تحقیق در مورد مودم ها

تحقیق در مورد مودم ها

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات 57
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مودم ها

برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت

ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به كمك وب جهانی WWW هیچ كاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نیست. با استفاده از یك مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می توان همه PCها را به رایانه های دیگر وصل كرد تا بدین وسیله رایانه ها قادر باشند پرونده ها را به اشتراك بگذارند. پیام الكترونیكی ارسال و دریافت كنند و به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این قسمت فناوری های مختلفی بررسی خواهد شد كه شما می توانید آنها را برای تسفاده از PCخود و دنیای اطراف آن به كار گیرید.

ممكن است با دیدن بحثهای مربوط به پروتكلها و ست آپ(برپایی)‌كردن شبكه شگفت زده شوید ، ولی اتصال با مودم نیز در واقع شكلی دیگر از ایجاد شبكه است. در حقیقت سیستم عامل ویندوز 9x ، ویندوز Me، ویندوز NT و ویندوز 2000 تقریبا با تلفیق این دو سرویس یك سرویس واحد ارائه می دهند.

دلیل تركیب مزبور اینست كه هدف اتصال مودم در طول سالها تغییر كرده است. مدت های طولانی كاربرانPC، از طریقه سیستمهای تخته اعلانات شماره گیری می كردند(خد مات اختصاصی كه دستیابی نهایی به رایا نه های دیگر را فراهم می كردند).خدمات درون خطی نظیرهم سالهای زیادی وجود دا شته اند، ولی به طور سنتی از كلا ینت (مشتری)ها وپروتكل های اختصاصی استفاده می كرده اند كه با پروتكل های شبكه های محلی كاملا تفا وت دا شتند. امروزه، عملا منسوخ شده اند و خدماتی همانند به عنوان پل های ارتبا طی به انترنت دوباره پا گرفته اند. با وجود رشد انفجاری اینترنت،فناوری های مودم و شبكه با هم تركیب شدند زیرا هر دو می توانند از نرم افزار كلاینت وپروتكل های یكسان استفاده كنند. امروزه معروفترین مجموعه پروتكل های شبكه سازی ،علاوه بر در اینترنت نیز استفا ده می شوند. وقتی یك ارائه دهنده خدمات اینترنتی را شمارگیری می كنید، در واقع با استفاده از یك مودم به جای یك كارت رابط شبكه، به یك شبكه متصل می شوید و هنگام استفاده از بیشترین خدمات نوار گستر مسیر دستیا بی شما به اینترنت عملا با یك كارت رابط شبكه آغاز می شود.

مودم های غیر همزمان (آنالوگ)

چنانچه بخوا هید به اینترنت وصل شوید،یك مودم آنا لوگی می تواند به عنوان (درون شیبه ای )در دنیای محا سبا تی عمل كند.مودم ها در اكثر سیستم های جدید، دستگاهی استا ندارد محسوب می شوند ودر سییتم هایی كه فاقد دستیابی به راه حل های نوار گستر هستند (نظیر مودم كابلی دوطرفه یا خطوط ) به عنوان ارتقا های متداول به كار می روند. حتی با وجود دسترسی به چنین نوارگستر ها یی(نظیر تلفنی ومودم هایی كه دارای بافه یكطرفه هستند ).، هنوز لازم است كه مودم ها در خواست های صفحه ای وپست الكترونكی را ارسال كنند. واژه مودم (كه از عبارت گرفته شده است )اساسا به دستگاهی اشاره می كند كه داده های دیجیتالی مورد استفاده رایانه ها را به سیگنال های آنا لوگی مناسب مخابراتی در سرا سر یك خط تلفن تبدیل می كند ،همچنین سیگنال های آنا لوگی را در مقصد به داده های دیجیتالی تبدیل می كند. برای شناسایی مودم هایی كه سیگنال های آنا لوگی و دیجیتالی را از سایر دستگاههای دستیا بی تبدیل می كنند، مودم های آنا لوگ اطلاق می شود. یك مودم معمولی یك دستگاه غیر همزمان است ، یعنی داده ها را با یك جریان متنا وب از(بستك )های كوچك ارسال می كند. سیستم دریافت كننده نیز داده ها را به صورت بستك دریافت نموده و سپس آنها را مجددا” به شكل مورد نیاز در رایانه اسمبل(همگذاری)می كند.

