابی به این مهم خط مشی های زیر را سر لوحه كار خود قرار داده:

  1-كسب رضایت مشتری در راستای تولید محصول با كیفیت، مطابق با استانداردهای جهانی الزامات و نیازهای آن.

  2-مشاركت كاركنان در اجرای سیستم مدیریت كیفیت.

  3-ارتقاء فرهنگ سازمانی و تلاش در جهت ارتقاء دانش فنی و سازمانی كاركنان.

  4-بررسی تدریجی و تعریف مجدد فرایندها در جهت كاهش هزینه های فاقد ارزش افزوده.

  5-كاهش ضایعات بطوری كه به سمت نقص صفر (zero defect) میل نماید.

  6-ایجاد بهبود مستمر در تمامی زمینه ها و فعالیتهای مربوط به سازمان و سیستم كیفی.

  7-ارتقاء كیفی محصول و ایجاد شرایط محیطی مناسب.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  کایزن و مدیریت کیفیت

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 253 کیلو بایت
  تعداد صفحات 95
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  کایزن و مدیریت کیفیت

  معرفی كایزن
  از 1986 كه كتاب كایزن منتشر شد، واژة «كایزن» به عنوان یكی از مفاهیم كلیدی مدیریت مطرح و پذیرفته شد.
  فرهنگ جدید لغات آكسفورد، واژه كایزن را روشی مستمر در بهبود كار، اثربخشی فردی و نظایر آن در قالب فرهنگ كار بیان می‎كند. این واژه در دستور زبان انگلیسی جایگاه خاصی دارد.
  در زبان ژاپنی، كایزن یعنی بهبود مستمر، البته بهبودی كه همگان اعم از مدیران و كاركنان باید به آن توجه كنند و تقریباً كم هزینه باشد. فلسفة كایزن، براین اساس بنا شده كه شیوة زندگی ما اعم از كاری، اجتماعی و خانوادگی، بر تلاش در جهت بهبود مستمر تمركز یابد. این مفهوم برای بسی اری از ژاپنی‎ها به قدری عادی و روشن است كه حتی متوجه دارا بودن و انجام آن نیستند. كایزن سهم بزرگی در موفقیت رقابتی ژاپنی‎ها داشته است.
  گرچه بهبودهای تحت عنوان كایزن كوچك به نظر می‎رسند ولی فرایند كایزن در بلندمدت، نتایج چشمگیر و هیجان‎آوری خواهد داشت. مفهوم كایزن، پاسخ به این سؤال است كه چرا شركت‎ها در ژاپن برای مدتی طولانی، ساكن و بدون حركت نمی‎مانند. تفكر مدیران، در كشورهای غربی، برای ایجاد تغییرات عمده و نوآوری در فناوری، بر این اصل استوار است كه در كوتاه‎ترین زمان، به آخرین مفاهیم مدیریت و روش‎های تولید دست یابند. تأثیر نوآوری در تغییرات فناوری، چشمگیر و جالب توجه است، در حالی كه فعالیت‎های كایزن، در كوتاه‎مدت اغلب هیجانی ندارند و بی‎سروصدا هستند. واقعیت این است كه نوآوری حركتی سریع برای تغییر فناوری است اما نتایج ناشی از آن اغلب با مشكلاتی همراه است. فرایند كایزن بر پایه تفكر عقل سلیم استوار است و با اجرای فعالیت‎هایی كم هزینه، باعث پیشرفت‎های خارق‎العاده‎ای می‎شود. در كایزن دستیابی به موفقیت با خطرپذیری كمتری همراه است و مدیران را متحمل هزینه‎های گزافی نمی‎كند.
  بیشتر فعالیت‎های بی‎نظیر مدیریتی در ژاپن مانند كنترل كیفیت جامع ، كنترل كیفیت در سطوح شركت حلقه‎های كنترل كیفیت و روابط كار به روش ژاپنی در واژه كایزن خلاصه می‎شود. استفاده از كایزن به جای واژه‎هایی مانند بهره‎وری، كنترل كیفیت جامع، تولید بدون عیب ، تولید بهنگام و سیستم پیشنهادها ؛ تصویر واضح‎تری از عملكرد كارخانه‎های ژاپنی را نشان می‎دهد. كایزن مانند چتری همة این فعالیت‎ها را پوشش می‎دهد. البته این فعالیت‎ها، منحصر به مدیریت ژاپنی نیست و مدیران در هر كجای دنیا می‎توانند به صورت اصول پایه آن را به كار گیرند. هر شركتی در هر نقطه از جهان و از هر ملیتی، با برداشتن گام‎های استوار و انجام فرایندهای صحیح باید كایزن را به كار برد و از آن بهره گیرد. نمودار (1-1) جز كایزن را نشان می‎دهد.
  مفاهیم اصولی كایزن
  مدیریت باید بعضی مفاهیم اصلی و سیستم‎ها را برای تشخیص راهبرد كایزن و عمل به آن بیاموزد، پاره‎ای از این مفاهیم عبارتند از:
  • كایزن و مدیریت