مودمهای غیرهمزمان Asynchronous modems هر بایت از داده ها را جداگانه و به صورت یك بستك جدا ارسال می كنند. یك بایت، برابر با هشت بیت است( كه از كد رمز های استاندارد ASCII استفاده می كنند)، برای ارسال یك كاراكتر (نویسه)الفبایی عددی، مقدار داده های كافی به شمار می رود. یك مودم كه داده ها را به صورت غیر همزمان ارسال می كند باید ابتدا و انتهای هر بایت را برای مودم دریافت كننده مشخص كند. مودم فرستنده این كار را با اضافه كردن یك بیت آغاز به ابتدا و انتهای هر بایت از داده ها انجام می دهد بنابراین برای ارسال هر بایت از 10 بیت استفاده می كند. به همین دلیل ارتباطات غیر همزمان گاهی اوقات ارتباطات شروع-خاتمه (Start-Stop) نیز نامیده می شوند. این امر با ارتباطات همزمان كه در آن یك جریان دائمی از داده ها با سرعت ثابت ارسال می شوند تفاوت دارد.

مودم های همزمان عموما در محیطهای خط استیجاری و توام با تسهیم كننده (Multiplexer) ها استفاده می شوند و ترمینال(پایانه ) ها را به سرور(خادم) های مبتنی بر Unixو رایانه های بزرگ مرتبط می كنند. لذا این نوع مودم خارج از بحث این مقاله است.

استفاده از یك بیت شروع در همه ارتباطات غیرهمزمان لازم است، ولی برخی پروتكل(ضابطه)ها بیش از یك بیت خاتمه را به كار می برند. برای همسازی سیستمها با پروتكلهای مختلف معمولا نرم افزار های ارتباطات به شما امكان می دهند اصلاح فرمت فریم(قالب قاب) به كار رفته برای ارسال هر بایت را اصلاح كنید. فرمت استاندارد به كار رفته برای فرمت ارتباطات غیرهمزمان به صورت بیت های داده ای/بیتهای خاتمه/ توازن می باشد. امروزه تقریبا همه اتصالات غیرهمزمان به اختصار به شكل No Parity/8 data bits/1 stop bit) نشان داده می شوند. معنای هر یك از این پارامتر(معرفه) ها و انواع ممكن آنها عبارتند از :

توازن (Parity) :قبل از آنكه پروتكلهای تصحیح خطا جزو مشخصات استاندارد مودم شوند،از یك مكانیسم ساده توازن برای بررسی ابتدایی خطا در سطح نرم افزار استفاده می شد. امروزه، این روش به كار برده نمی شود و در واقع مولفه هیچ ارزشی ندارد . مقادیر امكان پذیر دیگر برای توازن كه ممكن است شما در بسته نرم افزار ارتباطات ببینید عبارتند از فرد،‌زوج، علامت و فاصله خالی.

بیت های داده ها(Data bits) :این مولفه نشان می دهد كه واقعا چه تعداد بیت در بخش داده های یك بستك (بدون در نظر گرفتن بیت های شروع و خاتمه)‌منتقل می شوند. معمولا PCها از هشت بیت داده ها استفاده می كنند ولی بعضی از انواع رایانه ها از بایت 7بیتی (7-bit byte) و بقیه مستلزم طولهای دیگری از داده ها هستند. برنامه های ارتباطی هم این گزینه را ارائه می دهند تا یك بیت خاتمه با یك بیت داده ها اشتباه گرفته نشود.