  • تأكید بر فرایند، به جای تأكید بر نتیجه هدف
  • پیروی از چرخه‎های (برنامه‎ریزی، اقدام، ممیزی و اجرا) و (استانداردسازی، اقدام، ممیزی و اجرا)
  • اولویت بخشی به كیفیت در درجه نخست
  • اظهارنظر براساس آمار و داده‎های صحیح
  • مشتری را فرایند بعدی قلمداد كردن.
  كایزن و مدیریت
  از دیدگاه كایزن مدیریت دو وظیفه مهم نگهداری وضع موجود و بهبودبخشی به فرایندها را برعهده دارد (شكل 1-1). نگهداری وضع موجود، شامل آن دسته از فعالیت‎هایی است كه برای حفظ فناوری جاری، اقدامات مدیریتی، استانداردهای اجرایی و استقرار آن‎ها، از طریق آموزش انجام می‎شود. مدیریت از طریق حفظ و نگهداری وضع موجود، شرایطی فراهم می‎كند كه هركس بتواند از رویه‎های استاندارد عملیات تبعیت كند. اما بهبود بخشی به فعالیت‎هایی اتلاق می‎شود كه در جهت ارتقای استانداردهای جاری انجام می‎شوند. بنابراین تصور ژاپنی‎ها از مدیریت، تلفیقی از دو مفهوم نگهداری و بهبودبخشی است.
  همان‎طور كه در شكل 2-1 نشان می‎دهد فرایند بهبود به دو صورت كایزن و نوآوری از یكدیگر متمایز می‎شود. كایزن، بیانگر بهبودهای كوچك است كه در نتیجه تلاش‎های هدایت‎گرانه ایجاد می‎شود، اما نوآوری، شامل بهبود چشمگیر و خارق‎العاده در نتیجه سرمایه‎گذاری‎های كلان است. به دلیل جذابیت نوآوری مدیران غربی صبر و تحمل ندارند و منافعی را كه كایزن در طولانی‎ مدت برای شركت به وجود می‎آورد نادیده یا دست كم می‎گیرند. كایزن بر تلاش‎های فردی، باورها، ارتباطات، آموزش، كار تیمی، به كارگیری قدرت تفكر نیروی كار، انضباط فردی، عقل سلیم و بهبودهای كم‎هزینه تأكید ویژه‎ای دارد. از آنجا كه كایزن روندی پایدار و دربرگیرنده تمامی كاركنان شاغل در سازمان می‎باشد، تمامی افراد مسئول در سلسله مراتب مدیریت همان‎گونه كه در شكل 1-1 نشان داده شده با برخی از جنبه‎های كایزن ارتباط پیدا می‎كنند.
  تأكید بر فرایند، به جای تأكید بر نتیجة هدف
  كایزن، مروج اندیشه روند گراپی است، زیرا بهبود فرایندها منجر به بهبود نتایج خواهد شد. بروز نارسایی در دستیابی به نتایج برنامه‎ریزی شده، نشانة وجود نارسایی در فرایند است. مدیریت باید فرایندنگر باشد و با تشخیص خطاهای فرایند آنها را اصلاح كند. كایزن، بر تلاش‎های انسانی تأكید دارد و این امر كاملاً مغایر با تفكر غربی‎هاست كه بر نتیجه هدف تأكید می‎كنند.
  نگرش از طریق تأكید بر فرایند، باید در معرفی راهبردهای مختلف كایزن به كار گرفته شود تا این راهبردها با موفقیت همراه باشند. راهبردها عبارتند از: چرخة برنامه‎ریزی، اقدام، ممیزی و اجرا ‎(PDCA)؛ چرخة استانداردسازی، اقدام، ممیزی و اجرا ‎(SDCA)؛ كیفیت برتر، كاهش هزینه‎های تولید، تحویل به موقع سفارشات، مدیریت كیفیت جامع؛ تولید بهنگام؛ و نگهداری و تعمیرات. راهبردهای كایزن در بسیاری از شركت‎ها به دلیل بی‎توجهی به فرایند، موفق نبوده‎اند. مهم‎ترین عامل در توفیق فرایند كایزن، تعهد و حضور مدیر ارشد در صحنه است.
  تفاوت میان تفكر روندگرا و تفكر نتیجه‎گرا در فعالیت‎های تجاری در نمودار 81- نشان داده شده است. با دقت در نقش مدیر متوجه خواهیم شد كه نقش حمایتی و ایجاد انگیزه بر بهبود روندها تأكید دارد، در حالی كه نقش كنترلی به نتیجه كار اهمیت می‎دهد. مفهوم كایزن بر نقش حمایتی و ایجاد انگیزه از سوی مدیریت در میان كاركنان برای بهبود روندها تأكید می‎كند. از یك سو مدیر به توسعه معیارهای روندگرا نیاز دارد. از سوی دیگر مدیریت كنترلی تنها به عملكرد یا معیارهای نتیجه‎گرا توجه دارد. برای رعایت اختصار معیار روندگرا را با حرف «ر»‌ و معیار نتیجه‎گرا را با حرف ‌«ن» نشان داده‎ایم.
  معیار «ر» به علت توجه به تلاش كاركنان و اغلب نیاز به دگرگونی رفتاری به دیدگاه بلندمدت نیاز دارد در حالی كه معیار «‌ن» بیشتر حالت مستقیم داشته و كوتاه‎مدت می‎باشد.