بیت های خاتمهStop bits: این مولفه مشخص می كند كه چه تعداد بیت های خاتمه به انتهای هر بایت افزوده می شود . معمولا PCها از یك بیت خاتمه استفاده می كنند ، ولی سایر پروتكلها ممكن است از بیت های خاتمه5/1 یا 2 بیت پایان استفاده كنند.

در بیشتر مواقع شما مجبور نیستید این مولفه ها را به طور دستی تغییر دهید ولی امكان كنترل(نظارت) این مولفه ها تقریبا همیشه فراهم است . مثلا در ویندوز 98، Me، 2000 اگر شما كنترل پانل Modemsرا باز كنید و صفحهConnectionرا در جعبه محاوره ای Propertiesمودم خود نگاه كنید، انتخاب كننده های Data bits،Parityو Stop bits را مشاهده خواهید كرد.

شما ممكن است هرگز نیاز به اصلاح این پارامترها نداشته باشید مگر اینكه از برنامه Windows Hyper Terminalبرای برقراری یك اتصال مستقیم به یك رایانه دیگر از طریق خطوط تلفن استفاده كنید . البته اگر لازم باشد برای شبیه سازی پایانه ای جهت بانكداری الكترونیكی (e-banking) ، بررسی كاتالوگ(كارنما) یك كتابخانه یا كاركردن از خانه، به یك رایانه بزرگ متصل شوید، ممكن است مجبور شوید این پارامترها را تنظیم كنید. (شبیه سازی ترمینالی به معنای استفاده از نرم افزاری است كه صفحه كلید و صفحه نمایش PC شما همانند یك پایانه نظیر Dec VT-100 و غیره عمل كنند). بسیاری از رایانه های بزرگ از توازن زوج و یك طول كلمه 7 بیتی استفاده می كنند. چنانچه PCشما اشتباه تنظیم شود، شما روی صفحه مانیتور(مبصر) خود به جای صفحه ورود به سیستم یا خوشامد ، متنهای نامفهوم را مشاهده خواهید كرد.

استانداردهای مودم

برای این كه دو مودم بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند،‌باید پروتكل یكسانی را به كار برند. پروتكل، مشخصه ای است كه نحوه ارتباط بین دو موجودیت را تعیین می كند. دقیقا مثل انسان ها كه باید برای صبحت كردن با یكدیگر دارای زبان و مجموعه لغات مشترك باشند ، دو رایانه یا دو مودم هم باید از پروتكل مشتركی استفاده كنند. در مورد مودمها، پروتكل ماهیت سیگنال آنالوگی را تعیین می كند كه دستگاه از روی داده های دیجیتالی رایانه ایجاد می كند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی جامع مودم

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 14
حجم فایل 56 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی جامع مودم در 14 صفحه ورد قابل ویرایش

 

– در این نسخه از «چگونه ابزار كار می‌كنند» به شما نشان می‎دهیم كه چگونه مودم صفحات وب را برای شما باز می‌كند. ما از مودم 300-baud شروع نموده و به تدریج تا سطح آموزش مودم ADSL ادامه خواهیم داد.

(توجه: چنانچه شما با مفاهیم «بیت»، «بایت» و كدها و علائم ASCII آشنائی ندارید بهتر است به سایت How Bits &  Bits works  مراجعه نمائید.)

1- كلمه Modem از دو كلمه Demodulator , Modulator تشكیل شده است. مودم اساساً دستگاهی است كه اطلاعات دیجیتالی را به صورت سیگنال الكتریكی از طریق خطوط تلفن ارسال می نماید.

مودم فرستنده اطلاعات دیجیتالی را به صورت سیگنال قابل در خط تلفن ارسال و مودم گیرنده، سیگنال های دریافتی را به اطلاعات دیجیتالی تبدیل می نماید.

مودم های بی سیم wire less اطلاعات دیجیتالی را به امواج رادیویی تبدیل و مجدداً در مودم گیرنده امواج رادیوئی به اطلاعات تبدیل می‎شود.