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات

  دسته بندی حسابداری
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 67 کیلو بایت
  تعداد صفحات 60
  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات

  مقدمه:
  اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است.
  پاره ای از این معاملات که امکان پذیر هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت.
  بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند.
  مثلا بانکهای تجاری بر خلاف سایر موسسات مالی که فقط می توانند موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند.
  به طورکلی میتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامین مالی سایر حرفه ها و کسب کارها را بر عهده دارد . بدین گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ریشه دوانده است.
  با وجود این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پیدا خواهد کرد . در اینجا این سوال مطرح است که آیا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟
  آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق این آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نوید دهند .

  تاریخچه بانک صادرات ایران:
  پانزدهم شهریور سال1331 موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغیها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت ویکه تازی را دشوار می نمود.
  اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از :
  دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.
  گسترش شعب:
  تاسیس بانک صادرات ایران در نخستین گام ، ارمغان گرانبهائی برای بانکداری ایران بود ، چرا که برای اولین بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می کردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب و ایجاد شعب در مکان هائی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد.
  این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دو ماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه 1332در خیابان قزوین تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال 1340 شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلا فاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد .
  به طوریکه در حال حاضر با بیش از 3250 شعبه در داخل کشور و 24 شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است.

  فهرست
  مقدمه
  بخش اول- کلیّات
  تاریخچه بانک صادارت
  بانك صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب
  گوشه ای از خدمات بانک صادرات
  افتخارات بانک صادرات
  طرح سپهر
  بخش دوم – عملیات بانکی
  منابع
  مصارف
  خدمات
  اعتبار
  سپرده
  خدمات بانکی
  عملیات اعتباری
  عملیات مالی
  نظام بانکی بدون ربا
  سپرده قرض الحسنه
  سپرده های مدت دار
  انواع تسهیلات مالی
  بخش سوم – حسابداری
  اسناد محاسباتی
  دفتر روزنامه
  دفتر معین
  دفتر کل
  فصول اصلی
  قرض الحسنه اعطائی
  مضاربه
  مشارکت مدنی
  فروش اقساطی
  اجاره به شرط تملیک
  معاملات سلف
  خرید دین
  مطالبات سرسید گذشته
  مطالبات معوق
  بستانکاران متفرقه
  سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
  سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
  پیش پرداخت مشتریان
  مضارعه
  مساقات
  حسابهای انتظامی
  بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی
  مکاتبات
  بایگانی

  برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

  دریافت فایل

  پاورپوینت جهانی سازی و مدیریت تنوعات در عصر حاضر

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل pptx
  حجم فایل 471 کیلو بایت
  تعداد صفحات 25
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مقدمه
  —جهانی سازی امری اجتناب ناپذیر و مطلوب است که با سست ساختن مرزها، جغرافیای اجتماعی را چنان متحول می سازد که مسائل داخلی و خارجی به یکدیگر گره می خورد جهانی شدن به عنوان مهم ترین دگرگونی عصر حاضر ریشه در پیشرفت علم، فناوری و مبادله فزاینده ی اطلاعات دارد. جهانی شدن به صورت یک موج توفنده روابط و مناسبات کشورها و دولت ها را دگرگون ساخته و با سرعت، پیوندهای پیچیده ای بین فرهنگ ها و جوامع بشری ایجاد کرده است.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مکاتب و رویکرد در مدیریت و سازمان (پست مدرنیسم، مدرنیسم، پیش مدرنیسم)

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 29 کیلو بایت
  تعداد صفحات 15
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  چکیده
  این نوشتار با مروری اجمالی بر اندیشه های ظهور نوگرایی و رویکرد تکامل یافته و انتقادی پس از آن تحت عنوان پست مدرنیزم یا فرانوگرایی در زمینه های مرتبط با مفهوم سازمان، ابتدا به معرفی و مقایسه برخی ویژگی های سازمان نوین (مدرن) با سازمان های فرانوین (پست مدرن) می پردازد و سپس به برخی ابعاد فرایند رهبری در سازمان های پست مدرن بخصوص زمینه های مطالعاتی آن اشاره می کند.
  1- اهداف مدیریت علمی را نام ببرید؟
  2- مدیریت فرانوگرا مولف های مدیریت را به چه گونه مطرح کردند و به دلخواه یکی را توضیح دهید؟
  3- مفهوم فرانوگرایی (پست مدرنیسم) را توصیف کنید؟
  4- تفاوت های سازمان های مدرن و پست مدرن در متغیرهای سازمانی را توضیح دهید؟
  5- تفاوت نظریه بارنارد با نظریه کلاسیک چیست؟

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  اصول سرپرستی

  دسته بندی مدیریت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 181 کیلو بایت
  تعداد صفحات 130
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مقدمه

  گر چه مدیریت به مفهوم كلی آن سابقه‌ای به قدمت زندگی انسان و حتی بیشتر از آن را دارد، اما آنچه كه به نام دانش مدیریت برای مدیریت سازمانها و مؤسسات، به خصوص مؤسسات انتفاعی تكامل پیدا كرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاً قرن بیستم است. تا قبل از قرن بیستم سازمانها در مقیاسی كوچك و با استفاده از روشهای ساده اداره می‌شدند و هنوز پیچیدگی امروز خود را پیدا نكرده بودند، در حالی كه امروز مدیریت‌ها با مسایل گوناگونی همچون جمعیت فزاینده ، ركود، آگاهی اجتماعی، كمبود منابع ـ به خصوص منابع انرژی، تورم، تأمین رفاه، رقابت و نظایر آن روبرو هستند. رعایت همة این مسایل ، همراه با بزرگ شدن نسبی سازمانها و پیشرفت تكنولوژی و استفاده از علوم ریاضی، اقتصاد و كامپیوتر پیچیدگی مدیریت را بیشتر كرده است.

  پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی ، هماهنگ و محسوس نبود. در سال 1776، آدام اسمیت با اطلاعاتی كه از كارخانة سنجاق‌سازی به دست آورده بود محسنات تقسیم كار را اعلام كرد كه خود گامی در جهت سازماندهی و میریت بود. البته قبل از آدام اسمیت نیز در زمینة مدیریت، در برخی كشورها روشهایی آزمایش شده بود مثل روشی كه در «كارخانة كشتی‌سازی» و نیز در ایتالیا در قرن پانزدهم به كار گرفته شد یعنی روش «خط زنجیر» كه در آن قطعات برای ساختن كشتی، با نظم پشت سر هم قرار می‌گرفتند.

  در سال 1832چارلز بابیج (1871ـ1792) ریاضی‌دان انگلیسی و سازندة ماشین حساب مقاله‌ای به نام «دربارة اقتصاد ماشینها و كارخانه‌ها»در زمینة تولید نوشت. بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد نوشته‌های بابیج مبنای كارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت.