مودم ها در سالهای 1960 ساخته شدند كه از آنها جهت ارتباط بین كامپیوتر و ترمینالها و از طریق خطوط تلفن بهره برداری می گردید. شمای كلی نحوه ارتباط به صورت شكل زیر است.

(dumb terminal)

2-   در یك چنین فرمی، یك ترمینال معمولی و بلااستفاده می‎تواند از طریق خط تلفن و شماره گیری با یك كامپیوتر اصلی در فاصله ای بسیار دور ارتباط برقرار كند.

ترمینالهای معمولی و ساده شامل یك صفحه كلید و یك صفحه نمایش
(key board & screen) می‎باشد كه در آن سالها معروفترین آن مدل DEC-VT-100 بود كه رفته رفته به صورت استاندارد در بازار مطرح گردید. مدل VT-100 یك صفحه نمایش با قابلیت نمایش 25 خط و 80 حرف (علامت) در هر خط می‎باشد.

هنگامیكه كاربر یك حرف را تایپ می كند، دستگاه مودم كد ASSII  را برای كامپیوتر ارسال نموده و كامپیوتر متعاقباً كد مربوط به آن حرف را بازپس می فرستد و حرف یا كلمه مربوطه بر روی صفحه نمایش داده می‎شود.

3- با ظهور كامپیوترهای شخصی در اواخر سالهای 1970 سیستمهای یولیتن بورد (BBS) وارد كار شدند. هر فردی یا یك كامپیوتر، یك یا دو مودم و یك نرم افزار BBS می توانست امكان تماس سایر كاربرها از طریق مودم با بولتن بورد را فراهم كند.

كاربران با اجرای terminal emulator بر روی كامپیوتر موفق به فعال كردن ترمینالهای معمولی و غیر فعال (dumb terminal) می شدند.

مودم های 300 bps تا مدتها مورد توجه مردم بود. علت استفاده از مودم با این سرعت این بود كه 300 bps تقریباً نمایانگر ارسال یا دریافت 30 حرف در ثانیه می‎باشد كه بسیار از قدرت نوشتن با تایپ و یا خواندن توسط انسان بیشتر است.

هنگامیكه كاربران انتقال حجم وسیع اطلاعات و تصاویر را به بولتن بورد یا از آن آغاز نمودند، دیگر مودم های 300 bps قابل تحمل نبودند. در این زمان مودم های با سرعت بالاتر به بازار آمد و تقریباً هر دو سال یكبار سرعت آنها به نحو زیر و به طرز چشمگیری افزایش یافت.

1       – 300 bps – سالهای 1960 تا حوالی سالهای 1983

1       – 1200 bps – در سالهای 1984 و 1985 بسیار معروف شدند.

1       – 2400 bps

1       – 9600 – اولین بار در اواخر سالهای 1990 و اوائل 1991 به بازار آمد.

1       – 19.2 kbps –

1       – 28.8 kbps –

1        – 36.6 kbps –

1       – 54 kbps – در سال 1998 استاندارد گردید.

1       – ADSL – با قابلیت ارسال 8 مگابایت در ثانیه كه از سال 1999 بسیار مشهور و پرمصرف گردید.

(به سایت چگونه DSL كار می‌كند “HOW DSL WORKS” و چگونه كابل مودم كار می‌كند “HOW CABLE MODEM WORKS” مراجعه نمائید.)

4-   مودم های 300-bps

جهت درك بهتر چگونگی كاركرد مودم، مودم 300- bps را كه درك آن آسانتر است مورد بررسی قرار می‎دهیم.

مودم 300 bps دستگاهی است كه روش تغییر فركانس (FSK) Frequency shift keying اطلاعات دیجیتالی را بر روی خطوط تلفن منتقل می‌كند. در روشن FSK برای هر bit یك فركانس مشخص و مربوط به همان bit به كار گرفته می‎شود.