  علاوه بر بابیج، هنری تاون نیز یكی از نویسندگان مدیریت علمی است كه قبل از تیلور و همزمان با او، با بهره‌گیری از تجربة طولانی خود در مدیریت شركت صنعتی «ییل و تاون» در سال1921 مقاله‌ای به نام «مهندس به عنوان یك اقتصاددان» را به نگارش در آورد. در ابن مقاله او نیاز مدیران را به قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات به منظور رفع مشكلات و همچنین نیاز آنها را به دیدن دوره‌های آموزش مدیریت در دانشگاهها، مورد تأكید قرار می‌دهد. به این ترتیب نویسندگان مختلف در گوشه و كنار مطالبی می‌نوشتند، اما آنچه كه به صورت مدون در زمینة مدیریت تهیه و ارائه شد توسط تیلور انجام گرفت كه به عنوان بنیانگذار مكتب كلاسیك در مدیریت شناخته شده است.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران

  دسته بندی کشاورزی و زراعت
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 1.396 مگا بایت
  تعداد صفحات 53
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مقـدمـه
  گندم عمده ترین محصول زراعی كشور است. سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هكتار بوده است. نرخ خودكفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی كه متوسط عملكرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هكتار افزایش یابد، خودكفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(كشاورز و همكاران، 1380).
  مهم ترین عوامل تآثیرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):
    پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی كشاورزان
    نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های كشاورزی(بذر، كود، سم و …)
    بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
    محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق كشور
    خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح كنترل آنها
    عدم مصرف صحیح و بهینة كودهای شیمیایی و یا كمبود و عدم توزیع به موقع آنها
    كاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات كشاورزی
    عدم توسعة مكانیزاسیون كشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری
    كمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش كشاورزی
    كمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات كشاورزی
    نارسایی سیاست ها و برنامه های كشور برای تولید محصولات كشاورزی
  فهرست مطالب
  مقـدمـه
  آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
  راست بالان زیان آور گندم
  سن های زیان آور گندم
  جوربالان زیان آور گندم
  بال ریشك داران زیان آور گندم
  سخت بالپوشان زیان آور گندم
  بال پولك داران زیان آور گندم
  دو بالان زیان آور گندم
  بال غشائیان زیان آور گندم
  كنه های زیان آور گندم
  مدیریت تلفیقی آفات گندم
  منابع

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  نمونه قرارداد پیمان مدیریت

  دسته بندی فرم و مستندات
  فرمت فایل rar
  حجم فایل 29 کیلو بایت
  تعداد صفحات 17
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  فایل نمونه قرارداد پیمان مدیریت شامل 22 ماده در 17 صفحه می باشد.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مدیریت و محافظت از شبكه های كامپیوتر

  دسته بندی کامپیوتر و IT
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 91 کیلو بایت
  تعداد صفحات 190
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مدیریت و نگهداری شبكه به منابع IT عظیمی نیاز دارد. جهت درك كامل اهمیت مدیریت شبكه باید تعدادی از وظایف اصلی مدیریت را بدانید:

  • نصب و پیكربندی ایستگاههای كاری و سرورها
  • ارتقاء ایستگاههای كاری و سرورها
  • ارتقاء سیستم های عامل و برنامه های راه انداز
  • برنامه های كاربردی باید نصب شوند و ارتقاء یابند.
  • وسایلی مانند هابها، سوئیچ ها و مسیریابها باید نصب و پیكربندی شوند.
  • كابل كشی جدید باید نصب شود و كابل كشی قدیمی باید تعویض شود.
  • ایجاد و بازبینی نسخه های پشتیبان.
  • كنترل منابع.
  • بروزرسانی مستندات جهت منعكس كردن تغییرات و ارتقاءها.
  • اجزای شبكه باید در طول زمان كنترل و تست شود.

  جهت عیب یابی و رفع عیب در شبكه انجام دهید:

  • مشكل را تعریف كنید
  • منبع مشكل را شناسایی كنید و آنرا مجزا سازید
  • خرابی را ترمیم كنید یا قطعات خراب را تعویض نمایید.
  • شبكه را مجدداً تنظیم كنید.

  چكیده ای در مورد محافظت از داده ها

  عوامل بد می‌توانند و اتفاق می‌افتند و در نهایت سرویس‌دهنده شما می‌تواند از كار بیفتد و در حین این فرایند فایل‌های مهم شما را صدمه بزند و بدین ترتیب راه‌اندازی مجدد سستم غیرممكن شود. هر شخصی كه چنین وضعیتی را تجربه كرده باشد می‌تواند ترمیم یك سرویس‌دهنده سِرور(یا هر سرویس‌دهنده دیگری) را به عنوان یك تجربه ناخوشایند برایتان بازگو كند، خصوصاً بسیاری از این تكنیك‌ها می‌توانند برای بسیاری غیر عاقلانه به نظر برسند.