هنگامیكه مودم ترمینال از طریق شماره گیری با مودم كامپیوتر نادر ارتباط برقرار می‌كند، مودم ترمینال را اصطلاحاً مودم شروع كننده و مودم كامپیوتر را مودم پاسخ می‎نامند.

مودم ترمینال برای عدد 0 یك تن با فركانس 1070 هرتز و برای عدد 1 تن با فراكنس 1270 هرتز مخابره می نماید در حالیكه مودم كامپیوتر عدد 0 (صفر) را با تن 2225 پاسخ می‎دهد. چون مودم مبداء و مودم كامپیوتر تن های ارسالی را با فركانس های مختلف مخابره می نمایند بنابراین می‎توان از یك خط تلفن تواماً برای ارسال یا پاسخ استفاده نمود. چنین مودم هایی را كه قابلیت ارسال و دریافت بر روی یك خط تلفن را دارند اصطلاحاً مودم دو طرفه یا full duplex می‎نامند و اگر این قابلیت وجود نداشته باشد و مودم در هر لحظه فقط قابلیت ارسال یا دریافت را داشته باشد به آن مودم half duplex می گویند كه این نوع مودم چندان مورد استفاده نمی باشد.

فرض كنید كه دو مودم 300 bps از طریق خط تلفن مرتبط هستند و كاربر در ترمینال حرف a را تایپ می‌كند. در سیستم كد  ASCII حرف با كد 97 دهگان یا binary 01100001 نمایش داده می‎شود. در ترمینال دستگاهی به نام UART یا Universal Asynchronous Reciever. Transmitter (دستگاه ارسال/ دریافت غیرهمزمان جهانی) بایت ها را به بیت (هر بایت 8 بیت است كه به صورت تركیبی از اعداد  1 , 0 نوشته می‎شود) تبدیل و در هر لحظه یك بیت را از طریق پورت سریال ارسال می نماید. مودم متصل به پورت سریال بیت ها را دریافت و توسط خط تلفن به مودم كامپیوتر مادر ارسال می نماید.

فضای اضافی:

شما ممكن است فكر كنید كه یك كانال تلویزیونی یك فضای كوچك الكتریكی را اشغال كرده و یا پهنای باند موجی كوچكی را شامل می‎شود. اما در حقیقت یك سیگنال تلویزیونی از یك سیگنال 6 مگاهرتز (بر مگاهرتز معادل یك میلیون بسامد در ثانیه می‎باشد) از یك كابل تلویزیونی استفاده می‌كند. یك كابل كواكسیال (كابل تلویزیونی) می‎تواند صدها مگاهرتز موج را حمل كند تا بتواند برنامه های تلویزیونی نسخه ای را ارائه دهد (برای اطلاعات بیشتر، قسمت نحوه كار تلویزیون را مطالعه كنید)

در یك سیستم تلویزیونی كابلی، سیگنالهای مربوطه به هر كانال تلویزیونی دارای قسمتهای 6 مگاهرتزی در داخل كابل شده و همگی به منزل شما می رسند. در بعضی از سیستمها كابل كواكسیال تنها واسطة بین فرستنده و دستگاه های شما می‎باشد كه سیگنال ها را تقسیم می‌كند. در سیستم كابلهای فیبر نوری سیگنالها با یك كابل می‎توانند به همسایگان و مناطق دیگر نیز سرویس بدهد. سپس در هر ایستگاه كابل فیبر نوری، سیگنالها را از طریق كابل كواكسیال به استفاده كنندگان (خانه های شما) منتقل می‌كند.