  می‌توانید آسیب‌پذیری را با برنامه ریزی از قبل و به كارگیری چندین مرحله ساده مشكلات مربوط به از كارافتادگی، سیستم را كاهش داده و بدین ترتیب شانس از دست دادن داده‌ها را نیز تا حد زیادی از بین ببرید.

  دیواره های آتش

  محصولی سخت افزاری و یا نرم افزاری می باشد كه شبكه را از دستیابی بدون اجازه كاربران خارجی حفظ می كند. اگر شبكه شما به اینترنت متصل است حتما باید از نوعی از دیواره های آتش برای محافظت شبكه استفاده كنید چون مزاحمان خارجی می توانند براحتی شبكه را دچار اختلال كنند.

  فیلتر كردن بسته ها

  در این روش ، دیواره آتش بسته های دریافتی را بررسی كرده و بنابر اطلاعات موجود در هردهای پروتكلهایی كه در ایجاد بسته سهیم بوده اند، تصمیم می گیرد كه به آنها اجازه عبور به شبكه دیگر را بدهد یا خیر.

  فهرست مطالب

  چكیده ……………………………………………………………………………………. A

  بخش اول:مدیریت شبكه های كامپیوتر ……………………………………………….. 1

  مقدمه …………………………………………………………………………………….. 2

  مقدمات یك شبكه ………………………………………………………………………. 2

  مزیت‌های یك شبكه ……………………………………………………………………. 3

  كاركنان شبكه ………………………………………………………………………….. 4

  مدیر شبكه ……………………………………………………………………………… 5

  سایر كاركنان ………………………………………………………………………….. 5

  فصل اول: مدیریت شبكه چیست؟ ………………………………………………………. 6

  مدیریت شبكه چیست؟ ………………………………………………………………….. 7

  مدیریت شماره‌های اشتراكی شبكه …………………………………………………….. 9

  شماره‌های اشتراك كاربری ………………………………………………………….. 10

  ایجاد شماره‌های اشتراك كاربری ……………………………………………………. 11

  شماره‌های اشتراك گروه ……………………………………………………………… 16

  محلی در مقایسه با جهانی ……………………………………………………………… 17

  گروههای توكار ………………………………………………………………………… 19

  برقراری ارتباط چندتایی ………………………………………………………………. 19

  فصل دوم: مدیریت شبكه ……………………………………………………………….. 21

  مدیریت شبكه …………………………………………………………………………… 22

  مفاهیم مدیریت ………………………………………………………………………… 22

  محدودیت‌های مدیریتی ……………………………………………………………….. 23

  مشكلات شبكه …………………………………………………………………………. 23

  تنظیم و پیكربندی شبكه ……………………………………………………………….. 24

  فصل سوم:شبكه بندی و ارتباطات ……………………………………………………… 25

  شبكه بندی و ارتباطات ………………………………………………………………….. 26

  همگون سازی و تكرارسازی ……………………………………………………………..28

  فصل چهارم: عیب‌یابی و رفع عیب ………………………………………………………34

  عیب‌یابی و رفع عیب ……………………………………………………………………..34

  Net account /synch………………………………………………………………….35

  نظارت بر عملیات Active Directory ……………………………………………. 35

  فصل پنجم: مفهوم مدیریت منابع ……………………………………………………… 36

  مدیریت منابع …………………………………………………………………………. 37

  منابع سخت‌افزاری ………………………………………………………………….. 38

  پیكربندی و استفاده از سرورهای چاپ …………………………………………….. 38

  نصب نرم افزار مدیریت ……………………………………………………………. 39

  تنظیم اولیه ……………………………………………………………………………. 40

  درك مدیریت SNMP ………………………………………………………………. 41

  سهمیه دیسك ………………………………………………………………………….. 44

  فایل‌ها و فهرست‌ها …………………………………………………………………… 45

  نصب/ارتقاء نرم افزار ………………………………………………………………. 45

  مدیریت منبع تغذیه شبكه …………………………………………………………….. 47

  مدیریت منبع تغذیه ویندوز 2000 ………………………………………………….. 48

  فصل ششم: ابزارهای مدیریت …………………………………………………………. 50

  ابزارهای مدیریت ………………………………………………………………………. 51

  ابزارهای مدیریت مایكروسافت ………………………………………………………. 51

  Zero Administration ……………………………………………………………. 55

  Management Console ………………………………………………………….. 56

  فصل هفتم: مدیریت عملكرد شبكه ………………………………………………………. 58

  مدیریت عملكرد شبكه …………………………………………………………………… 59

  مشكلات بالقوه عملكرد شبكه ……………………………………………………………. 59

  مسائل لایه فیزیكی …………………………………………………………………….. 60