زمانیكه یك شركت ارائه كننده خدمات كابلی، خدمات اینترنتی كاملی به شما ارائه می‎دهد، اطلاعات اینترنتی می‎تواند از همان كابل قبلی ارائه گردد زیر مودم كابلی اطلاعات لازم را از طریق سیگنالهای مابین دستی (اطلاعاتی كه از سیستم اینترنت به كامپیوتر فرستاده می‎شود) و از طریق كانال با عرض 6 مگاهرتز ارسال می دارد. در داخل كابل داده های ارسالی شبیه امواج تلویزیونی احساس می گردد. بنابراین در سیستم پائین دستی، حداكثر توانائی های آن معادل فضاها و ظرفیتهای یك برنامه تلویزیونی می‎باشد. اما در سیستم بالادستی، كه داده های كامپیوتر را به اینترنت می فرستد از ظرفیت كمتری و با عرض 2 مگاهرتز استفاده می‎شود و این مسأله ناشی از این فرضیه است كه كاربرهای كامپیوتر برنامه های بیشتری را از اینترنت گرفته و ثبت می‌كند و برنامه های كمتری را برای اینترنت می فرستند.

برای استفاده از هر دو سیستم بالادستی و پائین دستی از طریق كابل تلویزیونی به دو نوع دستگاه نیاز می باشد، یك مودم كابلی برای كاربر و یك سیستم (CMTS)
Cable Modem Terminatins System ، سیستم ترمینال مودم كابلی نصب شده در شركت ارائه كننده سرویس كابلی. فیمابین این دو سیستم كلیه ادوات و دستگاهها تأمین است، مدیریت و دستیابی به اینترنت نصب خواهد شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق در مورد مودم ها

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 57
حجم فایل 55 کیلو بایت
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مودم ها

 

برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت

ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به كمك وب جهانی WWW هیچ كاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نیست. با استفاده از یك مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می توان همه PCها را به رایانه های دیگر وصل كرد تا بدین وسیله رایانه ها قادر باشند پرونده ها را به اشتراك بگذارند. پیام الكترونیكی ارسال و دریافت كنند و به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این قسمت فناوری های مختلفی بررسی خواهد شد كه شما می توانید آنها را برای تسفاده از PCخود و دنیای اطراف آن به كار گیرید.

ممكن است با دیدن بحثهای مربوط به پروتكلها و ست آپ(برپایی)‌كردن شبكه شگفت زده شوید ، ولی اتصال با مودم نیز در واقع شكلی دیگر از ایجاد شبكه است. در حقیقت سیستم عامل ویندوز 9x ، ویندوز Me، ویندوز NT و ویندوز 2000 تقریبا با تلفیق این دو سرویس یك سرویس واحد ارائه می دهند.

دلیل تركیب مزبور اینست كه هدف اتصال مودم در طول سالها تغییر كرده است. مدت های طولانی كاربرانPC، از طریقه سیستمهای تخته اعلانات شماره گیری می كردند(خد مات اختصاصی كه دستیابی نهایی به رایا نه های دیگر را فراهم می كردند).خدمات درون خطی نظیرهم سالهای زیادی وجود دا شته اند، ولی به طور سنتی از كلا ینت (مشتری)ها وپروتكل های اختصاصی استفاده می كرده اند كه با پروتكل های شبكه های محلی كاملا تفا وت دا شتند. امروزه، عملا منسوخ شده اند و خدماتی همانند به عنوان پل های ارتبا طی به انترنت دوباره پا گرفته اند. با وجود رشد انفجاری اینترنت،فناوری های مودم و شبكه با هم تركیب شدند زیرا هر دو می توانند از نرم افزار كلاینت  وپروتكل های یكسان استفاده كنند. امروزه معروفترین مجموعه پروتكل های شبكه سازی ،علاوه بر در اینترنت نیز استفا ده می شوند. وقتی یك ارائه دهنده خدمات اینترنتی را شمارگیری می كنید، در واقع با استفاده از یك مودم به جای یك كارت رابط شبكه، به یك شبكه متصل می شوید و هنگام استفاده از بیشترین خدمات نوار گستر مسیر دستیا بی شما به اینترنت عملا با یك كارت رابط شبكه آغاز می شود.