  مسائل مربوط به ترافیك شبكه ………………………………………………………… 62

  مشكلات تشخیص‌آدرس ……………………………………………………………….. 69

  مسائل میان شبكه‌ای ……………………………………………………………………. 69

  فصل هشتم: ذخیره‌سازی در شبكه ……………………………………………………… 71

  ذخیره‌سازی در شبكه ……………………………………………………………………. 72

  نكته‌های مربوط به مدیریت سرور CD ……………………………………………….73

  مدیریت image …………………………………………………………………………73

  كابینت‌ها ………………………………………………………………………………….74

  مفاهیم SAN …………………………………………………………………………….74

  درك SAN ……………………………………………………………………………..76

  مدیریتSAN …………………………………………………………………………. 77

  بخش دوم: محافظت از شبكه‌های كامپیوتری ………………………………………….. 79

  مقدمه ………………………………………………………………………………………. 80

  فصل نهم: حفاظت از شبكه ……………………………………………………………….81

  حفاظت از شبكه …………………………………………………………………………..82

  تضمین سلامت داده‌ها …………………………………………………………………….82

  حفاظت از سیستم عامل …………………………………………………………………..83

  رویه‌های نصب ………………………………………………………………………….84

  تكنیك‌های مراقبت از سیستم …………………………………………………………….87

  فصل دهم: حفاظت از سخت افزار ………………………………………………………..89

  حفاظت از سخت‌افزار ……………………………………………………………………90

  منابع تغذیه وقفه ناپذیر(UPS) …………………………………………………………90

  عوامل زیست محیطی …………………………………………………………………..94

  تكرارسازی سخت افزار ………………………………………………………………..95

  حفاظت از داده‌های كاربری ……………………………………………………………96

  تهیه نسخه پشتیبان ………………………………………………………………………97

  ذخیره‌سازی دیسك تكرارساز …………………………………………………………..99

  فصل یازدهم: پیاده سازی برنامه سلامت داده‌ها ………………………………………104

  پیاده‌سازی برنامه سلامت داده‌ها ……………………………………………………… 105

  برنامه‌ریزی برای امنیت شبكه و داده‌ها ……………………………………………… 106

  سطوح امنیت ………………………………………………………………………… 107

  سیاستهای امنیتی …………………………………………………………………….. 108

  ارزیابی قابلیت‌های آسیب‌پذیری امنیت …………………………………………….. 109

  ارزیابی تهدیدهای امنیتی ……………………………………………………………. 111

  برقراری اقداماتی متقابل امنیتی …………………………………………………….. 112

  وسایل اشتراكی با كلمه رمز ………………………………………………………… 113

  ایستگاههای كاری بدون دیسك ……………………………………………………… 115

  رمزگذاری …………………………………………………………………………… 116

  حافظه‌های ویروسی …………………………………………………………………. 119

  فصل دوازدهم: تنظیمات مربوط به امنیت در شبكه‌ها ……………………………….. 122

  محافظت با استفاده از كلمه عبور……………………………………………………… 123

  تنظیمات مربوط به كلمه‌های عبور حسابهای كاربران……………………………….. 124

  مشخص كردن طول كلمه عبور ……………………………………………………….. 125

  تنظیم مدت اعتبار كلمه‌های عبور ……………………………………………………… 126

  الزام بر استفاده از كلمه‌های عبور پیچیده …………………………………………….. 127

  تدابیر مربوط به بستن یك حساب ……………………………………………………… 128

  فصل سیزدهم: امنیت شبكه ……………………………………………………………. 129

  امنیت شبكه …………………………………………………………………………….. 130

  عملیات شبكه …………………………………………………………………………… 130

  تجزیه و تحلیل هزینه شبكه ……………………………………………………………. 131

  تكنیك‌های مدیریت و عیب‌یابی …………………………………………………………. 132

  دیواره‌های آتش …………………………………………………………………………. 134

  فیلتر كردن بسته‌ها …………………………………………………………………… 134

  NAT ………………………………………………………………………………… 135

  دیوارهای آتش سرورهای Proxy …………………………………………………….. 137

  درك یك دیوار آتش ……………………………………………………………………… 137

  دیوارهای آتش و TCP/IP …………………………………………………………….. 139

  دیوارهای آتش از نوع فیلترسازی بسته………………………………………………… 139

  مزیت‌ها و كاستی‌های فیلترسازی بسته ………………………………………………… 140

  دیوار آتش از نوع Application Gateways……………………………………….141

  دیوار آتش از نوع Circute-Level Gateways …………………………………….142

  دیوار آتش از نوع Stateful-Packet-inspection-engin ……………………….. 142

  فصل چهاردهم: مدلهای مختلف امنیتی ………………………………………………..144

  مدلهای مختلف امنیتی …………………………………………………………………..145

  امنیت سطح ـ كاربر …………………………………………………………………..145

  امنیت سطح ـ مشترك …………………………………………………………………145


  فصل پانزدهم : پروتكل‌های امنیتی …………………………………………………….146

  پروتكل‌های امنیتی ……………………………………………………………………..147

  Ipsec……………………………………………………………………………………..147

  L2TP …………………………………………………………………………………148

  SSL ……………………………………………………………………………………149

  Kerberos …………………………………………………………………………….150

  فصل شانزدهم:مواردی در مورد امنیت شبكه‌ها ………………………………………151

  امنیت ارتباطات ……………………………………………………………………….152

  IPsec …………………………………………………………………………………152

  دیوارهای آتش …………………………………………………………………………155

  شبكه‌های خصوصی مجازی (VPN)…………………………………………………..156

  امنیت نماهای الكترونیكی ………………………………………………………………..157

  امنیت وب …………………………………………………………………………………158

  فصل هفدهم:مبانی امنیت در شبكه‌ها …………………………………………………..160

  مبانی امنیت شبكه ……………………………………………………………………….161

  انواع رایج حملات ………………………………………………………………………161

  اقدامات امنیتی خوب …………………………………………………………………….162

  مقاوم‌سازی سیستم‌ها در مقابل حملات …………………………………………………162

  حفاظت از شبكه‌ در برابر ویروسها ……………………………………………………163

  مفاهیم ویروس …………………………………………………………………………..164

  خطاهای نرم‌افزاری …………………………………………………………………….164

  اسبهای تروا ……………………………………………………………………………164

  بمبهای نرم‌افزاری (Softwar Bombs) ……………………………………………164

  بمبهای منطقی (Logic bombs) ……………………………………………………165

  بمبهای ساعتی (Time Bombs) ……………………………………………………165

  تكراركننده‌ها (Replicators) ………………………………………………………..165

  كرم‌ها (worms) ……………………………………………………………………..166

  ویروسها ……………………………………………………………………………….166

  جستجوی ویروسها ………………………………………………………………………168

  نصب ویروس‌یاب ……………………………………………………………………….171

  حذف آلودگی …………………………………………………………………………….172

  فصل هجدهم: جلوگیری از آلودگی توسط ویروس …………………………………….173

  جلوگیری از الودگی توسط ویروس ……………………………………………………..174

  جلوگیری از ویروسهای ماكرو ………………………………………………………….175

  حذف یك ویروس ماكرو …………………………………………………………………176

  منابع

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  مدیریت اقتصاد و سلامت

  دسته بندی علوم پزشکی
  فرمت فایل pptx
  حجم فایل 3.358 مگا بایت
  تعداد صفحات 59
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  پاورپوینت بسیار کامل در خصوص اقتصاد و سلامت رشته مدیریت بیمارستان که خلاصه ای از کتاب Economics for Healthcare Managers است که در مجموعه آورده شده است.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  Asia Pacific and Middle East refined oil products


  Asia Pacific and Middle East refined oil products   Latest update: January 2018   Methodology and pacifications guide   platts  | English | 2018 | 48 Pages | True PDF | 4.1 MB       Introduction :   How this methodology statement is organized Part I: Data quality and data submission What to report MOC data publishing principles Part II: Security and confidentiality Part III: Calculating indexes and making assessments MOC price assessment principles Normalization price adjustment techniques Prioritizing data Assessment Calculations Explanation of the MOPS Strip Part IV: Platts editorial standards Part V: Corrections Part VI: Requests for clarifications of data and complaints Part VII: Definitions of the trading locations for which Platts publishes daily indexes or assessments Straits terminals LPG Gasoline Naphtha Jet fuel Gasoil FOB Singapore gasoil / diesel spe …