 

مودم های غیر همزمان (آنالوگ)

چنانچه بخوا هید به اینترنت وصل شوید،یك مودم آنا لوگی می تواند به عنوان (درون شیبه ای )در دنیای محا سبا تی عمل كند.مودم ها در اكثر سیستم های جدید، دستگاهی استا ندارد محسوب می شوند ودر سییتم هایی كه فاقد دستیابی به راه حل های نوار گستر هستند (نظیر مودم كابلی دوطرفه یا خطوط ) به عنوان ارتقا های متداول به كار می روند. حتی با وجود دسترسی به چنین نوارگستر ها یی(نظیر تلفنی ومودم هایی كه دارای بافه یكطرفه هستند ).، هنوز لازم است كه مودم ها در خواست های صفحه ای وپست الكترونكی را ارسال كنند. واژه مودم (كه از عبارت گرفته شده است )اساسا به دستگاهی اشاره می كند كه داده های دیجیتالی مورد استفاده رایانه ها را به سیگنال های آنا لوگی مناسب مخابراتی در سرا سر یك خط تلفن تبدیل می كند ،همچنین سیگنال های آنا لوگی را در مقصد به داده های دیجیتالی تبدیل می كند. برای شناسایی مودم هایی كه سیگنال های آنا لوگی و دیجیتالی را از سایر دستگاههای دستیا بی تبدیل می كنند، مودم های آنا لوگ اطلاق می شود. یك مودم معمولی یك دستگاه غیر همزمان است ، یعنی داده ها را با یك جریان متنا وب از(بستك )های كوچك ارسال می كند. سیستم دریافت كننده نیز داده ها را به صورت بستك دریافت نموده و سپس آنها را مجددا” به شكل مورد نیاز در رایانه اسمبل(همگذاری)می كند.

مودمهای غیرهمزمان Asynchronous modems هر بایت از داده ها را جداگانه و به صورت یك بستك جدا ارسال می كنند. یك بایت، برابر با هشت بیت است( كه از كد رمز های استاندارد ASCII استفاده می كنند)، برای ارسال یك كاراكتر (نویسه)الفبایی عددی، مقدار داده های كافی به شمار می رود. یك مودم كه داده ها را به صورت غیر همزمان ارسال می كند باید ابتدا و انتهای هر بایت را برای مودم دریافت كننده مشخص كند. مودم فرستنده این كار را با اضافه كردن یك بیت آغاز به ابتدا و انتهای هر بایت از داده ها انجام می دهد بنابراین برای ارسال هر بایت از 10 بیت استفاده می كند. به همین دلیل ارتباطات غیر همزمان گاهی اوقات ارتباطات شروع-خاتمه (Start-Stop) نیز نامیده می شوند. این امر با ارتباطات همزمان كه در آن یك جریان دائمی از داده ها با سرعت ثابت ارسال می شوند تفاوت دارد.

مودم های همزمان عموما در محیطهای خط استیجاری و توام با تسهیم كننده (Multiplexer) ها استفاده می شوند و ترمینال(پایانه ) ها را به سرور(خادم) های مبتنی بر Unixو رایانه های بزرگ مرتبط می كنند. لذا این نوع مودم خارج از بحث این مقاله است.

استفاده از یك بیت شروع در همه ارتباطات غیرهمزمان لازم است، ولی برخی پروتكل(ضابطه)ها بیش از یك بیت خاتمه را به كار می برند. برای همسازی سیستمها با پروتكلهای مختلف معمولا نرم افزار های ارتباطات به شما امكان می دهند اصلاح فرمت فریم(قالب قاب) به كار رفته برای ارسال هر بایت را اصلاح كنید. فرمت استاندارد به كار رفته برای فرمت ارتباطات غیرهمزمان به صورت بیت های داده ای/بیتهای خاتمه/ توازن           می باشد. امروزه تقریبا همه اتصالات غیرهمزمان به اختصار به شكل No Parity/8 data bits/1 stop bit) نشان داده می شوند. معنای هر یك از این پارامتر(معرفه) ها و انواع ممكن آنها عبارتند از :

توازن (Parity) :قبل از آنكه پروتكلهای تصحیح خطا جزو مشخصات استاندارد مودم شوند،از یك مكانیسم ساده توازن برای بررسی ابتدایی خطا در سطح نرم افزار استفاده می شد. امروزه، این روش به كار برده نمی شود و در واقع مولفه هیچ ارزشی ندارد . مقادیر امكان پذیر دیگر برای توازن كه ممكن است شما در بسته نرم افزار ارتباطات ببینید عبارتند از فرد،‌زوج، علامت و فاصله خالی.

بیت های داده ها(Data bits) :این مولفه نشان می دهد كه واقعا چه تعداد بیت در بخش داده های یك بستك (بدون در نظر گرفتن بیت های شروع و خاتمه)‌منتقل می شوند. معمولا PCها از هشت بیت داده ها استفاده می كنند ولی بعضی از انواع رایانه ها از بایت 7بیتی (7-bit byte) و بقیه مستلزم طولهای دیگری از داده ها هستند. برنامه های ارتباطی هم این گزینه را ارائه می دهند تا یك بیت خاتمه با یك بیت داده ها اشتباه گرفته نشود.

بیت های خاتمهStop bits: این مولفه مشخص می كند كه چه تعداد بیت های خاتمه به انتهای هر بایت افزوده می شود . معمولا PCها از یك بیت خاتمه استفاده می كنند ، ولی سایر پروتكلها ممكن است از بیت های خاتمه5/1 یا 2 بیت پایان استفاده كنند.

در بیشتر مواقع شما مجبور نیستید این مولفه ها را به طور دستی تغییر دهید ولی امكان كنترل(نظارت) این مولفه ها تقریبا همیشه فراهم است . مثلا در ویندوز 98، Me، 2000 اگر شما كنترل پانل Modemsرا باز كنید و صفحهConnectionرا در جعبه محاوره ای Propertiesمودم خود نگاه كنید، انتخاب كننده های Data bits،Parityو Stop bits را مشاهده خواهید كرد.

شما ممكن است هرگز نیاز به اصلاح این پارامترها نداشته باشید  مگر اینكه از برنامه Windows Hyper Terminalبرای برقراری یك اتصال مستقیم به یك رایانه دیگر از طریق خطوط تلفن استفاده كنید . البته اگر لازم باشد برای  شبیه سازی پایانه ای جهت بانكداری الكترونیكی (e-banking) ، بررسی كاتالوگ(كارنما) یك كتابخانه یا كاركردن از خانه، به یك رایانه بزرگ متصل شوید، ممكن است مجبور شوید این پارامترها را تنظیم كنید. (شبیه سازی ترمینالی به معنای استفاده از نرم افزاری است كه صفحه كلید و صفحه نمایش PC شما همانند یك پایانه نظیر Dec VT-100 و غیره عمل كنند). بسیاری از رایانه های بزرگ از توازن زوج و یك طول كلمه 7 بیتی استفاده می كنند. چنانچه PCشما اشتباه تنظیم شود، شما روی صفحه مانیتور(مبصر) خود به جای صفحه ورود به سیستم یا خوشامد ، متنهای نامفهوم را مشاهده خواهید كرد.

استانداردهای مودم

برای این كه دو مودم بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند،‌باید پروتكل یكسانی را به كار برند. پروتكل، مشخصه ای است كه نحوه ارتباط بین دو موجودیت را تعیین می كند. دقیقا مثل انسان ها كه باید برای صبحت كردن با یكدیگر دارای زبان و مجموعه لغات مشترك باشند ، دو رایانه یا دو مودم هم باید از پروتكل مشتركی استفاده كنند. در مورد مودمها، پروتكل ماهیت سیگنال آنالوگی را تعیین می كند كه دستگاه از روی داده های دیجیتالی رایانه ایجاد می كند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل